Karolinska Institutet

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

Karolinska Institutet är ett ledande medicinskt universitet vars uppgift är att förbättra människors hälsa genom forskning och utbildning.

Samverkan med hälso- och sjukvården

Karolinska Institutets uppdrag är att förbättra människors hälsa genom forskning, utbildning och information - alltid med patienten i fokus. Vårt samarbete med Stockholms läns landsting, som övervakar den största sjukvårdsregionen i Sverige, är därför mycket viktigt för både utbildning och forskning.

Internationellt samarbete

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet, och strategiska internationella allianser är en viktig del av KIs verksamhet. Karolinska Institutet har avtal med akademiska institutioner runt om i världen, som omfattar forskningssamarbete samt student- och personalutbyte.

Internationella samarbeten och avtal samordnas via International Office stödjer KIs ledning samt enskilda forskare, lärare och studenter.

Verksamheten i det internationella huvudkontoret är uppdelad i sektioner, i enlighet med följande områden: forskning, BSc- och MSc nivå utbildning och forskarnivå utbildning.

Priser och utmärkelser vid Karolinska Institutet

Ett antal priser och utmärkelser presenteras vid Karolinska Institutet varje år. Även Karolinska Institutet Nobelförsamlingen hanterar utdelningen av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Denna skola erbjuder program i:
  • English

Se skolans Masterprogram »

Program

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Masterprogrammet I Bioentreprenörskap

Campusstudier Heltid 2 år October 2016 Sverige Stockholm

Masterprogrammet i bioentreprenörskap är anpassad för studenter med en bakgrund inom biomedicin, farmaci, bioteknik, hälsovård eller medicin med kurser som behandlar de centrala teman hur man ska hantera och utveckla life science-företag. [+]

Masterprogrammet i bioentreprenörskap är anpassad för studenter med en bakgrund inom biomedicin, farmaci, bioteknik, hälsovård eller medicin med kurser som behandlar de centrala teman hur man ska hantera och utveckla life science-företag. Har du föreställa dig själv att jobba inom life science-branschen i framtiden? Som en examen från masterprogrammet i bioentreprenörskap (MBE) kommer du att ha en solid grund för att arbeta med utveckling och förvaltning av projekt och företag inom life science-området. Ett nyckelbegrepp inom detta program är att tillämpa kunskapen i den verkliga världen. Vi använder verkliga fall för att lära sig och många av föreläsarna är erfarna företagsledare som delar deras kunskap och fungera som inspiration. Programmet är tvärvetenskapligt med avseende på bakgrunden av både elever samt lärare och pedagogiska metoder som används i programmet. Några av kurserna i programmet erbjuds tillsammans med våra partnerinstitutioner i Stockholm. De företagsekonomiska kurser erbjuds av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och valbara kurser från Stockholm School of Entrepreneurship. I programmet ingår två praktikplatser på företag, myndigheter eller andra relevanta organisationer, i Sverige eller utomlands, där du tillämpar vad du har lärt sig att skapa ett ömsesidigt fördelaktigt upplevelse för dig och webbhotell. Examensarbetet är också vanligt utförs i ett företag miljö. Dessa erfarenheter ger dig värdefull kunskap och insikter samt nätverk som ger dig ett försprång för din framtida karriär. Karriärmöjligheter Programmet ger en solid grund för en karriär inom bioteknik, läkemedel, medicinteknik och andra industrier som arbetar med marknadsföring, projektledning, verksamhetsutveckling eller riskkapital bland andra förtroendeuppdrag. Särskild behörighet En kandidatexamen eller yrkesexamen motsvarande ett svenskt kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom hälso- och sjukvård, biomedicin, biologi, cell- och molekylärbiologi, farmaci, kemi, medicin eller bioteknik. Kunskaper i det engelska språket skall dokumenteras med ett internationellt erkänt test som TOEFL: Internetbaserad (IBT) med en totalpoäng på minst 90 och minst poäng av 20 på skriftligt prov, pappersbaserade (PBT) med en totalpoäng på minst 575, och minst poäng av 4,5 på skriftliga prov, eller IELTS (akademiska) med en total märke på minst 6,5 och inget band mindre än 5,5; eller annan dokumentation som enligt gällande bestämmelser intygar likvärdigheten engelska 6 vid svenska gymnasieskolan. Val Urvalet baseras på en samlad bedömning av den sökandes meriter som tidigare utbildning, relevant arbetslivserfarenhet och / eller forskningserfarenhet och avsiktsförklaring. Rekommendationsbrev behövs inte. Sökande till Karolinska Institutets Global masterprogrammen ombeds att fylla i ett CV form som kommer att användas i urvalsprocessen. Kontakta Antagningen vid KI om du har några frågor, admissions@ki.se Anmälnings- och studieavgifter Om du har medborgarskap inom EU / EES eller Schweiz, behöver du inte betala ansöknings eller studieavgifter. Anmälningsavgift 900 SEK Terminsavgift Totalt belopp: 360 000 kr Första inbetalning: 90 000 kr [-]

Masterprogrammet I Molekylära Tekniker Inom Life Science

Campusstudier Heltid 2 år October 2016 Sverige Stockholm

Programmet är ett unikt samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet, i miljön av Science for Life Laboratory, Stockholm. [+]

Programmet är ett unikt samarbete mellan Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet, i miljön av Science for Life Laboratory, Stockholm. Studenterna kommer att få en omfattande utbildning inom life science betonar banbrytande metoder bioinformatiska analys av stora uppgifter, i kombination med state-of-the-art tekniker som används i moderna "high throughput" molekylärbiologi och hur man översätter biologiska fynd i diagnosverktyg och nya behandlingar. Programpresentation Det tvååriga masterprogrammet levereras av ett team av lärare som är internationellt erkända forskare inom sina respektive discipliner för att säkerställa en relevant läroplan i forsknings förgrunden. Programmet består av kurser som syftar till att ge en gedigen utbildning i en kombination av molekylärbiologi, bioteknik och medicin med fokus på high-throughput biologi och analys av stora uppgifter för översättning av biologiska fynd från laboratoriebänken till patientens säng. Utbildningen syftar även till att utveckla färdigheter och förmågor som är väsentliga för yrkeskarriär-inklusive muntlig och skriftlig presentation, grupparbete färdigheter, och hur man gör etiska och samhälleliga överväganden om life science-relaterade frågor, som alla viktiga för förmågan att leda projekt akademi och industri. År 1 Det första året innehåller avancerade kurser i genetik, biofysikalisk kemi och translationell medicin, liksom grunderna för bioinformatik och komparativ genomik. Det finns också en projektkurs. Alla tre universitet erbjuder kurser under det första året, med en betoning på Karolinska Institutet (höstterminen) och Stockholms universitet (vårterminen). obligatoriska kurser Genetik, 5 poäng på KTH Frontiers i translationell medicin, 16,5 poäng på KI Tillämpad kommunikation, 7,5 hp på KI Frontiers inom life science ett, en kredit på KI Bioinformatik, 7,5 hp på SU Jämförande genomik, 7,5 hp på SU Biofysikalisk kemi, 7 poäng på SU Projekt i molekylär life science, 7 poäng på SU Frontiers inom life science två, en kredit på SU År 2 Det andra året erbjuder kurser i tillämpad genteknik, proteomik, läkemedelsdesign och bioinformatik analys av stora mängder data. Det finns också en projektkurs. De flesta kurser under höstterminen erbjuds av Kungliga Tekniska Högskolan. Under vårterminen är den individuella examensarbetet utförs. obligatoriska kurser Tillämpad genteknologi, 5 poäng på KTH Frontiers inom life science 3, en kredit på KTH Proteomik, 6 poäng på KTH Läkemedelsutveckling, 6 poäng på KTH Projekt i molekylär life science, 5 poäng på KTH Analys av data från hög kapacitet molekylärbiologi experiment, 7 poäng på KTH Examensarbete 30 hp Ansökningsprocessen för programmet kommer att hanteras av Royal Insititute Tekniska Högskolan (KTH) i samarbete med Stockholms universitet (SU) och Karolinska Institutet (KI). Karriärmöjligheter Kombinationen av molekylärbiologi, bioteknik och medicin ger en utmärkt profil för en professionell forskarkarriär i en akademisk miljö eller i bioteknisk och läkemedelsindustrin. Life science industrin och akademiska institutioner som arbetar inom dessa områden är aktiva och inom life science expanderar över hela världen, vilket ger eleverna en utmärkt arbetsmarknad och brett utbud av möjliga anställningar. Anmälnings- och studieavgifter Om du har medborgarskap inom EU / EES eller Schweiz, behöver du inte betala ansöknings eller studieavgifter. Anmälningsavgift 900 SEK Terminsavgift Totalt belopp: 400 000 kr Första inbetalning: 100 000 kr [-]

Masterprogrammet I Toxikologi

Campusstudier Heltid 2 år October 2016 Sverige Stockholm

Masterprogrammet i toxikologi ger eleverna en fördjupad kunskap om det breda och tvärvetenskapliga toxikologisk fält. [+]

Masterprogrammet i toxikologi ger eleverna en fördjupad kunskap om det breda och tvärvetenskapliga toxikologisk fält. Programmet förbereder eleverna för antingen en forskning eller yrkeskarriär och ger en solid plattform för forskarutbildning i toxikologi eller arbete i bedömningsrelaterade områden risk / säkerhet inom den offentliga sektorn eller bransch. Programpresentation Masterprogrammet i toxikologi var en av de första toxikologiska programmen i världen. Programmet är unikt i sitt tvååriga sammanhängande fokus på toxikologi och människors hälsa. Programmet använder sin nära koppling till högkvalitativ forsknings- och riskbedömning vid Institutet för miljömedicin (IMM) - den viktigaste centrum för utbildning och träning i toxikologi och hälsoriskbedömning i Sverige, och samarbetar med läkemedels- och kemiindustrin, nationella myndigheter (till exempel den svenska Kemikalieinspektionen och Svenska Livsmedelsverkets), Swetox och svenska Giftinformationscentralen, liksom med forskare vid andra institutioner både inom och utanför KI. Programmet omfattar principerna i toxikologi, toxikokinetik, organtoxicitet, biokemiska och molekylära toxikologiska metoder, mekanismer för toxicitet och verkningssätt, toxicitetstester, försöksdjursvetenskap, alternativa metoder till djurförsök, histopatologi, statistik, epidemiologi och hälsoriskbedömning . Denna första del av programmet ger studenterna en allmän, avancerad toxikologiska jordning, varpå de sedan basera en personlig linje undersökningskommitté för att fördjupa analysen om experimentell forskning eller risk / säkerhetsbedömning genom att ta valbara och / eller projektkurser. Karriärmöjligheter Programmet ger en solid grund för en karriär inom toxikologi som antingen en doktorsexamen forskare eller en risk / säkerhetsbedömaren inom den offentliga eller privata sektorn i Sverige eller utomlands. Särskild behörighet En kandidatexamen eller en yrkesexamen motsvarar ett svenskt kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng inom biomedicin, biologi, cell- och molekylärbiologi, farmaci, kemi, medicin, näringslära eller bioteknik. Kunskaper i det engelska språket skall dokumenteras med ett internationellt erkänt test som TOEFL: Internetbaserad (IBT) med en totalpoäng på minst 90 och minst poäng av 20 på skriftligt prov, pappersbaserade (PBT) med en totalpoäng på minst 575, och minst poäng av 4,5 på skriftliga prov, eller IELTS (akademiska) med en total märke på minst 6,5 och inget band mindre än 5,5; eller annan dokumentation som enligt gällande bestämmelser intygar likvärdigheten engelska 6 vid svenska gymnasieskolan. Val Urvalet baseras på en samlad bedömning av den sökandes meriter som tidigare utbildning, relevant arbetslivserfarenhet och / eller forskningserfarenhet och avsiktsförklaring. Rekommendationsbrev behövs inte. Sökande till Karolinska Institutets Global masterprogrammen ombeds att fylla i ett CV form som kommer att användas i urvalsprocessen. Kontakta Antagningen vid KI om du har några frågor, admissions@ki.se Anmälnings- och studieavgifter Om du har medborgarskap inom EU / EES eller Schweiz, behöver du inte betala ansöknings eller studieavgifter. Anmälningsavgift 900 SEK Terminsavgift Totalt belopp: 400 000 kr Första inbetalning: 100 000 kr [-]

Videoklipp

Study at KI

Kontakt
Postadress
Karolinska Institutet
SE-171 77

Stockholm, SE
Besöksadress
Karolinska Institutet
Nobels väg 5, Solna
Alfred Nobels Allé 8, Huddinge

Stockholm, SE
Sociala medier