Jönköping University

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

Högskolan i Jönköping präglas av internationalisering, entreprenörsanda och samverkan med det omgivande samhället.

Högskolan i Jönköping (HJ) är en av tre svenska privata, ideella högskolor med rätt att utfärda doktorsexamen. JU arbetar på grundval av ett avtal med den svenska regeringen och överensstämmer med nationella bestämmelser examens och kvalitetskrav. Universitetet är organiserat som en koncern med fem dotterbolag - fyra skolor och ett serviceföretag - som ägs av Stiftelsen Högskolan i Jönköping.

m


Forskning och utbildning bedrivs vid:

  • Internationella Handelshögskolan
  • Högskolan för lärande och kommunikation
  • Tekniska Högskolan i Jönköping
  • Hälsohögskolan


Dessa fyra specialiserade och väl fokuserade skolor, var och en med en distinkt profil, rikta en portfölj av spännande sammanlänkade ämnen som rör några av de viktigaste frågorna i vår tid: internationalisering, entreprenörskap, affärsförnyelse, innovativa inlärnings, en helhetssyn på hälsa under hela livet , ett gränssnitt mellan ekonomi och teknik i informationssamhället, och produktionssystem för små och medelstora företag.

Internationella Handelshögskolan (JIBS) bedriver forskning och erbjuder grund-och forskarutbildning, forskarutbildning och fortbildning. Tillsammans dessa verksamheter bildar en internationellt konkurrenskraftig handelshögskola, särskilt inom områdena entreprenörskap och näringslivsförnyelse.

b

Det har varit en mycket positiv utveckling sedan lanseringen 1994. Detta har uppnåtts genom utbyggnaden av kurser, grundutbildning och forskarutbildning och forskning vid Internationella Handelshögskolan, tillsammans med en hård och väl motiverade strävar efter utveckling. På grund av en snabb rekryteringsprocess på grund av det faktum att JIBS är en del av en stiftelse och inte statligt ägda, har vi kunnat anställa högkvalificerad professorer gör JIBS mycket konkurrenskraftiga bland handelshögskolor i både Norden och internationellt. I september 2007 fanns det 31 professorer anställda vid JIBS.

JIBS har snabbt etablerat sig som den starkaste akademiska miljön i Skandinavien för entreprenörskap och forskning om små och medelstora företag. JIBS är internationellt mycket väl reputated när det gäller forskning inom handel, infrastruktur, regional utveckling, mediehantering, familjens ägo, och skatterätt.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se MSc » Se skolans Masterprogram »

Program

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Magister I Att Hantera I Ett Globalt Sammanhang

Campusstudier Heltid 2 år October 2016 Sverige Jönköping

Hantera i en global kontext är ett program speciellt designad för att förse dig med de kunskaper och verktyg som krävs för att bli en effektiv ledare i olika affärssammanhang (såsom olika branscher och [+]

Master i Managing i ett globalt sammanhang

Språk: Engelska

Hantera i en global kontext är ett program speciellt designad för att förse dig med de kunskaper och verktyg som krävs för att bli en effektiv ledare i olika affärssammanhang (t.ex. olika branscher och typer av organisationer) och varierande interkulturella inställningar.

Programmet medger att dagens marknader är alltmer komplexa och dynamiska när det gäller kultur och efterfrågan, att information och kommunikation är framträdande för framgång, och att diskursen om företagens ansvar för hållbarhet är avgörande.

Undervisningsspråket är engelska och du träffa studenter från alla delar av världen. Genom gruppen och projektorienterat arbete du utvecklar din planering och samarbetsförmåga, och uppleva interkulturella relationer.... [-]


Magister I Det, Ledning Och Innovation

Campusstudier Heltid 2 år October 2016 Sverige Jönköping

Detta program behandlar studenter med antingen ett företag eller organisation administration bakgrund som vill öka sin kompetens i att utnyttja IT för företag, organisatoriska [+]

Master i IT, Management och innovation

Språk: Engelska

Detta tvåårigt program behandlar studenter med antingen ett företag eller organisation administration bakgrund som vill öka sin kompetens i att utnyttja IT för företag, organisationer eller industriell innovation, eller studenter med en teknik bakgrund som vill öka sin kompetens inom entreprenörskap och innovation.

Programmet har tre huvudområden: entreprenörskap IT; användningen av IT i affärsmässiga, organisatoriska och industriell innovation; och utvärdering av IT-investeringar. Ledare för idag, både för privata och offentliga organisationer måste ha starka analytiskt och kritiskt tänkande för att frodas i en konkurrensutsatt global miljö, kunskaper som är inriktade på detta program.... [-]


Magister I Industridesign

Campusstudier Heltid 2 år October 2016 Sverige Jönköping

Detta masterprogram ger möjlighet att utöka din kunskap och kreativitet inom området industriell design. Du kommer att lära dig mer om hela designprocessen ur ett mänskligt sett [+]

Master i industriell design

Språk: Engelska

Detta masterprogram ger möjlighet att utöka din kunskap och kreativitet inom området industriell design. Du kommer att lära dig mer om hela designprocessen ur ett mänskligt perspektiv, med fokus på användbarhet, ergonomi, estetik, material och tillverkning, samt redaktionella tekniker och visualisering.

Skapa goda idéer och göra dem ser stora

Kurserna har ett tvärvetenskapligt synsätt och styrs av förhållandet mellan människor och produkter. Programmet ger studenterna möjlighet att använda en rad olika verktyg för att snabbt visualisera idéer och koncept för att utveckla sin kreativitet i designstudion och genom modellverkstäder. Eleverna lär sig också att formulera och presentera idéer och lösningar och identifiera nya produkter och möjligheter. En betydande del av denna masterprogrammet bedrivs i projektform, genomföra skarpa projekt i samarbete med ett företag.... [-]


Magister I Internationell Kommunikation

Campusstudier Heltid 1 år October 2016 Sverige Jönköping

International Communication är ett program avsett för studenter som är intresserade av kommunikationens roll i interkulturella och globala sammanhang [+]

Master i internationell kommunikation

Master of Arts (60 hp) med inriktning på media och kommunikation

International Communication är ett program avsett för studenter som är intresserade av kommunikationens roll i interkulturella och globala sammanhang.

Programmet fokuserar på och ger både teoretiska och praktiska färdigheter i kommunikation, som arbetar i ett interkulturellt sammanhang. Under året kommer eleverna att delta i kurser med fokus på kulturella aspekter av kommunikation (både samtida och historiska) medias roll i kommunikation och identiteter, kommunikationsnivåer och processer inom interkulturella organisationer, politisk kommunikation, medie och etnografiska mediestudier.... [-]


Magister I Internationell Logistik Och Supply Chain Management

Campusstudier Heltid 2 år October 2016 Sverige Jönköping

Vill du lägga till kunskap om förvaltning och kontroll av internationella och globala leveranskedja och logistik till kandidatexamen? I så fall, Internationell logistik [+]

Master in International Logistics och Supply Chain Management

Språk: Engelska

Vill du lägga till kunskap om förvaltning och kontroll av internationella och globala leveranskedja och logistik till kandidatexamen? I så fall är International Logistics och Supply Chain Management programmet för dig.

Programmet är unikt genom att det ger en tvärvetenskaplig utbildning som kombinerar kärnämnen för logistik och supply chain management med marknadsföring och ekonomisk geografi. Eleverna får kunskap om och förståelse av försörjningskedjan nätverket och dess utveckling, samt av de verktyg som behövs för att analysera, utveckla och förändra sådana försörjningskedjor. Programmet förbereder eleverna för internationella karriärer.... [-]


Magister I Internationell Marknadsföring

Campusstudier Heltid 1 år October 2016 Sverige Jönköping

International Marketing är ett program som ökar din förmåga att förstå och möta de utmaningar som många företag idag står inför som ett resultat av den ökade globaliseringen och den förändrade konkurrensklimat. Programmet ger dig ett års fördjupade studier för att bygga en specialisering inom internationell marknadsföring i din kandidatexamen. Den innehåller kurser som belyser samtida marknadsföringsfrågor, men också kurser som hjälper dig att förstå vilken typ av den globala ekonomin. [+]

Master i internationell marknadsföring

Språk: Engelska

International Marketing är ett program som ökar din förmåga att förstå och möta de utmaningar som många företag idag står inför som ett resultat av den ökade globaliseringen och den förändrade konkurrensklimat. Programmet ger dig ett års fördjupade studier för att bygga en specialisering inom internationell marknadsföring i din kandidatexamen. Den innehåller kurser som belyser samtida marknadsföringsfrågor, men också kurser som hjälper dig att förstå vilken typ av den globala ekonomin.

Under ett år program du läsa kurser som fokuserar på konsumenternas beteende, marknadsundersökningar, detaljhandel, marknadskommunikation, internationell marknadsföring och export, och globaliseringen av den ekonomiska verksamheten. Kursinnehållet justeras för att spegla aktuell forskning och situationen företag upplever just nu. Till exempel kommer du att bli engagerad i diskussioner om hur konsumenterna förhålla sig till och påverkar varandra, hur digitala medier påverkar planerade kommunikation, och hur export hanteras. Under det andra halvåret du skriver en 15-poängsuppsats övervakas av professorer vid Internationella Handelshögskolan.... [-]


Magister I Interventioner I Barndomen

Campusstudier Heltid 2 år October 2016 Sverige Jönköping

Den internationella masternivå program Ingrepp i Childhood erbjuder tvärvetenskaplig utbildning för att ge effektiva insatser för barn i behov av stöd utöver vad som ges till alla barn [+]

Master i interventioner i barndomen

Språk: Engelska

Master of Science (60 hp)

Den internationella masternivå program Ingrepp i Childhood erbjuder tvärvetenskaplig utbildning för att ge effektiva insatser för barn i behov av stöd utöver vad som ges till alla barn.

Programmet är utformat för att förbereda studenterna för ledande roller i barnomsorg och förskola, skola, tidigt ingripande / habilitering, specialundervisning, barnhälsovård, socialtjänst och motsvarande. Det ettårigt program leder till en 60-poängs magisterexamen.

Masterprogrammet är förankrad i ett ekologiskt perspektiv på barns utveckling, lärande, och fungerar. Influenser observeras på olika nivåer, från "nervceller till stadsdelar". En kritisk perspektiv med fokus på individen, miljö, och deras inbördes, betonas. Programmet tar upp de vardagliga livssituationer av barn i en mängd olika inställningar, inklusive familj, förskola / skola, sjukhus och gemenskap. En bio-psyko-ekologiska modellen används som en referensram och sambandet mellan forskning och praktiska dagliga arbetet betonas.... [-]


Magister I Produktion Och Förvaltning

Campusstudier Heltid 2 år October 2016 Sverige Jönköping

Tillverkningsindustrin står nu inför globaliseringens utmaningar och detta är utgångspunkten för det här masterprogrammet. Syftet är att ge kunskap och kompetens [+]

Master i Produktionsutveckling och ledning

Språk: Engelska

Tillverkningsindustrin står nu inför globaliseringens utmaningar och detta är utgångspunkten för det här masterprogrammet. Syftet är att ge kunskap och kompetens som förbereder eleverna för ledande positioner inom tillverkningsindustrin.

GÖR GLOBALISERINGEN ARBETE

Idag är tillverkningsindustrin en internationell bransch. Produktutveckling och tillverkning kan utföras på olika geografiska platser, som kräver kommunikation och samordning av verksamheten. Konkurrenskraften hos tillverkande företag förlitar sig i hög grad på deras förmåga att dra nytta av den ökade globaliseringen.... [-]


Magister I Produktutveckling Och Materialteknik

Campusstudier Heltid 2 år October 2016 Sverige Jönköping

Eftersom konkurrensen mellan företag hårdnar som antalet produkter på marknaden ökar, är många inser vikten av produktutveckling [+]

Master i Produktutveckling och materialteknik

Språk: Engelska

Eftersom konkurrensen mellan företag hårdnar som antalet produkter på marknaden ökar, är många inser vikten av produktutveckling och materialkunskap som ett konkurrensmedel. Programmet omfattar hela produktutvecklingsprocessen, från koncept konstruktion material och tillverkningsprocesser.

En stor variation

Arbetet med ingenjörer inom produktutveckling är kreativ och erbjuder en stor variation. Detta masterprogram (två år) kvalificerar eleverna för positioner med tillverkare och leverantörer som utvecklar och producerar komponenter eller som konsulter. Tonvikten ligger på design och konstruktion av tekniska komponenter och produkter i fråga om att kundkrav, användning, producerbarhet och produktionsmetoder. Fordon, hushållsapparater, medicinsk utrustning och vissa sportartiklar är alla exempel på produkter som består av komplexa komponenter.... [-]


Magister I Strategiskt Entreprenörskap

Campusstudier Heltid 2 år October 2016 Sverige Jönköping

Strategic Entrepreneurship är ett program som hjälper dig att förbättra din entreprenörs effektivitet, både för att skapa och lansera nya nystartade företag, och att identifiera och utveckla möjligheter inom befintliga organisationer. [+]

Master i Strategic Entrepreneurship

Språk: Engelska

Strategic Entrepreneurship är ett program som hjälper dig att förbättra din entreprenörs effektivitet, både för att skapa och lansera nya nystartade företag, och att identifiera och utveckla möjligheter inom befintliga organisationer.

Företagar verksamhet spelar en avgörande roll i vårt samhälle och programmet förbereder eleverna med de kunskaper som behövs i befintliga företag samt utveckla färdigheter för att göra det möjligt för nya företag att växa fram och lyckas. Utbildningen är utformad i enlighet med state-of-the-art forskningsresultaten men erbjuder också praktiska projekt och nystartade erfarenheter.... [-]


Master In International Finansiell Analys

Campusstudier Heltid 1 år October 2016 Sverige Jönköping

Driften av de finansiella marknaderna är en av de mest komplexa frågor av studien på grund av vad som ligger bakom dem: samspel mellan människor, med alla sina föreställningar och missuppfattningar om [+]

Master in International Financial Analysis

Språk: Engelska

Driften av de finansiella marknaderna är en av de mest komplexa frågor av studien på grund av vad som ligger bakom dem: samspel mellan människor, med alla sina föreställningar och missuppfattningar om reaktionerna från andra människor.

Detta ett år Programmet ger dig den teoretiska bakgrunden och de avancerade matematiska och empiriska verktyg som behövs i avancerad finansiell analys. Utbildningen syftar till att ge dig den kompetens och färdigheter som krävs för att analysera ekonomiska uppgifter och en gedigen bakgrund inom avancerad finansiell teori som behövs för att förstå de mekanismer som påverkar de finansiella marknaderna. Alla kurser i programmet ges på engelska. På grund av det faktum att Internationella Handelshögskolan (JIBS) har ett utbytesprogram, inklusive cirka 200 partneruniversitet, och att ett antal masterprogram vid JIBS är öppna för studenter från hela världen, kurserna har ett mångsidigt internationellt deltagande av studenter. Denna internationella atmosfären bidrar till ett brett perspektiv på de frågor som analyseras och diskuteras i kurser.... [-]


Master Of Science I Städerna, Regional Och Internationell Ekonomi

Campusstudier Heltid 2 år October 2016 Sverige Jönköping

Detta program ger en fördjupad utbildning inom regionala och internationella ekonomin. [+]

Detta program ger en fördjupad utbildning inom regionala och internationella ekonomin. Programmet Urban, regional och internationell ekonomi syftar till att bygga elevernas kärnkompetens för att arbeta med urban, regionala och internationella frågor. Denna inriktning är mycket relevant för både utvecklade länder och utvecklingsländer. Studenter får de kunskaper för att analysera ekonomiska uppgifter och dra slutsatser. Den teoretiska kunskaper i kombination med dessa praktiska verktyg ger studenterna en konkurrensfördel i deras framtida karriärvägar. Studera Utomlands Du kan välja att tillbringa er tredje termin studera utomlands vid ett av JIBS partneruniversitet, vilket ytterligare bidrar till den internationella dimensionen av din utbildning och kunskap. Karriärmöjligheter Utbildningen förbereder eleverna för positioner som kräver specialiserad analytiska färdigheter i nationalekonomi, särskilt de som rör internationell ekonomi. Sådana positioner återfinns i både den offentliga och den privata sektorn, till exempel för att hantera effekterna av globaliseringen och strukturomvandlingen. Detta omfattar faktorer såsom rörlighet, kunskapsförsörjning, innovation och skapande av arbetstillfällen. Studenterna kommer således vara väl förberedda för positioner som kräver praktisk och vetenskaplig kunskap och användningen av denna kunskap i nya modeller och metoder. Krav: Den sökande måste hålla minst en kandidatexamen (dvs motsvarande 180 hp på ett ackrediterat universitet) med minst 60 högskolepoäng i nationalekonomi, eller motsvarande. Dessutom krävs minst 15 högskolepoäng i statistik / ekonometri. [-]

MSc

Civilingenjör I Teknisk Förvaltning

Campusstudier Heltid 1 år October 2016 Sverige Jönköping

Detta program ger en specialiserad utbildning i hanteringen för dem som innehar en kandidatexamen i teknik. [+]

Detta program ger en specialiserad utbildning i hanteringen för dem som innehar en kandidatexamen i teknik. Engineering management är utformad för att möta den ökande efterfrågan på akademiker som kombinerar teknisk kunskap med tillämpning av förvaltning kunskap inom industri och verkstadsindustrin. Programmet ges i samarbete mellan Internationella Handelshögskolan (JIBS) och Tekniska Högskolan (JTH). För att säkra den praktiska betydelsen av programmet och dra nytta av elevernas förkunskaper inom teknik, kommer projekt med företagens samverkan främja samarbete mellan studenter, praktiker, LTH och ledning fakultet. Efter examen kommer du att tillhöra den mycket eftertraktade folkmassan som har både teknik och management grader. Karriärmöjligheter Detta program kommer att kvalificera dig för en mängd olika jobb, särskilt chefsroller som kräver att du förstår de tekniska processerna i ett företag och leda projekt, avdelningar eller anläggningar. Det kommer också att öka dina chanser att förverkliga din egen affärsidé eller vara innovativa inom befintliga organisationer. Krav: Den sökande ska hålla minst en kandidatexamen (dvs motsvarande 180 hp på ett ackrediterat universitet) med minst 90 hp inom teknik eller motsvarande. Bevis på kunskaper i engelska krävs. [-]

Magisterexamen I Mjukvara Produkt

Campusstudier Heltid 2 år October 2016 Sverige Jönköping

Detta masterprogram syftar till att ge studenterna den kunskap och erfarenhet för att leda mjukvaruproduktteam. [+]

Detta masterprogram syftar till att ge studenterna den kunskap och erfarenhet för att leda mjukvaruproduktteam. Programvara från ett produktperspektiv Programvaran är överallt - syns som en produkt eller tjänst i sin egen rätt, eller döljas som en del av en bredare produkt. Funderar du på kodbasen i produkttermer från början kan se till att den levererade programvaran lyckas både i sin första utgåvan och som en plattform för produktutvecklingen på längre sikt. Studenterna väljer en av följande konkreta spår att följa hela programmet: Storskalig Information Systems, Sakernas Internet, eller sociala nätverk Technologies. Alla tre spår har gemensamma föreläsningar med praktiska arbetet anpassas till individen spåret. Fokus för din valda spåret förstärks av kursen Industrial Placering, vilket gör att du kan tillämpa dina kunskaper i en verklig arbetsmiljö och att lära av praktiserande ingenjörer. Karriärmöjligheter Akademiker kan räkna med att fylla viktiga roller som: Senior utvecklare, mjukvaruarkitekt, projektledare, krav ingenjör, testledare eller systemingenjör. Krav: En Bachelor of Science i datateknik eller elektroteknik (med relevanta kurser inom datateknik) eller motsvarande. Minst 90 högskolepoäng i ditt huvudämne. Minst 21 högskolepoäng i matematik. Bevis på kunskaper i engelska krävs. [-]

Magister I Användarupplevelse Design Och IT-arkitektur

Campusstudier Heltid 2 år October 2016 Sverige Jönköping

Detta är en två år Masterprogrammet som syftar till att ge studenterna kunskap om metoder där informationsteknologi är en drivkraft för framgångsrik verksamhet. [+]

Civilingenjör med inriktning i informatik Detta är en två år Masterprogrammet som syftar till att ge studenterna kunskap om metoder där informationsteknologi är en drivkraft för framgångsrik verksamhet. Personliga enheter såsom tabletter, smartphones, och wearables ersätter stationära datorer på arbetsplatsen och i hemmet. Arbetet sker ofta på språng, i en mobil och ständigt föränderlig miljö - byter från en enhet till en annan och flytta först från kontoret till busshållplatsen, och sedan hem. De underliggande datasystem som stöder denna förändring förändras också, införa nya begränsningar och mål. Detta kräver ett nytt tänkesätt, en omprövning av hur IT-lösningar är utformade och arkitekten för att omvandla målen företagets till en kreativ användarupplevelse och att leverera en stödjande IT-arkitektur. Detta Masters kommer att förse dig med kunskaper och färdigheter för att ta itu med dessa utmaningar. Du lär användarupplevelse design, IT-arkitektur och Enterprise Architecture. Du kommer att kunna designa och utveckla mobila och serversidan lösningar, samt lära sig att behärska grunderna i tjänstedesign och cloud computing. Efter examen Med en examen i User Experience Design och IT Architecture Du kommer att vara beredd att arbeta i olika roller såsom användarupplevelse designer, interaktionsdesigner, informationsarkitekt, IT-arkitekt eller IT-strateg, molnlösning arkitekt eller Enterprise Architect. Du kommer också att vara beredd på forskarutbildningen. Kurser inom programmet NB preliminär lista över kurser År 1 User Experience Design 6 hp Industriell produktframtagning: Process - Metoder - Ledarskap 9 hp Utvecklingen för mobila, bärbara och Smart Devices 6 hp Information Arkitektur och semantisk teknik 6 hp Utveckling av serversidan lösningar 6 hp Enterprise Architecture och IT-arkitektur 7,5 hp Cross-Channel användarupplevelse och tjänstedesign 6 hp Entreprenörs Performance Management och IT 7,5 hp Produktutveckling i Cross-disciplin Lag 1 3 poäng Produktutveckling i Cross-disciplin Lag 2 3 poäng År 2 Industri Placering Kurs 9 poäng Produkt specifikation och krav Ledning 6 hp Produktutveckling i Cross-disciplin Lag 3 9 poäng Slut Examensarbete, Bemästra 30 hp Valfri kurs: Cloud Computing och Data Analytics 6 hp Programvaruteknik - ett produktperspektiv 6 hp Fakta Poäng: 120,0 hp Nivå: Avancerad Studietakt: Heltid Studieort: Campus-baserade Språk: Engelska Startdatum: Hösten 2016 Krav: Den sökande måste hålla minst en kandidatexamen (dvs.. motsvarande 180 högskolepoäng vid ett ackrediterat universitet) med minst 90 högskolepoäng i informatik, datavetenskap, datorteknik, interaktionsdesign (med relevanta kurser i webbprogrammering), eller motsvarande. Bevis på engelska profiency krävs. [-]

Master Of Science I Digital Affärsinformation

Campusstudier Heltid 2 år October 2016 Sverige Jönköping

Detta masterprogram tar en bred verksamhet strategi för digitaliseringen som formar samhället. [+]

Detta masterprogram tar en bred verksamhet strategi för digitaliseringen som formar samhället. Den tar upp de nya utmaningar som digitaliseringen innebär för företag och deras anställda när det gäller affärsförnyelse och innovation, marknadsföring och digitala tjänster. Eleverna får kunskap för att analysera hur digitaliseringen erbjuder möjligheter för strategisk förändring samt affärs- och organisationsutveckling för både nya och befintliga företag. Dessutom programmet stimulerar kreativt tänkande kring digitaliseringen, affär innovation och förnyelse. Programmet kombinerar teoretiska och verkliga praktiskt arbete, och har ett tvärvetenskapligt angreppssätt, inklusive kompetens inom företagsekonomi, informatik och affärsrätt. Efter examen Efter examen kan eleverna vara intresserad av att arbeta som chefer för etablerade företag, utan även som företagare som vill utnyttja de möjligheter som den digitala ekonomin. Kurser inom programmet NB preliminär lista över kurser År 1 Förstå Digital Business 7,5 högskolepoäng Affärsmodeller och New Business Development 7,5 högskolepoäng Marknadskommunikation i en digital värld 7,5 högskolepoäng Organisera och leda förändring 7,5 hp IT-baserade verktyg för marknadsanalys 7,5 högskolepoäng Information Technology and Innovation Management 7,5 högskolepoäng Lag 7,5 högskolepoäng Research Methods 7,5 hp År 2 Valbara kurser / ytterligare specialisering, praktik eller studera utomlands 30 hp Examensarbete 30 hp Fakta Poäng: 120,0 hp Nivå: Avancerad Studietakt: Heltid Studieort: Campus-baserade Språk: Engelska Startdatum: Hösten 2016 Krav: Den sökande måste hålla minst en kandidatexamen (dvs.. motsvarande 180 högskolepoäng vid ett ackrediterat universitet) med minst 90 högskolepoäng i företagsekonomi, nationalekonomi, industriell ekonomi eller motsvarande. Minst 60 högskolepoäng ska vara i företagsekonomi. Bevis på engelska profiency krävs. [-]

Master Of Science I Educare - Den Svenska Förskolan Modellen

Campusstudier Heltid 1 år October 2016 Sverige Jönköping

Som namnet antyder, att den svenska strategin förskolan (Educare), integrerar pedagogisk och vård ger praxis att stödja lärande och utveckling av barn i åldrarna ett och sex. [+]

Som namnet antyder, den svenska syn på förskolan (Educare)Integrerar pedagogisk och vård ger praxis att stödja lärande och utveckling av barn i åldrarna ett och sex. Det internationella masterprogrammet i Educare kombinerar classroom- baserad undervisning med fältarbete i svenska förskolor, familjecentraler och andra småbarnsfostran arenor. Programmet välkomnar svenska och internationella studenter. Program Undervisningen sker på engelska. Studenter som fullföljer programmet kommer att ha kompetens inom pedagogik och politik Educare. Med tanke på Sveriges ställning som världsledande inom förskoleverksamheten, kommer utexaminerade från programmet väl positionerat för anställning som förskola lärare, forskare och ledare, oavsett om de väljer att handväska sina karriärer internationellt eller i Sverige. Samtidigt kommer eleverna lämna programmet redo att bedriva forskarutbildning inom förskoleverksamheten eller närliggande områden, eftersom programmet ger en kombination av noggrann forskning och fältarbete, undervisas av PhD lärare från förskola Utbildning och Research Group vid Högskolan i Jönköping: s Högskolan för lärande och kommunikation, samt genom gästföreläsningar av nationella och internationella experter på området. Kurser inom programmet NB preliminär lista över kurser År 1 Tillväxten och utvecklingen av den svenska förskolan: från socialpolitik till utbildningspolitik 10 hp Förskola pedagogiska / didaktiska perspektiv med fokus på spel, utforskning och lärande 10 hp Systematisk dokumentation, analys och utvärdering, och ledarskap i förskolan 10 hp Vetenskapsteori och vetenskapliga metoder 15 hp Examensarbete (Empirisk studie) 15 hp Fakta Poäng: 60 högskolepoäng Nivå: Avancerad Studietakt: Heltid Studieort: Campus-baserade Språk: Engelska Startdatum: Hösten 2016 Anmälningskod: HJ-MU074 Krav: Den sökande måste hålla minst en kandidatexamen (dvs.. motsvarande 180 högskolepoäng vid ett ackrediterat universitet) inom beteendevetenskap, socialt arbete, utbildningsvetenskap eller närliggande område, inklusive oberoende, teoretiskt baserat arbete, det vill säga en avhandling eller motsvarande. Den sökande måste också ha minst ett års erfarenhet av att arbeta i övervakad småbarnsfostran och / eller vård (t.ex. förskola, dagis, grundskola, dagis). Bevis på engelska profiency krävs. [-]

Videoklipp

Welcome to Jönköping University!

Kontakt