Animal Science Graduate Program

Allmänt

Programbeskrivning

College of Agricultural, Consumer and Environmental Sciences (ACES) är en motor för ekonomisk utveckling och samhällsutveckling i New Mexico, vilket förbättrar livet för nya mexikaner genom akademiska program, forskning och utvidgningsprogram. Vad College of ACES gör påverkar positivt vattenanvändning och bevarande, produktion och marknadsföring av livsmedel och fibrer, miljövård, familjeutveckling och hälsa hos nya mexikaner. Högskolan erbjuder kandidatexamen, magister- och doktorandprogram.

Institutionen för djur- och räckevetenskap erbjuder examensarbete inom djurvetenskap som leder till magisterexamen och doktorsexamen i filosofi och master i jordbruk i husdjursbiologi. Specifika studieområden på masternivå inkluderar djuruppfödning, kött, näring och reproduktiv fysiologi. Doktorsexamen erbjuds inom djurvetenskap med tonvikt på idisslare och reproduktiv fysiologi.

Senast uppdaterad Sep 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

The College of Agricultural, Consumer, and Environmental Sciences (ACES) is an engine for economic and community development in New Mexico, improving the lives of New Mexicans through academic, resear ... Läs mer

The College of Agricultural, Consumer, and Environmental Sciences (ACES) is an engine for economic and community development in New Mexico, improving the lives of New Mexicans through academic, research, and Extension programs. What the College of ACES does, positively impacts water usage and conservation, food and fiber production and marketing, environmental stewardship, family development and health of New Mexicans. The college offers bachelor, masters, and doctorate programs. Läs mindre