Mid Sweden University

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

Mittuniversitetet

Geografiskt är Mittuniversitetet ligger i mellersta Sverige, i hjärtat av Nordeuropa. Det är ett ungt universitet, men dess rötter går tillbaka mer än 150 år.

Redan år 1842, samma år som grundskolan grundades i Sverige, fattades beslutet att placera ett lärarnas utbildning college i Härnösand. Lärarens utbildning är fortfarande mycket värden vid Mittuniversitetet och idag har Mittuniversitetet två campus, Sundsvall och Östersund, med cirka 15 000 studenter. Cirka 50 procent är campusstudenter, medan resten bedriva distansstudier via nätbaserade kurser och program.

Varje år studenter från hela världen kommer för att studera vid Mittuniversitetet, och vi är övertygade om att det internationella inslaget av någon utbildning är ett mått på kvalitet. Vi har samarbeten med ett antal universitet runt om i världen för utbyte av studenter och personal. Vi erbjuder kurser för internationella studenter på alla två campus.

Som ett universitet, ger vi högre utbildning av hög standard på grundnivå, forskarutbildning och forskning studienivåer. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vårda, lärarnas utbildning, informationsteknik, naturvetenskap, teknik och språk samt andra ämnen inom humaniora.

Vid Mittuniversitetet, vi integrera vår forskning med utbildningar på ett naturligt och spännande sätt. I vissa ämnen eleverna kan gå vidare till forskningsprogrammet, efter att ha genomgångna kurser på grundnivå och avancerad nivå.

En av de viktigaste egenskaperna för Mittuniversitetet är en kombination av intimitet av ett litet college, så nära kontakt mellan studenter och lärare, med utbildnings sort och resurser som erbjuds av ett stort universitet. Vid Mittuniversitetet driver ingen risk för att gå vilse i mängden. Alla elever har möjlighet att lära känna varandra. Det är just den intimitet och känsla av samhörighet som studenter fram som en av de mest framträdande fördelarna med Mittuniversitetet.

Mittuniversitetet är den ledande läroanstalt inom nätbaserad inlärning i Sverige. Cirka 50 procent av studenterna vid Mittuniversitetets studie nätbaserade kurser eller program. Begreppet flexibelt lärande beskriver vårt förhållningssätt till undervisning och lärande.

Läs mer: www.miun.se/en

Gå: www.facebook.com/MidSwedenUni

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se MA » Se MSc » Se skolans Masterprogram »

Program

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Magister I Ekoteknik Och Hållbar Utveckling

Campusstudier Heltid 2 år September 2017 Sverige Östersund

Programmet ger dig kunskaper för att ta itu med frågor om miljö och utveckling. [+]

Utbildning för framtida jobb relevanta att ta itu med frågor om miljö och utveckling! Nya möjligheter öppnar upp med kompetens från den internationella masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling. Programmet ger dig en djupare kunskap om naturresurser ur ett systemperspektiv. Fokus ligger på att flytta samhället mot en hållbar utveckling. För att bli framgångsrik i arbetet med hållbar utveckling, måste du ha tillräckliga kunskaper och färdigheter. Internationella Masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling kommer att ge dig kunskap i samband med miljö- och naturresursfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv och från global, regional och lokal nivå. Dessa breda frågor, som varierar i förhållande till tid, plats, komplexitet och samhörighet, kontaktas i ett tvärvetenskapligt och systematiskt sätt. I utbildningen ingår kurser i både miljövetenskap och miljöteknik. Miljövetenskap fokuserar på kunskap om hur naturresurser och miljö bildar förutsättningarna för att skapa ett hållbart samhällsfunktioner. Miljöteknik, å andra sidan, fokuserar på teknik och tekniska system ur ett hållbarhetsperspektiv. Programmet syftar till att utveckla din analytiska och systemisk tänkande och därmed ge dig möjlighet att hantera komplexa problem. Det kommer också att ge dig en förståelse för effektiv användning av naturresurser. Det anser också hur kunskap hänvisar till olika system och innovationer tillsammans med kunskaper om samhällets styrsystem, kan bidra till en hållbar utveckling. Du får lära dig att hantera avancerade metoder för att identifiera och beskriva problem för att komma fram till rimliga lösningar. Din tvärvetenskapliga förmåga kommer dessutom utvecklas på grund av utformningen av programmet, som omfattar, till exempel, tvärvetenskapliga tematiska uppdrag. Inom dessa projekt kommer du att kunna vässa din förmåga att söka, analysera och använda kunskap under kvalificerad handledning. Programmet syftar till att ge dig en inblick i aktuell forskning och utveckling inom området. ... [-]

Magister I Elektronikkonstruktion

Campusstudier Heltid 2 år January 2017 Sverige Sundsvall

Detta program fokuserar på inbyggda elektroniska system med sensorer. [+]

Detta program fokuserar på inbyggda elektroniska system med sensorer. Elektroniksystem är allt vanligare och kan hittas i ett brett spektrum av produkter på marknaden, bland annat i bilar, kylskåp, nycklar och förpackningar. Under programmet kommer du att utöka din kunskap om olika designteknik som används för att skapa inbyggda sensorsystem. Programmet uppdateras kontinuerligt med den senaste utvecklingen inom området, i samarbete med forskare och industriella partners. De flesta produkter idag har inbyggd elektronik, oavsett om de har tidigare förknippats med elektronik. Till exempel kommer du att kunna hitta elektronik i bilar, kylskåp, nycklar och förpackningar. I många fall kan dessa inbyggda system har också sinnesfunktioner som sträcker sig från enkla temperaturgivare till komplicerade sensorer baserade på videoteknik. Programmet kommer att ge dig ett brett utbud av kunskap om olika tekniker som fungerar som underlag vid utformningen av inbyggda sensorsystem. Under det andra året kommer du att specialisera sig och skaffa sig en fördjupad kunskap inom ett visst område genom enskilda projekt. Eftersom programmet är öppet för sökande från hela världen, kommer du att ha möjlighet att utveckla internationella kontakter. Programmet är helt på engelska och kommer att ge dig ökade kunskaper i att kommunicera i internationella projekt. ... [-]

Magister I Turismvetenskap (ett år)

Campusstudier Heltid 1 år September 2017 Sverige Östersund

Detta program erbjuder en högkvalitativ erfarenhet och state-of-området forskning om en rad tourim ämnesområde. [+]

Turismen är en av världens snabbast växande branscherna. En färsk studie från UNWTO uppskattar att turismen står för en i alla tolv jobb över hela världen. För att bli framgångsrik, studenter idag behöver nya färdigheter och kunskaper. Vår ett år Masterprogrammet erbjuder en hög kvalitet erfarenhet och state-of-the-art forskning på en rad turist ämnesområden. Programmet bygger på den europeiska Turismens Utredningsinstitut, som är en ledande turism forskningsmiljö i norra Europa. Programmet betonar destinationsutveckling och hållbarhetsfrågor. Eleverna lär sig genom en intressant kombination av kurser, studiebesök, och oberoende forskning. Våra studenter har en stark meritlista för kvalificerat arbete och bedriva forskning i ett globalt sammanhang. Grader i kursen kan tas ut i två discipliner: Turismvetenskap eller kulturgeografi. Programmet ges vid Mittuniversitetets Campus Östersund, som är en idealisk miljö för att studera turism och hållbar utveckling. Som inträde till de svenska och norska fjällområden, är Östersund ligger i omedelbar närhet till många av regionens främsta resmål. Europeiska Turismens Utredningsinstitut bidrar med kontakter till aktuell forskning och internationella nätverk. ... [-]

Master I Datateknik

Campusstudier Heltid 2 år September 2017 Sverige Sundsvall

Allt vill anslutas. Ange programmet och forma nya gränser i datoranvändning. [+]

Allt vill anslutas. Ange programmet och forma nya gränser i datoranvändning. Studierna kombinera teoretiska och praktiska moment med tanke på praktisk erfarenhet efterfrågas i databranschen, är en betydande del av programmet ägnas åt praktisk programvara och hårdvara design experiment och prototyper. Teoretiska kunskaper och tekniska färdigheter förvärvas i datorsystem och kommunikationsnät och distribuerade system och maskininlärning. Programmet ger studenterna en bred grund i informationsteknik (IT), och en fördjupad förståelse av dator datakommunikation och moderna nätverk. Den innehåller kurser i distribuerade system och algoritmer, trådlösa nätverk, mjukvaruutveckling, data mining och visualisering. Kurser De datanät koncentrations ge studenterna en övergripande förståelse av nätverksdesign och genomförande, nätverksprestanda analys och förvaltning, nätsäkerhet, och den senaste nätverksteknik. Examensarbetet kan utföras vid ett företag vid en forskningsanläggning eller på universitetet. Programmet är utformat för att ge studenter med omfattande kunskap och praktisk erfarenhet av att analysera, designa, upphandla, hantera och genomföra avancerade datornätverkslösningar och teknik. ... [-]

Master I Statsvetenskap (ett år)

Campusstudier Heltid 1 år September 2017 Sverige Östersund Sundsvall + 1 fler

Programmet ger dig de kunskaper och färdigheter för arbetslivet av förändring och det ger möjlighet att tillämpa kunskaper i ett självständigt vetenskapligt arbete. [+]

Programmet ger dig fördjupade kunskaper i statsvetenskap. Programmet ger dig de kunskaper och färdigheter för arbetslivet av förändring och det ger möjlighet att tillämpa kunskaper i ett självständigt vetenskapligt arbete. Du lär dig att självständigt analysera komplexa politiska frågor. I programmet fokus på kurser i offentlig förvaltning, utvärderingsmetoder, Organisationsanalys och politisk teori.

Ingångskrav

Kandidatexamen (minst 180 hp), varav minst 90 hp inthe området statsvetenskap och en skriftlig avhandling (uppsats) om minst 15 poäng. Beprövad språkkunskaper i engelska (Engelska kurs A), till exempel som visas från en av följande internationella engelsktest: - TOEFL med minst poäng av 530 på papper baserat test och inte under 4,0 på TWE - TOEFL med en minst poäng av 72 på internetbaserad test och inte under 17 på TWE - IELTS akademisk utbildning med en minsta totala poäng av 5,5 och ett visst antal poäng på specifika delar av åtminstone 5,0 Typ av utbildnings Graden av Master of Arts / Science (60 poäng). Magisterexamen Med huvudområdet Statsvetenskap översättas till Degree of Master of Science (60 poäng) med en större i statsvetenskap. Efter att programmet Programmet erbjuder en högre utbildning inom området för statsvetenskap och förbereder dig för en karriär inom avancerad social analys. Studenter som har examen i statsvetenskap arbetar ofta i områden där kvalifikationer inom avancerad systematisk analys, politisk analys eller opinionsbildning krävs. Denna typ av arbete kan hittas inom både den offentliga och den privata sektorn, som sträcker sig från lokal till internationell nivå. Arbetslivserfarenhet kontakt Utbildningen erbjuder kurser, som tillåter eleverna att utföra avancerad social analys inom den offentliga sektorn, den privata sektorn eller inom olika typer av organisationer. Pris info finns på: www.miun.se/en/education/programmes/fees-and-scholarships/tuition-and-application-fees. Plese märker att EU-medborgare är undantagna från att betala avgifter. FAQ: Kan ni skicka mer information? Mer information om Mittuniversitetets internationella program finns på våra webbplatser (www.miun.se/en~~number=plural). På varje programmets webbsida hittar du information om behörighet och mycket mer. Läroplanerna / kursplaner finns genom att klicka på en knapp som heter "Curriculum" på höger sida om varje program hemsida. När är sista ansökningsdag? Sista ansökningsdag är mitten av januari varje år (för den kommande höstterminen) för internationella studenter som kräver ett uppehållstillstånd för studier i Sverige. Mer information kan hittas på University Admissions (den centrala ansökan till alla universitet i Sverige). Den "första entré runda" är för studenter som kräver ett uppehållstillstånd för att starta sina studier i Sverige (deadline mitten av januari). Den "andra entré runda" är för internationella och svenska nationella studenter som inte behöver ansöka om uppehållstillstånd (deadline mitten av april). Elektronik Design är den enda internationella programmet vid Mittuniversitetet där studenterna har möjlighet att starta sina studier under vårterminen. Sista ansökningsdag är mitten av augusti för januari antagning. HUR MYCKET KOSTAR DET? Medborgare i EU, EES och Schweiz behöver inte betala en ansökningsavgift eller undervisning. Studenter från andra länder kommer att få betala en ansökningsavgift och undervisning för sina studier i Sverige. Mer information om ansökningsavgiften och kostnaden för undervisning för varje program vid Mittuniversitetet kan hittas på University Antagning och Mid Sweden Universitet webbsidor. Kan jag betala i omgångar? Den terminsavgift ska betalas en termin i taget, före starten av varje termin. Avgiften för en termin kan inte betalas ut i flera omgångar. När du söker efter program på universitet Antagning och välja en, kommer den första undervisningsavgiften avbetalning och den totala undervisningsavgiften visas bland resten av informationen. Finns detta som nätbaserat alternativ? Alla internationella program som erbjuds av Mittuniversitetet (med undantag för Emotion psykologi) är campus-baserade. Emotion Psykologi är ett internetbaserat program som har en till två obligatoriska möten i Östersund, Sverige, varje termin. Hur länge varar det? Varaktigheten av varje program skiljer sig åt. Som 60 poäng är en heltid belastning för ett år, de flesta av våra program på Mittuniversitetet är antingen ett eller två år lång. Eftersom känslor Psykologi kan studeras på deltid studietakt (15 poäng per termin och 30 poäng per år), varaktighet 2 år på heltid belastning blir 4 år på deltid studie belastning. Kan jag ta detta på deltid? Alla Mittuniversitetets internationella program (med undantag för Emotion psykologi) måste vara studier vid en heltidsstudietakt (30 poäng per termin = 60 poäng per år). Emotion psykologi kan antingen studeras på heltid eller deltid (15 poäng per termin = 30 poäng per år). Detta innebär naturligtvis att studiens längd för deltidsstudier fördubblas. Är detta på deltid eller heltid? Alla Mittuniversitetets internationella program (med undantag för Emotion psykologi) måste vara studier vid en heltidsstudietakt (30 poäng per termin = 60 poäng per år). Emotion psykologi kan antingen studeras på heltid eller deltid (15 poäng per termin = 30 poäng per år). Detta innebär naturligtvis att studiens längd för deltidsstudier fördubblas. Var ligger skolan? Vi ligger mitt i Sverige (en geografisk mittpunkt Sverige ligger cirka en timmes bilresa väster om Sundsvall). Mittuniversitetet har två campus: en i Sundsvall, Västernorrland, och en i Östersund, Jämtland. Var ligger universitetsområdet? Mittuniversitetet ligger i Sundsvall och Östersund. Båda städerna är belägna i mellersta Sverige. Sundsvall campus erbjuder följande internationella program: Datateknik, elektronikkonstruktion, industriell design - Design för alla, Photojournalims, företagsekonomi Marketing and Management, och statsvetenskap. Östersunds campus byggts dessa internationella program: ekoteknik (kandidatexamen), ekoteknik och hållbar utveckling (Master), Toursim Studier, Business Aministration Marketing and Management, och statsvetenskap. Masters i Business Administration, Marketing and Management och statsvetenskap erbjuds på båda campus. Så var noga med att välja rätt alternativ på University Admissions! Emotion Psykologi är ett internetbaserat program. De obligatoriska möten varje termin kommer att hållas på Östersund campus. I vilken stat/provins/region ligger skolan? Vi ligger mitt i Sverige (en geografisk mittpunkt Sverige ligger cirka en timmes bilresa väster om Sundsvall). Mittuniversitetet har två campus: en i Sundsvall, Västernorrland, och en i Östersund, Jämtland. Vilka andra finansieringsalternativ har ni? Mittuniversitetet erbjuder undervisning stipendier för några av våra internationella program för högpresterande elever. Eftersom endast ett fåtal stipendier finns varje år, rekommenderar vi att du överväga att ansöka till andra stipendier också. Svenska Institutet och globala bidrag kan vara ett bra ställe att leta efter andra finansieringsmöjligheter. Besök gärna vår hemsida för mer information. För studenter som är intresserade av elektronik Design: undervisning stipendier från Mittuniversitetet är endast tillgängliga för hösten terminer början av programmet. Vilka dokument krävs? Sveriges universitet har ett centraliserat ansökningssystem: University Admissions. På deras hemsida hittar du alla typer av information som du behöver för att ansöka om universitetsstudier i Sverige. Hur är processen för antagning/anmälan? På University Admissions, finns all information för att söka till svenska universitet. På vilket språk undervisas denna kurs? Mittuniversitetets internationella program är alla ges på engelska. Annat [-]

Master Of Business Administration, Marknadsföring Och Management

Campusstudier Heltid 1 år September 2017 Sverige Sundsvall

Syftet med Marketing and Management programmet är att ge studenterna fördjupade kunskaper inom områden som lämpar sig för kvalificerade befattningar inom marknadsföring, försäljning, eller kommunikationsavdelningar i företag och organisationer. [+]

Programmet fokuserar på företag och andra organisationer och deras relationer till kunder och leverantörer. Ledarskap, kommunikation, konsumentbeteende och marknadsföring i nätverk är centrala teman under det första halvåret. Den andra terminen inleds med två kurser på metodik. Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete inom marknadsföring och management. Programmet är en ettårig högskole kurs baserat på tidigare studier som motsvarar en kandidatexamen med inriktning mot marknadsföring och management.

Ingångskrav

Kandidatexamen (minst 180 högskolepoäng) med 90 högskolepoäng i företagsekonomi eller motsvarande utbildning. Beprövad språkkunskaper i engelska (Engelska B / engelska 6), till exempel som visas från en av följande internationella engelsktest: - TOEFL med minst poäng av 575 på ett pappersbaserat test och inte under 4,5 på TWE - TOEFL med en minst poäng av 90 på internetbaserad test och inte under 20 på TWE - IELTS akademisk utbildning med en minsta totala poäng av 6,5 och ett visst antal poäng på specifika delar av åtminstone 5,5. Typ av utbildnings Graden av Master of Arts / Science (60 poäng). Magisterexamen Med huvudområdet företagsekonomi översättas till Degree of Master of Science (60 hp) med inriktning mot företagsekonomi. Pris info finns på: www.miun.se/en/education/programmes/fees-and-scholarships/tuition-and-application-fees. Observera att EU-medborgare är undantagna från att betala avgifter. FAQ: Kan ni skicka mer information? Mer information om Mittuniversitetets internationella program finns på våra webbplatser (www.miun.se/en~~number=plural). På varje programmets webbsida hittar du information om behörighet och mycket mer. Läroplanerna / kursplaner finns genom att klicka på en knapp som heter "Curriculum" på höger sida om varje program hemsida. När är sista ansökningsdag? Sista ansökningsdag är mitten av januari varje år (för den kommande höstterminen) för internationella studenter som kräver ett uppehållstillstånd för studier i Sverige. Mer information kan hittas på University Admissions (den centrala ansökan till alla universitet i Sverige). Den "första entré runda" är för studenter som kräver ett uppehållstillstånd för att starta sina studier i Sverige (deadline mitten av januari). Den "andra entré runda" är för internationella och svenska nationella studenter som inte behöver ansöka om uppehållstillstånd (deadline mitten av april). Elektronik Design är den enda internationella programmet vid Mittuniversitetet där studenterna har möjlighet att starta sina studier under vårterminen. Sista ansökningsdag är mitten av augusti för januari antagning. HUR MYCKET KOSTAR DET? Medborgare i EU, EES och Schweiz behöver inte betala en ansökningsavgift eller undervisning. Studenter från andra länder kommer att få betala en ansökningsavgift och undervisning för sina studier i Sverige. Mer information om ansökningsavgiften och kostnaden för undervisning för varje program vid Mittuniversitetet kan hittas på University Antagning och Mid Sweden Universitet webbsidor. Kan jag betala i omgångar? Den terminsavgift ska betalas en termin i taget, före starten av varje termin. Avgiften för en termin kan inte betalas ut i flera omgångar. När du söker efter program på universitet Antagning och välja en, kommer den första undervisningsavgiften avbetalning och den totala undervisningsavgiften visas bland resten av informationen. Finns detta som nätbaserat alternativ? Alla internationella program som erbjuds av Mittuniversitetet (med undantag för Emotion psykologi) är campus-baserade. Emotion Psykologi är ett internetbaserat program som har en till två obligatoriska möten i Östersund, Sverige, varje termin. Hur länge varar det? Varaktigheten av varje program skiljer sig åt. Som 60 poäng är en heltid belastning för ett år, de flesta av våra program på Mittuniversitetet är antingen ett eller två år lång. Eftersom känslor Psykologi kan studeras på deltid studietakt (15 poäng per termin och 30 poäng per år), varaktighet 2 år på heltid belastning blir 4 år på deltid studie belastning. Kan jag ta detta på deltid? Alla Mittuniversitetets internationella program (med undantag för Emotion psykologi) måste vara studier vid en heltidsstudietakt (30 poäng per termin = 60 poäng per år). Emotion psykologi kan antingen studeras på heltid eller deltid (15 poäng per termin = 30 poäng per år). Detta innebär naturligtvis att studiens längd för deltidsstudier fördubblas. Är detta på deltid eller heltid? Alla Mittuniversitetets internationella program (med undantag för Emotion psykologi) måste vara studier vid en heltidsstudietakt (30 poäng per termin = 60 poäng per år). Emotion psykologi kan antingen studeras på heltid eller deltid (15 poäng per termin = 30 poäng per år). Detta innebär naturligtvis att studiens längd för deltidsstudier fördubblas. Var ligger skolan? Vi ligger mitt i Sverige (en geografisk mittpunkt Sverige ligger cirka en timmes bilresa väster om Sundsvall). Mittuniversitetet har två campus: en i Sundsvall, Västernorrland, och en i Östersund, Jämtland. Var ligger universitetsområdet? Mittuniversitetet ligger i Sundsvall och Östersund. Båda städerna är belägna i mellersta Sverige. Sundsvall campus erbjuder följande internationella program: Datateknik, elektronikkonstruktion, industriell design - Design för alla, Photojournalims, företagsekonomi Marketing and Management, och statsvetenskap. Östersunds campus byggts dessa internationella program: ekoteknik (kandidatexamen), ekoteknik och hållbar utveckling (Master), Toursim Studier, Business Aministration Marketing and Management, och statsvetenskap. Masters i Business Administration, Marketing and Management och statsvetenskap erbjuds på båda campus. Så var noga med att välja rätt alternativ på University Admissions! Emotion Psykologi är ett internetbaserat program. De obligatoriska möten varje termin kommer att hållas på Östersund campus. I vilken stat/provins/region ligger skolan? Vi ligger mitt i Sverige (en geografisk mittpunkt Sverige ligger cirka en timmes bilresa väster om Sundsvall). Mittuniversitetet har två campus: en i Sundsvall, Västernorrland, och en i Östersund, Jämtland. Vilka andra finansieringsalternativ har ni? Mittuniversitetet erbjuder undervisning stipendier för några av våra internationella program för högpresterande elever. Eftersom endast ett fåtal stipendier finns varje år, rekommenderar vi att du överväga att ansöka till andra stipendier också. Svenska Institutet och globala bidrag kan vara ett bra ställe att leta efter andra finansieringsmöjligheter. Besök gärna vår hemsida för mer information. För studenter som är intresserade av elektronik Design: undervisning stipendier från Mittuniversitetet är endast tillgängliga för hösten terminer början av programmet. Vilka dokument krävs? Sveriges universitet har ett centraliserat ansökningssystem: University Admissions. På deras hemsida hittar du alla typer av information som du behöver för att ansöka om universitetsstudier i Sverige. Hur är processen för antagning/anmälan? På University Admissions, finns all information för att söka till svenska universitet. På vilket språk undervisas denna kurs? Mittuniversitetets internationella program är alla ges på engelska. Annat [-]

MSc

Master Of Science I Känslor Psykologi

Online Heltid 2 år September 2017 Sverige Östersund

Programmet ger dig en gedigen teoretisk grund och vetenskaplig utbildning, som syftar till att forma analytiskt och systematiskt tänkande, och även förmågan att utvärdera och bidra till forskningsområdet. [+]

Masterprogrammet ger dig en breddning och fördjupning förståelse av känslor psykologi, som en disciplin och som forskningsområde. Valet av kurser är förenliga med forskning och kunskapsbasen på institutionen för psykologi vid Mittuniversitetet, med tillämpning även inom andra områden. Programmet består av tre delar: teoretisk grund, program och ett självständigt vetenskapligt arbete (examensarbete). Det första året består av avancerade kurser i känslor psykologi och forskningsmetoder. Den tredje terminen består av för tillämpade kurser val. Valbara kurser anges i kursplanen, och valet av kurser som erbjuds i programmet bygger på elevernas intresseområden. De tillämpade kurserna kommer att lägga grunden för examensarbeten (30 cc, avslutades under fjärde terminen). För större flexibilitet Programmet finns på distans program med två obligatoriska träffar per termin (på campus i Östersund), och det är också möjligt att studera vid heltid eller deltidsstudier. Under det andra halvåret (första året), har du också möjlighet att skriva ett examensarbete (15 cc) för att slutföra en ettårig master. Som som student kan du välja antingen två års heltidsstudier eller 4 år deltidsstudier. Möten Varje termin finns två obligatoriska möten på campus i Östersund, Sverige. Eftersom det är obligatoriskt webb-seminarium via Adobe Connect (eller motsvarande), behöver du ett headset, en webbkamera och en väl fungerande internetuppkoppling. Ingångskrav Bachelor (180 hp) i psykologi, med ett examensarbete / självständigt arbete om 15 hp, eller motsvarande. I de fall där den sökande saknar kandidatexamen i psykologi, kommer en individuell bedömning utföras. Engelska B / English 6 från svenska gymnasium eller motsvarande. Typ av utbildnings Graden av Master of Arts / Science (120 hp). Masterexamen Med huvudområdet psykologi översättas till Degree of Master of Science (120 hp) med inriktning på psykologi. Pris info finns på:www.miun.se/en/education/programmes/fees-and-scholarships/tuition-and-application-fees. Observera att EU-medborgare är undantagna från att betala avgifter. FAQ: Kan ni skicka mer information? Mer information om Mittuniversitetets internationella program finns på våra webbplatser (www.miun.se/en~~number=plural). På varje programmets webbsida hittar du information om behörighet och mycket mer. Läroplanerna / kursplaner finns genom att klicka på en knapp som heter "Curriculum" på höger sida om varje program hemsida. När är sista ansökningsdag? Sista ansökningsdag är mitten av januari varje år (för den kommande höstterminen) för internationella studenter som kräver ett uppehållstillstånd för studier i Sverige. Mer information kan hittas på University Admissions (den centrala ansökan till alla universitet i Sverige). Den "första entré runda" är för studenter som kräver ett uppehållstillstånd för att starta sina studier i Sverige (deadline mitten av januari). Den "andra entré runda" är för internationella och svenska nationella studenter som inte behöver ansöka om uppehållstillstånd (deadline mitten av april). Elektronik Design är den enda internationella programmet vid Mittuniversitetet där studenterna har möjlighet att starta sina studier under vårterminen. Sista ansökningsdag är mitten av augusti för januari antagning. HUR MYCKET KOSTAR DET? Medborgare i EU, EES och Schweiz behöver inte betala en ansökningsavgift eller undervisning. Studenter från andra länder kommer att få betala en ansökningsavgift och undervisning för sina studier i Sverige. Mer information om ansökningsavgiften och kostnaden för undervisning för varje program vid Mittuniversitetet kan hittas på University Antagning och Mid Sweden Universitet webbsidor. Kan jag betala i omgångar? Den terminsavgift ska betalas en termin i taget, före starten av varje termin. Avgiften för en termin kan inte betalas ut i flera omgångar. När du söker efter program på universitet Antagning och välja en, kommer den första undervisningsavgiften avbetalning och den totala undervisningsavgiften visas bland resten av informationen. Finns detta som nätbaserat alternativ? Alla internationella program som erbjuds av Mittuniversitetet (med undantag för Emotion psykologi) är campus-baserade. Emotion Psykologi är ett internetbaserat program som har en till två obligatoriska möten i Östersund, Sverige, varje termin. Hur länge varar det? Varaktigheten av varje program skiljer sig åt. Som 60 poäng är en heltid belastning för ett år, de flesta av våra program på Mittuniversitetet är antingen ett eller två år lång. Eftersom känslor Psykologi kan studeras på deltid studietakt (15 poäng per termin och 30 poäng per år), varaktighet 2 år på heltid belastning blir 4 år på deltid studie belastning. Kan jag ta detta på deltid? Alla Mittuniversitetets internationella program (med undantag för Emotion psykologi) måste vara studier vid en heltidsstudietakt (30 poäng per termin = 60 poäng per år). Emotion psykologi kan antingen studeras på heltid eller deltid (15 poäng per termin = 30 poäng per år). Detta innebär naturligtvis att studiens längd för deltidsstudier fördubblas. Är detta på deltid eller heltid? Alla Mittuniversitetets internationella program (med undantag för Emotion psykologi) måste vara studier vid en heltidsstudietakt (30 poäng per termin = 60 poäng per år). Emotion psykologi kan antingen studeras på heltid eller deltid (15 poäng per termin = 30 poäng per år). Detta innebär naturligtvis att studiens längd för deltidsstudier fördubblas. Var ligger skolan? Vi ligger mitt i Sverige (en geografisk mittpunkt Sverige ligger cirka en timmes bilresa väster om Sundsvall). Mittuniversitetet har två campus: en i Sundsvall, Västernorrland, och en i Östersund, Jämtland. Var ligger universitetsområdet? Mittuniversitetet ligger i Sundsvall och Östersund. Båda städerna är belägna i mellersta Sverige. Sundsvall campus erbjuder följande internationella program: Datateknik, elektronikkonstruktion, industriell design - Design för alla, Photojournalims, företagsekonomi Marketing and Management, och statsvetenskap. Östersunds campus byggts dessa internationella program: ekoteknik (kandidatexamen), ekoteknik och hållbar utveckling (Master), Toursim Studier, Business Aministration Marketing and Management, och statsvetenskap. Masters i Business Administration, Marketing and Management och statsvetenskap erbjuds på båda campus. Så var noga med att välja rätt alternativ på University Admissions! Emotion Psykologi är ett internetbaserat program. De obligatoriska möten varje termin kommer att hållas på Östersund campus. I vilken stat/provins/region ligger skolan? Vi ligger mitt i Sverige (en geografisk mittpunkt Sverige ligger cirka en timmes bilresa väster om Sundsvall). Mittuniversitetet har två campus: en i Sundsvall, Västernorrland, och en i Östersund, Jämtland. Vilka andra finansieringsalternativ har ni? Mittuniversitetet erbjuder undervisning stipendier för några av våra internationella program för högpresterande elever. Eftersom endast ett fåtal stipendier finns varje år, rekommenderar vi att du överväga att ansöka till andra stipendier också. Svenska Institutet och globala bidrag kan vara ett bra ställe att leta efter andra finansieringsmöjligheter. Besök gärna vår hemsida för mer information. För studenter som är intresserade av elektronik Design: undervisning stipendier från Mittuniversitetet är endast tillgängliga för hösten terminer början av programmet. Vilka dokument krävs? Sveriges universitet har ett centraliserat ansökningssystem: University Admissions. På deras hemsida hittar du alla typer av information som du behöver för att ansöka om universitetsstudier i Sverige. Hur är processen för antagning/anmälan? På University Admissions, finns all information för att söka till svenska universitet. På vilket språk undervisas denna kurs? Mittuniversitetets internationella program är alla ges på engelska. Annat [-]

MA

Magister I Bildjournalistik

Campusstudier Heltid 2 år September 2017 Sverige Sundsvall

Programmet ger dig de konceptuella och avancerade kunskaper som är viktiga för en framgångsrik karriär inom bildjournalistik och bildredigering samt grunden för att lyckas i ledande roller i yrket. [+]

Master of Arts (MA) i Photojournalism program ger dig de konceptuella och avancerade kunskaper som är viktiga för en framgångsrik karriär inom bildjournalistik och bildredigering samt grunden för att lyckas i ledande roller i yrket.

Kurserna adress bildjournalistik i praktik och teori på en avancerad nivå. Kurser täcker teori, historia, samt juridiska och etiska frågor som är relevanta för yrket, fördjupa kunskapen om visuell kommunikation som ett språk samt kritiska debatter om bildjournalistik. Dessutom kurser på fotografiska tekniker, design, bildredigering och bild forskning, avancerad nivå bildjournalistik / dokumentär projektkurser, samt avancerade berättar skriver för fotojournalister ger verktygen för det fortsatta genomförandet av en karriär inom området. Mästaren seminarium, där du presenterar i arbete, få ihop allting i ett forum för diskussion om frågor som är relevanta för yrket och för din pedagogisk erfarenhet och kreativt arbete.... [-]


Masterprogrammet I Industriell Design - Design För Alla

Campusstudier Heltid 2 år September 2017 Sverige Sundsvall

Varje människa är unik - och vi ser det som en stor fördel. I den internationella masterprogrammet Design för alla, dessa skillnader är vår utgångspunkt. Vi har utvecklat en metod där vi tar de användare som har de starkaste och mest krävande behov i designprocessen. Denna metod har visat sig vara mycket effektivt när det gäller innovativa designlösningar. Programmet är utvecklat för studenter som är nyfikna och vill ansluta sig till oss för att utveckla vår miljö med höga etiska och estetiska ambitioner. [+]

Varje människa är unik - och vi ser det som en stor fördel. I den internationella masterprogrammet Design för alla, dessa skillnader är vår utgångspunkt. Vi har utvecklat en metod där vi tar de användare som har de starkaste och mest krävande behov i designprocessen. Denna metod har visat sig vara mycket effektivt när det gäller innovativa designlösningar. Programmet är utvecklat för studenter som är nyfikna och vill ansluta sig till oss för att utveckla vår miljö med höga etiska och estetiska ambitioner. Design för alla är en vision om en värld där alla kan delta och uppleva en hög livskvalitet. Det är en värld där våra olikheter är det som gör detta möjligt. Vi söker studenter som vill vara en del av en kreativ utveckling av avancerade och hållbara designlösningar. Som student av Design för alla program, kommer du att delta i ett program där vi understryka. Kreativitet och problemlösning metodik Kritisk utvärdering av befintliga lösningar och analysera de särskilda behoven hos de mest krävande användargrupper föregår utveckling och design av innovativa lösningar för människors välbefinnande. Detta innebär att i designprocessen, kommer du att använda avancerade metoder för att förstå kärnan i problemet och ange dess struktur. Du kommer också att undersöka relevanta system och olika sätt att inkludera extern kunskap. Användarcentrerad design för alla process I användarcentrerad process, vi involvera olika målgrupper i en genomtänkt sätt att samla fakta under varje steg i utvecklingsprocessen. Olika empiriska metoder leder till en djup förståelse för varje användares behov. Vi erbjuder också en unik forskningslabb, där eleverna kan undersöka fysiska och mentala effekterna av olika konstruktionslösningar. Hållbarhets effekter Vårt program betalar särskild uppmärksamhet åt de långsiktiga miljömässiga, sociala och ekonomiska effekterna av designlösningar. Syftet är att söka och genomföra en no-avfall från vaggan till vaggan moral när det gäller mångfald, jämställdhet och demokrati samt livskvalitet. Tvärvetenskaplig och internationell inriktning Med vårt ursprung i industriell design, strävar vårt program tvärvetenskaplig interaktion och utbyte. Vi har ett nära samarbete med Design för alla organisationer, industrier, institutioner och offentlig sektor lokalt, nationellt och internationellt. Ingångskrav Kandidatexamen i industridesign eller kandidatexamen of Science i maskinteknik, minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande, med minst 60 högskolepoäng (60 ECTS) i industridesign. Framgångsrikt slutförande av arbetsprov. Engelska kurs 5 / Engelska kurs A från svenskt gymnasium (Gymnasium) eller motsvarande. Val Urvalsprocessen från dem som uppfyller inträdeskraven är baserad på resultaten av arbetsprover och hemuppgift. För mer information om ansökningsförfarandet: Du ansöker till det här programmet som vanligt på www.universityadmissions.se. Förutom att tillämpa på universityadmissions.se du måste fylla i hemuppgift och arbetsprover och skicka det till oss. Du hittar hemuppgiften och ansökningsprocessen här. För ytterligare information och frågor, kontakta Veronica.norman@miun.se Typ av utbildnings Graden av Master of Arts / Science (120 hp). Masterexamen Med huvudområdet industridesign, översatt till Degree of Master of Arts (120 hp) med inriktning på industriell design. Efter att programmet Efter att ha fullföljt programmet kommer du att kunna arbeta med innovativ design av produkter, miljöer, olika typer av hjälpmedel, system och tjänster från en design för alla perspektiv. Du kommer också att ha kunskap för att köra eller delta i tvärvetenskaplig utveckling och projekt för tillämpad forskning. Specialister inom detta område har utmärkta möjligheter att hitta ett jobb på ett storskaligt företag eller design kontor, starta upp en egen konsultfirma eller att undervisa. Pris info finns på: www.miun.se/en/education/programmes/fees-and-scholarships/tuition-and-application-fees. Observera att EU-medborgare är undantagna från att betala avgifter. FAQ: Kan ni skicka mer information? Mer information om Mittuniversitetets internationella program finns på våra webbplatser (www.miun.se/en~~number=plural). På varje programmets webbsida hittar du information om behörighet och mycket mer. Läroplanerna / kursplaner finns genom att klicka på en knapp som heter "Curriculum" på höger sida om varje program hemsida. När är sista ansökningsdag? Sista ansökningsdag är mitten av januari varje år (för den kommande höstterminen) för internationella studenter som kräver ett uppehållstillstånd för studier i Sverige. Mer information kan hittas på University Admissions (den centrala ansökan till alla universitet i Sverige). Den "första entré runda" är för studenter som kräver ett uppehållstillstånd för att starta sina studier i Sverige (deadline mitten av januari). Den "andra entré runda" är för internationella och svenska nationella studenter som inte behöver ansöka om uppehållstillstånd (deadline mitten av april). Elektronik Design är den enda internationella programmet vid Mittuniversitetet där studenterna har möjlighet att starta sina studier under vårterminen. Sista ansökningsdag är mitten av augusti för januari antagning. HUR MYCKET KOSTAR DET? Medborgare i EU, EES och Schweiz behöver inte betala en ansökningsavgift eller undervisning. Studenter från andra länder kommer att få betala en ansökningsavgift och undervisning för sina studier i Sverige. Mer information om ansökningsavgiften och kostnaden för undervisning för varje program vid Mittuniversitetet kan hittas på University Antagning och Mid Sweden Universitet webbsidor. Kan jag betala i omgångar? Den terminsavgift ska betalas en termin i taget, före starten av varje termin. Avgiften för en termin kan inte betalas ut i flera omgångar. När du söker efter program på universitet Antagning och välja en, kommer den första undervisningsavgiften avbetalning och den totala undervisningsavgiften visas bland resten av informationen. Finns detta som nätbaserat alternativ? Alla internationella program som erbjuds av Mittuniversitetet (med undantag för Emotion psykologi) är campus-baserade. Emotion Psykologi är ett internetbaserat program som har en till två obligatoriska möten i Östersund, Sverige, varje termin. Hur länge varar det? Varaktigheten av varje program skiljer sig åt. Som 60 poäng är en heltid belastning för ett år, de flesta av våra program på Mittuniversitetet är antingen ett eller två år lång. Eftersom känslor Psykologi kan studeras på deltid studietakt (15 poäng per termin och 30 poäng per år), varaktighet 2 år på heltid belastning blir 4 år på deltid studie belastning. Kan jag ta detta på deltid? Alla Mittuniversitetets internationella program (med undantag för Emotion psykologi) måste vara studier vid en heltidsstudietakt (30 poäng per termin = 60 poäng per år). Emotion psykologi kan antingen studeras på heltid eller deltid (15 poäng per termin = 30 poäng per år). Detta innebär naturligtvis att studiens längd för deltidsstudier fördubblas. Är detta på deltid eller heltid? Alla Mittuniversitetets internationella program (med undantag för Emotion psykologi) måste vara studier vid en heltidsstudietakt (30 poäng per termin = 60 poäng per år). Emotion psykologi kan antingen studeras på heltid eller deltid (15 poäng per termin = 30 poäng per år). Detta innebär naturligtvis att studiens längd för deltidsstudier fördubblas. Var ligger skolan? Vi ligger mitt i Sverige (en geografisk mittpunkt Sverige ligger cirka en timmes bilresa väster om Sundsvall). Mittuniversitetet har två campus: en i Sundsvall, Västernorrland, och en i Östersund, Jämtland. Var ligger universitetsområdet? Mittuniversitetet ligger i Sundsvall och Östersund. Båda städerna är belägna i mellersta Sverige. Sundsvall campus erbjuder följande internationella program: Datateknik, elektronikkonstruktion, industriell design - Design för alla, Photojournalims, företagsekonomi Marketing and Management, och statsvetenskap. Östersunds campus byggts dessa internationella program: ekoteknik (kandidatexamen), ekoteknik och hållbar utveckling (Master), Toursim Studier, Business Aministration Marketing and Management, och statsvetenskap. Masters i Business Administration, Marketing and Management och statsvetenskap erbjuds på båda campus. Så var noga med att välja rätt alternativ på University Admissions! Emotion Psykologi är ett internetbaserat program. De obligatoriska möten varje termin kommer att hållas på Östersund campus. I vilken stat/provins/region ligger skolan? Vi ligger mitt i Sverige (en geografisk mittpunkt Sverige ligger cirka en timmes bilresa väster om Sundsvall). Mittuniversitetet har två campus: en i Sundsvall, Västernorrland, och en i Östersund, Jämtland. Vilka andra finansieringsalternativ har ni? Mittuniversitetet erbjuder undervisning stipendier för några av våra internationella program för högpresterande elever. Eftersom endast ett fåtal stipendier finns varje år, rekommenderar vi att du överväga att ansöka till andra stipendier också. Svenska Institutet och globala bidrag kan vara ett bra ställe att leta efter andra finansieringsmöjligheter. Besök gärna vår hemsida för mer information. För studenter som är intresserade av elektronik Design: undervisning stipendier från Mittuniversitetet är endast tillgängliga för hösten terminer början av programmet. Vilka dokument krävs? Sveriges universitet har ett centraliserat ansökningssystem: University Admissions. På deras hemsida hittar du alla typer av information som du behöver för att ansöka om universitetsstudier i Sverige. Hur är processen för antagning/anmälan? På University Admissions, finns all information för att söka till svenska universitet. På vilket språk undervisas denna kurs? Mittuniversitetets internationella program är alla ges på engelska. Annat [-]

Videoklipp

A spicy experience with international flavour

A very special student story...

What's best about Mid Sweden University?

Kontakt

Mittuniversitetet - Campus Östersund

Adress, rad 1 Östersund 831 25, Sweden
Hemsida http://www.miun.se/
Telefonnummer +46(0)10-142 8000

Mittuniversitetet - Campus Sundsvall

Adress, rad 1 Holmgatan 10
Sundsvall 85170, Sweden
Hemsida http://www.miun.se/
Telefonnummer +46(0)10-142 8000