Linköping University

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

Linköpings universitet - expanderar verkligheten

&nbsp

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten. Med vår tradition av innovation och samarbete över gränser vi delta i byggandet av morgondagens samhälle.

Att förstå oss själva, varandra och världen omkring oss lite bättre varje dag. Letar du efter svar, men också för nya frågor att ställa. Att våga hävda, korsa gränser och hitta bättre sätt att samarbete. Som expanderar verkligheten - den största uppdrag av Linköpings universitet.

LiU, som vi ofta kallar det, är en multi-fakultet universitet och en av de viktigaste i Sverige. Sedan starten i slutet av 60-talet har LiU varit en innovatör, skapa nya utbildningsprogram och nya sätt att angripa forskning problem. Innovation har blivit vår tradition.

Dessutom har vi alltid haft en stark dialog med det omgivande näringslivet sfären och samhället i stort, både vad gäller forskning och utbildning. Vad LiU skapar bör vara av nytta för allmänheten. Tillsammans kan vi bygga en bättre och mer hållbar värld.

LiU campus ligger i vänorter Linköping och Norrköping i södra Sverige. Universitetet är en viktig drivkraft för regional utveckling. Det är dock uppdraget större - Linköpings universitet är en nationell och internationell aktör. Forskning i världsklass bedrivs inom högteknologiska områden som nya material, IT och funktionshinder forskning. Studenterna kommer från hela världen, med över 50 nationaliteter representerade vid LiU. Många LiU-studenter studera utomlands en termin eller ett år. Det internationella perspektivet är viktigt när man arbetar för att utöka verkligheten.

Tillsammans kan vi flytta gränserna för vad som är möjligt.Tillsammans kan vi bli djärvare, gå vidare och nå högre.

Uppfinna högre utbildning. Vara innovativt och erbjuda kunskap verkligen i efterfrågan har varit ledstjärna i LiU ända sedan starten i slutet på 60 's. Vi erbjuder mer professionell utbildningar än något annat svenskt universitet. Studenter från Linköpings universitet hör till dem som först få jobb och har den högsta inkomsten i genomsnitt ett år efter examen.

Forskning gör en skillnad. Öppenheten mellan olika ämnen och fakulteter har bidragit till skapandet av starka forskningsmiljöer vid Linköpings universitet. Världsledande forskning bedrivs inom flera områden som materialvetenskap, bioelektronik och migration, ekonomi och samhälle.

Nära till affärer och samhälle. Linköpings universitet har exceptionellt starka kopplingar till det omgivande samhället.Vi arbetar med många spelare från vår egen region, Sverige, Europa och resten av världen.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se MA » Se MSc » Se skolans Masterprogram »

Program

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Msc Företagsekonomi - Strategi Och Ledning I Internationella Organisationer

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Linköping

Det tvååriga masterprogrammet syftar till att utbilda framtida ledare med gott omdöme, som kan göra väl avvägda beslut. [+]

MSc Business Administration - Strategi och ledning i internationella organisationer, 120 hp I den tvååriga masterprogrammet i Business Administration - Strategi och ledning i internationella organisationer (SMIO) strävar vi efter att utbilda framtida ledare med gott omdöme, som kan göra väl avvägda beslut. Programmet kombinerar grundläggande akademiska kunskaper (tänkande och resonemang) och erfarenhetskunskaps (kompetens) att förbereda eleverna för att gå längre än att tillämpa kända lösningar på kända problem. Efter ett framgångsrikt slutförande av programmet, kommer studenterna ha förvärvat god analytisk förmåga och förmåga att tänka strategiskt. Genom internationellt fokus kurser samt internationell sammansättning SMIO klassen kommer eleverna att vara väl förberedd för att arbeta i internationella organisationer. Termin 1 Kurserna i den första terminen fokusstrategi genom att studera de två delarna denna strategi kopplar samman, insidan av organisationen och miljön i organisationen. Den första kursen, Classic ledarskap och organisation dilemman (15 hp) tar strategi som utgångspunkt och undersöker ett antal klassiska dilemman (t.ex. hur man kan dela knappa resurser mellan prospektering och utvinning) och den resulterande ledarskap och organisation utmaningar. Den andra kursen, Contemporary International Management paradoxer (15 hp) startar i strategin också, men ser utanför organisationen och i synnerhet på globaliseringsfrågor och makroperspektiv. Kursen kommer inledningsvis att ta dig på en historisk resa för att hjälpa dig att förstå hur vi hamnade där vi är, men sedan zooma in på ett antal utmaningar och paradoxer som organisationer idag ansikte. De färdigheter fokuserade under det första halvåret är klassiska akademiska sådana, som "lära sig att lära", argumente skrift, visualiseringsmetoder, retorik, kritiskt tänkande och analys. Termin 2 Dilemman och paradoxer som eleverna möter i denna första termin är av det slag som är olösliga - det vill säga de kan inte lösas en gång för alla, utan de måste hela tiden hanteras. Den andra terminen fokuserar därför på analytiska verktyg och modeller som kan användas för att hantera dilemman och paradoxer som infördes under det första halvåret. Terminen inleds med Business Finance (7,5), en händerna på fallbaserad kurs med fokus på tillämpning och lösa problem. Management Control Systems (7,5 hp) är den andra kursen av terminen och fokuserar på frågor som prestationsmått och belöningssystem genom ett antal fall. Den tredje kursen, Perspectives on Human Resource Management (7,5 hp) startar i klassiska HRM frågor och landar i dagens modeller och utmaningar som hur man arbetar med HR i allt tillfälliga och projektbaserade organisationer. Terminen avslutas med en Term Project / Papper (7,5 hp) där du kommer att syntetisera vad du har lärt sig under de senaste två terminer. Det finns två alternativa metoder beroende på din framtida karriär intressen. Det första alternativet är att arbeta tillsammans med ett företag och hjälpa dem att lösa ett problem och sedan skriva en projektrapport baserat på dina resultat. För dem som är intresserade av en forskarkarriär, är det andra alternativet att ta på ett forskningsproblem och arbeta tillsammans med en av professorerna vid institutionen. De kunskaper praktiseras denna termin är kvalitativ och kvantitativ analys, argumentation, skrivande, presentation och kommunikation, projektledning och lagarbete. Termin 3 Den tredje terminen fokuserar också på analytiska verktyg och modeller som kan användas för att hantera dilemman och paradoxer i den första terminen. Terminen börjar med strategin - klassiska och moderna utsikt (15 hp) som kommer att introducera dig till olika epoker av strategiskt tänkande, i form av "Big", "Best", "snabb" och "Beautiful". För din andra och sista kurs innan avhandlingen finns det två alternativ. Om du är intresserad av innovation, projektledning, skapande och integration kunskap och arbeta i högteknologiska företag och sedan kan du välja att studera Innovation och Projektledning (15 hp). Om du istället är intresserad av marknadsföring och försäljning, och frågor om branding, produktdesign och förstå konsumenterna, då kan du välja att studera Advanced Consumer Marketing (15 hp). Terminen avslutas med att utveckla ett examensarbete förslag. De kunskaper fokuserade denna termin är ytterligare kvalitativ analys och argumentation. Termin 4 Den fjärde terminen är helt inriktade på din examensarbete (30 hp), som kommer att skrivas i grupper om två. Du kommer självständigt utveckla ett forskningsproblem, design och genomföra en undersökning, analysera data, syntetisera resultat, presentera allt skriftligen och försvara ditt arbete vid ett offentligt seminarium. Varje par kommer att utses en handledare och vara en del av din rådgivare avhandling grupp som kommer att träffas regelbundet för att diskutera och ge feedback på ditt arbete-in-progress. Master Avhandlingen kommer att knyta ihop programmet och förbättra din förmåga att lösa problem självständigt och på ett vetenskapligt sätt. Karriärmöjligheter Efter avslutad Business Administration masterprogrammet, kommer eleverna att vara kompetenta analytiker och konkurrenskraftiga kandidater för anställning i internationella organisationer i allmänhet. Studenter som är specialiserade på innovation och projektledning kommer att vara redo att arbeta inom högteknologiska företag, och vara utrustad med en speciell förståelse för mycket innovativa inställningar och projektbaserade organisering. Studenter som är specialiserade på marknadsföring kommer istället att ha en god grund för att förstå kundernas beteende, nya marknaden forskningsmetoder och varumärken .. Bland våra alumner finner vi till exempel konsulter, affärsanalytiker, innovation strateger, marknadsföring och varumärkes chefer, personalchefer och projektledare. Vissa alumner har också startat egna företag, medan andra har valt att göra akademisk karriär genom forskarutbildning (PhD). Programfakta Examen: Master of Science (120 hp) i Business Administration Språk: Engelska Varaktighet: Två år Studietakt: Heltid Campus: Linköping Anmälningskod: LIU-91000 Anmälningsperiod: 16 Oktober - 15 januari Startdatum: augusti / september Studieavgifter Medborgare från länder inom EU / EES och Schweiz: Inga terminsavgifter Alla andra: SEK 110.000 per läsår (ca USD 16.100 / EUR 12.000.) Program särskilda krav En kandidatexamen i företagsekonomi eller nationalekonomi med minst 180 högskolepoäng eller motsvarande. Alternativt kan en kandidatexamen med / och minst 60 högskolepoäng (två terminers heltidsstudier) of Business Administration relaterade kurser (till exempel bokföring, marknadsföring, organisationsteori, strategi, ekonomi, HRM). Varje sökande måste bifoga en avsikts skriven på engelska, förklarar varför de vill studera detta program, och en sammanfattning av deras kandidat-uppsats eller projekt. Om sökande har en examen som inte omfattar en kandidatexamen uppsats eller projekt, då deras avsiktsförklaring ska beskriva tidigare studier och annan akademisk verksamhet med anknytning till masterprogrammet. Alla verifikationer, inbegripet avsiktsförklaring och den specifika papper, ska skickas till University Admissions i Sverige, FE 1, SE-838 73 Frösön, Sverige. Det övergripande syftet med den tvååriga masterprogrammet i Business Administration - Strategi och ledning i internationella organisationer (SMIO) är att utbilda en ny generation av chefer och forskare som förstår vetenskap och företag i en internationell miljö. [-]

MSSC Barnstudier

Online och Campus-kombinerat Heltid 1 - 2  August 2017 Sverige Linköping

Den tvärvetenskapliga masterprogrammet i Child Studies ger möjlighet att studera barn och de varierande sociala, kulturella och materiella villkor för sin barndom. [+]

MSSC Barn Studies, 60/120 hp Programmet kommer inte att erkänna studenter hösten 2015. Den tvärvetenskapliga masterprogrammet i Child Studies ger möjlighet att studera barn och de varierande sociala, kulturella och materiella villkor för sin barndom. I en globaliserad värld där ett antal länder har ratificerat FN: s konvention om barnets rättigheter, är det nödvändigt att förstå och analysera hur innehållet i barndomen och ungdomen har skiftat över tid och rum, och hur de påverkat förutsättningarna för barnen . En viktig utgångspunkt för detta program är att barn betraktas som aktörer och fokus ligger på barns perspektiv i frågor som berör dem. Färdigheter som syftar till att stärka barns roller som aktörer får mycket uppmärksamhet. Eleverna lär sig att kritiskt granska, analysera och diskutera politiska, kulturella och vetenskapliga uttalanden och påståenden om barn och barndom. Barn Studies är en heltid program som har ett år och tvååriga alternativ. Studenter som vill studera ett år är berättigade att ansöka om en masterexamen i Child Studies (60 hp) efter att framgångsrikt slutföra de två första terminerna. Studenter som vill studera ämnet på djupet borde klarat alla fyra terminers studier för att vara berättigad att ansöka om en magisterexamen i Child Studies (120 hp). Under det första halvåret studenterna kommer att introduceras till det tvärvetenskapliga området Barn Studier med speciellt fokus på historiska, antropologiska och sociologiska perspektiv. Dessa kunskapsområden är senare studerade mer på djupet, i förhållande till specifika forskningsproblem såsom: barns rättigheter barn, föräldraskap och familjeliv barns hälsa och utveckling i en global värld barn, genus och sexualitet migration, integration och mångkulturalism barn, kultur och media. Eleverna lär sig att tillämpa ett stort antal metodologiska ansatser. Både ett år och de tvååriga alternativ inkluderar genomför en oberoende undersökning och skriva en avhandling. Undervisningen sker i form av online-lärande distans kombinerat med kortare campusbaserade perioder vid Linköpings universitet. Sessionerna på campus - tre på det första året och två på den andra årets är obligatoriska. I samband med dessa möten kommer konferenser och workshops ordnas. Under dessa möten eleverna kommer att ha möjlighet att nätverka med forskare. Programmet kan också erbjudas som en campusbaserad utbildning. Karriärmöjligheter Student på masterprogrammet i Child Studies kommer att förberedas för en karriär inom högre utbildning och forskning, samt professionellt arbete inom statliga och icke-statliga organisationer som arbetar med villkoren för barn och / eller ungdomar. Programmet ger yrkesverksamma inom utbildning, kultur, politik socialt arbete mm med djupgående och up-to-date kunskap om frågor som handlar om barn. Programfakta Examen: Master of Social Science med inriktning på barn Studies Språk: Engelska Varaktighet: Ett / två år, 60/120 hp Studietakt: Heltid Campus: Online och Linköping Anmälningskod: LIU - 91001 Anmälningsperiod: 15 Oktober-15 januari Startdatum: augusti / september Studieavgifter Medborgare från länder inom EU / EES och Schweiz: Inga terminsavgifter alla andra: SEK 95.000 per läsår (ca USD 14.000 / EUR 10.400.) Program särskilda krav En kandidatexamen i humaniora, samhällsvetenskap eller beteendevetenskap med en större (eller motsvarande) inom ett område som är relevant för programmet, t.ex. antropologi, kommunikationsvetenskap, utbildning, historia, språkstudier, mediestudier, statsvetenskap, psykologi, socialt arbete och sociologi. Varje sökande skall bifoga avsiktsförklaring skriven på engelska, förklarar varför de vill studera det här programmet, och en sammanfattning av deras kandidatexamen uppsats eller projekt. Om sökande har en examen som inte omfattar en kandidatexamen uppsats eller projekt, då deras avsiktsförklaring ska beskriva tidigare studier och annan akademisk verksamhet med anknytning till masterprogrammet. Alla verifikationer, inbegripet avsiktsförklaring och den specifika papper, ska skickas till universitetets antagnings i Sverige, FE 1, SE-833 83 Stroemsund, Sverige. [-]

MSSC Genusvetenskap - Intersektionalitet Och Förändring

Online och Campus-kombinerat Heltid 1 - 2 år August 2017 Sverige Linköping

Programmet fokuserar på intersektionella kön, det vill säga kön i samspel med andra sociala kategoriseringar och maktskillnader såsom etnicitet, klass, nationalitet, sexualitet, ålder, (o) förmåga etc. [+]

MSSC genusvetenskap - Intersektionalitet och förändring, 60/120 hp Programmet fokuserar på intersektionella kön, det vill säga kön i samspel med andra sociala kategoriseringar och maktskillnader såsom etnicitet, klass, nationalitet, sexualitet, ålder, (o) förmåga etc. Programmet ger eleverna möjlighet att undersöka hur processer av social och kulturell förändring kan initieras eller upprätt genom att integrera en kritisk förståelse av intersektionellt genus, genom att motverka flera ojämlikheter och processer för diskriminering och av andra typer av transformerande arbete. Studenterna kommer att lära sig att fungera som agenter för förändring, det vill säga att aktivt ändra, utveckla och utmana befintliga normer och strukturer. Syftet med programmet är att ge studenterna kunskaper om teorier och metoder i genusvetenskap - Intersektionalitet och förändring, och ge dem möjlighet att utveckla akademiska färdigheter att analysera och ingripa innovativt och professionellt i köns och intersektionella omvandlingsprocesser i samhället. En viktig ambition är att reflektera över och utveckla en förståelse för sambandet mellan aktivism, teori, professionell utveckling och karriärvägar. Programmet är nyskapande i sin framkant strategi för intersektionell forskning och undervisning kön, liksom i dess starka fokus på professionell utveckling och karriärvägar. Den kombinerar online-distansundervisning med intensiva på campus seminarier. Programmet erbjuds också som en campusutbildning. Mer traditionella pedagogiska format blandas med de som fokuserar på skriftlig och muntlig föreställningar som utmanar de traditionella gränserna mellan akademiskt och kreativt skrivande, talande och mellanliggande. Programmet är utformat för studenter med en kandidatexamen i humaniora, natur- eller samhällsvetenskap. Elever i programmet har oftast olika utbildnings- eller yrkesbakgrund. Programmet bygger på internationella forskningstraditioner. Det är kopplat till den utmärkta och internationellt kända miljö för intersektionella genusforskningen vid Enheten för genusvetenskap, Linköpings universitet. Detta är en av de största tvärvetenskapliga forsknings- och undervisningsenheter för Intersektionella genusforskning i Norden med en personalstyrka på mer än 30 forskare, varav fyra professorer och många doktorander. Karriärmöjligheter Som student på masterprogrammet i genusvetenskap - Intersektionalitet och förändring du kommer att förberedas för en karriär inom högre utbildning och forskning samt professionellt arbete med intersektionellt genus i organisationer, media, kommunikation och politik. Programfakta Examen: Master of Social Science (60/120 hp) i genusvetenskap med inriktning Intersektionalitet och förändring Språk: Engelska Varaktighet: / två år Studietakt: Heltid Campus: Avstånd och Linköping Anmälningskod: LIU-91.013 Anmälningsperiod: 16 Oktober - 15 januari Startdatum: augusti / september Studieavgifter Medborgare från länder inom EU / EES och Schweiz: Inga terminsavgifter alla andra: SEK 95.000 per läsår (ca USD 14.000 / EUR 10.400.) Program särskilda krav De sökande förväntas ha: en kandidatexamen i humaniora, konst, naturliga eller samhällsvetenskap med minst 30 hp i genusvetenskap eller motsvarande. Varje sökande skall bifoga avsiktsförklaring skriven på engelska, förklarar varför de vill studera det här programmet, och en sammanfattning av deras kandidatexamen uppsats eller projekt. Om sökande har en examen som inte omfattar en kandidatexamen uppsats eller projekt, då deras avsiktsförklaring ska beskriva tidigare studier och annan akademisk verksamhet med anknytning till masterprogrammet. Alla verifikationer, inbegripet avsiktsförklaring och den specifika papper, ska skickas till University Admissions i Sverige, FE 1, SE-838 73 Frösön, Sverige. [-]

MSSC Internationella Och Europeiska Relationer

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Linköping

Masterprogrammet närmar frågor som rör europeiska förbindelser inom ramen för ett internationellt samhälle och global styrning. [+]

MSSC internationella och europeiska relationer, 120 hp Masterprogrammet närmar frågor som rör europeiska förbindelser inom ramen för ett internationellt samhälle och global styrning. Den är lämplig för studenter med ett starkt intresse för internationell politik och globala perspektiv, med speciellt fokus på Europa och EU: s roll i världspolitiken. Studenterna kommer att utrustas med den kompetens som krävs för att möta de utmaningar som en alltmer konkurrensutsatt och globaliserad arbetsmarknad. Programmet ger också en god grund för fortsatta studier och forskning inom de allmänna områden för internationella och europeiska relationer. Programmet är indelat i fyra delar, var och en motsvarande en termin: Internationella relationer Europeiska relationer Internationell styrning / Guidad praktik Magisteruppsats Läroplanen består av ämnen som spänner från internationell rätt och säkerhet, EU: s institutioner och EU: s yttre förbindelser, teorier om internationella relationer och organisation, politiska analyser utländska, aktuella frågor av internationell styrning, och forskningsdesign och metodik. För att utveckla kursplaner och även för forskningsändamål, samarbetar programmet med partnerinstitutioner vid Aalborg Universitet (Danmark), den autonoma universitetet i Barcelona (Spanien) och Twente University (Nederländerna). Vid slutet av programstudenter kommer att ha utvecklat ett självständigt kritiskt förhållningssätt till komplexa globala, och specifikt europeiska frågor. Dessutom kommer eleverna att få de kunskaper och färdigheter för att aktivt bidra till viktiga utvecklingar, antingen som utövare eller som forskare. Studenterna kommer också att kunna: förstå historia, teori och samtida konsekvenserna av internationella och europeiska relationer, samt de krafter som driver utvecklingen förvärva verktyg för att reflektera över och analysera dynamiken i dagens internationella och europeiska relationer utveckla en fördjupad förståelse för frågor om internationell förvaltning och deras betydelse självständigt kunna utforma, genomföra undersökningar och sedan rapportera om vetenskapliga frågor inom internationella och europeiska relationer. Programmet personal bedriver forskning om internationell teori och utvecklingen av internationella normer och institutioner, europeiska relationer säkerhet och utländska, regional utveckling, politisk ekonomi, federalism, politisk analys och politisk teori. Karriärmöjligheter Programmet förbereder studenterna för en yrkeskarriär inom statliga institutioner och i internationella offentliga organisationer, liksom i den privata och icke-statliga sektorn. Utexaminerade från programmet kan hittas i dag i dessa institutioner, som arbetar med olika aspekter av att köra politiska program för vetenskaplig forskning. Kurserna ger också en god grund för fortsatta studier och forskning inom europeiska och internationella studier. Programfakta Examen: Master of Social Science (120 hp) med inriktning mot statsvetenskap med inriktning internationella och europeiska förbindelser Språk: Engelska Varaktighet: Två år Studietakt: Heltid Campus: Linköping Anmälningskod: LIU-91003 Anmälningsperiod: 16 Oktober - 15 januari Startdatum: augusti / september Studieavgifter Medborgare från länder inom EU / EES och Schweiz: Inga terminsavgifter alla andra: SEK 95.000 per läsår (ca USD 14.000 / EUR 10.400.) Program särskilda krav Kandidatexamen med en fördjupad studie av minst 90 högskolepoäng, dvs 3 terminers heltidsstudier i huvudämnet. Programmet ger studier på avancerad nivå för studenter i statsvetenskap, internationella relationer, ekonomi, historia, geografi, juridik, media studier, sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen - samt för studenter med annan ämnesbakgrund som kan visa förmåga att utveckla sin potential i ämnesområde. Varje sökande skall bifoga avsiktsförklaring skriven på engelska, förklarar varför de vill studera det här programmet, och en sammanfattning av deras kandidatexamen uppsats eller projekt. Om sökande har en examen som inte omfattar en kandidatexamen uppsats eller projekt, då deras avsiktsförklaring ska beskriva tidigare studier och annan akademisk verksamhet med anknytning till masterprogrammet. Alla verifikationer, inbegripet avsiktsförklaring och den specifika papper, ska skickas till: University Antagning i Sverige; FE 1, SE-838 73 Frösön. [-]

MSc

Civilingenjör Maskinteknik

Campusstudier Heltid 2 år September 2017 Sverige Linköping

Maskinteknik masterprogrammet behandlar produktutvecklingscykeln från ett ingenjörsperspektiv, som omfattar allt från idé till färdig produkt. [+]

Civilingenjör Maskinteknik, 120 poäng Maskinteknik masterprogrammet behandlar produktutvecklingscykeln från ett ingenjörsperspektiv, som omfattar allt från idé till färdig produkt. Programmet inleds med en termin av traditionella verkstads, matematik och datorprogrammering kurser som är obligatoriska. Dessa kurser förbereda studenterna för fortsatta studier i en av programmets specialisering områden: Engineering Systems Design - omfattar alla aspekter från klassisk maskin design till mekatronik Mekanik - omfattar klassiska och moderna tillämpad mekanik med ett starkt fokus på modellering och simulering. Manufacturing Engineering and Management - spänner över området mellan automatiserade tillverkningsprocesser för styrning av leveranskedjan. Den sista terminen i maskinteknik masterprogrammet ägnas åt examensarbetet. Karriärmöjligheter Verkstadsindustrin är en av de bredaste tekniska discipliner och som en examen i detta ämne du kommer att ha goda möjligheter till anställning i nästan alla sektorer av verkstadsindustrin. Mekaniska ingenjörer kan vara med produktion, distribution och användning av energi; design och utveckling av maskiner, fordon och transportsystem; bearbetning av material; och arbetar ofta med att utveckla nya lösningar på miljöproblem. Mekaniska ingenjörer förväntas vara kreativ, ha en bred kunskap och arbete som ett tvärvetenskapligt teammedlem. Programfakta Examen: Civilingenjör med inriktning på maskinteknik Språk: Engelska Varaktighet: Två år, 120 högskolepoäng Studietakt: Heltid Campus: Linköping Anmälningskod: LIU-91.116 Anmälningsperiod: 16 Oktober - 15 januari Startdatum: augusti / september Studieavgifter Medborgare från länder inom EU / EES och Schweiz: Inga studieavgifter Alla andra: SEK 140.000 per läsår (ca USD 20.000 / EUR 15.000.) Program särskilda krav Sökande ska ha: en kandidatexamen i maskinteknik eller motsvarande minst 30 högskolepoäng i matematik / tillämpad matematik och / eller tillämpning av matematik relevanta för programmet [-]

MSc Datavetenskap

Campusstudier Heltid 2 år September 2017 Sverige Linköping

Masterprogrammet är baserat på behovet av datavetare att behärska de teoretiska grunderna för området och för att kunna tillämpa och integrera dem med andra tekniker. [+]

MSC Computer Science, 120 hp Datavetenskap och teknik spelar en viktig roll i alla delar av den moderna världen. Masterprogrammet i datavetenskap bygger på behovet av datavetare att behärska de teoretiska grunderna för området och för att kunna tillämpa och integrera dem med andra tekniker. Den första terminen av programmet består av obligatoriska grundläggande kurser i teoretisk datalogi och programmering som Theory of Computing och databasteknik. Den andra och tredje terminerna omfattar valbara kurser som baseras på elevernas specialområden såsom: artificiell intelligens, databaser och data mining, internet computing, design och programmering av dataspel, informationssäkerhet, språkteknologi, människa-datorinteraktion och teoretisk dator vetenskap eller utformningen och genomförandet av datorspråk. Som kurser under programadressen både teoretiska och praktiska frågor, de sökande förväntas ha en tillräcklig bakgrund inom datavetenskap och goda kunskaper i programmering. Programmet ges vid Linköpings universitet, hem till en av de största centra för datateknik i norra Europa. Centret har 175 anställda, varav 20 professorer, och är internationellt känd för den höga kvaliteten på sin forskning och utbildning. Forskningen vid Institutionen för datavetenskap täcker ett brett spektrum av ämnen som artificiell intelligens, kognitionsvetenskap, säkerhet, databaser, distribuerade system, inbyggda och realtidssystem, människa-datorinteraktion, programvaruteknik. Karriärmöjligheter Datavetenskap Masterprogrammet fokuserar på förvärv av färdigheter som krävs för en karriär i frontlinjen av modern mjukvara som operativsystem designer, specialister Internetsäkerhet eller spelmotor programmerare. Programmet förbereder också studenterna för en karriär inom forskning eller fortsatta studier mot en doktorsexamen. Programfakta Examen: Master of Science med inriktning på datateknik Språk: Engelska Varaktighet: Två år, 120 högskolepoäng Studietakt: Heltid Campus: Linköping Anmälningskod: LIU-91105 Anmälningsperiod: 16 Oktober - 15 januari Startdatum: augusti / september Studieavgifter Medborgare från länder inom EU / EES och Schweiz: Inga studieavgifter Alla andra: SEK 140.000 per läsår (ca USD 20.000 / EUR 15.000.) Program särskilda krav Sökande ska ha: en kandidatexamen med inriktning på datavetenskap, informationsteknik, programvaruteknik, datorteknik, alternativt en kandidatexamen med en mindre i datavetenskap eller närliggande ämnesområde, med minst 60 högskolepoäng i datarelaterade ämnen (t.ex. programmering , datastrukturer, databaser, programvaruteknik, hårdvara, datanät) minst 24 hp i matematik / tillämpad matematik och / eller tillämpning av matematik som är relevanta för programmet, inklusive kurser i diskret matematik, linjär algebra, kalkyl och matematisk statistik [-]

Msc Ekologi Och Miljö

Campusstudier Heltid 2 år September 2017 Sverige Linköping

Programmet förbereder eleverna för att arbeta med förvaltning av ekosystem, ekologiska samhällen och befolkningar, baserad på en ingående kunskap om ekologiska begrepp och teorier. [+]

Civilingenjör Ekologi och miljö, 120 hp Ekologi och miljö masterprogrammet förbereder eleverna för att arbeta med förvaltning av ekosystem, ekologiska samhällen och befolkningar, baserad på en ingående kunskap om ekologiska begrepp och teorier. Programmet har ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt till ekologi och dess tillämpningar i samhället. Studenterna får utbildning i praktiska områden såsom experimentell design, tolkning av data, ekologiska fältarbete och teoretisk modellering, både i ett klassrum och under praktisk fältarbete. Vi har ett starkt fokus på den praktiska tillämpningen av ekologisk kunskap i samhället, till exempel miljö- och naturresursförvaltning, som omfattar interaktion med olika intressenter. Kurserna omfattar befolknings ekologi, gemenskap ekologi och ekologi system teorier, inklusive deras relation till dagens miljöproblem. Dessutom har programmet en praktikperioden och en kurs som fokuserar på ekologisk beslutsstöd för skogs- och jordbruk. Studenterna har också möjlighet att lägga till valbara kurser till läroplanen, såsom miljökonsekvensbeskrivning, till exempel. Den viktigaste delen av programmet är ett år examensarbete där studenterna tillämpa sina teoretiska och metodologiska kunskaper. Projektet kan kopplas till aktuella forskningsprojekt vid biologi avdelningen såsom: bevarande ekologi, ekologi grunt vatten, konstruktion och hantering av behandlings våtmarker, spatiotemporala ekologi eller befolkningen och samhällsekologi. Alternativt kan examensarbetet göras vid universitet eller forskningsinstitut i utlandet, i områden som tropisk ekologi eller ekologisk ingenjörskonst. Programmet betonar också behovet och användningen av matematiska modeller och statistiska analyser för att hantera komplexa ekologiska och miljöproblem. Exempel på sådana applikationer är: Identifiering av gröda förvaltningsstrategier för effektiv biologisk kontroll, att förstå effekterna av livshistoriestrategier på risken för befolkningen utrotas i en variabel miljö, eller utvärdera bevarandestatus för naturreservat och hur de ska hanteras. Karriärmöjligheter Akademiker i ekologi och miljö programmet är väl förberedda att arbeta med miljöfrågor och naturvårdsbiologi inom områden som: hållbar användning av naturresurser inom skogsbruk, jordbruk eller limnologi. Akademiker är också väl förberedda för fortsatta studier mot en doktorsexamen. Programfakta Examen: Master of Science med inriktning på biologi Språk: Engelska Varaktighet: Två år, 120 högskolepoäng Studietakt: Heltid Campus: Linköping Anmälningskod: LIU-91108 Anmälningsperiod: 16 Oktober - 15 januari Startdatum: augusti / september Studieavgifter Medborgare från länder inom EU / EES och Schweiz: Inga studieavgifter Alla andra: SEK 140.000 per läsår (ca USD 20.000 / EUR 15.000.) Program särskilda krav Sökande ska ha: en kandidatexamen med inriktning inom biologi minst 5 högskolepoäng inom ekologi [-]

Msc Elektronik

Campusstudier Heltid 2 år September 2017 Sverige Linköping

Masterprogrammet i elektronik Engineering fokuserar på design av integrerade kretsar och system-on-chip i avancerad teknik halvledar. [+]

MSc i elektronik Engineering, 120 hp Masterprogrammet i elektronik Engineering fokuserar på design av integrerade kretsar och system-on-chip i avancerad teknik halvledar. Detta kräver ett brett spektrum av kunskaper och färdigheter inom många områden inom teknik och vetenskap, långt bortom läroplanen för traditionell elektronik utbildning. Programmet ger en konkurrenskraftig utbildning i digital, analog och radiofrekvens (RF) integrerade kretsar (IC) och System-on-Chip (SoC) konstruktion, i kombination med djup kunskap inom signalbehandling, applikationsspecifika processorer, inbyggda system design, modern kommunikationssystem och radiosändtagare design. Det moderna samhället beror i stor utsträckning på tillförlitliga och effektiva elektronik. Mobiltelefoner, internet, datorer och TV-apparater är bara några exempel som ständigt förbättra när det gäller funktionalitet, prestanda och kostnad. Dessutom finns det ett växande antal begrepp och tekniker som avsevärt kommer att förbättra områden som mobil- och bredbandskommunikation, sjukvård, fordons-, robotteknik, energi systemhantering, underhållning, hemelektronik, allmän säkerhet och trygghet, industriella applikationer och mycket mer. Detta tyder på att det kommer att finnas stora industriella möjligheter i framtiden, och även en stor efterfrågan på kompetenta ingenjörer med erforderlig kunskap och färdigheter för att leda utformningen av sådana komplexa integrerade kretsar och system. Programmet arrangeras av flera starka divisioner vid avdelningen för elektroteknik och institutionen för datavetenskap. Dessa grupper, som omfattar mer än 60 forskare och 10 internationellt erkända professorer, har utmärkta undervisningserfarenhet världsklass forskning som täcker nästan hela det integrerade elektronikkonstruktion, state-of-the-art laboratorier och designmiljöer, samt så nära forskningssamarbete med många företag över hela världen. Programmet inleds med kurser i trådlösa kommunikationssystem, digitala integrerade kretsar, digital systemkonstruktion, analoga integrerade kretsar och en introduktion till radioelektronik, vilket ger en solid grund för fortsatta studier. Senare, ett stort urval av kurser ger två stora spår av studier, inklusive gemensamma och specifika kurser. Spåren är: System-on-Chip med fokus på digital system-on-chip design och inbyggda system. Analog / digital och RF IC design med tonvikt på utformning av blandade analoga / digitala och radiofrekvens integrerade kretsar. Programmet erbjuder flera motivprojektkurser, vilket ger goda möjligheter för studenter att förbättra sina färdigheter genom att använda samma state-of-the-art kretsen och systemdesign miljöer och CAD-verktyg som används inom industrin idag. Till exempel, i projektkursen VLSI Design studenter kommer att utforma verkliga marker med vanlig CMOS-teknik som kommer att skickas för tillverkning, mäts och utvärderas i en uppföljningskurs. Endast ett fåtal universitet i världen har know-how och förmåga att tillhandahålla sådana kurser. Karriärmöjligheter Detta masterprogram bygger på Linköpings universitets internationellt kända utbildning och forskning om inbyggda elektroniken som har producerat många duktiga elektronikingenjörer arbetar idag i ledande företag och forskningsorganisationer över hela världen. Programmet är också starkt stöd av elektronikföretag i Sverige. Utexaminerade från detta program kan förvänta goda karriärmöjligheter i större forsknings- och utvecklingscentra, både inom industrin och i akademiska institutioner över hela världen. De utexaminerade är särskilt utbildade och kvalificerade att arbeta som IC konstruktörer i stora halvledar, IC och telekomföretag. Dessutom är elektronik i allmänhet den viktigaste delen av produktutvecklingen för många företag i IT-branschen och det finns ett brett utbud av arbetstillfällen för expertelektronikingenjörer. Programfakta Examen: Master of Science med inriktning mot elektroteknik Språk: Engelska Varaktighet: Två år, 120 högskolepoäng Studietakt: Heltid Campus: Linköping Anmälningskod: LIU-91126 Anmälningsperiod: 16 Oktober - 15 januari Startdatum: augusti / september Studieavgifter Medborgare från länder inom EU / EES och Schweiz: Inga studieavgifter Alla andra: SEK 140.000 per läsår (ca USD 20.000 / EUR 15.000.) Program särskilda krav De sökande förväntas ha: en kandidatexamen i elektroteknik eller motsvarande minst 20 högskolepoäng i matematik / tillämpad matematik och / eller tillämpningar av matematiken som är relevanta för programmet, inklusive kurser i analys, linjär algebra, sannolikhet och transformer [-]

Msc Flygteknik

Campusstudier Heltid 2 år September 2017 Sverige Linköping

Masterprogrammet i Aeronautical Engineering vid Linköpings universitet erbjuder en helhetssyn på flygplansdesign. [+]

MSc Flygteknik, 120 hp Masterprogrammet i Aeronautical Engineering vid Linköpings universitet erbjuder en helhetssyn på flygplansdesign. Ett flygplan är en komplex, integrerad, nära förbunden system med olika tekniker och discipliner såsom: aerodynamik, struktur, framdrivning, ställdonssystem och andra system ombord. Samtliga dessa områden måste optimeras för att uppnå funktionen och effektiviteten som krävs i ett flygplan. Programmet omfattar ett projekt i den senare delen när alla dessa discipliner möts och utmanar eleverna att konstruera, bygga och flyga ett flygplan eller en skalan version av den. Linköping är flyg Sveriges huvudstad och en av de få städer luftfarten i världen, med Saab Aeronautics, producenten av den mycket framgångsrika Gripen stridsflygplan, som betydelsefull aktör i regionen. Det finns också andra företag, liksom anläggningar militär luftfart som ytterligare stöder Linköpings flyg karaktär. Aeronautical Engineering program drar nytta av detta, eftersom en del av lärarna har anknytningar till industrin. Dessutom finns det nära forskningssamarbete mellan universitet och industri. Det första året av programmet behandlar grunderna i flygteknik, såsom: flygplan konstruktion, aerodynamik, teknik systemdesign, produktmodellering, och flygplanssystem och installation. Under hela programmet ägnas särskild uppmärksamhet ges till en grundlig progression med betydande användning av modern teknik designverktyg. Ett projekt startas i den andra halvan av det första året och fortsatte under första halvan av det andra året. Det finns också valbara kurser som eleverna kan vidta för att få en bredare kunskap inom andra områden, till exempel fordons aerodynamik och vindkraftverk teknik. Den sista terminen utgörs av ett examensarbete och studenten förväntas göra ett enskilt projekt med en uppsats. Karriärmöjligheter Den Flygteknik Masterprogrammet är utformat för att förbereda studenterna för karriärer inom flygindustrin, från konceptuell flygplan konstruktion och flygtekniska till närliggande områden som fordonsteknik eller vindkraftverk teknik. Studenterna kommer också vara beredd på en forskarkarriär. Programfakta Examen: Master of Science med inriktning mot Flygteknik Språk: Engelska Varaktighet: Två år, 120 högskolepoäng Studietakt: Heltid Campus: Linköping Anmälningskod: LIU-91.125 Anmälningsperiod: 16 Oktober - 15 januari Startdatum: augusti / september Studieavgifter Medborgare från länder inom EU / EES och Schweiz: Inga terminsavgifter Alla andra: SEK 140.000 per läsår (ca USD 20.000 / EUR 15.000.) Program särskilda krav Sökande ska ha: en kandidatexamen i flygteknik, maskinteknik eller motsvarande minst 30 högskolepoäng i matematik / tillämpad matematik och / eller tillämpning av matematik relevanta för programmet [-]

MSC Industriell Teknik Och Management

Campusstudier Heltid 2 år September 2017 Sverige Linköping

Masterprogrammet Industriell ekonomi syftar till att ge studenter som har en solid bas inom teknik med de verktyg som behövs för att integrera teknik, ekonomi och matematik. [+]

Civilingenjör Industriell ekonomi, 120 hp Masterprogrammet Industriell ekonomi syftar till att ge studenter som har en solid bas inom teknik med de verktyg som behövs för att integrera teknik, ekonomi och matematik. Programmet förbereder studenterna för karriärer som chefer eller projektledare inom industrin. Med utgångspunkt i elevernas bakgrund som ingenjör, ger programmet kunskap i industriell ekonomi genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Det ökar också deras förmåga att anta förändringar i den industriella miljön på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Den första terminen består av obligatoriska kurser i industriell projektledning, företagsorganisation, programmering och produktion och kvalitetsstyrning, placera elevernas ingenjörskunskap inom ramen för industriell ekonomi. Följande terminer studenterna kan välja att specialisera sig på områden som innovation förvaltning, drift förvaltning, eller kvalitetsstyrning. Operationen ledarprofil fokuserar på de färdigheter som behövs för att tillämpa en helhetssyn på produktion och verksamhet ledningsfrågor, i både tillverkningsindustrin och tjänstesektorn. Denna profil är matematiskt intensiva och använder kvantitativa metoder för att beskriva problem, analysera driftfrågor, och erbjuda lösningar för industrier står inför en dynamisk, föränderlig miljö. Ledningen innovationsprofil fokuserar på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter och nya lösningar. Centrala ämnen är teknik och projektledning, produktutveckling och entreprenörskap. Kvalitetsstyrnings profil ger kunskap om att skapa och upprätthålla en effektiv organisation. Kvalitetsstyrning är en uppsättning av begrepp och metoder som kännetecknas av grundläggande principer som kundfokus, processhantering, ständiga förbättringar, allas delaktighet, faktabaserade beslut och engagerat ledarskap. En av de centrala frågorna är hur en organisation kan förbättra sina processer för att ge maximal nytta för kunderna genom optimal användning av tillgängliga resurser. Karriärmöjligheter Programmet förbereder eleverna för intressanta karriärer i framkant branscher, till exempel som ett forsknings- och utvecklingsprojekt ledare i större tekniskt intensiva företag, eller som en CTO (Chief Technical Officer) på mindre företag eller nystartade företag. Studenter som väljer att specialisera sig på finansiering kan också göra karriär i större finansinstitut eller bolag med egna finansiella divisioner. Programfakta Examen: Master of Science med inriktning på industriell ekonomi Språk: Engelska Varaktighet: Två år, 120 högskolepoäng Studietakt: Heltid Campus: Linköping Anmälningskod: LIU-91.124 Anmälningsperiod: 16 Oktober - 15 januari Startdatum: augusti / september Studieavgifter Medborgare från länder inom EU / EES och Schweiz: Inga studieavgifter Alla andra: SEK 140.000 per läsår (ca USD 20.000 / EUR 15.000.) Program särskilda krav Sökande ska ha: en kandidatexamen med inriktning på en ingenjörsämne minst 30 hp i matematik / tillämpad matematik och / eller tillämpning av matematik som är relevanta för programmet, inklusive kurser i linjär algebra, kalkyl och matematisk statistik [-]

MSC Intelligenta Transportsystem Och Logistik

Campusstudier Heltid 2 år September 2017 Sverige Norrköping

Noggrant utformade, transport- och logistiksystem är grundläggande för att säkra individuell rörlighet, handel, välfärd och ekonomisk tillväxt i alla länder. [+]

MSc intelligenta transportsystem och logistik, 120 hp Noggrant utformade, transport- och logistiksystem är grundläggande för att säkra individuell rörlighet, handel, välfärd och ekonomisk tillväxt i alla länder. Den intelligenta transportsystem och logistik masterprogrammet fokuserar på utveckling av system för transport av människor och varor, i syfte att öka effektiviteten, säkerheten, mobilitet och kundtillfredsställelse och minimerar miljöpåverkan minskar. Programmet ger eleverna ingenjörs och ledarskap som krävs för utformning, planering, analys och hantering av transport- och logistiksystem. Kärnan i programmet är att integrera logistik och trafiksystem med hjälp av informationsteknik och telekommunikation. Framtida logistiksystem kommer att integrera spår och spår med planering. Transportsystemet blir en del av affärslogiken av leveranskedjan, som krävs för att skapa hållbara affärsmodeller. Framtida trafiksystem kräver integration av telekommunikation och informationsteknik i fordon och fysisk väginfrastruktur för att vara effektiv och samtidigt balansera de negativa effekterna som orsakas av trafikstockningar, luftföroreningar och trafikolyckor. I stora städer logistik och trafiksystem påverkar varandra eftersom godstransporter bidrar starkt till trängsel, medan längre restider på grund av överbelastning är negativa för effektiv logistik. Studierna omfattar verktyg för att förstå, utveckla och styra framtidens transportsystem och logistiksystem med hjälp av geografiska informationssystem, optimering och simulering. Kurser inkluderar trafik modellering, supply chain modellering, trafiksäkerhet och projektledning. Muntlig och skriftlig kommunikation, samt språkkurser, integreras i programmet för att förbereda studenterna för internationella befattningar. Under programmet kommer eleverna att kunna välja kurser inom områden som: trafiksäkerhet management, supply chain management, mobil och trådlös telekommunikation och matematisk modellering av trafiksystem. Den sista terminen är tillägnad magisterexamen projekt, ofta i nära samarbete med industrin. Eleverna kommer att vara i frontlinjen av den svenska forskningen om intelligenta transportsystem (ITS) sedan Linköpings universitet är det samordnande universitetet i den svenska nationella forskarskolan ITS. Universitetet är också en medlem av dess-EduNet, nätverket för utbildning om intelligenta transportsystem. Karriärmöjligheter De intelligenta transportsystem och logistik masterprogrammet är utformat för att förbereda studenterna för karriärer inom transportplanering, logistik, trafikteknik, eller produkt- och tjänsteutveckling inom området. Studenterna kommer också att vara väl förberedda för en forskningskarriär. Programfakta Examen: Master of Science med inriktning på Transportation Systems Engineering Språk: Engelska Varaktighet: Två år, 120 högskolepoäng Studietakt: Heltid Campus: Norrköping Anmälningskod: LIU-91.127 Anmälningsperiod: 16 Oktober - 15 januari Startdatum: augusti / september Studieavgifter Medborgare från länder inom EU / EES och Schweiz: Inga studieavgifter Alla andra: SEK 140.000 per läsår (ca USD 20.000 / EUR 15.000.) Program särskilda krav Sökande ska ha: en kandidatexamen med inriktning på ett ingenjörsämne, eller motsvarande minst 22 hp i matematik / tillämpad matematik och / eller tillämpning av matematik som är relevanta för programmet, inklusive kurser i kurser i linjär algebra, analys och matematisk statistik [-]

MSC Kommunikationssystem

Campusstudier Heltid 2 år September 2017 Sverige Linköping

Programmet erbjuder en bred läroplan i kommunikationssystem med fokus på de grundläggande principerna för systemteknik och utformning av digitala och trådlösa kommunikationssystem. [+]

Civilingenjör Communication Systems, 120 hp Communication Systems Masterprogrammet erbjuder en bred läroplan i kommunikationssystem med fokus på de grundläggande principerna för systemteknik och utformning av digitala och trådlösa kommunikationssystem. Programmet erbjuder ett utbud av kurser med en solid teoretisk kärna i kommunikationssystem teknik. Ämnena innefattar bland annat: kommunikationsteori, kodning, modulering, signalbehandling, och design och optimering av kommunikationssystem och nätverk. Det första året består av en uppsättning obligatoriska kurser i kommunikation systemteknik, till exempel: Digital kommunikation, trådlösa system, datanät och Bild- och ljudkodning. Det andra året består av valbara kurser inom elektro-och datorteknik, matematik, fysik, och ett examensarbete i slutet. Dessutom innehåller det andra året ett obligatoriskt projekt kurs som lär eleverna projekt ledarförmåga och ger dem möjlighet att tillämpa sina kunskaper i ett team miljö. Programmet ges i nära samarbete med industrin. Eleverna kommer både att ha tillgång till ett omfattande nätverk av kontakter och får möjlighet att slutföra sitt examensarbete i samarbete med svenska högteknologiska företag. Programmet förbereder studenterna för en karriär inom teknik inom telekommunikation, eller forskarutbildning. Samordnas av kommunikationssystem divisionen vid Linköpings universitet, ger programmet tillgång till en infrastruktur i världsklass forskning till sina studenter. Aktuella projekt vid avdelningen fokuserar på design och optimering av trådlösa kommunikationsnät och signalbehandling för kommunikation. Karriärmöjligheter Programmet förbereder studenterna för en karriär inom teknik inom telekommunikation, eller forskarutbildning. Samordnas av kommunikationssystem divisionen vid Linköpings universitet, ger programmet tillgång till en infrastruktur i världsklass forskning till sina studenter. Aktuella projekt vid avdelningen fokuserar på design och optimering av trådlösa kommunikationsnät och signalbehandling för kommunikation. Programfakta Examen: Master of Science med inriktning mot elektroteknik Språk: Engelska Varaktighet: Två år, 120 högskolepoäng Studietakt: Heltid Campus: Linköping Anmälningskod: LIU-91122 Anmälningsperiod: 16 Oktober - 15 januari Startdatum: augusti / september Studieavgifter Medborgare från länder inom EU / EES och Schweiz: Inga terminsavgifter Alla andra: SEK 140.000 per läsår (ca USD 20.000 / EUR 15.000.) Program särskilda krav Sökande ska ha: en kandidatexamen i elektroteknik eller motsvarande minst 30 högskolepoäng i matematik / tillämpad matematik som är relevanta för de program, inklusive kurser i linjär algebra, sannolikhetslära och signaler och system [-]

MSC Materialvetenskap Och Nanoteknologi

Campusstudier Heltid 2 år September 2017 Sverige Linköping

Materialvetenskap och nanoteknik (MSN) masterprogrammet är en konkurrenskraftig utbildning program som specialiserat sig eleverna i området av nya material. [+]

Civilingenjör materialvetenskap och nanoteknik, 120 hp Materialvetenskap och nanoteknik (MSN) masterprogrammet är en konkurrenskraftig utbildning program som specialiserat sig eleverna i området av nya material. Den stora språng av framstegen inom modern teknik och produkter under de senaste årtiondena bygger till stor del på utvecklingen av materialvetenskap och teknik. Vikten av avancerade material i dagens teknik är bäst exemplifieras av de starkt renade halvledarkristaller, som är grunden för den "elektroniska ålder". Framtida implementeringar och tillämpningar av material i elektronik och fotonik innebär nano skalas fysik, molekylär elektronik och icke-linjär optik etc. Med stöd från internationellt konkurrenskraftiga forskningen i materialfysik vid Linköpings universitet, har programmet etablerats med några distinkta funktioner för att erbjuda studenterna hög nivå tvärvetenskaplig utbildning inom fasta tillståndets fundament och material med följande profiler: elektroniskt material och utrustning yta och nanovetenskap teori och modellering av material organisk / molekylär elektronik och sensorer Programmet betonar förståelsen av vetenskapliga principer och utveckling av personliga och yrkesmässiga färdigheter i att lösa praktiska tekniska problem. Studierna börjar med några obligatoriska kurser, inklusive nanoteknik, kvantmekanik, ytfysik och fysik kondenserad materia, för att ge studenterna en solid kunskapsbas för moderna materialvetenskap och nanoteknologi. Dessutom genom kurserna experimentell fysik och analysmetoder inom materialvetenskap, kommer studenterna få omfattande utbildning i drift avancerade instrument och utrustning numera används i forskning och utveckling (R & D) av nya material. Från och med den andra terminen ett stort antal valbara kurser erbjuds i nära anslutning till spetsteknik för att ge studenterna ett brett perspektiv av dagens materialvetenskap och länkar till applikationer inom halvledarteknik, optoelektronik, bioteknik (biokompatibilitet), kemiska och biosensorer och mekaniska tillämpningar för hög hårdhet och elasticitet. Studenterna kommer också att instrueras via den fördjupade CDIO (Conceive - Design - Implement - Operate) typ av projektkurser att utveckla förmågor för kreativt tänkande och problemlösning. Äntligen studenter kommer att slutföra ett examensarbete inom materialvetenskap och nanoteknologi, antingen i en forskargrupp i egen regi eller branschen. Karriärmöjligheter Programmet ger studenterna kunskap och färdigheter som krävs för modern vetenskap och teknik. Utexaminerade kommer att förberedas för karriärer inom den akademiska världen eller industrin i material relaterad forskning och utveckling. Fyra profiler som anges ovan är starkt kopplade till de banbrytande teknik inom materialvetenskap idag. Därför är efterfrågan på talanger inom dessa områden stor både i forskningsinstitut och industrier. Till exempel, breda bandgap halvledare, högpresterande mjuka frågor, samt hybrid smarta material är av stort intresse i de branscher i Sverige och andra europeiska länder. Dessutom, eftersom materialvetenskap är ett prioriterat forskningsområde vid Linköpings universitet, finns det två tvärvetenskapliga PhD forskarskolor här: Agora materiella specialiserat sig på avancerade funktionella material Forum Scientium omfattar forskning inom naturvetenskap, teknik och biomedicin. Många av programmets studenter fortsätter sina avancerade studier på ett av dessa forskarskolor. Programfakta Examen: Master of Science med inriktning på tillämpad fysik eller fysik Språk: Engelska Varaktighet: Två år, 120 högskolepoäng Studietakt: Heltid Campus: Linköping Anmälningskod: LIU-91.115 Anmälningsperiod: 16 Oktober - 15 januari Startdatum: augusti / september Studieavgifter Medborgare från länder inom EU / EES och Schweiz: Inga studieavgifter Alla andra: SEK 140.000 per läsår (ca USD 20.000 / EUR 15.000.) Program särskilda krav Sökande ska ha: en kandidatexamen i fysik, tillämpad fysik, materialvetenskap, elektronik eller motsvarande minst 20 hp matematik / tillämpad matematik och / eller tillämpning av matematik som är relevanta för programmet, inklusive kurser i analys, linjär algebra, vektoranalys, Fouriertransformen och differentialekvationer minst 20 högskolepoäng i fysik, inklusive kurser i mekanik, vågrörelselära, modern fysik, elektromagnetism och termisk och statistisk fysik [-]

MSc Organisk Syntes / Läkemedelskemi

Campusstudier Heltid 2 år September 2017 Sverige Linköping

Masterprogrammet Organic Synthesis / läkemedelskemi syftar till att ge studenterna kunskap om design, syntes och utvärdering av lågmolekylära biologiskt aktiva organiska ämnen. [+]

MSc organisk syntes / Medicinal Chemistry, 120 hp Masterprogrammet Organic Synthesis / läkemedelskemi syftar till att ge studenterna kunskap om design, syntes och utvärdering av lågmolekylära biologiskt aktiva organiska ämnen. Programmet erbjuder avancerad nivå kunskap om organisk syntes och farmaceutiskt aktiva föreningar, samt kompletterande kunskaper i läkemedelskemi. Biologiskt aktiva substanser med låg molekylvikt utgör kärnan i biovetenskaplig forskning. Kunskap om molekylära strukturer och deras egenskaper är avgörande för vår förståelse av ett stort vetenskapligt område, från farmaceutiskt aktiva föreningar till organisk elektronik och deras införlivande i diagnostiska verktyg såsom biosensorer. Tyngdpunkten i programmet är förståelsen av organisk syntes avseende biologiskt aktiva föreningar. Programmet börjar med kurser i organisk kemi och organisk syntes, byggnad från de grundläggande koncepten till avancerad nivå, följt av en introduktion i läkemedelskemi. Det omfattar också proteinkemi, som breddar elevernas kunskaper inom bio-organisk kemi. Programmet avslutas med en längre examensarbete, antingen i en forskargrupp eller branschen. Våra forskningsanläggningar är väl utrustade med alla nödvändiga analytiska / diagnostiska verktyg som normalt finns i många industriella forskningsanläggningar. Karriärmöjligheter Efter den slutliga granskningen kommer studenterna ha fått teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet som krävs för att arbeta med organisk syntes inom läkemedelsindustrin. Möjliga arbetsgivare omfattar företag som sträcker sig från forskningsintensiva nystartade företag till stora läkemedelstillverkare med stor forskning och utveckling (R & D) avdelningar. Alternativt kan eleverna fortsätta bedriva forskning ledande till doktorsexamen. Forskartjänster inkluderar ett brett spann av arbete, från diagnos till att upptäcka kemiska föreningar. Exempel på det senare innefattar biosensorer för tidigt upptäckt av Alzheimers sjukdom. Programfakta Examen: Master of Science med inriktning på kemi Språk: Engelska Varaktighet: Två år, 120 högskolepoäng Studietakt: Heltid Campus: Linköping Anmälningskod: LIU-91.123 Anmälningsperiod: 16 Oktober - 15 januari Startdatum: augusti / september Studieavgifter Medborgare från länder inom EU / EES och Schweiz: Inga studieavgifter Alla andra: SEK 140.000 per läsår (ca USD 20.000 / EUR 15.000.) Program särskilda krav Sökande ska ha: en kandidatexamen med inriktning på området kemi eller kemisk biologi minst 15 hp i organisk kemi och 12 hp i biokemi [-]

MSC Statistik Och Data Mining

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Linköping

Det finns en snabbt ökande efterfrågan på specialister som kan utnyttja den nya mängd information i stora och komplexa databaser för att förbättra analysen, förutsägelse och beslutsfattandet. [+]

MSc Statistik och Data Mining, 120 hp Det finns en snabbt ökande efterfrågan på specialister som kan utnyttja den nya mängd information i stora och komplexa databaser för att förbättra analysen, förutsägelse och beslutsfattandet. Programmet fokuserar på moderna utvecklingen i korsningen av statistik, maskininlärning, artificiell intelligens och databashantering, ger studenterna en unik kompetens på arbetsmarknaden. Med tillväxten av datorns funktioner, databaser blir större och mer komplexa, vilket gör traditionella statistiska metoder mindre effektiva eller till och med olämpliga. Data från ekonomiska transaktioner, enskilda patientjournaler, sökning på Internet, och telekommunikation är bara några exempel på innehållet i enorma databaser som utmanar professionella analytiker. I dessa datarika miljöer, metoder från data mining, maskininlärning, statistisk visualisering, beräknings statistik och andra datorintensiva statistiska metoder som ingår i programmet har blivit allt populärare för både statliga myndigheter och den privata sektorn. Programmet är utformat för studenter som har grundläggande kunskaper i matematik, tillämpad matematik, statistik och datavetenskap och har en kandidatexamen i ett av dessa områden, eller en ingenjörsexamen. Studenter som har avslutat kandidatprogrammet Statistik och dataanalys (Statistik och dataanalys) vid Linköpings universitet kommer att finna vårt masterprogrammet att vara en naturlig fortsättning av sina studier där de kan lära sig mer om olika dataanalys och maskininlärningsmetoder, inklusive Bayesianska metoder, text mining och statistiska metoder inom bioinformatik. Eleverna ges möjlighet att lära sig: hur man använder klassificeringsmetoder för att förbättra en mobiltelefonens röstigenkänningsprogram förmåga att skilja vokaler i en bullrig miljö hur man kan förbättra riktad marknadsföring genom att analysera inköpsmönster i stormarknader "scanner databaser hur man bygger ett spamfilter hur man kan ge en tidig signal om en finansiell kris genom att analysera frekvensen av krisrelaterade ord i finansmedia och internetforum hur man kan uppskatta effekten att en ny lagstiftning om trafiken har på antalet dödsfall hur man använder en komplex DNA microarray dataset att lära sig om de faktorer som påverkar cancer hur interaktiv och dynamisk grafik kan användas för att fastställa ursprunget för en olivolja. Programmet innehåller ett brett utbud av kurser som eleverna kan välja mellan. Studerande som är villiga att komplettera sina studier med kurser vid andra universitet har möjlighet att göra utbytesstudier under den tredje terminen. Våra partnerprogram är noggrant utvalda för att täcka olika metodologiska perspektiv och tillämpade områden. Under den sista terminen av sina studier, eleverna får hjälp med att hitta ett privat företag eller en statlig institution där de kan skriva sina avhandlingar. Där kan tillämpa sina kunskaper på ett verkligt problem och möta människor som använder avancerad dataanalys i praktiken. Karriärmöjligheter Det finns en snabbt ökande efterfrågan på specialister som kan analysera stora och komplexa system och databaser med hjälp av moderna datorintensiva metoder. Vet du till exempel att Barack Obamas administration letade efter Data Mining analytiker för valet i 2012? Business, telekommunikation, IT och medicin är bara några exempel på områden där våra studenter är i hög efterfrågan och finna avancerade analys positioner efter examen. Jämfört med kandidatexamen i samma ämne, ger masterprogrammet möjlighet att arbeta med utveckling av metoder och för att söka efter ledande befattningar eller jobb med en mer analytisk profil. Studenter som siktar på en vetenskaplig karriär hittar också programmet en perfekt bakgrund för framtida forskning. Många av programmets föreläsare är internationellt erkända forskare inom områdena statistik, data mining, maskininlärning, databasmetodik och beräknings statistik. Programfakta Examen: Master of Science (120 hp) i statistik Språk: Engelska Varaktighet: Två år Studietakt: Heltid Campus: Linköping Anmälningskod: LIU-91009 Anmälningsperiod: 16 Oktober - 15 januari Startdatum: augusti / september Studieavgifter Medborgare från länder inom EU / EES och Schweiz: Inga terminsavgifter alla andra: SEK 95.000 per läsår (ca USD 14.000 / EUR 10.400.) Program särskilda krav En kandidatexamen med minst 90 hp, det vill säga 18 månader heltidsstudier, i matematik, tillämpad matematik, statistik eller datavetenskap. Grundutbildningen i matematik bör omfatta både analys och linjär algebra. Grundläggande grundutbildning i statistik och datavetenskap krävs också. Varje sökande skall bifoga avsiktsförklaring skriven på engelska, förklarar varför de vill studera det här programmet, och en sammanfattning av deras kandidatexamen uppsats eller projekt. Om sökande har en examen som inte omfattar en kandidatexamen uppsats eller projekt, då deras avsiktsförklaring ska beskriva tidigare studier och annan akademisk verksamhet med anknytning till masterprogrammet. Alla verifikationer, inbegripet avsiktsförklaring och den specifika papper, ska skickas till University Admissions i Sverige, FE 1, SE-838 73 Frösön, Sverige. [-]

MSC Tillämpad Etologi Och Djurbiologi

Campusstudier Heltid 2 år September 2017 Sverige Linköping

Masterprogrammet i tillämpad Etologi behandlar djurens beteende och biologi från ett tillämpat perspektiv, inklusive problem som är förknippade med att hålla djur i fångenskap. [+]

Civilingenjör Tillämpad Etologi, 120 hp Masterprogrammet i tillämpad Etologi behandlar djurens beteende och biologi från ett tillämpat perspektiv, inklusive problem som är förknippade med att hålla djur i fångenskap. Eleverna får en god praktisk kännedom om programmets centrala frågor, såsom biologi stress i samband med djurens välbefinnande, effekterna av domesticering på djurens beteende, fysiologi beteende och naturvårdsbiologi. Programmet ges i samarbete med Kolmårdens djurpark, en av de största och mest kända djurparker i Sverige. Ett antal lektioner hålls på zoo där studenterna får förstahandsinformation från erfarna zoologer. Programmet ger studenterna en gedigen förståelse av teori och metoder för tillämpad etologi och breddar sin förståelse för djurens biologi genom kurser såsom: Theory of Applied Ethology Metoder för tillämpad etologi beteende~~POS=TRUNC neurobiologi Beteende Genetics Zoobiology Primate Ethology In situ Conservation Biology Förutom lektioner och seminarier, är studenter ges möjlighet att delta i praktiska projekt som omfattar studier av djur i fångenskap miljöer. Den viktigaste delen av programmet är ett år examensarbete där studenterna tillämpa sina teoretiska och metodologiska kunskaper. Efter avslutad programmet kommer eleverna vara väl förtrogen med teorier om djurens beteende och biologi och de kommer att ha en djupare förståelse för djurens välbefinnande och bevarande. Vidare kommer de att utbildas för att planera, genomföra och presentera en vetenskaplig undersökning i ämnet ramen för programmet. Karriärmöjligheter Genomförda studier kvalificerar studenterna för forskarutbildning på forskarnivå. Icke-akademiska alternativ är att arbeta inom statliga och internationella djur- eller miljömyndigheter. Akademiker kan bli djurskyddsinspektörer, djurliv naturvårdare eller rådgivare för djurparker och privata företag. Programfakta Examen: Master of Science med inriktning på biologi Språk: Engelska Varaktighet: Två år, 120 högskolepoäng Studietakt: Heltid Campus: Linköping Anmälningskod: LIU-91101 Anmälningsperiod: 16 Oktober - 15 januari Startdatum: augusti / september Studieavgifter Medborgare från inom EU / EES och Schweiz: Inga terminsavgifter Alla andra: 140.000 kronor per läsår (ca 20.000 USD / 15.000 euro.) Program särskilda krav Sökande skall ha en kandidatexamen med inriktning inom biologi [-]

Msc Vetenskap För Hållbar Utveckling

Campusstudier Heltid 2 år August 2017 Sverige Linköping

Programmet syftar till att ge eleverna kunskap om miljöförändringar och de utmaningar som att skapa ett hållbart samhälle för en yrkeskarriär inom forskning eller utanför den akademiska världen. [+]

MSc i Science för hållbar utveckling, 120 hp Det tvååriga masterprogrammet i Science för hållbar utveckling syftar till att ge eleverna kunskap om miljöförändringar och de utmaningar som att skapa ett hållbart samhälle för en yrkeskarriär inom forskning eller utanför den akademiska världen. Frågor om hållbarhet i sig komplicerade och ständigt föränderlig. Det är därför viktigt att ta itu med dessa frågor ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Grundläggande kurser är utformade för att bredda studenternas perspektiv på frågor och utmaningar som rör hållbar utveckling, och samtidigt ge möjlighet att fördjupa kunskap inom relevanta områden. Eleverna lär sig också hur man använder relevanta analysverktyg för studier av miljöförändringar. Klimatforskning och klimatpolitik är två centrala punkter i programmet, eftersom framgångsrik lindring av och anpassning till, är klimatförändringarna är nära kopplade till möjligheterna att uppnå en hållbar utveckling. Begränsning och anpassning möjligheter kopplade till förvaltningen av vattenresurser och energiresurser. Således, frågor om energi och vatten resursförvaltning, liksom deras sociala, politiska, bio-geo-kemiska och ekologiska grunden, är centrala punkter i programmet. Programmet avslutas med en längre examensarbete, baserat på studentens intresse och med stöd från pågående relevant forskning. Våra forskningsanläggningar är väl utrustade med alla nödvändiga analysutrustning som du normalt hittar i miljöforskningsanläggningar. Karriärmöjligheter En karriär inom hållbar utveckling kommer sannolikt att överbrygga akademiska discipliner och kräver kompetens inom flera områden. Få universitet erbjuder ett så brett perspektiv mellan ämnesområden inom miljövetenskap som LiU gör. Programmet syftar till att förbereda eleverna för att arbeta med frågor som rör hållbar utveckling och miljöfrågor i internationella och nationella organ, universitet, kommuner, icke-statliga organisationer och internationella företag. Programmet förbereder också de studenter som vill bedriva forskarutbildning (PhD) i närliggande områden. Programfakta Examen: Master of Science (120 hp) i miljövetenskap Språk: Engelska Varaktighet: Två år Studietakt: Heltid Campus: Linköping Anmälningskod: LIU-91.005 Anmälningsperiod: 16 Oktober - 15 januari Startdatum: augusti / september Studieavgifter Medborgare från länder inom EU / EES och Schweiz: Inga terminsavgifter Alla andra: SEK 110.000 per läsår (ca USD 16.100 / EUR 12.000.) Program särskilda krav En relevant bakgrund för programmet är en examen i antingen naturvetenskap, samhällsvetenskap, hälsovetenskap, humaniora eller teknik som relaterar till miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter av hållbar utveckling. Varje sökande skall bifoga avsiktsförklaring skriven på engelska, förklarar varför de vill studera det här programmet, och en sammanfattning av deras kandidatexamen uppsats eller projekt. Om sökande har en examen som inte omfattar en kandidatexamen uppsats eller projekt, då deras avsiktsförklaring ska beskriva tidigare studier och annan akademisk verksamhet med anknytning till masterprogrammet. Alla verifikationer, inbegripet avsiktsförklaring och den specifika papper, ska skickas till University Admissions i Sverige, FE 1, SE-838 73 Frösön, Sverige. [-]

MA

Lärande Ma Vuxna Och Globala Förändringar

Online Deltid 2 år August 2017 Sverige Linköping

I varje del av världen, är regeringar uppmanade medborgarna att träna och utbilda sig för att förbli konkurrenskraftiga i den globala ekonomin. [+]

MA Vuxnas lärande och globala förändringar, 60 hp I varje del av världen, är regeringar uppmanade medborgarna att träna och utbilda sig för att förbli konkurrenskraftiga i den globala ekonomin. Förespråkarna för detta argument hävdar att regionala eller lokala handelsordningen inte längre lönsamt i en värld där bind teknik kan påverka resurser och köpkraft med ett enkelt musklick. Men kritiska diskurser om globaliseringen kräver förmåga att lära sig i situationer som spänner över stora kulturella och geografiska klyftor. Dessutom arbetar globalt efterlyser "flyt" i flera kulturer. Fyra universitet - ett program Programmet är utformat som ett unikt samarbete mellan fyra universitet på fyra olika kontinenter: Linköpings universitet, Linköping (Sverige) University of British Columbia, Vancouver (Kanada) University of Western Cape, Kapstaden (Sydafrika) Monash University, Melbourne (Australien). Alla fyra universitet är jämbördiga partner. Studenter vid Linköpings universitet lär tillsammans med studenter från andra partneruniversitet som en global klass och gå igenom kurser som tillhandahålls av partneruniversiteten, vilket gör programmet verkligt internationell. De olika partneruniversitet erbjuder kurser såsom: Vuxenutbildning: sammanhang och perspektiv Arbete och lärande Att främja lärande i praktiken Global / lokal lärande. Programmet vann 2005 Curriculum Innovation Award, som beviljas av kommissionen av professorerna av vuxenutbildning för American Association för vuxna och vidareutbildning. Lärandemål Programmet är avsett för studenter som vill förstå vuxenutbildning inom ramen för globala förändringar. Innehållet kommer att gynna personer som arbetar i formell, liksom informella, utbildningsmiljöer, till exempel näringslivet, aktivistorganisationer, statliga institutioner eller administration, icke-statliga organisationer, sjukvård och många andra miljöer där diskurser om globalisering påverkar människors liv. Utexaminerade av programmet kommer att kunna: lära och lära ut globalt använda globala bind teknik förstå kunskapsbaserade samhällen och deras konsekvenser för lärande förstå globaliserings diskurser utveckla kultur känslor och känsligheter utveckla ett jämställdhetsperspektiv för att lära sig och åter att utforma sin egen professionella metoder. Karriärmöjligheter Efter den slutliga granskningen kommer studenterna ha fått teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet som krävs för att arbeta i olika formella och informella vuxenutbildningsorganisationer. Alternativt kan eleverna fortsätta sin akademiska karriär i ytterligare projekt. Programfakta Examen: Master of Arts och samhällsvetenskap med inriktning på vuxenutbildning Språk: Engelska Varaktighet: Två år, 60 hp Studietakt: Deltid Campus: Online distansutbildning Anmälningskod: LIU-91200 Anmälningsperiod: 16 Oktober - 15 januari Startdatum: augusti / september Studieavgifter Medborgare från länder inom EU / EES och Schweiz: Inga terminsavgifter Alla andra: SEK 110.000 per läsår (ca USD 16.100 / EUR 12.000.) Program särskilda krav En kandidatexamen, inklusive en kandidatexamen uppsats eller projekt, med inriktning på utbildning, vuxenutbildning eller annat ämne som är relevant för området vuxnas lärande. Varje sökande måste bifoga en avsiktsförklaring skriven på engelska, förklarar varför de vill studera det här programmet, och en sammanfattning av deras kandidatexamen uppsats eller projekt. Om sökande har en examen som inte omfattar en kandidatexamen uppsats eller projekt, då deras avsiktsförklaring ska beskriva tidigare studier och annan akademisk verksamhet med anknytning till masterprogrammet. Alla verifikationer, inbegripet avsiktsförklaring och den specifika papper, ska skickas till University Admissions i Sverige, FE 1, SE-838 73 Frösön, Sverige. [-]

Ma Etniska Och Migrationsstudier

Campusstudier Heltid 2 - 2 år September 2017 Sverige Norrköping

MA i etniska och Migration Studies, 120 hp Adresse några av de mest utmanande frågor i dagens värld, avser detta program etnicitet och migration till den globala ekonomiska och kulturella förändringar, liksom för system av dominans och rörelser av motstånd. Du lär dig att analysera orsakerna till migration, samt dess konsekvenser för nya formationer av ras, kön, arbete, medborgarskap, sjukvård, välfärd och kultur. [+]

Programmet välkomnar studenter av olika akademisk bakgrund att utveckla en kritisk och tvärvetenskaplig förståelse av etnicitet och migration, integration humaniora och samhällsvetenskap. Det ligger i en internationell gemenskap av studenter och lärare med många gästforskare och akademisk verksamhet. Genom att tillhandahålla en unik läroplan som möjliggör en omfattande grepp om området etniska och migrationsforskning samt djupgående specialisering genom exempelvis valbara kurser, praktik, studier utomlands, individuell handledning, förbereder programmet dig för positioner i lokal, nationell och internationella organisationer, administration, affär, regering, media och den kulturella sektorn, liksom för fortsatta forskarstudier. Karriärmöjligheter Eftersom programmet erbjuder möjligheter till utlandsstudier, valbara kurser och praktik, kan eleverna skräddarsy sin utbildning till ett specialintresse, yrke eller expertområde. Programmet förbereder därför för breda segment av arbetsmarknaden, varhelst det behövs kompetens inom migration och etniska relationer, inklusive arbete inom statliga och icke-statliga organisationer, lokala och regionala förvaltningar, företag och kommunikation, socialt arbete och aktivism, kulturell analys, journalistik och kommentarer inom den offentliga sektorn, samt ytterligare forskarutbildning och forskning. Programfakta Examens: Master of Arts i etniska och migrationsforskning Språk: Engelska Längd: Två år, 120 hp Program särskilda krav En kandidatexamen i humaniora, konst, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, hälsovetenskap eller naturvetenskap eller motsvarande kvalifikationer krävs. Varje sökande måste bifoga ett Letter of Intent, skriven på engelska av den sökande, som omfattar en motivering till varför den sökande önskar att följa programmet, och en sammanfattning av examensarbete / examensarbete. För dem som innehar en examen som inte kräver en sådan avhandling / projekt Letter of Intent bör beskriva tidigare studier och akademisk verksamhet med anknytning till masterprogrammet. Alla verifikationer, inbegripet avsiktsförklaring och den specifika papper, bör lämnas till universitetets antagnings i Sverige. [-]

Ma Tillämpad Etik

Campusstudier Heltid 1 år August 2017 Sverige Linköping

Tillämpad etik är ett växande tvärvetenskapligt område som studerar etiska frågor inom olika områden såsom politik, medicin, forskning, teknik, samt olika former av yrkesetik. [+]

MA tillämpad etik, 60 hp Programmet erbjuder en kompletterande utbildning på avancerad nivå i tillämpad etik för studenter som redan har en kandidatexamen i olika vetenskapsområden, från filosofi till hälsa och teknik, eller en yrkesexamen. Syftet med programmet är att erbjuda studenter möjlighet att bedriva fördjupade studier i tillämpad etik. Tillämpad etik är ett växande tvärvetenskapligt område som studerar etiska frågor inom olika områden såsom politik, medicin, forskning, teknik, samt olika former av yrkesetik. Frågor som global rättvisa, etiska konsekvenserna av ny teknik inom vård och miljöansvar för kommande generationer är några av de frågor som gällde etik behandlar. Ämnet har sin disciplinära grund i moralfilosofi och etik men kräver också området kunskap och expertis inom olika tillämpningsområden. Tillämpad etik är ett program för dem som: är intresserad av etiska frågor vill arbeta med etiska frågor som rör samhället vill forska inom etik och tillämpad etik Programmet gör det möjligt för studenter att få kunskap om etiska teorier och metoder, samt etiska diskussioner i olika tillämpningsområden. Förvärvade färdigheter inkluderar hur man analyserar moraliska problem och etiska debatter och hur man kritiskt granska etiska argument och policydokument. Dessutom kommer eleverna lära sig att konstruera etiska ställningstaganden och att skriva politiska rekommendationer, liksom hur till måttliga debatter och att delta i etiska överväganden på ett fruktbart sätt. Karriärmöjligheter En mästare i tillämpad etik ger eleverna en unik kompetens som kan läggas till en yrkesmässig eller disciplinär utbildning. När du arbetar som sjuksköterska, lärare, minister, tjänsteman eller ekonom, kommer eleverna vet hur man handskas med etiska frågor. Mastering tillämpad etik ger studenterna verktyg för att strukturera diskussionerna och skilja mellan goda och dåliga argument. Ett stort antal av våra masterstudenter fortsätter till forskarutbildning i olika områden inom tillämpad etik och yrkesetik. En färsk undersökning visar att cirka 40% av de utexaminerade från det förflutna programarbetet vid ett universitet i dag, antingen som lärare eller göra en doktorsexamen. programmet dock, förbereder också studenterna för yrkeslivet utanför den akademiska världen. Programfakta Examen: Master of Arts (60 poäng) i tillämpad etik Språk: Engelska Varaktighet: Ett år Studietakt: Heltid Campus: Linköping Anmälningskod: LIU-91011 Anmälningsperiod: 16 Oktober - 15 januari Startdatum: augusti / september Studieavgifter Medborgare från länder inom EU / EES och Schweiz: Inga terminsavgifter alla andra: SEK 95.000 per läsår (ca USD 14.000 / EUR 10.400.) Program särskilda krav De sökande förväntas ha en kandidatexamen. Varje sökande måste bifoga en avsikts skriven på engelska, förklarar varför de vill studera detta program, och en sammanfattning av deras kandidat-uppsats eller projekt. Om sökande har en examen som inte omfattar en kandidatexamen uppsats eller projekt, då deras avsiktsförklaring ska beskriva tidigare studier och annan akademisk verksamhet med anknytning till masterprogrammet. Alla verifikationer, inbegripet avsiktsförklaring och den specifika papper, ska skickas till University Admissions i Sverige, FE 1, SE-838 73, Frösön, Sverige. ekonomiskt stöd Programmet erbjuder en terminsavgift avstående från 50% för en student som kommer från en låg eller lägre medelinkomstland. Termins avgiftsbefrielse täcker hälften av studieavgifter för läsåret 2014-2015. Studenter kan ansöka om undervisning avgiftsbefrielse så snart de har antagits till Linköpings universitet. Ansökan kan göras genom att skicka ett e-post till programdirektören, professor Göran Collste, vid goran.collste@liu.se. Urvalet baseras på elevernas akademisk examen som anges i sin dokumentation skickas till universitet antagnings i Sverige. Inga ytterligare handlingar krävs. [-]

MSSC I Utomhusmiljöutbildning Och Friluftsliv

Campusstudier Heltid 1 år August 2017 Sverige Linköping

Programmet syftar till att ge studenterna kunskap och förståelse för hur utomhus studier kan förbättra inlärning och bidrar till hälsa, hållbar utveckling och ett aktivt medborgarskap. [+]

MSSC i Outdoor Environmental Education och friluftsliv, 60 hp Programmet syftar till att ge studenterna kunskap och förståelse för hur utomhus studier kan förbättra inlärning och bidrar till hälsa, hållbar utveckling och ett aktivt medborgarskap. Programmet fokuserar på upplevelsebaserat lärande baserad på natur, kultur och samhälle. Undervisningen utomhus fältrelaterade upplevelser och lärande i och genom natur- och kulturlandskap. De avancerade kurser i utbildningsvetenskap kommer att hjälpa lärare och andra pedagoger att förstå inlärningsprocesser och hur samhället, naturen och kulturlandskapet kan användas som medel för lärande och förståelse. Eleverna kommer: öka sina kunskaper om barns och ungdomars förståelse och inlärningsprocesser i den utvidgade klassrummet vidareutveckla sin förståelse och kunskap om hur utomhusmiljöutbildning och friluftsliv kan bidra till förståelsen för miljön, cyklisk tänkande och ökat ansvar för hälsa, medborgarskap och hållbarhet utveckla ett tematiskt perspektiv på hur stads- och landsbygdslandskapet kan användas som en resurs för lärande utveckla sina färdigheter i att beskriva, tolka och förklara kulturella och miljömässiga upplevelser genom fältarbete i verkliga miljöer. Eleverna ska vara beredd att betala för resor, mat och logi ingår i programmet. Karriärmöjligheter Efter den slutliga granskningen kommer studenterna ha fått teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet för att arbeta med skolutveckling eller i en ledande position inom utbildningsområdet. Alternativt kan studenter fortsätter att lednings forskning som leder till en doktorsexamen. Programfakta Examen: Master of Social Science med inriktning mot didaktik (med betoning på utomhuspedagogik) Språk: Engelska Varaktighet: Ett år, 60 hp Studietakt: Heltid Campus: Linköping Anmälningskod: LIU-91201 Anmälningsperiod: 16 Oktober - 15 januari Startdatum: augusti / september Studieavgifter Medborgare från länder inom EU / EES och Schweiz: Inga terminsavgifter Alla andra: 125.000 kronor per läsår (ca USD 20.000 / EUR 14.000.) Program särskilda krav En lärare eller pre-skollärare grad av minst 180 högskolepoäng, eller En kandidatexamen med inriktning på utbildning eller motsvarande [-]

Kontakt

Linköping University

Adress, rad 1 581 83 Sweden
Hemsida http://www.liu.se/
Telefonnummer +46 13 28 10 00