Nyligen tillagda nätbaserade program

London School Of International Business - LSIB

Msc I Redovisning Och Finans (1 år)

October 24, 2016
MSc Accounting Finance ger dig en gedigen förståelse för redovisning och finansiering principer. Programmet förbereder dig för en framgångsrik karriär inom redovisning, finansiering eller affärsansvarig på en ledande ställning.

IEBS - Escuela de Negocios de la Innovación y los Emprendedores

Magister I Marknadsföring På Nätet Och Webbanalys

October 24, 2016
Master inom digital marknadsföring med inriktning är ett program för att möta dessa behov, hand stora branschexperter, och där du kommer att lära dig grunderna i digital marknadsföring och du kommer att studera några av de specifika områden där du vill fördjupa.

Rutgers Business School - Newark and New Brunswick

Online-ms I Supply Chain Management

October 21, 2016
Rutgers Business School Master of Science (MS) i Supply Chain Management online program är ett innovativt, lösningsorienterad 30-kredit magisterexamen som kan vara avgörande för att ta dig till nästa nivå i din karriär.

Universitet i Sverige

Ändra plats

Nätbaserad utbildning

Möjligheterna att studera på internet ökar allt mer i omfång. Bland de generella trenderna inom sfären för utbildning via internet är det mest anmärkningsvärt att intresset för den här typen utbildning växer så snabbt. En studie från 2009 utförd av Ambient Insight Research förutser att 2014 kommer så många som 81% av studenterna som tar eftergymnasial utbildning i USA att delta i internetstudier av något slag. Det är nästan dubbelt så många som de 44% som 2009 studerade på internet.

En annan väldigt trend är de ökade möjligheterna som uppstår när anmälningarna till diverse nätbaserade studieformer ökar. Höstterminen 2011 anmälde sig enligt Babson Survey Research Group’s 2012 Survey of Online Learning 6,7 miljoner amerikanska studenter till i alla fall en nätbaserad kurs. Bland dessa nätbaserade kurser hittar man allt möjligt, från fristående kurser till hela nätbaserade master- och PhD-program.

När e-lärande var helt nytt var möjligheterna – speciellt för kompletta program – begränsade till informationsfyllda ämnen, så som exempelvis företagsekonomi, men avancerade internetteknologier gör det nu möjligt att studera musik, konst, vetenskap, ja nästan vad som helst, via internet på samma lätta sätt.

 

Möjligheter för global utbildning

Att studera på internet har blivit ett globalt intresse. Internet har suddat ut de geopolitiska gränserna i vårt dagliga liv på så många sätt att det knappast är överraskande att utbildning blomstrar – utan gränser. Plats och tid är inte längre begränsande faktorer.

Vill du studera franska på Sorbonne, men har svårt för att ta dig dit? På nätbaserade program kan man studera i stort sett vad som helst. Det finns inget behov att resa till Tanzania för att ta del av Jane Goodalls kunskap; hennes arbete finns tillgängligt online via vilken som helst dator.

Internationella studier som fokuserar på företagsekonomi och juridik är extremt viktiga i dag och studenter över hela världen kan studera internationellt genom att anmäla sig till ett av de många nätbaserade programmen som behandlar sådana ämnen. Studenter kan dela det nätbaserade klassrummet med klasskamrater som alla samtidigt studerar i exempelvis Kansas, Kenya och Katmandu.

Nätbaserade masterprogram är ett utmärkt sätt att bättra på din CV – och nu finns de tillgängliga världen över. En avancerad examen leder ofta till en befordran, högre lön och starkare förhandlingskraft på jobbet. Eftersom det nätbaserade klassrummet alltid bara är några knapptryck undan mister tidszoner sin betydning. Bekymringar rörande hur man ska få jobb och studier att gå ihop försvinner då klassrummet är öppet dygnet runt.

 

Nätbaserade program av hög kvalitet

Dagens högkvalitativa nätbaserade program gör konceptet med nätbaserade studier allt mer attraktivt, även för de allra mest skeptiska studenterna. Till exempel så måste alla skolor i USA vara ackrediterade av staten eller av en regional myndighet som godkänner och reglerar kursplanerna, program som leder till examina, och andra viktiga utbildningsaspekter. De föreskrifter som reglerar nätbaserade program är de samma som de som gäller för vanliga kurser och program.

Några av världens mest prestigefyllda universitet öppnar nu upp för nätbaserade lösningar för studenter som vill samla på sig kurspoäng så väl som för dem som vill få möjligheten att vidareutbilda sig utan de extrakostnader kurspoäng innebär. Studenter som exempelvis går på Massachusetts Institute of Technology (MIT) kan ta traditionella kurser, laboratoriekurser, eller kurser på internet. De får kurspoäng för alla sina kurser och betalar den obligatoriska undervisningsavgiften för dem, oavsett vilken sorts kurs det är. Studenter som inte formellt går på MIT kan också ta de samma nätbaserade kurserna, men utan att bli betygsatta. De får inga kurspoäng, och betalar inte heller undervisningsavgift eller andra avgifter som skolan vanligtvis kräver. Undervisningen är hur som helst den samma. Den är gratis, och för ett ökande antal elever är det en modell som passar perfekt.

Kurser som går på internet och som är gratis, där man inte får kurspoäng, kallas MOOCs på engelska, eller ”massively open online courses”. De är gratis och tillgängliga för alla. Harvard, MIT, Princeton och Stanford är några av de traditionella universiteten som erbjuder MOOCs.

Genom sitt Initiativ för gratis undervisning erbjuder Saylor Foundation hela program (som mynnar ut i en examen) kostnadsfritt på internet. Stiftelsens kursplan består av utbildningsprogram inom de tio mest populära inriktningarna i USA. En väldigt hög nivå på den nätbaserade undervisningen upprätthålls genom att copyright på kurslitteratur köps upp, föreläsningar spelas in och andra resurser från pedagoger i världsklass tas i bruk. Materialet granskas av andra sakkunniga innan det accepteras som en del av kursplanen.

Utanför USA ackrediteras och regleras nätbaserade program av varje nations myndighet med ansvar för utbildning.

 

Fördelarna med nätbaserad utbildning

Möjligheten att gå på ett universitet genom nätbaserade undervisningsprogram runt om i världen är en av fördelarna med nätbaserad undervisning. En väldigt tilltalande aspekt med att studera på internet är flexibiliteten det innebär, men det finns också andra fördelar som kan verka mindre uppenbara.

Det är omöjligt att lära sig via internet utan att mästra den teknologi som krävs för att tillhandahålla undervisningen. När man inte har klassrumskontakt där man möts ansikte till ansikte måste de som studerar på internet lära sig hur man löser problem, planerar sin tid och håller sig till tidsfrister självständigt, och detta är egenskaper som kommer väl till nytta på arbetsplatsen när väl examen är avklarad. Arbetsmarknaden kan vara tuff, och många arbetsgivare värdesätter dem som visar självständighet och eget initiativ över kandidater som saknar sådana egenskaper.

Nätbaserad undervisning låter studenten skräddarsy sin studieprocess mer än det en vanlig klassrumsmodell gör. Traditionella studenter studerar kanske en eller två terminer utomlands, men den som studerar på internet kan få samma erfarenhet online, utan att det privata livet eller eventuellt arbete störs.

Nätbaserad utbildning är kanske inte något som passar alla, men det ökar definitivt möjligheterna för många människor som annars skulle haft stora problem med att ta vidare utbildning. Det är uppenbart varför nätbaserade kurser och program blir alltmer populära, och fler och fler sorters studier blir tillgängliga på internet för studenter av alla åldrar och alla nationaliteter. Nätbaserad undervisning är helt klart det mest trendiga sättet att studera på idag.