Behärska i intelligenta tekniska system

Allmänt

Programbeskrivning

I en alltmer konkurrensutsatt värld där fler och fler uppgifter blir tillgängliga från webbdokument, digitala medier, finansmarknader, och trådlösa sensorer, det finns ett stort behov av nya intelligenta system som kan analysera stora mängder data och fatta rätt beslut.

Dessa intelligenta system kan analysera aktiemarknaderna och göra robusta förutsägelser, kontroll och optimera fabriken produktioner i en osäker miljö, förbättra transportsäkerheten, förbättra livskvaliteten för äldre eller roa barnen. IEU s två år Masterprogrammet på intelligenta Engineering Systems med avhandlingen består av tre spår: Intelligent Computing Systems, intelligenta programvarusystem och intelligenta produktionssystem. Masterprogrammet erbjuder studenter ett brett utbud av kurser som ger en solid teoretisk grund, en uppsättning praktiska verktyg och projekt som gör det möjligt att förstå och utformningen av intelligenta system och tjänster som tillgodoser behoven för en dynamisk och ständigt föränderlig bransch och erbjuder spännande möjligheter för forskning.

Intelligent programvara - Valbara kurser

 • IES 520 Constraint Programming
 • IES 523 Digital Signal Processing
 • IES 524 Digital bildbehandling
 • IES 530 Evolutionary Algoritmer
 • IES 540 Advanced Network Optimization
 • IES 550 Artificiella neuronnät
 • IES 560 Trådlös kommunikation
 • IES 570 Criptology och datasäkerhet
 • IES 588 Fördjupningskurs i intelligenta programvarusystem
 • IES 509 Heuristik
 • IES 584 Valda ämnen i intelligenta datorsystem

Intelligent Computing SYSTEMS - Valbara kurser

 • IES 505 Modellering av realtidssystem med UML
 • IES 520 Constraint Programming
 • IES 523 Digital Signal Processing
 • IES 524 Digital bildbehandling
 • IES 530 Evolutionary Algoritmer
 • IES 540 Advanced Network Optimization
 • IES 550 Artificiella neuronnät
 • IES 560 Trådlös kommunikation
 • IES 570 Criptology och datasäkerhet
 • IES 584 Valda ämnen i intelligenta datorsystem
 • IES 507 Information Processing i trådlösa sensornätverk
 • IES 588 Fördjupningskurs i intelligenta programvarusystem

INTELLIGENT PRODUKTION - Valbara kurser

 • IES 511 maskininlärning
 • IES 520 Constraint Programming
 • IES 530 Evolutionary Algoritmer
 • IES 531 avancerade produktionssystem
 • IES 532 avancerad schemaläggning Systems
 • IES 534 Nonlinear Programming
 • IES 538 Nature inspirerad Optimization
 • IES 540 Advanced Network Optimization
 • IES 550 Artificiella neuronnät
 • IES 586 Fördjupningskurs i intelligenta produktionssystem

I en alltmer konkurrensutsatt värld där fler och fler uppgifter blir tillgängliga från webbdokument, digitala medier, finansmarknader, och trådlösa sensorer, det finns ett stort behov av nya intelligenta system som kan analysera stora mängder data och fatta rätt beslut.

Dessa intelligenta system kan analysera aktiemarknaderna och göra robusta förutsägelser, kontroll och optimera fabriken produktioner i en osäker miljö, förbättra transportsäkerheten, förbättra livskvaliteten för äldre eller roa barnen. IEU s två år Masterprogrammet på intelligenta Engineering Systems med avhandlingen består av tre spår: Intelligent Computing Systems, intelligenta programvarusystem och intelligenta produktionssystem. Masterprogrammet erbjuder studenter ett brett utbud av kurser som ger en solid teoretisk grund, en uppsättning praktiska verktyg och projekt som gör det möjligt att förstå och utformningen av intelligenta system och tjänster som tillgodoser behoven för en dynamisk och ständigt föränderlig bransch och erbjuder spännande möjligheter för forskning.

Programkrav för internationella studenter

Vem kan söka?

 • utländska medborgare
 • Blåkort (turkiska medborgare från födseln, men släpptes från medborgarskap av ministeriet för inrikesfrågor, och som kan intyga att deras minderåriga barn som är registrerade i detta tillstånd är berättigade till de rättigheter som anges i lag nr 5203)
 • Utländska medborgare som blev turkisk medborgare efteråt / dubbla medborgare i samma status
 • Turkiska medborgare som avslutade de senaste tre åren av sin gymnasieutbildning (gymnasiet) i ett främmande land med undantag turkiska republiken på norra Cypern, (inklusive de som avslutat sin hela gymnasieutbildning (high school) på turkiska skolor i närvaro av ministeriet för nationell utbildning i ett främmande land med undantag turkiska republiken på norra Cypern) före 1 feb 2013.
 • Turkiska medborgare som fullgjort sin hela gymnasieutbildning (gymnasiet) i ett främmande land med undantag turkiska republiken på norra Cypern, (inklusive de som avslutat sin hela gymnasieutbildning (high school) på turkiska skolor i närvaro av ministeriet för nationell utbildning i ett främmande land exklusive turkiska republiken på norra Cypern) efter 1 Feb 2013.
 • Turkiska republiken på norra Cypern medborgare som bor där och avslutat sin gymnasieutbildning där har en GCE AL certifikat, och de, som är registrerade till gymnasieskolor i andra länder mellan 2005-2010 och håller eller kommer att hålla GCE AL certifikat.

Vem kan inte söka?

 • Turkiska medborgare, som har fullgjort hela gymnasieutbildning i Turkiet eller turkiska republiken på norra Cypern.
 • Turkiska republiken på norra Cypern medborgare (med undantag för de som avslutat sin hela gymnasieutbildning där har en GCEAL certifikat, och de, som är registrerade till gymnasieskolor i andra länder mellan 2005-2010 och innehar eller kommer att inneha GCE AL certifikat)
 • Dubbla medborgare som har ett turkiskt medborgarskap vid födelsen. (Exklusive de som avslutat sin hela gymnasieutbildning i ett främmande land med undantag turkiska republiken på norra Cypern / dem som avslutat sin hela gymnasieutbildning på turkiska skolor i ett främmande land med undantag turkiska republiken på norra Cypern)
 • Dubbla medborgare som har en turkiska republiken på norra Cypern medborgarskap (exklusive de som avslutat sin hela gymnasieutbildning där har en GCEAL certifikat, och de som är registrerade till gymnasieskolor i andra länder mellan 2005-2010 och innehar eller kommer att inneha GCE AL certifikat )
 • Turkiska medborgare eller dubbla medborgare, som har en turkisk medborgarskap vid födelsen, som går i skolor som är anslutna till ambassaderna i Turkiet, och utländska gymnasieskolor som ligger i Turkiet.
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The Mission of ?zmir University of Economics is to educate and equip qualified students with leadership attributes, entrepreneurial capabilities, critical thinking skills and the ability to contribute ... Läs mer

The Mission of ?zmir University of Economics is to educate and equip qualified students with leadership attributes, entrepreneurial capabilities, critical thinking skills and the ability to contribute valuable research in a variety of sciences. Läs mindre