Stockholm University, Department of Computer and System Sciences (DSV)

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

&nbsp

Är du intresserad av att vara del av de senaste innovationerna inom IT?

Stockholms universitet är bland de 100 bästa universiteten i Europa och är en av de största universiteten i Norden. Institutionen för data-och systemvetenskap (DSV) är en del av Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet och har ett starkt samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). DSV lägger stor vikt på att erbjuda utbildning kvalitet universitet genom dess utmärkta fakultet och dess innovativa inlärningsmiljö.

DSV: s utbildning är inte bara strukturerad och sammanhållen men det är också flexibel. DSV erbjuder diversifierade koncentrationer, många med olika fokus spår i en specifik disciplin. DSV samarbetar med mer än 30 universitet världen över och har etablerat universitetsgemensamma initiativ i ett försök att lösa världsomspännande problem inom utbildning och fattigdom.

Vår huvudsakliga koncentrationer är:

 • Teknik och lärande
 • Affärssystem och tjänstedesign
 • Digitala medier
 • Interaktionsdesign
 • E-förvaltning
 • Risk och säkerhet
 • Multimodal CKOMMUNIKATION
 • Datorspel utveckling
 • Mobila tjänster
 • Människa-maskin-interaktion
 • Informationssystem och system utvecklat pment
 • Informationssäkerhet
 • IT för hälsa och medicinsk informatik
 • System analys, beslut och riskanalys

ligger i hjärtat av Stockholm 's Silicon Valley, har DSV starka band med industrin och erbjuder en dynamisk studentliv Det finns många möjligheter för studenter att njuta av sin utbildning. på DSV.

Följ oss och bana dina egna skäl att välja DSV!

Se MSc » Se skolans Masterprogram »

Program

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Ettårigt Magisterprogram Inom Beslutsstöd Och Riskanalys

Online Heltid Deltid 1 termin September 2016 Sverige Stockholm + 1 fler

I det här programmet får du lära dig att använda beslutsstödssystem inklusive ett avancerat man utvecklats av forskare på DSV i att strukturera beslutsproblem och riskanalyser. Därför kommer du att ha de kvalifikationer som krävs för att bedöma nyttan av olika beslutsstödssystem. Du kommer också att ha fått en inblick i hur man kan strukturera beslutsproblem och riskanalyser. [+]

Problem Besluts dyka upp nästan överallt, och en korrekt hantering av dem är grundläggande för ett väl fungerande samhälle. Det är därför något paradoxalt att även komplicerade beslut fortfarande till stor del bygger på intuition och inte stöds av lämpliga verktyg. En möjlig orsak till detta är att den senare är baserad på algoritmer som i de flesta fall endast kan exekveras på datorer. I detta program, som består av kurser som ges på distans och i enlighet med önskad tidtabell, kommer du lära dig att använda beslutsstödssystem inklusive ett avancerat man utvecklats av forskare på DSV i att strukturera beslutsproblem och riskanalyser. Därför kommer du att ha de kvalifikationer som krävs för att bedöma nyttan av olika beslutsstödssystem efter att ha genomgått programmet. Du kommer då också ha fått en inblick i hur man kan strukturera beslutsproblem och riskanalyser. Karriär Akademiker kan göra karriär i en mängd olika organisationer, bland annat stora och medelstora företag, offentliga organ och icke-statliga organisationer. Program kontur Programmet består av kurser i beslutsteori, Risk Management, beslutsstöd Metoder och Business Intelligence. Huvudfokus ligger på tillämplighet. Mer information om programmet Poäng: 60 Språk: Engelska Studieform: Distans Varaktighet: 1 år Börjar: Autumn Läs mer om programmet på vår hemsida här! http://dsv.su.se/en/education/courses-och-programmes/masters/oneyeardecisionmaster Mer info på: www.dsv.su.se/en/ Kvalificerings krav Filosofie kandidatexamen eller en examen som motsvarar 180 hp Språkkunskaper Svenska gymnasieskolan kursen Engelska B eller: IELTS (International English Language Testing Service) - Academic Module: Totalt minst poäng av 6,5 (med någon nedan 5.5). TOEFL (Test av engelska som främmande språk) Paper Based: Totalt minst poäng av 575 (med minimum 4,5 i det skriftliga provet) Internetbaserad: Totalt minst poäng av 90 (med minimum 20 i det skriftliga provet) University of Cambridge och Oxford: Certificate in Advanced English eller Diploma of English Studies Val Urvalet av studenter bygger på kvaliteter av akademiska kurser. Det betyder att du inte behöver lämna in rekommendationsbrev eller personligt brev vid ansökan till detta särskilda program. Tillämpning Ansökan görs online på: www.universityadmissions.se Sista ansökningsdag EU / EES / Schweiz är 15 april och för sökande från andra delar av världen är 15 januari. [-]

Masterprogrammet I Beslutsstöd Och Riskanalys

Online Heltid Deltid 2 år September 2016 Sverige Stockholm + 1 fler

I det här programmet kommer du att få en gedigen kunskap om de teoretiska grunderna för olika beslutsstödssystem, inklusive en avancerad en utvecklats av forskare på DSV. Därför kommer du att ha de kvalifikationer som krävs för att ge välgrundade råd till beslutsfattare i nästan alla domän efter att ha genomgått programmet. [+]

Problem Besluts dyka upp nästan överallt, och en korrekt hantering av dem är grundläggande för ett väl fungerande samhälle. Det är därför något paradoxalt att även komplicerade beslut fortfarande till stor del bygger på intuition och inte stöds av lämpliga verktyg. En möjlig orsak till detta är att den senare är baserad på algoritmer som i de flesta fall endast kan exekveras på datorer. I detta program, som består av kurser som ges på distans och i enlighet med önskad tidtabell, kommer du lära dig att strukturera beslutsproblem och riskanalyser. Dessutom kommer du att få en gedigen kunskap om de teoretiska grunderna för olika beslutsstödssystem, inklusive en avancerad en utvecklats av forskare på DSV. Därför kommer du att ha de kvalifikationer som krävs för att ge välgrundade råd till beslutsfattare i nästan alla domän efter att ha genomgått programmet. Karriär Akademiker kan göra karriär i en mängd olika organisationer, bland annat stora och medelstora företag, offentliga organ och icke-statliga organisationer. Akademiker kan också ange Ph.D. program för en forskarkarriär. Program kontur Programmet består av kurser i beslutsteori, riskhantering, beslutsstödsmetoder, Business Intelligence och Risk och beslutsanalys. Huvudfokus ligger på tillämplighet. Mer information om programmet Poäng: 120 Språk: Engelska Studieform: Distans Varaktighet: 2 år Börjar: Autumn Läs mer om programmet på vår hemsida här! http://dsv.su.se/en/education/courses-och-programmes/masters/decisionmaster Mer info på: www.dsv.su.se/en/ Kvalificerings krav Filosofie kandidatexamen eller en examen som motsvarar 180 hp Språkkunskaper Svenska gymnasieskolan kursen Engelska B eller: IELTS (International English Language Testing Service) - Academic Module: Totalt minst poäng av 6,5 (med någon nedan 5.5). TOEFL (Test av engelska som främmande språk) Paper Based: Totalt minst poäng av 575 (med minimum 4,5 i det skriftliga provet) Internetbaserad: Totalt minst poäng av 90 (med minimum 20 i det skriftliga provet) University of Cambridge och Oxford: Certificate in Advanced English eller Diploma of English Studies Val Urvalet av studenter bygger på kvaliteter av akademiska kurser. Det betyder att du inte behöver lämna in rekommendationsbrev eller personligt brev vid ansökan till detta särskilda program. Tillämpning Ansökan görs online på: www.universityadmissions.se Sista ansökningsdag EU / EES / Schweiz är 15 april och för sökande från andra delar av världen är 15 januari. [-]

Masterprogrammet I IKT För Utveckling (ICT4D)

Online Heltid 2 år September 2016 Sverige Stockholm

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) har blivit en nyckelfaktor i den globala utvecklingen. En snabb utbyggnad av infrastruktur samt tjänster och applikationer har gjort IKT en viktig del av dagens samhälle, både i utvecklingsländer och industriländer. Emellertid IKT antar olika former och funktioner i olika delar av världen. [+]

Masterprogram i ICT för utveckling (ICT4D)

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) har blivit en nyckelfaktor i den globala utvecklingen. En snabb utbyggnad av infrastruktur samt tjänster och applikationer har gjort IKT en viktig del av dagens samhälle, både i utvecklingsländer och industriländer. Emellertid IKT antar olika former och funktioner i olika delar av världen. Detta program förbereder eleverna för arbete i högt dynamiska miljöer ICT4D, inklusive internationella organisationer, icke-statliga organisationer, myndigheter och globala företag.

ICT4D är ett nytt, tvärvetenskapligt område som studerar användningen av teknisk innovation för socioekonomisk utveckling. Vid Stockholms universitet, ICT4D följer en rättighetsbaserad strategi för utveckling, med betoning på kön samt miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.... [-]


Masterprogrammet I Informationssäkerhet

Campusstudier Heltid 2 år September 2016 Sverige Stockholm

Akademiker i detta program är redo att arbeta inom området informationssäkerhet och närliggande områden i både privata och offentliga sektorns organisationer som chefer, rådgivare och specialister erbjuda professionella och expert kunnande. [+]

Informationssäkerhet handlar huvudsakligen om att skydda informationstillgångar. Idag är de flesta av de uppgifter som finns i - och kommuniceras via IT-system. Därför är dessa system måste skyddas från olika hot och attacker. Målet med informationssäkerhet är att skydda i förhållande till den information den sekretess, integritet och tillgänglighet. Naturligtvis, det beror på företagens behov och krav uppfylls. Området för informationssäkerhet är både spännande och överansträngning eftersom det innebär också att skydda väsentliga och kritiska cyberinfrastruktur, att försöka förhindra eller lösa ett brett spektrum av databrott och annan olaglig verksamhet, samt att skydda mänskliga rättigheter, frihet och demokrati . En av de många målen är att utarbeta nya metoder och strategier för it-beredskap och försvar. Vid Stockholms universitet, närmar vi ämnesområdet både affärssidan och den tekniska sidan. Detta masterprogram omfattar kurser såsom: Introduktion till digital och informationssäkerhet, Secure Software, informationssäkerhet i organisationer, nätverkssäkerhet, informationssäkerhet Projektledning, Cyber ​​Security, juridiska aspekter på informationssäkerhet och Cyber ​​Forensics. Karriär Arbetsmarknaden för professionella informationssäkerhet är mycket bra. Informationssäkerhet utexaminerade från Stockholms universitet arbete, bland annat som informations säkerhetsansvariga (CISO), informationssäkerhetskonsulter, cybersäkerhetsspecialister, it och digitala kriminalteknik proffs. Vissa akademiker väljer att göra karriär inom forskarutbildning som så småningom leder till en doktorsexamen inom detta spännande område. Vad är din ambition? Akademiker i detta program är redo att arbeta inom området informationssäkerhet och närliggande områden i både privata och offentliga sektorns organisationer som chefer, rådgivare och specialister erbjuda professionella och expert kunnande. Mer information om programmet Poäng: 120 Språk: Engelska Varaktighet: 2 år Studieform: Campus Börjar: Autumn Läs mer om programmet på vår hemsida här! http://dsv.su.se/en/education/courses-och-programmes/masters/security Mer info på: www.dsv.su.se/en/ Kvalificerings krav Filosofie kandidatexamen eller en examen som motsvarar 180 hp Språkkunskaper Svenska gymnasieskolan kursen Engelska B eller: IELTS (International English Language Testing Service) - Academic Module: Totalt minst poäng av 6,5 (med någon nedan 5.5). TOEFL (Test av engelska som främmande språk) Paper Based: Totalt minst poäng av 575 (med minimum 4,5 i det skriftliga provet) Internetbaserad: Totalt minst poäng av 90 (med minimum 20 i det skriftliga provet) University of Cambridge och Oxford: Certificate in Advanced English eller Diploma of English Studies Val Urvalet av studenter bygger på kvaliteter av akademiska kurser. Det betyder att du inte behöver lämna in rekommendationsbrev eller personligt brev vid ansökan till detta särskilda program. Tillämpning Ansökan görs online på: www.universityadmissions.se Sista ansökningsdag EU / EES / Schweiz är 15 april och för sökande från andra delar av världen är 15 januari. [-]

Masterprogrammet I öppet Egovernment

Online Heltid Deltid 2 år September 2016 Sverige Stockholm + 1 fler

Masterprogrammet i Open e-förvaltning ger dig planering, ledning och tekniska färdigheter som krävs för att leda och omvandla offentliga organisationer att vara öppen, inkluderande, innovativ, flexibel och effektiv användning av informations-och kommunikationsteknik (ICT). [+]

Masterprogrammet i Open e-förvaltning ger dig planering, ledning och tekniska färdigheter som krävs för att leda och omvandla offentliga organisationer att vara öppen, inkluderande, innovativ, flexibel och effektiv användning av informations-och kommunikationsteknik (ICT). Programmet ges som en uppsättning av distanskurser och kan studeras i enlighet med din favorit tidtabell. Därigenom kan studeras i programmet oavsett var du befinner dig i världen, och kan enkelt anpassas till dina studier och arbetssituation. Programmet innehåller också icke-obligatoriska workshops, en per termin, vid campus i Kista, strax utanför Stockholm. Under dessa workshops, kan eleverna träffa andra studenter, lärare och experter inom området e-förvaltning, och besök eGovlab, ett centrum för spetskompetens inom e-förvaltning vid Stockholms universitet. Programmet ger fördjupade kunskaper, inklusive teorier och metoder, inom områden som e-tjänstedesign och innovation, e-demokrati, e-förvaltning, krav teknik, processhantering och förbättring, säkerhet och integritet i e-förvaltning, IKT arkitektur, IT-systemintegration samt projekt och förändringsarbete. Programmet har också ett särskilt fokus på Business Intelligence, system för beslutsstöd, och öppna och stora datahantering för e-förvaltning. Masterprogrammet främjar en ny roll som behövs i offentliga organisationer, en e-förvaltning arkitekt, en roll som har de kunskaper och färdigheter som behövs för att driva IKT-aktiverade förändringar inom den offentliga sektorn. Ett e-statliga arkitekt kombinerar kunskap om demokratiska processer, medborgarservice och offentlig förvaltning med kunskaper i att utforma effektiva IKT-system och e-tjänster för e-förvaltning. Masterprogrammet är inspirerad av den svenska demokratiska modellen samt modeller inom området e-förvaltning som utvecklats i Europa och övriga världen. Karriär Utexaminerade kan du arbeta som företag och IT-arkitekter, projektledare och förändringsagenter i offentliga organisationer samt privata och icke-statliga organisationer som arbetar inom området e-förvaltning. Akademiker kan också ange Ph.D. program för en forskarkarriär. Program kontur Masterprogrammet i Open e-förvaltning består av affärs-och teknikkurser, alla ges som distanskurser. Vårt program läroplan är utformad för att driva dig längs en framgångsrik karriär inom området e-förvaltning. Mer information om programmet Poäng: 120 Språk: Engelska Studieform: Distans Varaktighet: 2 år Börjar: Autumn Läs mer om programmet på vår hemsida här! http://dsv.su.se/en/education/courses-och-programmes/masters/eGovMaster Mer info på: www.dsv.su.se/en/ Kvalificerings krav Filosofie kandidatexamen eller en examen som motsvarar 180 hp Språkkunskaper Svenska gymnasieskolan kursen Engelska B eller: IELTS (International English Language Testing Service) - Academic Module: Totalt minst poäng av 6,5 (med någon nedan 5.5). TOEFL (Test av engelska som främmande språk) Paper Based: Totalt minst poäng av 575 (med minimum 4,5 i det skriftliga provet) Internetbaserad: Totalt minst poäng av 90 (med minimum 20 i det skriftliga provet) University of Cambridge och Oxford: Certificate in Advanced English eller Diploma of English Studies Val Urvalet av studenter bygger på kvaliteter av akademiska kurser. Det betyder att du inte behöver lämna in rekommendationsbrev eller personligt brev vid ansökan till detta särskilda program. Tillämpning Ansökan görs online på: www.universityadmissions.se Sista ansökningsdag EU / EES / Schweiz är 15 april och för sökande från andra delar av världen är 15 januari. [-]

MSc

Ettårigt Magisterprogram I Data-och Systemvetenskap

Campusstudier Heltid 1 år September 2016 Sverige Stockholm

The Master's Programme (ett år) i data-och systemvetenskap är en ettårig forskarutbildning för dem som redan har en kandidatexamen i datavetenskap, informationssystem eller liknande. [+]

Masterprogram i Data-och systemvetenskap

Har du en kandidatexamen i datavetenskap, informationssystem eller liknande? Letar du efter en professionell karriär? Vill du bli mer attraktiva på arbetsmarknaden? Tror du att en tvåårig master är för lång? Då är detta programmet för dig!

The Master's Programme (ett år) i data-och systemvetenskap är en ettårig forskarutbildning för dem som redan har en kandidatexamen i datavetenskap, informationssystem eller liknande. Programmet passar dig som vill bredda och fördjupa sina kunskaper och färdigheter som en förberedelse för en framgångsrik yrkeskarriär. Den är också lämplig om du har studerat vid ett annat universitet och vill komma närmare arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. Förutom att vara på plats i Stockholm kan du träffa företag antingen på egen hand eller på mässor såsom Systemvetardagen, där ett trettiotal IT-företag kommer till DSV att knyta kontakter. ... [-]


Gemensam Masterprogrammet I Hälsoinformatik (MSC)

Campusstudier Heltid 2 år August 2016 Sverige Stockholm

Programmet riktar sig till studenter som är intresserade av informationsteknik och vill tillämpa detta på medicin och sjukvårdsområden. Det ges gemensamt mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet och du kommer att få en gemensam examen från båda universiteten. [+]

Gemensam Masterprogram i Hälsoinformatik

Programmet riktar sig till studenter som är intresserade av informationsteknik och vill tillämpa detta på medicin och sjukvårdsområden. Det ges gemensamt mellan Karolinska Institutet och Stockholms universitet och du kommer att få en gemensam examen från båda universiteten.

Hälsoinformatik handlar lära hur man kan förbättra den moderna sjukvården genom effektiv förvaltning av kunskap och information om hälsa. Du lär dig metoder för att göra vården säkrare, effektivare och av högre kvalitet genom datorbaserad informations- och kunskapshantering.

Studenter med en teknisk bakgrund Börja med att ta kurser i grundläggande medicinsk vetenskap och hälsovård organisation och ledning vid Karolinska Institutet medan studenter med en bakgrund inom sjukvården ta kurser i grundläggande data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet. Efter detta, båda grupperna gå med för att fokusera på hälsoinformatik. Under det andra året, studerande profilera sin utbildning genom att ta valbara kurser och fylla i ett examensarbete.... [-]


Masterprogram I Data-och Systemvetenskap

Campusstudier Heltid 2 år September 2016 Sverige Stockholm

Masterprogrammet i data-och systemvetenskap ger dig en möjlighet att utveckla dina färdigheter och kunskaper inom aktuella områden som förberedelse för en framgångsrik yrkes-eller forskarkarriär. [+]

Masterprogram i Data-och systemvetenskap

Dagens snabba tekniska utvecklingen innebär att efterfrågan på hög kompetens inom IT-området växer. Masterprogrammet i data-och systemvetenskap ger dig en möjlighet att utveckla dina färdigheter och kunskaper inom aktuella områden som förberedelse för en framgångsrik yrkes-eller forskarkarriär.

Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap om teorier och metoder men också praktiska färdigheter i det eller de områden du har valt. Dessutom studerar du ett antal generella kurser förstås som vetenskaplig kommunikation och forskningsmetodik. Dessa kurser förbereder dig för ditt examensarbete och öppnar dörren för en eventuell forskarkarriär. ... [-]


Masterprogrammet I Informationshanteringssystem

Campusstudier Heltid 2 år September 2016 Sverige Stockholm

Med en Master of Information Systems Management-examen från Stockholms universitet, kommer de studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att använda framkanten IT för att lösa både organisatoriska och samhälleliga problem. [+]

Masterprogram i Information Systems Management

IT öppnar helt nya möjligheter att skapa flexibla och innovativa organisationer och samhällen. Denna utveckling kommer att kräva ledare med en grundlig förståelse av IT samt dess tillämpning på företagsmässiga och samhälleliga utmaningar.

Med en Master of Information Systems Management-examen från Stockholms universitet, kommer de studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att använda framkanten IT för att lösa både organisatoriska och samhälleliga problem. Programmet innehåller internationell fakultet med lång industriell erfarenhet samt gedigen akademisk poster.

Programmet fokuserar på design, implementering, användning och utveckling av informationssystem. Studenterna kommer att förvärva fördjupad kunskap om informationssystem design och arkitektur inklusive kravhantering, service arkitekturer och smidig systemutveckling. Eleverna kommer att få en stor förståelse för den roll som IT att stödja och förändra organisationer och nätverk, inklusive värdet nätverksdesign, affärssystem, Business Process Management, Business Intelligence, beslutsstöd, och kunskapshantering. ... [-]


Online Masterprogrammet I IT-projektledning För Distansstudier

Online Heltid Deltid 2 år September 2016 Sverige Stockholm + 1 fler

Med en Master i IT-projektledning från Stockholms universitet studenten ska förvärva de kunskaper och färdigheter som behövs för att driva projekt som projektledare inom informations-och kommunikationsteknik. [+]

Online Masterprogram i IT-projektledning

Masterprogrammet IT - Projektledning du vill visa alternativa översättningar">is provided entirely at a distance and enables students to choose the time and place for studies. Tanken är att programmet kommer vara tillgängligt för alla, oavsett ass="hps" title="Klicka om du vill visa alternativa översättningar">of where they live and situation. Utbildningen är perfekt för alla som vill ttningar "> fortsätta sin utbildning eller för att kombinera arbete med UML, versättningar "> studie, men har begränsad förmåga ningar "> att regelbundet delta i föreläsningar och ngar "> seminarier.

Med en Master i IT-projektledning från Stockholms universitet studenten ska förvärva de kunskaper och färdigheter som behövs för att driva projekt som projektledare inom informations-och kommunikationsteknik. Studenterna kommer att lära sig de nödvändiga verktyg såsom projektplanering, ekonomi, agila modeller, tekniker förhandling, bolagsrätt, och mycket mer. ... [-]


Kontakt
Besöksadress
Department of Computer and System Sciences (DSV)
Stockholm University
Nod Buildning

Kista, SE-164 07 SE