Civilingenjör i datavetenskap

Allmänt

Programbeskrivning

Översikt

Eftersom data samlas över breda branscher och akademier ser vi ett behov av datavetenskapare som är utrustade med kompetens för att hjälpa till med databaserat beslutsfattande. Företag använder exempelvis data för att bestämma försäkringsskydd, göra marknadsbeslut, erbjuda rekommendationer till kunder och tillhandahålla effektivare vård. Ett känt exempel från akademin är bestämningen av Higgs Boson från simulerade data med maskininlärningsmetoder.

Vi erbjuder en mastere i datavetenskap som omfattar grundläggande och avancerade väsentligheter i statistisk inferens, maskininlärning, datavisualisering, datautvinning och stora datametoder, som alla är nyckel för en utbildad datavetenskapare. För att kunna väljas för vårt program behöver vi en grundläggande bakgrund i kalkyl, linjär algebra, sannolikhet, dataprogrammering, datastrukturer och algoritmer. Vårt program sprids över 30 hp och innehåller projekt som omfattar stora dataset, klassificeringsmetoder, variabelt urval och djupt lärande för att nämna några.

I vår läroplan använder vi omfattande Python-programmeringsspråket och dess datavetenskapsbibliotek samtidigt som det innehåller verktyg som R för statistisk analys, tabellau för datavalidering och SQL för databaser. Studenter arbetar med uppdrag som täcker både teori och tillämpningar på reella data med stöd från professorn och lärarassistenten.

Vårt kontor för karriärtjänster hjälper studenterna med förberedelser för resumé och nå ut till företag med behov av datavetenskapare. Medan företags publikationer som Harvard Business Review har skrivit om lukrativa utsikter till datavetenskap visar en sökning på karriärwebbplatsen indeed.com för "datavetenskap" ett stort antal möjligheter i New Jersey och New York.

Som beskrivs i läroplanen kopplad nedan innehåller programmet två spår: ett beräkningsspår och ett statistikspår.

Gradskrav

Studenter i Master i Data Science (MSDS) -programmet måste slutföra 30 poäng baserat på något av följande alternativ:

  • Kurser (30 hp)
  • Kurser (27 hp) MS Project (3 hp)
  • Kurser (24 hp) MS-avhandling (6 hp)

Oberoende av det valda alternativet krävs alla kärnkurser i respektive spår.

Högst kan två kurser väljas utifrån respektive spår med godkännande av respektive programmedlemmar. Högskoleexamen får högst tre valfria ämnen som är icke-komputertekniska kurser. Statistik spårstudenter får högst tre valfria ämnen som är icke-matematiska kurser.

Om en student väljer MS-projektet eller MS-avhandling alternativet, måste projektet eller avhandlingen vara relaterat till datavetenskap och kräver godkännande från en av programmedlemmarna.

MSDS-programmet har beräknings- och statistikspår som eleverna måste välja från vid antagningstid. Dessa spår har olika kärnkurser men delar samma behörighet och behörighet.

Studenter kan välja ett val utanför listan efter godkännande av deras respektive rådgivare.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Welcome to New Jersey Institute of Technology. As the state’s public polytechnic university, we continue to invest in the renewal of our existing facilities in addition to adding new spaces, with the ... Läs mer

Welcome to New Jersey Institute of Technology. As the state’s public polytechnic university, we continue to invest in the renewal of our existing facilities in addition to adding new spaces, with the goal of providing an exceptional teaching, learning, and living environment. Läs mindre