Nya

Solvay Brussels School of Economics and Management, Université Libre de Bruxelles

Avancerad Master I Politisk Ekonomi

Februari 18, 2018
Bryssel-Washington gemensamma grad i politisk ekonomi är ett innovativt ettårigt program som kombinerar styrkorna i två internationellt kända institutioner. Efter avslutad kurs ges två grader, en av Solvay Brussels School och en vid Georgetown University.

Euroaula Barcelona

Master I Intäkter Och Digital Marknadsföring

Februari 15, 2018
Turismspersonal behöver specialisera sig i nya ledningsmodeller. Fler och fler hotell och andra turismföretag, som flygbolag och resebyråer, hävdar profiler av intäkter och marknadsförare som hjälper dem att maximera sin inkomst. Denna mästare fokuserar på att ge studenterna de Digital Marketing and Revenue-verktygen som behövs för att utveckla mer effekt… [+]iva strategier inom detta område och möta den allt större efterfrågan på proffs inom området. [-]

Free University of Bozen - Bolzano

International Master I Matvetenskap För Innovation Och äkthet

Februari 13, 2018
Denna tvååriga mästare ger dig god kunskap om nuvarande och framtida utmaningar inom livsmedelsvetenskap, som kombinerar innovation och äkthet och ger dig möjlighet att interagera nära med livsmedelsindustrin.

Universitet i Sverige

Ändra plats

Leta efter studiemöjligheter vid universitet runt om i världen

Masterstudies hjälper universitet och studenter att hitta varandra på nätet! På våra sidor kan du enkelt välja mellan mer än 30 000 utbildningar som erbjuds av ledande universitet och handelshögskolor i mer än 70 länder. Jämför program, hitta stipendier och spara tid genom att kontakta universiteten direkt!

Börja söka efter din framtida utbildning genom att först välja den examen du är intresserad av:

Master of Business Administration (MBA) är en påbyggnadsexamen som förbereder studenterna på att hantera en mängd olika affärssammanhang, med allt från entreprenörskap och småföretag till internationella företag. Både ekonomistudenter och andra som planerar att börja arbeta inom ledning eller förvaltning kommer att gynnas av att ta en MBA. Grundläggande kurser fokuserar på ekonomi, HR, ledning, affärsjuridik och etik, och medan vissa MBA-program är ganska allmänna är andra specialiserade inom områden som ekonomi, gästfrihet, internationell verksamhet eller luftfart. Många skolor erbjuder deltidsstudier, onlinekurser och distansundervisning. De som har en MBA har vanligtvis en högre lön jämfört med de utan examen, och kommer snabbare in i ledande befattningar i alla typer av industrier.

Executive MBA (EMBA) är en masterexamen i företagsekonomi för yrkesverksamma som redan har en del erfarenhet. EMBA-program ger studenterna de specifika kunskaper och verktyg de behöver för att avancera, vare sig inom sin nuvarande bransch eller inom en ny bransch. Bland EMBA-studenter finns allt från ingenjörer till företagare, och var och en bidrar de till klassrummet med sitt unika perspektiv. EMBA-program ger ofta studenterna möjlighet att fortsätta arbeta heltid medan de studerar, och en del arbetsgivare kan även hjälpa till med undervisningskostnaderna. EMBA-kurser ger en stabil grund i ämnen såsom ekonomi, marknadsföring och redovisning, med fokus på ledarskapsutbildning och specialiserade ämnen såsom strategiskt tänkande och globalisering. EMBA-program är perfekta för yrkesverksamma som vill vidareutbilda sig och främja sin karriär utan att behöva vara alltför mycket borta från arbetet, och de som har en EMBA är högst eftertraktade för verkställande positioner.

En masterexamen är en påbyggnadsexamen som ger studenterna mer specialiserad kunskap inom ett specifikt ämnesområde. Masterexamina finns inom i stort sett alla akademiska ämnesområden, i allt från flygteknik till zoologi. Förutom traditionella heltidsstudier finns många masterprogram som deltidsprogram, som nätbaserade program eller som distansutbildningsprogram. De flesta masterexamina utfärdas antingen som en Master of Arts (MA) eller som en Master of Science (MSc), men en del universitet har andra sorters masterprogram också, så som Master of Engineering (MEng), där benämningarna självklart beror på vilket språk den aktuella examen utfärdas på. Alla som är intresserade av att tillskansa sig ytterligare kompetens inom sitt yrke kommer att gynnas av att ta en masterexamen. Kurser kan ofta bidra till att ordna upp i eventuella kunskapsluckor, något som kan ta många år att åstadkomma genom enbart arbetslivserfarenhet. Studenter med en masterexamen har ofta en fördel eftersom de kan göra snabbare framsteg i sina karriärer. Den examen de har tyder bara den på ett engagemang för det yrke de har valt. En masterexamen är också ofta ett mellansteg på väg till ytterligare studier på forskarnivå.

En LLM är en Master of Laws-examen som är erkänd i hela världen. LLM-program brukar ta ungefär ett år att slutföra och studierna är inriktade på ett juridiskt ämnesområde, såsom miljörätt eller internationell rätt. I de flesta länder måste studenterna redan ha en juristexamen för att kunna söka till LLM-program. Det att man tar en LLM i sig ger inte tillräckliga kvalifikationer för att praktisera juridik. Advokatbyråer som är specialiserade inom vissa områden eller som har en internationell kundbas söker ofta efter jurister som har gått LLM-program eftersom de redan har den kompetens som behövs för att arbeta med juridiska frågor inom ett specifikt område.

En PhD eller filosofie doktor är den högsta akademiska examen man kan ta och indikerar att personen i fråga har nått toppen av sitt yrke akademiskt sett. en PhD kan man ta i nästan vilket ämne som helst och kräver ofta att man utför betydande forskning och skriver en avhandling om ett originellt och väldigt specialiserat ämne. De flesta PhD-program kräver åtminstone en del närvaro på campus och kan ta flera år. Många doktorander studerar på heltid, men deltidsstudier, nätbaserade studier och distansutbildningar är alla tillgängliga. Många internationella program undervisas nu på engelska också. Även om de som tagit en PhD traditionellt sett har fortsatt med en akademisk karriär inom forskning är nu många väldigt eftertraktade av företag tack vare sin specialiserade kunskap. Detta gäller särskilt för industrier som är starkt beroende av tekniska färdigheter.

Fördjupningskurser finns tillgängliga för de som är intresserade av ett livslångt lärande eller som vill utöka sina kunskaper inom ett specifikt område utan att ta en hel examen. Kurser inkluderar individuella, korta kurser inom specifika ämnen, och certifikatprogram som ofta bara kräver 2-4 kurser för att slutföras. Kurser fokusera ofta på praktisk tillämpning så att studenterna kan tillämpa sina kunskaper i arbetslivet direkt. Även om många kurser undervisas på universitetsområdet finns det också kurser som är tillgängliga via distans eller på internet. Korta kurser som undervisas på universitetet är ofta komprimerade och äger rum över en kortare tidperiod, ofta 1-2 veckor, medan nätbaserade kurser kan slutföras i studentens egen takt. Oavsett hur kursen tas är det en möjlighet att på kort tid lära sig något om ett nytt ämne eller att repetera gamla kunskaper. Eftersom både studenter och arbetsgivare gynnas av korta kurser och certifikat kan många studenter få hjälp med undervisningsavgifter av sin arbetsgivare.

Universitet, högskolor, handelshögskolor och tekniska institut finns i hela världen och erbjuder påbyggnadsprogram och forskarstudier inom varje tänkbara akademiska område. Även om de flesta forskarutbildningar undervisas på modersmålet i landet universitetet befinner sig i erbjuds många forskarprogram nu på engelska och andra populära språk, vilket gör det lättare för studenter att studera utomlands. Att studera utomlands ger studenterna en möjlighet att välja bland de bästa programmen inom sitt akademiska ämnesområde. Studier utomlands ger också erfarenhet med nya språk och kulturer, något som är vi värdefullt för dem som senare vill arbeta i multinationella företag.