Nya

University of Technology Sydney

Magisterexamen I Internetteknologi (förlängning)

October 2, 2016
Denna kurs är avsedd för studenter från alla områden som vill lära sig eller utöka sina kunskaper om nätverk och nätverksteknik. När eleverna kommer från en mängd olika bakgrunder, det finns en viss ämne val i programmet för att tillgodose individuella behov.

Binghamton University

Masterprogrammet I Hållbara Samhällen

September 22, 2016
Binghamton University erbjuder en innovativ masterprogrammet i hållbara samhällen. Programmet återspeglar viktiga samhällsbehov samarbets policies, processer och relationer.

Baltic International Academy

Magister I Europeisk Studie

September 20, 2016
Program: europeiska studien Typ: Komplett studieprogram

Universitet i Sverige

Ändra plats

Studera vid universitet världen över

Masterstudies hjälper universitet och studenter att hitta varandra online! På våra sidor kan du lätt välja mellan mer än 30 000 studieprogram som erbjuds av ledande universitet och handelshögskolor i mer än 70 länder. Jämför program, hitta stipendier och spara tid genom att kontakta universiteten direkt!

Börja söka efter din framtida utbildning genom att först välja den sorts examen du är intresserad av:

Master of Business Administration (MBA) är en akademisk examen som förbereder studenterna på professionellt avancemang i en mängd olika affärssituationer, från entreprenörskap och småföretag till internationella bolag. Båda de som studerar företagsekonomi och affärer och de som planerar att skapa sig en karriär inom ledarskap eller management tjänar på att ta en MBA. Kärnkurser fokuserar på finans, HR, ledarskap och förvaltning, affärsrätt och etik, och medan vissa MBA-program är ganska allmänna specialiserar sig andra inom olika områden så som finans, värdskap, internationell handel eller flygväsen. Många skolor erbjuder deltidstudier, onlinekurser eller distansstudier. De som tagit en MBA-examen får oftast högre lön och kommer fortare in i ledarpositioner i alla sorters industrier.

Executive MBA (EMBA) är en masterexamen i affärer/business menad för yrkesaktiva på mellan- eller seniornivå med arbetslivserfarenhet. EMBA-program förser studenter med specifik kunskap och verktyg som de behöver för att främja sina karriärer, oavsett om det gäller deras nuvarande anställning eller ett karriärbyte. Bland EMBA-studenter hittar man alla sorters människor, från ingenjörer till entreprenörer, och varje enskild student tar med sig ett unikt perspektiv in i klassrummet. Vanligtvis är det möjligt för studenter på EMBA-program att fortsätta jobba heltid medan de studerar, och en del arbetsgivare kan även bidra med undervisningsavgiften. EMBA-kurser ger en stark grund i ämnen så som finans, marknadsföring och redovisning, medan de fokuserar på ledarskapsträning och specialiserade ämnen så som strategiskt tänkande och globalisering. EMBA-program är perfekta för yrkesaktiva som vill vidareutbilda sig och främja sin karriär utan att ta sig ett eller flera friår från jobbet, och de som har en EMBA-examen är högt eftertraktade för ledande positioner.

Masters degree är en akademisk examen som förser studenter med djupare kunskap inom ett specifikt akademiskt område. Masterexamina finns tillgängliga inom i stort sätt alla akademiska ämnesområden, från flygteknik till zoologi. I tillägg till traditionella heltidsstudier erbjuds många masterprogram på deltid, online eller som distansstudier. De flesta masterexamina tilldelas antingen som en Master of Art (MA) eller en Master of Science (MSc), men en del institutioner erbjuder också specialiserade examina, så som Master of Engineering (MEng), dvs motsvarande Civilingenjör med diverse specialiseringar. Den som är intresserad av att få tilläggskunskaper inom sitt yrke kommer tjäna på att ta en masterexamen då akademiska kurser ofta kan hjälpa till att fylla i kunskapshål som annars kan ta många år att kompensera för med arbetslivserfarenhet. Studenter med en masterexamen har ofta en fördel då de avancerar på karriärstegen då deras examen indikerar att de är engagerade i sitt valda yrke. En masterexamen är också ofta en språngbräda till vidare studier på doktorandnivå.

LLM är en masterexamen i juridik som erkänns världen över. Denna examen tar vanligtvis ungefär ett år att fullföra och studierna fokuserar på ett ämnesområde inom juridiken, så som miljörätt eller internationell rätt. I de flesta länder måste studenter redan ha en examen inom juridik för att kunna gå på ett LLM-program, då det att erhålla en LLM utan andra kvalifikationer inte gör att man kan praktisera juridik. Juridiska firmor som specialiserar sig inom specifika ämnesområden eller som har många internationella klienter söker ofta efter jurister med LLM-examen då de redan har de färdigheter som krävs för att praktisera juridik.

PhD, eller filosofie doktor, är den högsta akademiska examen som tilldelas och indikerar att personen i fråga har uppnått den akademiska toppen inom sitt område. En PhD kan erhållas inom i stort sett vilket som helst akademiskt ämne och kräver vanligtvis betydlig nyskapande forskning och en avhandling inom ett fördjupningsområde. De flesta PhD-program kräver i alla fall en viss mängd studier på plats vid universitetet och kan ta flera år. Många doktorander studerar på heltid, men deltid, onlinestudier och distansstudier blir allt mer tillgängliga. Många internationella program undervisas nu också på engelska. Traditionellt sätt har doktorander som avlägger en PhD fortsatt med en forskningskarriär, men nu efterfrågas denna examen allt mer av företag tack vare den djupgående kunskap den medför. Särskilt industrier som är beroende av ingenjörskonst och tekniska färdigheter sätter pris på en PhD.

Specialiserade kurser finns tillgängliga för de som är intresserad av livslångt lärande eller som vill öka sin kunskap inom ett visst ämnesområde utan att ta en examen. Kurser inkluderar individuella korta kurser inom specialiserade ämnesområden och program som leder till ett diplom och som oftast kräver 2-4 kurser. Kurser fokuserar oftast på att applicera kunskapen i praktiken, så att studenter kan få nytta av sin kunskap på en gång. Även om många kurser undervisas på campus så finns det också kurser tillgängliga online eller som distansstudier. Korta kurser som undervisas på campus undervisas ofta under en kort period, typiskt 1-2 veckor, medan onlinekurser ofta kan fullföras i studentens eget tempo. Oavsett vilken sorts studier det är tal om så kan dessa kurser vara ett snabbt sätt att lära sig något nytt eller friska upp gamla kunskaper. Då både studenter och arbetsgivare tjänar på korta kurser och diplom kan många uppleva att arbetsgivare är villiga att bistå med undervisningsavgiften.

Universitet, högskolor, handelshögskolor och tekniska institut finns tillgängliga över hela världen för studier inom i stort sett alla akademiska ämnesområden. Även om de flesta eftergymnasiala program undervisas på modersmålet i det land skolan befinner sig finns det nu också många program som undervisas på engelska och andra populära språk, vilket gör det enklare för studenter att studera utomlands. Att studera utomlands ger studenter möjligheten att välja det bästa programmet inom deras akademiska område. De får också uppleva nya språk, nya kulturer och får ovärderliga erfarenheter som uppskattas i multinationella företag.