Högskolan Dalarna

Introduktion

Sedan Högskolan Dalarna bildades 1977 har den växt snabbt. Våra två campusområden i Falun och Borlänge erbjuder en stor bredd utbildningar och utbudet är anpassat till arbetsmarknaden.

Fler får jobb

Utbildningar tas fram i samverkan med näringslivet och det övriga samhället i regionen. Resultatet är att de senaste åren har studenter från Högskolan Dalarna fått arbete i högre utsträckning än studenter vid de flesta andra högskolor och universitet, enligt Högskoleverket.

Nätbaserat lärande

Här kombineras tradition och förnyelse av pedagogisk utveckling. Förutom traditionellt lärande med lärarledda föreläsningar på plats så läser hälften av våra studenter nätbaserat, där vi hör till pionjärerna.

Virtuellt campus

På vad som skulle kunna kallas ett virtuellt campusområde, tillgängligt och öppet dygnet runt, erbjuds bland annat öppna föreläsningar och lektioner där deltagare kan interagera med varandra via bild, ljud och text. Det här är en del av vad vi på högskolan kallar för Nästa generations lärande och vårt mål är att vara ledande i den här typen av utbildning. Smakprov på våra utbildningar och kurser finns på iTunes U.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se MSc » Se skolans Masterprogram »

Program

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Magister I Solenergiteknik (1 år Eller 2 år)

Campusstudier Heltid 1 år August 2017 Sverige Borlänge

Med en perfekt blandning av teori och praktiska ingångar, är detta en av DU mest framstående program. Omfattande forskning på (SERC) Solar Energy Research Center ser till att du utsätts för alla relevanta ämnen solenergi teknik. Efter genomgången av programmet kommer du att ha goda arbetstillfällen i den snabbt växande solenergiindustrin i Europa samt i andra länder. Många akademiker fortsätter sin akademiska karriär som doktorander och bli forskare och lärare vid universitet i hela världen. Program akademiker har bildat ett aktivt världen Alumni nätverk som stöder nuvarande studenter i utvecklingen av lämpliga examensarbeten och senare som de börjar sin yrkeskarriär. Masterprogrammet i Solar Energy Engineering www.du.se/en/solar Masterprogram i Solar Energy Engineering, 60 högskolepoäng (1 år) Masterprogram i Solar Energy Engineering, 120 hp (2 år) Plats: Campus Borlänge Examen: Master of Science i maskinteknik Karriärmöjligheter: Arbeta i solceller och solvärme industrin, designa, forska och utveckla nya solenergi för olika nationella och internationella företag [+]

Detta magisterprogrammet bygger på forskningsarbete på Solar Energy Research Center (SERC) vid Högskolan Dalarna. Programmet startade 1999 under namnet "Europeiska Solar Engineering School (ESES)". Sedan dess har cirka 250 studenter har tagit programmet och de flesta av dem arbetar idag som sol experter inom solenergiindustrin och som forskare och lärare vid universitet över hela världen.

Varför ska du ta det här programmet? Solenergi kommer att spela en avgörande roll i tillhandahållandet av framtida energi på jorden. Solenergi ingenjörer redan krävs i många sektorer av energibranschen. Detta ett år magisterprogram har en perfekt blandning av teori och praktiska moment som ger eleverna en optimal start för sin sol karriär. Du kommer att studera medan i nära kontakt med lärare och forskare vid (SERC). I kurserna kommer du att utbildas på verkliga fall projekt. Den internationella karaktären av programmet och dess deltagare gör att du kan arbeta i multinationella företag och skapa ett världsomspännande nätverk för din framtida karriär. Vem bör studera Solar Energy? ... [-]

Magister I Turism Destinationsutveckling (1 år)

Campusstudier Heltid 1 år August 2017 Sverige Borlänge

Eftersom turismen är en viktig tillväxtbransch på både internationell och nationell nivå, blir behovet av planering med fokus på hållbarhet knappa resurser allt viktigare. [+]

Ettåriga Masterprogrammet i turism Destinationsutveckling

 

Eftersom turismen är en viktig tillväxtbransch på både internationell och nationell nivå, blir behovet av planering med fokus på hållbarhet knappa resurser allt viktigare. Framtiden för turistnäringen vilar på rekrytering av välutbildad personal. Detta program behandlar särskilt de frågor som är relevanta för destinationsutveckling. Dess syfte är att studenterna ska få en bred förståelse för de möjligheter och begränsningar destinationsutveckling. Svensk och nordisk turism dominerar i exemplen som presenteras, men internationella synsätt är också närvarande i fall och kurser. Rent allmänt, är studenter utbildas i insamling, bearbetning, och analys av data och andra former av information för att komma fram till välgrundade yttranden som är relevanta för turismdestinationsutveckling. Detta inkluderar utbildning i effektiva och relevanta former av presentationer för olika målgrupper.... [-]


Masterprogrammet I Företagsekonomi - Med Internationell Inriktning

Campusstudier Heltid 1 år August 2017 Sverige Borlänge

Den magisterexamen i företagsekonomi vid Högskolan Dalarna är avsedd för personer som har en kandidatexamen i företagsekonomi (eller motsvarande område) som vill bygga på sina kunskaper om organisationer, ledning, marknadsföring, och / eller redovisning. [+]

"Ingen verksamhet är en ö!" Företag och organisationer är inte isolerade enheter och måste ses i ett större sammanhang där anställda, leverantörer, kunder, myndigheter och medborgare påverkar och påverkas av verksamheten. Detta blir ännu mer komplex i en globaliserad ekonomi med företag som har kunder, leverantörer eller distributörer på olika marknader. Detta Masterprogram i Business Studies utforskar dessa teman genom att kombinera teoretiska lektioner med praktiska övningar baserade på behoven hos lokala och internationella företag. Grundläggande kurser med fokus på företagens sociala ansvar (CSR) och förvaltning kombineras med en elevs val av specialisering (redovisning, marknadsföring eller Strategic Human Resource Management). Genom att erbjuda en modern förståelse för verksamheten samtidigt som du kan utveckla en unik examensarbete, förbereder detta program kommer du för att ange dynamiska internationella arbetsmarknaden. Varför ska du ta det här programmet? Välja din egen specialisering ger dig chansen att skräddarsy programmet efter dina professionella mål. Kommer i nära kontakt med regionala och internationella företag där du kommer att utföra din kurs arbete och examensarbete. Internationella kamrater och lärare kommer att ge goda möjligheter för dig att bygga ditt nätverk och förbereda dig för en framtida karriär inom internationell affärsverksamhet. Vem bör gälla för Business Studies programmet? Den magisterexamen i företagsekonomi vid Högskolan Dalarna är avsedd för personer som har en kandidatexamen i företagsekonomi (eller motsvarande område) som vill bygga på sina kunskaper om organisationer, ledning, marknadsföring, och / eller redovisning. Att locka studenter från hela världen, erbjuder programmet deltagarna en chans att lära sig om affärsmetoder och möjligheter i främmande kulturer och tillväxtmarknader. Dokumenterad behärskar både muntligt och skriftligt på engelska krävs. Studieavgifter Följande information gäller endast för studenter som ansöker till Högskolan Dalarna från icke-EU-länder / EES och som inte ansöker via en godkänd utbytesprogram. Studieavgifter Förutom att betala en ansökningsavgift (900 kr), är studenter som ansöker från icke-EU / EES-länder tvingas betala studieavgifter för Business Studies programmet. Total Programterminsavgift (två terminer) Studenter med början 2013: 84 000 SEK Totalt per termin: 42 000 SEK Studieavgifter betalas i en-termin omgångar. Den första utbetalningen på 42 000 kronor ska betalas senast den 1 juni 2014. Detta möjliggör en rimlig handläggningstid för en ansökan om uppehållstillstånd. Stipendier Det finns ett antal stipendier för sökande till Business Studies programmet som ansöker från icke-EU-länder / EES. Värdet av stipendier Upp till 40 stipendier tillgängliga som täcker upp till 50% av studieavgifter för ett år (60 hp). [-]

Masterprogrammet I Nationalekonomi Av Turism Och Evenemang

Campusstudier Heltid 1 år August 2017 Sverige Borlänge

Det specifika syftet med programmet är att studenterna ska förvärva de verktyg för ekonomisk analys och tillämpa dem på offentliga och privata beslutsfattandet i samband med turism och evenemang. [+]

Ekonomi handlar om val och konsekvenserna av våra val på varandra. Ämnet Economics avser varje aspekt av våra liv - från de beslut vi gör som individer och familjer till de organisationer som skapas av regeringar och företag. Det specifika syftet med programmet är att studenterna ska förvärva de verktyg för ekonomisk analys och tillämpa dem på offentliga och privata beslutsfattandet i samband med turism och evenemang. Våra elever utveckla avancerade färdigheter i gedigna kunskaper i ekonomisk teori, i synnerhet mikroekonomisk teori och kvantitativa metoder, för att förstå och analysera ekonomiska problem i synnerhet i samband med turism och upplevelseindustrin. Varför ska du ta det här programmet? Stark internationell inriktning till programmet Utmärkta möjligheter till nätverkande med nuvarande studenter och alumner från hela världen Arbetstillfällen efter examen finns i multinationella företag, offentlig sektor och icke-statliga organisationer Möjlighet att välja din egen uppsats ämne inom området eller skriv avhandling med hjälp av pågående forskning vid universitetet. Vem bör studera ekonomi? Studenter med examen studier i ekonomi och andra relaterade områden som vill främja deras förståelse för hur den ekonomiska politiken påverkar turistnäringen och samhället uppmuntras att tillämpa. Eftersom programmet kräver examensarbetet, är den idealisk för studenter som vill bedriva forskning eller som vill visa framtida arbetsgivare sin förmåga att förstå och integrera ekonomisk teori och metoder i verkliga situationer. EKONOMI av turism: Vad kommer du studera? Programmet är en ettårig magisterexamen i ekonomi för turism och evenemang. Alla kurser ges på engelska. Efter att ha passerat alla kurser, inklusive examensarbetet är att studenten avlagt Master of Science med inriktning på ekonomi. Programmet omfattar 60 högskolepoäng (1 kreditpoäng = 1 ECTS) och börjar den första veckan i september, vilket är i början av höstterminen. EKONOMI AV TURISM föreningar: Efter avslutad programmet kommer eleverna att förberedas för personal och ledande befattningar som kräver integration av mikroanalys och avancerade kvantitativa metoder inom den offentliga eller privata sektorn. Den privata sektorn i samband med turism och evenemang erbjuder en omfattande lista av konsulttjänster, handel, finans och analytiker positioner tillsammans med, som exempel, många jobb inom den offentliga sektorn, jobb inom utbildning och icke-statliga organisationer. Behörighetskrav: Kandidatexamen om minst 180 hp, Huvudområde: ekonomi och statistik och data, grundnivå 1, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper Dokumenterade språkkunskaper kunskaper motsvarande Engelska B / engelska sex på svenska gymnasium. TERMINSAVGIFT Första terminsavgift inbetalning: 52.769 kr Total terminsavgift: 105.615 SEK EU / EES-medborgare eller utbytesstudenter behöver inte betala avgifter. [-]

MSc

MSC. Inom Business Intelligence

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Borlänge

Business Intelligence programmet ger dig möjlighet att lösa de praktiska problemen med företag genom att lära sig att samla in och tolka data för att göra komplexa beslut. [+]

Masterprogrammet i Business Intelligence

På denna sida hittar du information om:... [-]


Videoklipp

Dalarna University: A great place for International Students

Dalarna University: Business Intelligence Master’s Program

Dalarna University: Tourism Programs

Dalarna University: Solar Energy Technology Master’s Program

An introduction to Dalarna University

Kontakt

Dalarna University

Adress, rad 1 Högskolegatan 2
79131 Falun, Sweden
Hemsida http://www.du.se/
Telefonnummer +46 23 77 80 00