Australien

Studera i Australien

Högre utbildning

Bland universitetskurser och program på lägre nivå finner man kandidatprogram. På högre nivå (forskarnivå) finner man i tillägg till master- och doktorsexamina också forskarcertifikat och diplom.  Masterprogram finns tillgängliga inom många olika ämnesområden, inklusive samhällsvetenskap, ingenjörsvetenskap, hälsovetenskap, företagsekonomi och ekonomi. Masterexamen inkluderar vanligtvis forskning eller kurser, eller en blandning av de två.

 

Varför ska man studera i Australien?

I tillägg till att Australien är en fantastisk plats att bo på så håller också masterprogram i Australien en kvalitetsnivå som är bland de högsta i världen. Den australiska akademiska miljön uppfordrar till innovation, kreativitet och självständig tänkande.

I Australien är man är också mån om att internationella studenter ska få en bra upplevelse i landet. Institutioner som tar emot internationella studenter måste följa strikta regler när det gäller marknadsföring, kursuppbyggnad, lokaler och studenttjänster, så som juridiska tjänster och hälsotjänster.

 

Universitet

Fyra av Australiens 39 universitet finns bland de 100 bästa i 2012-2013 Times Higher Education World University Rankings. Dessa skolor inkluderar Melbourne Universitet (28:e), Australiens nationella universitet (37:e), Sydney Universitet (62:a) och Queensland Universitet (65:e). Ungefär 230 000 internationella studenter går på program inom högre utbildning i Australia, och cirka 90 000 tar examen varje år.

 

Undervisningsavgift och programlängd

Internationella studenter måste betala undervisningsavgift och avgifter innan de börjar på ett masterprogram. En typisk undervisningsavgift på ett masterprogram ligger på A$15 000 till A$36 000 per år, beroende på universitet.

Masterprogram tar 1 till 2 år att slutföra. Vanligtvis studerar man i två år efter att ha avlagt kandidatexamen, men en masterexamen kan fullföras på ett år om studentens kandidatexamen erhölls med högsta betyg (”honors”).

 

Det akademiska året

Det akademiska året i Australien börjar tidigt i mars och slutar sent i november. Många skolor erbjuder två terminer per år, men en del skolor använder sig av ett system med tre terminer, och en del erbjuder också sommarkurser från december till februari.

 

Möjligheter på forskarnivå

En masterexamen i vilket som helst ämne från en australisk utbildningsinstitution ökar den utexaminerade studentens värde för arbetsgivare världen över. I tillägg har nyligen en ny lag antagits som gör att internationella studenter som tagit examen i Australien kan få jobbvisum efter avslutade studier, något som gör det möjligt för dem att arbeta i Australien i fyra år efter avlagd examen.

Även om internationella studenter kan ha rätt att arbeta i Australien efter examen borde studenter inte påbörja en utbildning bara för att sedan kunna flytta till Australien. Australien behandlar invandrare som har specifika kvalifikationer fördelaktigt, men migrationsprocessen för sådana invandrare är separat från processen för att erhålla studentvisum. Det finns ingen garanti för att en student som tar masterexamen i Australien sedan kommer kunna flytta till Australien.

Efter en fullförd masterexamen kan studenter också fortsätta sina studier om de blir antagna till ett PhD-program, och får då ytterligare ett studentvisum.

 

Visumkrav

För att få ett studentvisum måste studenter studera heltid på en kurs eller ett program som är registrerat hos the Australian Department of Immigration and Citizenship (DIAC). Studenter som bara går kortare kurser på mindre än 3 månader kan studera med ett besöksvisum. Men, bara studenter som har studentvisum har tillgång till hälsovård och har lov att jobba deltid. Studenter kan ansöka om ett studentvisum när de mottagit ett brev som erbjuder dem studieplats, eller när de mottagit en elektronisk bekräftelse på att de är registrerade för sina studier.

 

Hälsoförsäkring

Australien har specifika hälsoförsäkringsprogram för internationella studenter som kallas Overseas Student Health Cover (OSHC). Studenter bör skaffa sig OSHC innan de kommer till Australia, och de måste omfattas av OSHC under hela sin vistelse med studentvisum. OSHC täcker medicinsk vård på sjukhus och täcker delvis receptbelagd medicin och ambulans.

 

Tips

En stor del av Australien är obebodd och besökare måste vara medvetna om farorna som kan uppstå när man reser runt i "the outback". Även när man inte är i ”the ouback” måste man alltid använda solskydd, och dricka mycket vatten.

Bränder i ”bushen” är en vanlig fara, särskilt sent på våren och på sommaren.  Resande borde vara uppmärksamma på var det förekommer bränder under sin vistelse.

Andra faror inkluderar giftiga ormar, spindlar och kubmaneter. Dessa faror kan undvikas genom att man är uppmärksam på var man befinner sig och alltid har på sig passande kläder och skor.

Om Australien

Australien är en kontinent och ett land som ligger på det södra halvklotet, mellan Stilla havet och Indiska oceanen. Även om det är världens sjätte största land när det gäller areal så har Australien en befolkning på knappa 20 miljoner. Den största delen av befolkningen lever längs syd- och östkusten. Australien är ett högt utvecklat land med världens femte högsta BNP per invånare.  De stora industrierna fokuserar på Australiens rikliga naturresurser, inklusive jordbruk, trädgårdsodling, fisk, skogsbruk och mineraler.

 

Klimat

På grund av Australiens stora landmassa varierar klimatet runt om i landet. Den nordliga delen av landet befinner sig i en tropisk klimatzon, medan resten av landet har ett mer moderat klimat. De kallaste områden finner man i sydöst och på Tasmanien. Årstiderna i Australien är de motsatta från de på det nordliga halvklotet. Sommaren varar från december till februari, hösten från mars till maj, vinter är från juni till augusti och våren varar från september till november.

 

Kultur

Australien är ett väldigt säkert, vänligt och flerkulturellt samhälle – faktiskt ett av de mest mångfaldiga i världen. Nästan en fjärdedel av befolkningen föddes i ett annat land än Australien. I tillägg till de många olika kulturerna som tillkommit via invandring hämtar också Australien en stor del av sitt kulturella arv från sin urbefolkning – Aboriginerna.

Även om Australiens samhälle i stort sett är väldigt avslappnat har många arbetsplatser och restauranger klädkod. Australiensare älskar både sport och konst, inklusive film, litteratur, musik, dans och teater. Konstmuseum och konstgallerier finns det gott om i alla större australienska städer.

 

Levnadskostnader

Levnadskostnaderna i Australien liknar de i USA och i Storbritannien. Internationella studenter måste visa invandringsmyndigheterna att de har tillräckligt med pengar för att klara levnadskostnaderna, undervisningsavgiften och andra avgifter under sin vistelse. Studenter får jobba deltid för att tjäna pengar till sitt uppehälle. De årliga utgifterna för 2012 var A$18 610 för studenten själv, A$6 515 för eventuell make/maka eller partner, A$3 720 för studentens första barn och A$2 790 för varje barn därefter.