Blekinge Institute of Technology

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) är en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Vid Blekinge Tekniska Högskola (BTH) utbildning och forskning är av mycket hög internationell standard och lärande är i fokus för studenter, lärare och forskare lika. BTH är ett erkänt universitet under regeringens kontroll. Det är det mest tydligt profilerade lärosäte i Sverige, med ett tydligt fokus på tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt.

BTH erbjuder utbildningar och fristående kurser i första, andra och tredje cykler. 5100 studenter läser vid BTH. Omkring 42 professorer och över 100 associerade och biträdande professorer arbetar på våra två campus.

De viktigaste skälen att studera vid BTH

  • BTH har tilldelats ECTS Label och Diploma Supplement (DS) Label 2011
  • Rankat # 6 i världen inom programvarusystem - # 1 i Europa av Journal of Systems och Software
  • BTH har utsetts till det bästa universitetet i Sverige och trea i Europa, i en hållbar utveckling, i den rapport EESD utfärdas av "Alliance for Global Sustainability".
  • Rankad # 1 bland alla svenska universitet med doktorander
  • Under de senaste fyra åren, cirka 50 av våra forskarstuderande fick doktorsexamen
  • Sverige är ett land där naturliga lyx som vidderna, frisk luft, rent vatten och vacker, orörd natur och vildmark finns i överflöd
  • Det finns ett 70-tal nationaliteter representerade på fakultetsnivå och bland studenterna på BTH. Det ger oss en verkligt internationell miljö
Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se MSc » Se skolans Masterprogram »

Program

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Gemensamma Mastersprogram I Europeisk Fysisk Planering, Miljöpolitik Och Regional Utveckling

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Karlskrona

Den gemensamma Masterprogram i Europeisk planering, miljöpolitik och regional utveckling ("PLANET Europe") är den första integrerade europeiska magisterprogrammet som erbjuder en omfattande utbildning i de rika och dynamiska området i EU ... [+]

Gemensamt Masterprogram i Europeisk planering, miljöpolitik och regional utveckling Inverkan av EU: s strategier och åtgärder avseende fysisk planering och miljöplanering i EU-länderna ökar allt mer. Europeiska regioner är mer och mer sammanlänkade, och samarbete över nationsgränserna är nu en rutinmässig del av arbetet i rumsliga och miljöplanerare. Det finns stora skillnader i hur planering genomförs över hela Europa, och planerare i allt högre grad som krävs för att kommunicera över kulturella och institutionella gränser. Denna europeiska dimension av planering kräver en ny generation av rumsliga och miljöplanerare, som är medvetna om och kan svara på och inflytande EU och internationell politik, är känsliga för kulturella och institutionella skillnader i Europa, och är kapabla att samarbeta med samhällsplanerare i andra europeiska länder. Den gemensamma Masterprogram i Europeisk planering, miljöpolitik och regional utveckling ("PLANET Europe") är den första integrerade europeiska magisterprogrammet som erbjuder en omfattande utbildning i de rika och dynamiska området europeisk planering. PLANET Europe ger studenter från hela världen möjlighet att förvärva viktiga färdigheter och kunskaper i europeisk planering, medan samtidigt drar nytta av Europas kulturella och språkliga mångfald. Lärandemål Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns i punkt 8, gäller följande mål för utbildningen. Efter genomförd utbildning skall studenten: kunna visa fördjupad kunskap och en teoretisk förståelse om den europeiska dimensionen i planeringen, liksom vilken roll EU: s politik och regler spelar för planering och regional utveckling i europeiska länder och regioner. kunna visa förståelse om planering för Europa (på EU-nivå) och om skillnaderna i planeringssystem och praktik i olika europeiska länder. kunna visa en teoretisk förståelse om planering och EU: s politik på området för regional utveckling, innovation och sammanhållning. kunna visa metodologiska färdigheter, framför allt för att kunna genomföra självständiga studier av europeisk planering och / eller regional utveckling. kunna visa erfarenhet och en teoribaserad reflektion av planerings praxis på området. kunna visa insikt om möjligheter och begränsningar planering inom ämnesområdet och fortsatt yrkesutövning. befalla en förmåga till kritisk analys av planeringsdokument. Leveranssätt Studenterna förväntas studera heltid under två läsår. Kurserna i termin 1 och 2 finns på campus och på engelska. Kurserna i termin 3 är baserade i yrkesutövningen och som ett intensivt seminarium program vid en vald europeisk plats. Den examensarbete i termin 4 kan, efter överenskommelse med handledarna, läsas som en distanskurs. Målen för programmet uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. Under utbildningen utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utveckling. Förutsättningar Om du vill anmäla dig till PLANET Europe-programmet, ska du uppfylla följande krav: Minst en kandidatexamen (grundnivå) i rumsligt orienterade samhällsvetenskapliga discipliner såsom fysisk planering, människa eller ekonomisk geografi, miljöplanering, eller relevant samhällsvetenskapligt. Engelska språkkunskaper: Om ditt modersmål inte är engelska, kommer du vara tvungen att tillhandahålla bevis på engelska språkkunskaper, till exempel en GCSE eller motsvarande kompetens, en första examen vid ett universitet där engelska är språket i utbildningen, IELTS ( International English Language Testing System), Cambridge EFL examination, eller TOEFL (Test av engelska som främmande språk). Programmet accepterar följande poängen för engelska språktest: IELTS: Om du tar International English Language Testing System (IELTS), måste du göra mål en gemensam lägsta test poäng på 6,5, med alla sub-poäng motsvarar en 5,5 poäng eller högre. CAE / CPE: För Cambridge engelska som första språk undersökning (EFL), bör du ha ett Certificate in Advanced English (CAE) med minst poäng av B eller en Certificate of Proficiency in English (CPE) med minst poäng av C . TOEFL: För Test av engelska som främmande språk (TOEFL) PLANET Europe kräver minst test poäng av 90 för Internet-baserade test. På grund av regler som vi inte kan acceptera datorbaserade eller pappersbaserade TOEFL test. För internetbaserade TOEFL test, vi behöver dessutom alla under poäng är lika med följande eller över: Lyssna (21), tal (23), Reading (22), Skriva (21) [-]

Masterprogrammet I Europeisk Planering Och Regional Utveckling

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Karlskrona

Fokus i programmet ligger på EU-nivå och på kunskaper och färdigheter som är tillämpliga och användbara i professionell levande: Programmet kommer att ge dig erfarenhet av praktiska verktyg och policies och regler. Du kommer också att bli bekant med flera ... [+]

Masterprogrammet i Europeisk planering och regional utveckling

Betydelsen av EU inom områdena planering och regional utveckling har ökat. Den Europeisk planering och regional utveckling programmet är en problembaserad utbildning som omfattar grundläggande frågor av europeisk planering och regional utveckling, såsom styrning, innovation, ekonomisk utveckling och en hållbar utveckling. Programmet vilar på två, sammankopplade pelare inom området europeisk planering och regional utveckling: ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt hållbar utveckling. Dessa två pelare återspeglar den politik och praxis av den europeiska nivån i kurserna och strukturen i programmet. Fokus i programmet ligger på EU-nivå och på kunskaper och färdigheter som är tillämpliga och användbara i professionell levande: Programmet kommer att ge dig erfarenhet av praktiska verktyg och policies och regler. Du kommer också att bli bekant med flera projekt europeisk planering och utveckling och få chansen att analysera och formulera konkreta förslag vars syfte är att främja utvecklingen av en region. Programmet är på engelska och för studenter från Sverige, Europa och övriga världen. Utbildning och undervisning har en hög prioritet och elever och lärare har ett nära samband i en informell atmosfär under hela utbildningstiden. Förutom kvalificerade lärare och professorer, kommer du att stöta på många internationella gästföreläsare, till exempel Andreas Faludi och Stefanie Duhr, och individer som arbetar inom planering och regional utveckling. Det innebär att anslutningarna till yrkesutövningen och den senaste forskningen är bra.... [-]


Masterprogrammet I Hållbar Stadsplanering

Campusstudier Heltid 1 år August 2017 Sverige Karlskrona

Programmet fokuserar på två centrala teman stadsplanering och utformning av den byggda miljön i Sverige: från efterkrigstidens stadsplanering fram till 1980-talet, och hållbar stadsplanering från tidigt 1990-tal fram till idag. Det finns ett stort intresse för svenska erfarenheter av ... [+]

Masterprogram i hållbar stadsplanering \ GE av svenska erfarenheter av stadsplanering. Dessa erfarenheter är markerade med de olika kurserna i programmet, där de kontextberoende och problematiseras med målet att utveckla bland studenterna ett reflekterande och kritiskt perspektiv på planering och hållbar stadsutveckling i Sverige. Studenter är också tänkt att sätta sina nyvunna kunskaper i praktiken i olika projekt och uppdrag. Genom att integrera teori i utformningen av stadsmiljön på olika nivåer, syftar programmet till att ge studenterna en avancerad insikt och förståelse för sammanhang och komplexitet svenska stadsplanering. Lärandemål kunna visa bred kunskap om och förståelse av det tvärvetenskapliga område som fysisk planering tillhör, där samhällsvetenskap, naturvetenskap och teknik möts och samman till fysisk planering. kunna visa fördjupad kunskap om ämnen, discipliner och kunskapsområden som skall tillämpas för att lösa kvalificerade uppdrag och att kritiskt granska design planer och skriftliga dokument. kunna visa fördjupad kunskap om forsknings-och utvecklingsfrågor i fysisk planering. kunna visa fördjupad metodkunskap inom planering och utformning av den rumsliga miljön, samt för de uppgifter som ingår i arbets området fysisk planering. på ett reflekterande och analytiskt sätt, kunna visa förmåga att integrera kunskap från testade praktiken ämnesområden och vetenskap som är relevanta för bearbetning av komplexa planeringsproblem. Att arbeta med planering och utformning av den rumsliga miljön kräver förmåga att hantera och värdera situationer och frågor där information kan begränsas. kunna visa förmåga att självständigt och kreativt identifiera och formulera problem relaterade till området för planering och design, till exempel sociala, ekonomiska, ekologiska, demokratiska och estetiska frågor, och med lämpliga metoder inom dessa områden planera och genomföra kvalificerade uppgifter på en nivå som främjar utvecklingen av den professionella området för fysisk planering. kunna visa förmåga att kommunicera och argumentera kunskap och slutsatser inom området för fysisk planering med grupper och aktörer som berörs eller är inblandade i den fysiska planeringen. kunna visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet inom området fysisk planering baserad på beprövad praxis och tillgänglig vetenskaplig kunskap. kunna visa förmåga att ta etiska aspekter i beaktande när man arbetar med människor, institutioner, organisationer och föreningar som berörs av vetenskap och utveckling i fysisk planering. Kurser höstterminen 2014 Obligatoriska kurser: Introduktion till svenska planeringssystemet, 7,5 hp, avancerad nivå. Suburban utveckling och förändring, 7,5 hp, avancerad nivå. Hållbar stadsform, 7,5 hp, avancerad nivå. Stadslandskap Kurser vårterminen 2015 Obligatoriska kurser: Teori och metodik för forskning, 7,5 hp, avancerad nivå. Hållbar stadsplanering och design, 7,5 hp, avancerad nivå. Examensarbete (60 hp) i fysisk planering med inriktning på hållbar stadsplanering Grundläggande behörighet För att uppfylla inträdeskraven för masternivå (avancerad nivå som avancerad) studier, måste du: har tilldelats en kandidatexamen (motsvarande ett svenskt Kandidatexamen) från ett internationellt erkänt universitet. kunna visa kunskaper i engelska med hjälp av ett internationellt erkänt test, e. g. TOEFL, IELTS eller motsvarande. Kolla hemsidan för det universitet där du vill studera för mer information om språkkraven. [-]

Masterprogrammet I Maskinteknik Med Inriktning Mot Byggteknik

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Karlskrona

Syftet med programmet är att få eleven förbereda sig för medverkan i avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinteknik. Målet är att studenten efter avslutad examen ska behärska ett koordinerat arbetssätt vid analys för ... [+]

Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot konstruktionsteknik Syftet med programmet är att få eleven förbereda sig för medverkan i avancerad produktutveckling eller forskning inom maskinteknik. Målet är att studenten efter avslutad examen ska behärska ett koordinerat arbetssätt vid analys för beslutsstöd i produktutvecklingsprocessen, de omfattande moduler av virtuell och fysisk modellering, simulering och experimentell undersökning och optimering. Samordnad arbetssätt vid analys för beslutsstöd. Studenten förväntas informera sig / själv om aktuella fältet relevant forskning och väsentligt öka hans / hennes förmåga att kommunicera sin / sina egna bidrag med vetenskapliga fakta och relationer både muntligt och skriftligt med hjälp av moderna verktyg för visualisering och dokumentation. Den koordinerade arbetssättet kan i korthet beskrivas enligt: ​​Virtuella modeller för beskrivning av intressanta produktegenskaper och beteenden utvecklas, verifieras och används för simuleringar av systemets funktionalitet. Simuleringsresultatet jämförs med experimentella resultat från undersökningar på avgränsade parallellt utvecklade fysiska modeller, eller med erfarenheter från tidigare utveckling, i syfte att validera de virtuella modellerna. Samordningen innebär också att de virtuella modellerna används för att utforma goda fysikaliska modeller och mätstrategier. Denna process upprepas tills tillräcklig överenskommelse uppnås. Simulering med den virtuella modellen kan sedan användas för optimering. Om optimerings visar ett behov av ändringar som påverkar relevansen för den aktuella modellen, är hela proceduren upprepas. Mer detaljerade beskrivningar är, vid behov, gradvis till modellen under den pågående utvecklingen av den analyserade produkten. Vid utvecklingen av en helt ny produkt, finns flera iterationer krävs vanligtvis. När en ny variant av en produkt utvecklas, kan tidigare erfarenheter i stort sett återanvändas. Lärandemål Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns under punkt 8, gäller följande mål för utbildningen. Efter avslutad utbildning ska studenten: - kunna formulera och validera numeriska och analytiska modeller av mekaniska system med hjälp av såväl avancerad programvara och med hjälp av starka förenklade relationer för viktiga egenskaper - kunna specificera, utföra och tolka mätningar och analys av vibrationer för roterande maskiner och andra mekaniska strukturer - kunna specificera, utföra och tolka experimentell modalanalys på mekaniska strukturer - kunna utföra simulering av mekaniska system med parametrar erhållna från numeriska modeller och / eller experiment, för exempel avseende effekt från nyttig last och / eller enkla strukturella förändringar - kunna utföra optimering av mekaniska system baserat på resultat från numeriska modeller, simuleringar och mätningar för att möta marknadens behov och dra användning av den tekniska utvecklingen - kunna samordna verksamheten och Rapporten fick resultat på ett begripligt sätt under iakttagande av allmänna regler och praxis för vetenskapligt skrivande - förstå effekter på samhället och miljön i den studerandes egen verksamhet Leveranssätt Programmet utgörs av i huvudsak obligatoriska kurser som bygger på varandra i en given ordning. Endast en av de avslutande kurserna väljs beroende på förväntad specialisering av följande examensarbetet. Den avsedda studiegången för programmet åskådliggörs nedan, följt av en kort beskrivning av obligatoriska kurser och valbara kurser. Mer detaljerade beskrivningar finns i respektive kursplan. Utbildningen går igenom kontinuerlig utvärdering och utveckling, vilket kan innebära att utbudet av kurser som erbjuds och placering av kurser i tiden förändras. Förutsättningar För tillträde till utbildningsprogrammet, kandidatexamen eller högskoleingenjörsexamen inom maskinteknik krävs, helst med inriktning mot strukturmekanik. En examen skall innehålla matematik inklusive matris algebra, flervariabelanalys och transformteori, grundläggande mekanik och programmering. Kravet på engelska är Engelska B. Urval För program på avancerad nivå, är särskilt urval tillämpas. Det särskilda urvalet innebär att en eller flera urvalskriterier vägs samman enligt en metod som resulterar i en taxa. Metod 12: särskilt urval för mastersprogram inom området teknik. Urval steg: Akademisk examen - Första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare högskoleutbildning är för inriktningen av programmet tillämpas. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1. TOEFL - Slutligen den sökandes TOEFL är standardiserad; respektive IELTS-nivåer i engelska till ett värde mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för att vara behörig och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL / IELTS-nivåer får tariffen 1. Dessa tre värden läggs till ett samlat in tariff som kan variera mellan 0-3. Behöriga sökande med lika meriter: Om två eller flera sökande till ett första - och avancerad nivå alternativt har samma taxa, finns massor dras. [-]

Masterprogrammet I Strategiskt Ledarskap För Hållbarhet

Campusstudier Heltid 1 år August 2017 Sverige Karlskrona

Programmet sträcker sig över två terminer och koncentrerar sig på två integrerade teman. Den första av dessa teman är en internationellt erkänd och vetenskapligt omdömet modell (ramverk) för att systematiskt arbeta mot ett attraktivt och hållbart samhälle (strategic. .. [+]

Masterprogrammet i Strategiskt ledarskap för hållbarhet Samhället inom biosfären är till sin natur ett mycket komplext system. För att nå framgång i detta system, dvs ett hållbart samhälle, krävs kunskap om hur framgång definieras och hur det kan uppnås. På grundval av en grundläggande vision om ett hållbart samhälle, kan man genom "backcasting" formulera en strategi för att nå det önskade målet. Programmet sträcker sig över två terminer och koncentrerar sig på två integrerade teman. Den första av dessa teman är en internationellt erkänd och vetenskapligt omdömet modell (ramverk) för att systematiskt arbeta mot ett attraktivt och hållbart samhälle (strategisk hållbar utveckling). Detta är en universell modell som kan användas för att arbeta med hållbar utveckling inom många olika områden globalt, nationellt, i företag, i kommuner, i hela samhällen och på det individuella planet. Denna modell ger en systematisk metod för: analys av den nuvarande, visualisering av lösningar, att finna strategier för att nå hållbara lösningar, välja och utveckla allmänna och kompletterande verktyg för att utveckla indikatorer för en hållbar utveckling. Det andra temat i utbildningen består av koncept relaterade till organisatoriskt lärande och ledarskap. Dessa koncept utvecklas genom studier av hur olika grupper av människor (till exempel organisationer och samhällen) kan använda det ramverk som beskrivs ovan för att identifiera strategier för att nå hållbarhet. Ovanstående aspekter och koncept kommer inte bara att beskrivas teoretiskt utan även praktiseras under programmet. Utöver detta kommer studenterna att finna nya vägar till kunskap genom att använda ramverket. Lärandemål Syftet med utbildningen uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen. Efter avslutad utbildning ska studenten: - ha kunskap om och kunna tillämpa det ramverk för hållbar utveckling som lärs ut i kurserna i programmet. - Ha utvecklat ledarskapsförmåga och förmåga att informera och förklara genom en ökad medvetenhet om organisatoriskt och personligt lärande. - Ha utvecklat hans / hennes presentation, lättnader och coachning. - Kunna tillämpa de två teman i programmet i olika situationer för att analysera problem, skapa lösningar och välja eller utveckla kompletterande verktyg och begrepp. Genom att hjälpa eleverna att nå dessa mål, kommer programmet att bidra till att skapa ett världsomspännande nätverk av professionella aktörer inom strategiskt hållbar utveckling. Leveranssätt Genomförandet av utbildningen följer den "icke-linjär approach". Det innebär att de fem systemnivåer som programmet är uppbyggt kring och som bygger på principer för organisatoriskt lärande kommer att presenteras under den första dagen av programmet. En successiv fördjupning av dessa kommer sedan att ske under de följande 4 ½ månader. Detta leder till en inlärningsmetod som programmet fortskrider. De avslutande 4 ½ månaderna av programmet kommer att i första hand ägnas åt ett examensarbete där studenterna i mindre grupper får möjlighet att tillämpa sina kunskaper om ramverket i ett riktigt företag, i en organisation eller ett annat projekt. Denna icke-linjära metoden ger också en viss möjlighet till anpassning av hur kurserna genomförs genom en kontinuerlig dialog med studenterna. Eftersom programmet fortskrider, kommer studenterna att få möjlighet att specialisera sig på alla nivåer i ramen, medan en anslutning av hur de fem nivåerna är förbundna med varandra kommer att diskuteras. Omfattande grupparbeten och lärande i grupp kommer att uppmuntras. Inlärning sker primärt genom tillämpning av koncept istället för genom traditionella föreläsningar. Genom detta arbetssätt får studenterna uppmanas att ömsesidigt utbyta kunskap och erfarenheter med varandra, vilket också är en del av bedömningen av studenternas prestationer. Enkelt uttryckt, kommer starka karaktärsdrag såsom optimism och kreativitet vara öppet uppmuntras som en grundläggande aspekt i utvecklingen av ledarskapet. Programmet kommer att använda följande metoder för lärande: - Inledande föreläsningar - som omfattar föreläsningar, break-out grupper och informella inblickar och diskussioner om koncept och deras användningsområden. - Både självorganiserade och strukturerade grupparbeten och rollspel. - Självstudier - eLearning och recensioner av relevant material. - Tillsyn och workshops. - Studenterna lär varandra och utvärderar varandra. Studenterna tar både obligatoriska och valbara kurser som är listade nedan. Programmet är indelat i fyra läsperioder med samma längd. De två första studieperioderna innehåller kurser, varav den andra perioden innehåller även valbara kurser, och de två sista studieperioderna ett examensarbete. Urval Vid fler behöriga sökande än antal tillgängliga positioner för aktuell programstart, görs ett urval. Detta görs på följande sätt: METOD 9 Magisterprogrammet i Strategiskt ledarskap för hållbarhet ALLMÄN Denna metod avser att bedöma sökandes motivation och förutsättningar för studier på programmet "Strategiskt ledarskap för hållbarhet". URVALSKRITERIER - Curriculum Vitae - En uppsats som förklarar den sökandes intresse för programmet och ger information om hans eller hennes relevanta personliga eller yrkesmässiga erfarenheter (maximalt 5 sidor, teckenstorlek 12, dubbelt radavstånd) - 2 referensbrev (rekommendationer från två personer som är bekant med den sökandes förmåga och kompetens) - Högskolebetyg SPECIFIKATION AV URVALSKRITERIER Rangordning av de sökande kommer att baseras på den relativa kvalificeringsnivån avseende: - Akademiskt resultat vid tidigare högskolestudier - Relevans hos examen (och de kurser som ingår) för vetenskapligt baserade studier på magisternivå i strategisk hållbar utveckling - Relevant yrkeserfarenhet - Dokumenterad intresse för "Strategiskt ledarskap för hållbarhet" (t.ex. genom val av arbete, volontärarbete, andra samhällstjänster eller på annat sätt) [-]

MSc

Civilingenjörsprogrammet I Datavetenskap (60 Sp)

Campusstudier Heltid 1 år September 2016 Sverige Karlskrona

Magisterexamen i datavetenskap erbjuder ett antal kurser med fokus på informationssystem och intelligenta system. Kurserna fokuserar på aspekter nära till forskning inom datavetenskap. Studenten ska skriva ett examensarbete, som måste baseras på aktuell forskning och ... [+]

Masterprogram i Datavetenskap (60 hp) Datavetenskap är ett brett område som inkluderar ämnen som programmering, algoritmer och komplexitet, datastrukturer, intelligenta system, distribuerade system och nätverksteknik. Science-området fortsätter att utvecklas i snabb takt. Nya tekniker introduceras ständigt och befintliga bli föråldrade. Magisterexamen i datavetenskap erbjuder ett antal kurser med fokus på informationssystem och intelligenta system. Kurserna fokuserar på aspekter nära till forskning inom datavetenskap. Studenten ska skriva ett examensarbete, som måste baseras på aktuell forskning och vetenskapliga artiklar. Efter förvärvad magisterexamen studenten väl förberedd för arbete i branschen. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Beroende på naturen av de labb ett utförts antingen självständigt eller i grupp. Möjlighet att studera efter magisterexamen och ta masterexamen Studenter som väljer att studera och avslutade Mästare 60 poäng kan läsa andra året på masterprogrammet, om de vill fortsätta sina studier efter magisterexamen. Masters ger 60 poäng, medan masterprogrammet ger 120 högskolepoäng. Vad är skillnaden mellan Mästaren och masterprogrammet? Den huvudsakliga skillnaden mellan lärandemålen för masterprogrammet och mål för masterprogrammet är att studenter som väljer att studera för magisterexamen i det andra året förväntas utveckla ett djupare vetenskapligt förhållningssätt i sitt arbete och att utveckla och demonstrera avancerad kunskap i ett specifikt användningsområde En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). Lärandemål Utöver de nationellt reglerade målen, vilka återfinns i punkt 8, gäller följande mål för utbildningen. Efter genomförd utbildning skall studenten: kunna förstå avancerade mjukvarusystem mästare avancerad teknik inom datavetenskap fältet. genomföra en oberoende forskningsrelaterade projekt. att kunna leda det datavetenskapliga arbetet i ett medelstort eller stort företag. Jobbprofiler Efter examen ska studenten kunna utföra arbete i alla delar av datavetenskapliga området, när den är ansluten till program-och systemutveckling i allmänhet till specialistnivå. Roller kan vara specialist på teknik eller domän till olika chefstjänster som teknisk chef eller projektledare. Fortsatta studier Student på programmet har möjlighet att under studierna ansöka om 120 kreditprogrammet. Förutsättningar Kandidatexamen - tre år (180 svenska högskolepoäng, 180 hp) studier i naturvetenskap eller teknik i en aspekt av datoranvändning, t ex: är datavetenskap, programvaruteknik, informationssystem eller datorteknik krävs. Kandidatexamen ska omfatta minst 15 högskolepoäng i matematik. Engelska B. Urval METOD 12 Masterprogram i Ingenjörs ALLMÄN Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till masterprogrammen, bland annat i elektroteknik, datavetenskap och programvaruteknik. URVALSKRITERIER Tidigare högskoleutbildning och engelska. [-]

Civilingenjörsprogrammet I Datavetenskap (120 Hp)

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Karlskrona

Vår Master i Datavetenskap erbjuder ett antal valbara kurser med betoning på informationssäkerhet, informationssystem och intelligenta system. Kurser fokuserar på frågor som är nära relaterade till forskningsfronten inom datavetenskap. Det ingår i masterprogrammet till ... [+]

Masterprogram i Datavetenskap (120 hp) Idag Datavetenskap är ett stort område, inklusive ämnen som programmeringsspråk, algoritmer och komplexitet, datastrukturer, intelligenta system, distribuerade system och nät-teknik. Under de femtio år som datavetenskapen har existerat har det kommit alltför definieras som teknik i vår tid. Datorer är integrerade i många delar av vårt samhälle och vetenskapliga området fortsätter att utvecklas i en häpnadsväckande takt. Ny teknik är ständigt ständigt introduceras och befintliga bli föråldrade. Vår Master i Datavetenskap erbjuder ett antal valbara kurser med betoning på informationssäkerhet, informationssystem och intelligenta system. Kurser fokuserar på frågor som är nära relaterade till forskningsfronten inom datavetenskap. Det ingår i masterprogrammet att skriva examensarbete, som måste baseras på aktuell forskning och vetenskapliga artiklar. Efter studenten har erhållit magisterexamen studenten är då väl förberedd för arbete inom industrin samt att göra vetenskaplig karriär på universitetet. Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Beroende på vilken typ av laborationer de utförs antingen individuellt och i grupp. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). Lärandemål Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål för utbildningen. Efter genomförd utbildning skall studenten: Ha förståelse för problem, teorier och utmaningar inom dator vetenskap. Har bred förståelse för metoder och tekniker inom dator vetenskap. Har djupa kunskaper om metoder för delar av datavetenskapliga området. Har förmågan att behärska tekniker inom datavetenskap. Har förmågan att välja och anpassa metoder beroende på problemet presenteras. Har förmågan att utföra vetenskapligt arbete efter forskning principer. Har förmågan att individuellt kunna bidra till forskning projekt. Kunna lösa problem med ett vetenskapligt förhållningssätt. Ha förmåga att kritiskt granska problem och förslag till lösningar. Har förmågan att reflektera över etiska och sociala aspekter av dator vetenskap. Leveranssätt Studenterna förväntas studera heltid under två läsår. Kurserna är på campus och på engelska. Av de 120 poäng som krävs för examen, är inte mer än 30 hp får komma från grundnivå. Målen för programmet uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. Under utbildningen utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utveckling. Förutsättningar Kandidatexamen - tre år (180 svenska högskolepoäng, 180 hp) studier i naturvetenskap eller teknik i en aspekt av datoranvändning, t ex: är datavetenskap, programvaruteknik, informationssystem eller datorteknik krävs. Kandidatexamen ska omfatta minst 15 högskolepoäng i matematik. Engelska B. [-]

Civilingenjörsprogrammet I Elektroteknik Med Inriktning Mot Signalbehandling

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Karlskrona

Programmet är främst inriktad på adaptiv-och akustisk signalbehandling och bildbehandling också. Du lär dig att implementera metoder inom industriområden inom buller-och vibrationskontroll, talkodning, förbättrad taluppfattning, bildbehandling ... [+]

Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling Syftet med programmet är att förbereda för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin samt skapa en grund för forskarstudier. Du kommer att träffa och ha ett nära samarbete med forskare inom signalbehandling och få en grundlig förståelse i området. Efter avslutade studier kommer du att kunna tillämpa kunskaperna i en rad situationer för en analys av problem och skapa lösningar. Du kommer att kunna välja, designa och tillämpa en rad kostnadsfria och sammanhållande verktyg och begrepp inom området. Programmet är främst inriktad på adaptiv-och akustisk signalbehandling och bildbehandling också. Du lär dig att implementera metoder inom industriområden inom buller-och vibrationskontroll, talkodning, förbättrad taluppfattning, bildbehandling, etc. Exempel på viktiga kurser: Flerdimensionell signalbehandling, Ljud-och vibrationsanalys, Adaptiv signalbehandling, Optimal signalbehandling, neuronnät, datorseende och digital bildbehandling och analys. Studierna kommer i huvudsak att utföras på campus för att göra det möjligt för dig att arbeta nära forskarna. Utbildningen omfattar både teori och praktiska tillämpningar och du kommer att arbeta både självständigt och integreras i lag också. Programmet kommer att avslutas med ett examensarbete (30 högskolepoäng) som normalt sker vid industrin eller i nära samarbete med industrin. För att få magisterexamen, måste du fylla 90 högskolepoäng (1,5 år) kurser plus 30 poäng (0,5 år) Examensarbete, totalt 2 år. En poäng (högskolepoäng) i det svenska systemet motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). Programmet bygger på att du har fått en kandidatexamen inom området för antingen elektroteknik eller datateknik. För ytterligare information, se Utbildningsplanen för programmet. Lärandemål Utöver de nationellt reglerade målen gäller följande mål har satts upp för programmet. Efter avslutad programmet kommer du att kunna: tillämpa förvärvade kunskaper och förståelse inom området elektroteknik, främst inom signalbehandling. visa kunskap och förståelse för aktuella trender och problem inom området för signalbehandling. ha förmåga att söka, värdera och använda information på ett oberoende sätt för att kunna lära sig under både framtida studier och arbetsliv. bredda fått kunskap på ett självständigt sätt i nya områden inom området signalbehandling. analysera problem och utveckla nya metoder inom området för signalbehandling. Från den svenska högskoleförordningen; Examensordning: "En masterexamen (Två år) uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning bestäms av varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med i fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Dessutom måste studenten ha en kandidatexamen, en Filosofie kandidatexamen i ..., yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen ". "För en masterexamen (Två år) skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen, inom ramen för kursfordringarna. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen, eller motsvarande från utländsk utbildning "Specifikt för BTH, som institution. Det masterexamen (Två år) krävs minst 60 högskolepoäng (ECTS) på A1-nivå i huvudområdet, varav minst 30 högskolepoäng (A2E-nivå) högskolepoäng (ECTS) skall utgöras av ett självständigt arbete inom huvudområdet för utbildningen. Av de 120 högskolepoäng, får inte fler än 30 vara från den grundläggande nivån. Leveranssätt I programmet ingår kurser om 90 högskolepoäng samt ett examensarbete om 30 hp. Total tid som programmet är 2 år som omfattar fyra terminer. Varje år är indelat i fyra föreläsningsperioder (Lp1, Lp2, Lp3 och Lp4). Det finns tolv kurser på programmet och varje kurs är 7,5. Under det första året kommer Lp1, de första två kurserna Komplex analys och transformer och Signalbehandling II utgör en bas för nästan alla kurser på programmet. I nästa föreläsning period, Lp2, kurs Random Processes kommer att användas i fyra banor. Kursen Flerdimensionell signalbehandling är i grunden en generalisering av kursen Signalbehandling II i högre dimensioner och ger en bättre förståelse för den här kursen. Flerdimensionell signalbehandling är inte en formell förutsättning för framtida kurser men kommer att vara en fördel för de kommande kurser på programmet, särskilt kurserna bildbehandling. Under Lp3 vid det första året, kommer de två kurserna Adaptiv signalbehandling och digital transmission och radiosystem komplettera basen av grundläggande kunskaper inom signalbehandling området. Du har nu en stor uppsättning avancerade verktyg för att fortsätta med programmet. Programmet har tre huvudområden (där vissa kurser hör till basen av grundläggande kunskaper redan studerat ovan). Adaptiv signalbehandling område: - Adaptiv signalbehandling, Lp3, första året (obligatorisk) - Tillämpad Adaptiv signalbehandling, Lp4, första året (obligatorisk) - Optimal signalbehandling, Lp1, andra året (tillval) - neurala nätverk, Lp2, andra året (obligatoriskt) Bildbehandling område: - Dimensionell bildbehandling, Lp2, första året (obligatorisk) - Digital bildbehandling och analys, Lp4, första året (tillval) - Datorseende, Lp1, andra året (tillval) Ljud och vibrationer område: - Ljud och vibrationer Analys, Lp4, första året (tillval) - experimentell modalanalys, Lp1, andra året (tillval) I nästa föreläsningsperioderna (första året, Lp4, andra året Lp1 och andra året Lp2) kommer du att välja mellan dessa huvudområden . Under Lp1, andra året, kommer kursen Forskningsmetodik med inriktning mot elektroteknik fokusera på hur man förbereder för examensarbete. Under nästa föreläsning period, Lp2, andra året, du kan välja mellan tre valbara kurser som är användbara för alla områden ovan: - Avancerat filter Design (tillval) - Digitala signalprocessorer (tillval) - Tillämpad signalbehandling (tillval) Under den senaste termin på programmet (Lp3 och Lp4, andra året) kommer examensarbete kan du tillämpa dina teoretiska och praktiska kunskaper från alla tidigare kurser på programmet i ett större projekt inom radiokommunikation. Förutsättningar För tillträde till utbildningsprogrammet, är en kandidatexamen (180 högskolepoäng) med något av huvudområdena elektroteknik eller datateknik krävs. Den Kandidatexamen ska omfatta minst 30 högskolepoäng matematik, där flerdimensionell analys, transformteori samt matematisk statistik ingår. Vidare bör en examen innefatta signalbehandling, programmering, datornätverk och telekommunikation. Engelska B. [-]

Civilingenjörsprogrammet I Elektroteknik Med Inriktning Mot Telekommunikationssystem

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Karlskrona

Syftet med programmet är att förbereda för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin samt skapa en grund för forskarstudier. Studenterna träffas och ha ett nära samarbete med forskare inom området telekommunikation och kommer att få en grundlig förståelse i. .. [+]

Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem

Syftet med programmet är att förbereda för kvalificerat utvecklingsarbete inom industrin samt skapa en grund för forskarstudier. Studenterna träffas och ha ett nära samarbete med forskare inom området telekommunikation och kommer att få en grundlig förståelse inom detta område. Efter avslutade studier ska studenten kunna tillämpa kunskaperna i en rad situationer för en analys av problem och skapa lösningar. Studenten kommer att kunna välja, designa och tillämpa en rad kostnadsfria och sammanhållande verktyg och begrepp inom området. Under studierna program studenten förvärvar förståelse för grundläggande definitioner och begrepp, konstruktionsprinciper och konstruktionsmetoder och den praktiska tillämpningen av dessa inom området telekommunikation och datornätverk. Studenten ska också få kunskap om viktiga protokoll, metoder för systemutvärdering, aktuella trender och problem i samband med mobil-och bredbandskommunikation, inklusive säkerhet. Studierna kommer i huvudsak att utföras på campus för att göra det möjligt för studenterna att arbeta nära forskarna. Utbildningen omfattar både teori och praktiska tillämpningar och studenten kommer att arbeta både självständigt och integrera in att laget också. Programmet kommer att avslutas med ett examensarbete (30 högskolepoäng) som normalt kommer att ske i nära samarbete med industrin och / eller forskningsprojekt. För att få magisterexamen har en student att slutföra 90 poäng (1,5 år) kurser plus 30 poäng (0,5 år) examensarbete, totalt 2 år. En poäng (högskolepoäng) i det svenska systemet motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). Programmet bygger på att studenten har en kandidatexamen inom området för antingen elektroteknik eller datateknik. För ytterligare information, se Utbildningsplanen för programmet.... [-]


Civilingenjörsprogrammet I Programvaruteknik (60 Hp)

Campusstudier Heltid 1 år August 2017 Sverige Karlskrona

Masterprogram i Software Engineering, är 60 poäng utformad för att möta dessa utmaningar genom att tillhandahålla en bas för avancerad undervisning utbilda programvaruutvecklare i avancerade koncept inom programvaruteknik ... [+]

Civilingenjörsprogrammet i programvaruteknik (60 hp) Software har blivit en allt viktigare del i många produkter som utvecklas idag. Det har skett en förändring i utvecklingskostnaderna från hårdvaruutveckling till programvarulösningar. Detta ökar behovet av att utveckla mjukvara baserad på rätt funktionalitet, kvalitet, i tid och inom budget. Masterprogram i Software Engineering, är 60 poäng utformad för att möta dessa utmaningar genom att tillhandahålla en bas för avancerad undervisning utbilda programvaruutvecklare i avancerade koncept inom programvaruteknik. Programmet är ett ettårigt program som består av 6 obligatoriska kurser och examensarbete. Studenter som väljer att studera och avslutade Mästare 60 poäng kan läsa andra året på masterprogrammet, om de vill fortsätta sina studier efter magisterexamen. Masters ger 60 poäng, medan masterprogrammet ger 120 högskolepoäng. Det är också möjligt att byta mellan dessa två program under det första året. Undervisningen bedrivs av proffs som har omfattande kontakter inom industrin och många av dem är också aktiva i en forskargrupp inom programvaruteknik. Denna forskargrupp är internationellt erkänd inom området och medlemmar i gruppen har vunnit flera prestigefyllda utmärkelser genom åren. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). Jobbprofiler Efter examen ska studenten kunna utföra arbete i alla delar av området programvaruteknik, vid anslutning till den teknik och metodik för utveckling av mjukvarusystem i ett allmänt till specialistnivå. Roller kan vara specialist på teknik eller domän till olika chefstjänster som teknisk chef, arkitekt, projektledare eller på annat sätt. Fortsatta studier Student på programmet har möjlighet att under studierna ansöka om 120 kreditprogrammet. Förutsättningar De inträdeskraven för masterprogrammet är en kandidatexamen - tre år (180 högskolepoäng) för studier av programvaruteknik, eller en kandidatexamen i datavetenskap. Avslutade högskolestudier om 90 högskolepoäng som klassificeras inom ämnet programvaruteknik. Kandidatexamen ska omfatta minst 15 högskolepoäng i matematik. Engelska B. Urval METOD 12 Masterprogram i Ingenjörs ALLMÄN Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till masterprogrammen, bland annat i elektroteknik, datavetenskap och programvaruteknik. URVALSKRITERIER Tidigare högskoleutbildning och engelska. SPECIFIKATION AV URVALSKRITERIER Det första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet är att specialisering av det program som ansökan avser. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1. Slutligen är den sökandes TOEFL-och IELTS-nivåer i engelska standardiseras till en tariff mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för kvalet och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL / IELTS-test får meritvärdet 1. Dessa två värden läggs samman till en total taxa som kan variera mellan 0 och 2. HÖGSTA MERITVÄRDE Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan. Arbetsmetod Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande behörighet för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats, kommer lottning. [-]

Civilingenjörsprogrammet I Programvaruteknik (120 Hp)

Campusstudier Heltid 2 år September 2016 Sverige Karlskrona

Programmet är tvåårigt och organiseras runt en grupp av obligatoriska och valbara kurser. De obligatoriska kurserna ger som programvaruverkstadsindustrin en bred och täcker mer avancerade ämnen för närvarande är i behov av. Dessutom säkra en generell grund för ... [+]

Civilingenjörsprogrammet i programvaruteknik (120 hp) Software har blivit en allt viktigare del i många produkter som utvecklas idag. Det har skett en förändring i utvecklingskostnaderna från hårdvaruutveckling till programvarulösningar. Detta ökar behovet av att utveckla mjukvara baserad på rätt funktionalitet, kvalitet, i tid och inom budget. Masterprogram i programvaruteknik är utformad för att möta dessa utmaningar genom att utbilda programvaruutvecklare i avancerade koncept inom programvaruteknik som täcker hela utvecklingskedjan, från företagsledningens perspektiv till de tekniska och utvecklingsperspektiv. Programmet är tvåårigt och organiseras runt en grupp av obligatoriska och valbara kurser. De obligatoriska kurserna ger som programvaruverkstadsindustrin en bred och täcker mer avancerade ämnen för närvarande är i behov av. Dessutom säkra en generell grund för alla studenter. De valbara kurserna ger studenterna möjlighet att specialisera sig på vissa perspektiv och på så sätt bidrar till att öka deras attraktivitet för framtida arbetsgivare på ett sätt som studenten väljer. Alla kurser är utformade för att erbjuda en mix av senaste praxis och senaste rön. Detta förstärks ytterligare av det faktum att högskolan har aktiv forskning inom alla av de obligatoriska kursämnen. Undervisningen bedrivs av proffs som har omfattande kontakter inom industrin och många av dem är också aktiva i en forskargrupp inom programvaruteknik. Denna forskargrupp är internationellt erkänd inom området och medlemmar i gruppen har vunnit flera prestigefyllda utmärkelser genom åren. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). Lärandemål Efter avslutad utbildning ska studenten: Ha förståelse för problem, teorier och utmaningar inom storskalig programutveckling. Ha breda överenskommelser för metoder inom programvaruteknik. Har djupa metod kunskaper inom delar av programvaruteknik. Har nödvändig kompetens för att anpassa tillgängliga metoder för det aktuella problemet. Ha förmåga att identifiera styrkor och svagheter inom metoder, resultat samt förbereda förbättringsförslag. Har förmågan att leda utredningar med hjälp av lämpliga vetenskapliga metoder. Ha förmåga att kritiskt granska problem, lösningar och resultat. Har förmågan att ta ett vetenskapligt förhållningssätt till det arbete som utförs. Har förmågan att reflektera över etiska och sociala aspekter i Software Engineering. Leveranssätt Studenterna förväntas studera heltid under två läsår. Kurserna är på campus och på engelska. Av de 120 poäng som krävs för examen, är inte mer än 30 hp får komma från grundnivå. Målen för programmet uppnås genom de kurser som ingår i examen. Bedömning och examination sker på kursnivå och detaljer rörande examination och betygssättning finns i respektive kursplan. Under utbildningen utvärderas varje kurs, och kursutvärderingarna ligger till grund för fortsatt utveckling. Förutsättningar De inträdeskraven för masterprogrammet är en kandidatexamen - tre år (180 högskolepoäng) för studier av programvaruteknik, eller en kandidatexamen i datavetenskap. Avslutade högskolestudier om 90 högskolepoäng som klassificeras inom ämnet programvaruteknik. Kandidatexamen ska omfatta minst 15 högskolepoäng i matematik. Engelska B. Urval METOD 12 Masterprogram i Ingenjörs ALLMÄN Denna metod avser att bedöma sökandes lämplighet till masterprogrammen, bland annat i elektroteknik, datavetenskap och programvaruteknik. URVALSKRITERIER Tidigare högskoleutbildning och engelska. SPECIFIKATION AV URVALSKRITERIER Det första steget av bedömningsprocessen består av en bedömning av hur relevant område och inriktning den sökandes tidigare examina från högskola eller universitet är att specialisering av det program som ansökan avser. Bedömningen görs i tre kategorier: minimal relevans givet förkunskapskraven = meritvärde 0, medelhög relevans = meritvärde 0,5, hög relevans = meritvärde 1. Slutligen är den sökandes TOEFL-och IELTS-nivåer i engelska standardiseras till en tariff mellan 0 och 1, där 0 är minimal nivå för kvalet och 1 är maximal nivå på testet. Sökande som är undantagna från att visa sin nivå i engelska med TOEFL / IELTS-test får meritvärdet 1. Dessa två värden läggs samman till en total taxa som kan variera mellan 0 och 2. HÖGSTA MERITVÄRDE Maximalt 2 poäng ges, enligt beskrivningen ovan. Arbetsmetod Ansökningar som accepteras för granskning baserad på de grundläggande behörighet för programmet kommer att rangordnas enligt ovan. Om inte alla sökande med lika lägsta meritvärde kan erbjudas plats, kommer lottning. [-]

Magisterexamen I Hållbar Produktinnovation-servicesystemet

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Karlskrona

Den huvudområdet för programmet är maskinteknik med inriktning på de profilområdena på BTH: hållbarhet, innovation och systemteknik (tillämpad IT). Stödjande områden som naturvetenskap, strategiskt ledarskap, entreprenörskap och ... [+]

Master of Science i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation För produkt-och tjänsteinnovation, finns det en unik möjlighet att stödja och påskynda samhällets utveckling mot hållbarhet. Effekterna av resursutvinning, produktion, distribution, användning och bortskaffande av produkter som vi ser idag på ekologiska och sociala system visar att dagens metoder för produkt-och tjänsteinnovation inte är tillräckliga. Positiva och negativa konsekvenser under hela livscykeln för en produkt bestäms till stor del genom de beslut som redan görs under tidiga faser i innovationsprocessen. Därför är det viktigt att integrera ett hållbarhetsperspektiv i metodik för produkt-och tjänsteinnovation. Allt fler företag efterfrågar kompetens för hållbar produkt-och tjänsteinnovationssystemet för att stärka sin konkurrenskraft på en alltmer hållbarhetsdriven global marknad. Det råder idag en brist på sådan kompetens och detta program syftar till att minska denna brist. Den huvudområdet för programmet är maskinteknik med inriktning på de profilområdena på BTH: hållbarhet, innovation och systemteknik (tillämpad IT). Stödjande områden som naturvetenskap, strategiskt ledarskap, entreprenörskap och projektledning ingår också i viss utsträckning. En högskolepoäng motsvarar en poäng i European Credit Transfer System (ECTS). Lärandemål I programmet ingår koncept, metoder och verktyg inom delområdena strategisk hållbar utveckling, strategisk livscykelmodellering och simulering, kreativitet metodik, entreprenörskap, affärsutveckling, produktplanering, produktutveckling, produktdesign, modellering - och simuleringsdriven design och produktutveckling genomförande. De som arbetar med produktinnovation (produkttillverkning) skall ha kunskaper i strategisk hållbar utveckling och ha förmåga att utvärdera de positiva och negativa socio-ekologiska påverkan av en produkt under dess livscykel, liksom de relaterade ekonomiska förutsättningar och konsekvenser. Det är därför nödvändigt att ha en strukturerad överblick av systemet "samhället i biosfären" och dess innovationssystem. Dessutom behövs specialistkompetenser som sätts i tjänst för en hållbar utveckling av detta system. Utöver de nationellt reglerade målen, ytterligare akademiska målen för utbildningen. Mer specifikt innebär detta att studenten ska kunna: analysera hållbarhetsutmaningar för en organisation på ett vetenskapligt sätt. införa ett strategiskt hållbarhetsperspektiv i en produktinnovationsprocess i ett företag. använda nya metoder och verktyg och tidigare tekniska specialiteter, för att arbeta med hållbar produkt-och tjänsteinnovation i branschen. stödja en förändring mot en mer tjänsteorienterad ekonomi. Ett viktigt syfte med programmet är att studenterna ska få god inblick i och kunskap om hur olika företag arbetar. Studenterna kommer redan på ett tidigt stadium under utbildnings kompletta kursmoment i företag. Under kursens gång kommer arbetet tillsammans med företagen öka för att under år två, resultera i ett examensarbete eller ett examensarbete som genomförs i ett bolag. Leveranssätt Programmet är fokuserat kring BTH "profilering områden: hållbarhet, innovation och systemteknik (tillämpad IT). Stödjande områden som naturvetenskap, strategiskt ledarskap, entreprenörskap och projektledning ingår också i viss utsträckning. Vissa kurser samordnas med studenter från masterprogrammet "innovation, entreprenörskap och affärsutveckling". Till exempel kommer kurser om strategisk hållbar utveckling och innovation att introduceras tidigt för båda mastersprogrammen så att alla elever från dessa program kommer att få samma plattform. Därefter kommer en fördjupning av produkt-och tjänsteinnovation karaktärisera första året på denna masterprogrammet. Under det andra året av programmet är det möjligt att välja mellan två inriktningar. En av inriktningarna är mer forskningsinriktad och är avsedd för studenter som vill fortsätta som doktorander eller specialister inom ett företag. Det andra spåret är för studenter som vill ha en mer praktisk inriktning och lära sig hur man kan motivera en affärsidé med inriktning mot hållbar produkt-och tjänsteinnovation. I det andra spåret, kommer samordning av vissa kurser sker med masterstudenter från programmet "Innovation, entreprenörskap och affärsutveckling". Urval Om det finns fler behöriga sökande än platser till aktuell programstart, görs ett urval. Detta görs på följande sätt: ALLMÄN Denna metod avser att bedöma motivationen hos den sökande och hans / hennes förutsättningar för studier på masterprogrammet i hållbar produkt - och tjänsteinnovation. Urvalskriterium MERITFÖRTECKNING En uppsats som förklarar den sökandes intresse för programmet och som ger information om hans eller hennes relevanta personliga eller yrkesmässiga erfarenheter (som högst 5 sidor, 12 pt. typsnitt, dubbelt radavstånd) 2 referensbrev (rekommendationer från två personer som känner till de sökandes förmåga och färdigheter) grader högre utbildning SPECIFIKATION AV URVALS Rangordningen av de sökande kommer att baseras på den relativa kvalificeringsnivån avseende: Akademiska resultat från tidigare högskoleutbildning Relevans examen (och de kurser som ingår) för vetenskapligt baserade studier på magisternivå i hållbar produkt-och tjänsteinnovation Relevant yrkeserfarenhet Manifestation av intresse för "Hållbar produkt-och tjänsteinnovation" [-]

Kontakt
Besöksadress
Blekinge Institute of Technology
SE-371 79 SE