Mid Sweden University

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

Mittuniversitetet

Geografiskt är Mittuniversitetet ligger i mellersta Sverige, i hjärtat av Nordeuropa. Det är ett ungt universitet, men dess rötter går tillbaka mer än 150 år.

Redan år 1842, samma år som grundskolan grundades i Sverige, fattades beslutet att placera ett lärarnas utbildning college i Härnösand. Idag har Mittuniversitetet tre campus, Härnösand, Sundsvall och Östersund, med cirka 15 000 studenter. Runt 50 procent är campusstudenter, medan resten bedriva distansundervisning via nätbaserade kurser och program.

Varje år studenter från hela världen kommer för att studera vid Mittuniversitetet, och vi är övertygade om att det internationella inslaget av någon utbildning är ett mått på kvalitet. Vi har samarbeten med ett antal universitet runt om i världen för utbyte av studenter och personal. Vi erbjuder kurser för internationella studenter på alla tre campus.

Som ett universitet, ger vi högre utbildning av hög standard på grundnivå, forskarutbildning och forskning studienivåer. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom samhällsvetenskap, beteendevetenskap, media, vårda, lärarnas utbildning, informationsteknik, naturvetenskap, teknik och språk samt andra ämnen inom humaniora.

Vid Mittuniversitetet, vi integrera vår forskning med utbildningar på ett naturligt och spännande sätt. I vissa ämnen eleverna kan gå vidare till forskningsprogrammet, efter att ha genomgångna kurser på grundnivå och avancerad nivå.

En av de viktigaste egenskaperna för Mittuniversitetet är en kombination av intimitet av ett litet college, så nära kontakt mellan studenter och lärare, med utbildnings sort och resurser som erbjuds av ett stort universitet. Vid Mittuniversitetet driver ingen risk för att gå vilse i mängden. Alla elever har möjlighet att lära känna varandra. Det är just den intimitet och känsla av samhörighet som studenter fram som en av de mest framträdande fördelarna med Mittuniversitetet.

Mittuniversitetet är den ledande läroanstalt inom nätbaserad inlärning i Sverige. Cirka 50 procent av studenterna vid Mittuniversitetets studie nätbaserade kurser eller program. Begreppet flexibelt lärande beskriver vårt förhållningssätt till undervisning och lärande.

Läs mer: www.miun.se/en

Gå: www.facebook.com/MidSwedenUni

Denna skola erbjuder program i:
  • English

Se MA » Se MSc » Se skolans Masterprogram »

Program

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Magister I Ekoteknik Och Hållbar Utveckling

Campusstudier Heltid 2 år August 2016 Sverige Östersund

Programmet ger dig kunskaper för att ta itu med frågor om miljö och utveckling. [+]

Utbildning för framtida jobb relevanta att ta itu med frågor om miljö och utveckling! Nya möjligheter öppnar upp med kompetens från den internationella masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling. Programmet ger dig en djupare kunskap om naturresurser ur ett systemperspektiv. Fokus ligger på att flytta samhället mot en hållbar utveckling. För att bli framgångsrik i arbetet med hållbar utveckling, måste du ha tillräckliga kunskaper och färdigheter. Internationella Masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling kommer att ge dig kunskap i samband med miljö- och naturresursfrågor ur ett hållbarhetsperspektiv och från global, regional och lokal nivå. Dessa breda frågor, som varierar i förhållande till tid, plats, komplexitet och samhörighet, kontaktas i ett tvärvetenskapligt och systematiskt sätt. I utbildningen ingår kurser i både miljövetenskap och miljöteknik. Miljövetenskap fokuserar på kunskap om hur naturresurser och miljö bildar förutsättningarna för att skapa ett hållbart samhällsfunktioner. Miljöteknik, å andra sidan, fokuserar på teknik och tekniska system ur ett hållbarhetsperspektiv. Programmet syftar till att utveckla din analytiska och systemisk tänkande och därmed ge dig möjlighet att hantera komplexa problem. Det kommer också att ge dig en förståelse för effektiv användning av naturresurser. Det anser också hur kunskap hänvisar till olika system och innovationer tillsammans med kunskaper om samhällets styrsystem, kan bidra till en hållbar utveckling. Du får lära dig att hantera avancerade metoder för att identifiera och beskriva problem för att komma fram till rimliga lösningar. Din tvärvetenskapliga förmåga kommer dessutom utvecklas på grund av utformningen av programmet, som omfattar, till exempel, tvärvetenskapliga tematiska uppdrag. Inom dessa projekt kommer du att kunna vässa din förmåga att söka, analysera och använda kunskap under kvalificerad handledning. Programmet syftar till att ge dig en inblick i aktuell forskning och utveckling inom området. ... [-]

Magister I Elektronikkonstruktion

Campusstudier Heltid 2 år August 2016 Sverige Sundsvall

Detta program fokuserar på inbyggda elektroniska system med sensorer. [+]

Detta program fokuserar på inbyggda elektroniska system med sensorer. Elektroniksystem är allt vanligare och kan hittas i ett brett spektrum av produkter på marknaden, bland annat i bilar, kylskåp, nycklar och förpackningar. Under programmet kommer du att utöka din kunskap om olika designteknik som används för att skapa inbyggda sensorsystem. Programmet uppdateras kontinuerligt med den senaste utvecklingen inom området, i samarbete med forskare och industriella partners. De flesta produkter idag har inbyggd elektronik, oavsett om de har tidigare förknippats med elektronik. Till exempel kommer du att kunna hitta elektronik i bilar, kylskåp, nycklar och förpackningar. I många fall kan dessa inbyggda system har också sinnesfunktioner som sträcker sig från enkla temperaturgivare till komplicerade sensorer baserade på videoteknik. Programmet kommer att ge dig ett brett utbud av kunskap om olika tekniker som fungerar som underlag vid utformningen av inbyggda sensorsystem. Under det andra året kommer du att specialisera sig och skaffa sig en fördjupad kunskap inom ett visst område genom enskilda projekt. Eftersom programmet är öppet för sökande från hela världen, kommer du att ha möjlighet att utveckla internationella kontakter. Programmet är helt på engelska och kommer att ge dig ökade kunskaper i att kommunicera i internationella projekt. ... [-]

Magister I Turismvetenskap (ett år)

Campusstudier Heltid 1 år August 2016 Sverige Östersund

Detta program erbjuder en högkvalitativ erfarenhet och state-of-området forskning om en rad tourim ämnesområde. [+]

Turismen är en av världens snabbast växande branscherna. En färsk studie från UNWTO uppskattar att turismen står för en i alla tolv jobb över hela världen. För att bli framgångsrik, studenter idag behöver nya färdigheter och kunskaper. Vår ett år Masterprogrammet erbjuder en hög kvalitet erfarenhet och state-of-the-art forskning på en rad turist ämnesområden. Programmet bygger på den europeiska Turismens Utredningsinstitut, som är en ledande turism forskningsmiljö i norra Europa. Programmet betonar destinationsutveckling och hållbarhetsfrågor. Eleverna lär sig genom en intressant kombination av kurser, studiebesök, och oberoende forskning. Våra studenter har en stark meritlista för kvalificerat arbete och bedriva forskning i ett globalt sammanhang. Grader i kursen kan tas ut i två discipliner: Turismvetenskap eller kulturgeografi. Programmet ges vid Mittuniversitetets Campus Östersund, som är en idealisk miljö för att studera turism och hållbar utveckling. Som inträde till de svenska och norska fjällområden, är Östersund ligger i omedelbar närhet till många av regionens främsta resmål. Europeiska Turismens Utredningsinstitut bidrar med kontakter till aktuell forskning och internationella nätverk. ... [-]

Master I Datateknik

Campusstudier Heltid 2 år August 2016 Sverige Sundsvall

Allt vill anslutas. Ange programmet och forma nya gränser i datoranvändning. [+]

Allt vill anslutas. Ange programmet och forma nya gränser i datoranvändning. Studierna kombinera teoretiska och praktiska moment med tanke på praktisk erfarenhet efterfrågas i databranschen, är en betydande del av programmet ägnas åt praktisk programvara och hårdvara design experiment och prototyper. Teoretiska kunskaper och tekniska färdigheter förvärvas i datorsystem och kommunikationsnät och distribuerade system och maskininlärning. Programmet ger studenterna en bred grund i informationsteknik (IT), och en fördjupad förståelse av dator datakommunikation och moderna nätverk. Den innehåller kurser i distribuerade system och algoritmer, trådlösa nätverk, mjukvaruutveckling, data mining och visualisering. Kurser De datanät koncentrations ge studenterna en övergripande förståelse av nätverksdesign och genomförande, nätverksprestanda analys och förvaltning, nätsäkerhet, och den senaste nätverksteknik. Examensarbetet kan utföras vid ett företag vid en forskningsanläggning eller på universitetet. Programmet är utformat för att ge studenter med omfattande kunskap och praktisk erfarenhet av att analysera, designa, upphandla, hantera och genomföra avancerade datornätverkslösningar och teknik. ... [-]

Master I Statsvetenskap (ett år)

Campusstudier Heltid 1 år August 2016 Sverige Sundsvall Östersund + 1 fler

Programmet ger dig de kunskaper och färdigheter för arbetslivet av förändring och det ger möjlighet att tillämpa kunskaper i ett självständigt vetenskapligt arbete. [+]

Programmet ger dig fördjupade kunskaper i statsvetenskap. Programmet ger dig de kunskaper och färdigheter för arbetslivet av förändring och det ger möjlighet att tillämpa kunskaper i ett självständigt vetenskapligt arbete. Du lär dig att självständigt analysera komplexa politiska frågor. I programmet fokus på kurser i offentlig förvaltning, utvärderingsmetoder, Organisationsanalys och politisk teori.

Ingångskrav

Kandidatexamen (minst 180 hp) med inriktning mot statsvetenskap, Beprövad språkkunskaper i engelska (engelska kurs A), till exempel som visas från en av följande internationella engelsktest: - TOEFL med ett minst poäng av 530 på pappersbaserat test och inte under 4,0 på TWE - TOEFL med ett visst antal poäng av 72 på internetbaserad test och inte under 17 på TWE - IELTS akademisk utbildning med en minsta totala poäng av 5,5 och ett visst antal poäng på de specifika delar av minst 5,0 [-]

Master Of Business Administration, Marknadsföring Och Management

Campusstudier Heltid 1 år August 2016 Sverige Sundsvall

Syftet med Marketing and Management programmet är att ge studenterna fördjupade kunskaper inom områden som lämpar sig för kvalificerade befattningar inom marknadsföring, försäljning, eller kommunikationsavdelningar i företag och organisationer. [+]

Programmet fokuserar på företag och andra organisationer och deras relationer till kunder och leverantörer. Ledarskap, kommunikation, konsumentbeteende och marknadsföring i nätverk är centrala teman under det första halvåret. Den andra terminen inleds med två kurser på metodik. Programmet avslutas med ett skriftligt examensarbete inom marknadsföring och management. Programmet är en ettårig högskole kurs baserat på tidigare studier som motsvarar en kandidatexamen med inriktning mot marknadsföring och management.

Ingångskrav

Kandidatexamen (minst 180 högskolepoäng) med 90 högskolepoäng i företagsekonomi eller motsvarande utbildning. Engelska kurs A från svenskt gymnasium (Gymnasium) eller motsvarande. Detta kan bevisas genom att till exempel följande Inernational tester: - TOEFL med ett minst poäng av 530 på papper baserat test och inte under 4,0 på TWE - TOEFL med ett visst antal poäng av 72 på internetbaserad test och inte under 17 på TWE . - IELTS akademisk utbildning med en minsta totala poäng av 5,5 och ett visst antal poäng en de specifika delar av minst 5,0 [-]

MSc

Master Of Science I Känslor Psykologi

Online Deltid 2 år September 2016 Sverige Östersund

Programmet ger dig en gedigen teoretisk grund och vetenskaplig utbildning, som syftar till att forma analytiskt och systematiskt tänkande, och även förmågan att utvärdera och bidra till forskningsområdet. [+]

Masterprogrammet ger dig en breddning och fördjupning förståelse av känslor psykologi, som en disciplin och som forskningsområde. Valet av kurser är förenliga med forskning och kunskapsbasen på institutionen för psykologi vid Mittuniversitetet, med tillämpning även inom andra områden. Programmet består av tre delar: teoretisk grund, program, och ett självständigt vetenskapligt arbete (Examensarbeten). Det första året består av avancerade kurser i känslor psykologi och forskningsmetoder. Den tredje terminen består av för tillämpade kurser val. Valbara kurser anges i kursplanen, och valet av kurser som erbjuds i programmet bygger på elevernas intresseområden. De tillämpade kurserna kommer att lägga grunden för examensarbeten (30 cc, avslutades under fjärde terminen). För större flexibilitet, är programmet tillgängligt som en distansutbildning program med två obligatoriska träffar per termin (på campus i Östersund), och det är också möjligt att studera vid heltid eller deltidsstudier. Under det andra halvåret (första året), har du också möjlighet att skriva ett examensarbete (15 cc) för att slutföra en ettårig master. Alla kurser ges på engelska. Engelska kurs A från svenskt gymnasium (Gymnasium) eller motsvarande. Detta kan bevisas genom exempelvis följande Inernational tester: • TOEFL med minst poäng av 530 på papper baserat test och inte under 4,0 på TWE • TOEFL med ett visst antal poäng av 72 på internetbaserad test och inte under 17 på TWE . • IELTS akademisk utbildning med en minsta totala poäng av 5,5 och ett visst antal poäng en av de specifika delar av minst 5,0 Möten Varje termin finns två obligatoriska möten på campus i Östersund, Sverige. Eftersom det är obligatoriskt webb-seminarium via Adobe Connect (eller motsvarande), behöver du ett headset, en webbkamera och en väl fungerande internetuppkoppling. Ingångskrav Bachelor (180 hp) i psykologi, med ett examensarbete / självständigt arbete om 15 hp, eller motsvarande. I de fall där den sökande saknar kandidatexamen i psykologi, kommer en individuell bedömning utföras. Engelska B / English 6 från svenska gymnasium eller motsvarande. Typ av utbildnings Graden av Master of Arts / Science (120 hp) Masterexamen Med huvudområdet psykologi översättas till graden av Master of Science (120 hp) med inriktning på psykologi. [-]

MA

Magister I Bildjournalistik

Campusstudier Heltid 2 år August 2016 Sverige Sundsvall

Programmet ger dig de konceptuella och avancerade kunskaper som är viktiga för en framgångsrik karriär inom bildjournalistik och bildredigering samt grunden för att lyckas i ledande roller i yrket. [+]

Master i Photojournalism

 

Master of Arts (MA) i Photojournalism program ger dig de konceptuella och avancerade kunskaper som är viktiga för en framgångsrik karriär inom bildjournalistik och bildredigering samt grunden för att lyckas i ledande roller i yrket.

Kurserna adress bildjournalistik i praktik och teori på en avancerad nivå. Kurser täcker teori, historia, samt juridiska och etiska frågor som är relevanta för yrket, fördjupa kunskapen om visuell kommunikation som ett språk samt kritiska debatter om bildjournalistik. Dessutom kurser på fotografiska tekniker, design, bildredigering och bild forskning, avancerad nivå bildjournalistik / dokumentär projektkurser, samt avancerade berättar skriver för fotojournalister ger verktygen för det fortsatta genomförandet av en karriär inom området. Mästaren seminarium, där du presenterar i arbete, få ihop allting i ett forum för diskussion om frågor som är relevanta för yrket och för din pedagogisk erfarenhet och kreativt arbete.... [-]


Masterprogrammet I Industriell Design - Design För Alla

Campusstudier Heltid 2 år August 2016 Sverige Sundsvall

Varje människa är unik - och vi ser det som en stor fördel. I den internationella masterprogrammet Design för alla, dessa skillnader är vår utgångspunkt. Vi har utvecklat en metod där vi tar de användare som har de starkaste och mest krävande behov i designprocessen. Denna metod har visat sig vara mycket effektivt när det gäller innovativa designlösningar. Programmet är utvecklat för studenter som är nyfikna och vill ansluta sig till oss för att utveckla vår miljö med höga etiska och estetiska ambitioner. [+]

Varje människa är unik - och vi ser det som en stor fördel. I den internationella masterprogrammet Design för alla, dessa skillnader är vår utgångspunkt. Vi har utvecklat en metod där vi tar de användare som har de starkaste och mest krävande behov i designprocessen. Denna metod har visat sig vara mycket effektivt när det gäller innovativa designlösningar. Programmet är utvecklat för studenter som är nyfikna och vill ansluta sig till oss för att utveckla vår miljö med höga etiska och estetiska ambitioner. Design för alla är en vision om en värld där alla kan delta och uppleva en hög livskvalitet. Det är en värld där våra olikheter är det som gör detta möjligt. Vi söker studenter som vill vara en del av en kreativ utveckling av avancerade och hållbara designlösningar. Som student av Design för alla program, kommer du att delta i ett program där vi betonar Kreativitet och problemlösning metodik Kritisk utvärdering av befintliga lösningar och analysera de särskilda behoven hos de mest krävande användargrupper föregår utveckling och design av innovativa lösningar för människors välbefinnande. Detta innebär att i designprocessen, kommer du att använda avancerade metoder för att förstå kärnan i problemet och ange dess struktur. Du kommer också att undersöka relevanta system och olika sätt att inkludera extern kunskap. Användarcentrerad design för alla process I användarcentrerad process, vi involvera olika målgrupper i en genomtänkt sätt att samla fakta under varje steg i utvecklingsprocessen. Olika empiriska metoder leder till en djup förståelse för varje användares behov. Vi erbjuder också en unik forskningslabb, där eleverna kan undersöka fysiska och mentala effekterna av olika konstruktionslösningar. Hållbarhets effekter Vårt program betalar särskild uppmärksamhet åt de långsiktiga miljömässiga, sociala och ekonomiska effekterna av designlösningar. Syftet är att söka och genomföra en no-avfall från vaggan till vaggan moral när det gäller mångfald, jämställdhet och demokrati samt livskvalitet. Tvärvetenskaplig och internationell inriktning Med vårt ursprung i industriell design, strävar vårt program tvärvetenskaplig interaktion och utbyte. Vi har ett nära samarbete med Design för alla organisationer, industrier, institutioner och offentlig sektor lokalt, nationellt och internationellt. Ingångskrav Kandidatexamen i industridesign eller kandidatexamen of Science i maskinteknik, minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande, med minst 60 högskolepoäng (60 ECTS) i industridesign. Framgångsrikt slutförande av arbetsprov. Engelska kurs A från svenskt gymnasium (Gymnasium) eller motsvarande. Detta kan bevisas genom att till exempel följande internationella tester: - TOEFL med ett minst poäng av 530 på ett pappersbaserat test och inte under 4,0 på TWE - TOEFL med ett visst antal poäng av 72 på internetbaserad test och inte under 17 på TWE - IELTS akademisk utbildning med en minsta totala poäng av 5,5 och ett visst antal poäng på de specifika delar av minst 5,0. Val Urvalsprocessen från dem som uppfyller inträdeskraven är baserad på resultaten av arbetet provet. Arbetet provet består av två delar; en som testar konstnärlig förmåga, och en som testar förmågan att anta ett vetenskapligt och analytiskt förhållningssätt. En del av provet är en hemuppgift, skickas ut för sökanden att lösa, och en del av det arbete som provet består av den sökandes portfölj. Allt arbete ska lämnas in digitalt via e-post. För att ansöka, besöka www.universityadmissions.se och skicka din portfölj för att mikael.marklund@miun.se, företrädesvis som en PDF-fil. När din portfölj och online ansökan mottagits, hem uppdraget mailas som PDF-fil. Skicka andra dokument verifiering allmänna och särskilda behörighet (avskrifter etc.) till Antagningen, 833 82 Strömsund. Efter att programmet Efter att ha fullföljt programmet kommer du att kunna arbeta med innovativ design av produkter, miljöer, olika typer av hjälpmedel, system och tjänster från en design för alla perspektiv. Du kommer också att ha kunskap för att köra eller delta i tvärvetenskaplig utveckling och projekt för tillämpad forskning. Specialister inom detta område har utmärkta möjligheter att hitta ett jobb på ett storskaligt företag eller design kontor, starta upp en egen konsultfirma eller att undervisa. [-]

Videoklipp

A spicy experience with international flavour

A very special student story...

What's best about Mid Sweden University?

Kontakt

Mittuniversitetet Campus Härnösand

Adress, rad 1 Universitetsbacken 1
Härnösand 87131, Sweden
Hemsida http://www.miun.se/
Telefonnummer +46(0)10-142 8000

Mittuniversitetet Campus Östersund

Adress, rad 1 Kunskapens Väg 8
Östersund 83140, Sweden
Hemsida http://www.miun.se/
Telefonnummer +46(0)10-142 8000

Mittuniversitetet Campus Östersund

Adress, rad 1 Kunskapens Väg 8
Östersund 83140, Sweden
Hemsida http://www.miun.se/
Telefonnummer +46(0)10-142 8000