Civilingenjör i geologi

Allmänt

Programbeskrivning

Geologer kartlägger Jordens långa, fantastiska historia. Geologi är för alla som vill veta mer om planeten vi lever på och kombinera kreativitet med förståelse för spännande fenomen i vår natur. Geologi ger en förståelse för jordbävningar, vulkaner, glidbanor och andra naturliga faror, klimat och växthuseffekt. Du kan studera tektonik och vulkaner, klimatförändringar eller specialisera dig i tolkningen av seismiska eller sediment som berättar om hur miljön var miljontals år sedan.

Programbeskrivning

Studien består av en masterprov (60 hp) och obligatoriska och valfria ämnen (60 hp). Antalet valfria ämnen varierar mellan studierna. Man har möjlighet att följa ämnen vid Universitetscenteret på Svalbard (UNIS) eller utomlands.

Det finns fyra studier:

 • Strukturell geologi, petrologi och malmgeologi
 • Maringeologi och geofysik
 • Sedimentologi och kvartärgeologi
 • Petroleum geovetenskap

Forskningen inom geologi vid UiT Arktiska Universitetet i Norge fokuserar främst på fältarbete i norra norge, i klimat- och maringeologi med forskningskryssningar i polarområdena. Vi har unik geologi precis utanför dörren, vilket ger en speciell förståelse för de processer som fortsätter att forma jorden. Nära samarbete med oljeindustrin säkerställer relevanta Masters projekt för att marknaden produceras.

Lärandemål

Förutom en solid kompetens inom ett specialområde inom geologi kommer studenterna att ha förvärvat följande efter avslutad civilingenjörsutbildning:

Kunskap

 • Avancerad kunskap inom en av specialiseringarna; marin geologi och geofysik, strukturgeologi, sedimentologi och kvartärgeologi, petroleum geovetenskap
 • Kunskap inom vetenskapsteori och metoder
 • Kunskapen att tillämpa kunskaper inom nya tekniska eller vetenskapliga områden

Kompetens

 • Analysera geologiska problem inom metoderna och resultaten från den internationella forskningen
 • Använd befintliga teorier, metoder och tolkningar och arbeta individuellt med tillämpad och teoretisk problemlösning
 • Använd relevanta metoder för forskning och yrkesutveckling individuellt
 • Analysera och behålla ett kritiskt förhållningssätt till olika informationskällor och använd dessa för professionell argumentation
 • Fyll i ett individuellt definierat forskningsprojekt under ledning och i enlighet med gällande etiska normer

Allmän kompetens

 • Analysera relevanta problem inom geologi
 • Applicera hans eller hennes kunskaper och färdigheter på nya områden för att slutföra avancerade uppgifter och projekt
 • Kommunicera omfattande enskilt arbete och behärska disciplinens uttryck
 • Kommunicera problem, analyser och slutsatser inom ämnet, både med specialister och med allmänheten
 • Bidra till innovation inom geologi

Undervisning och bedömning

Undervisningsformer består av föreläsningar i klassrum, laboratoriearbete i moderna laboratorier, fältarbete och kryssningar till intressanta områden, främst i norra norra Norge.

Examinationerna ges som skriftliga tentor, muntliga tentor och rapporter, beroende på den individuella kursbeskrivningen.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket är engelska och allt kursplanmaterial är på engelska. Examinationsfrågor ges på engelska, men kan besvaras på engelska eller skandinaviskt språk.

Magisteruppsatsen kan skrivas på engelska eller skandinaviskt språk.

Arbetsutsikter

En magisterexamen i geologi leder till spännande och välbetalda jobb inom oljeindustrin, mineralåtervinning, vetenskap, teknik, ledning eller offentlig förvaltning. Institutionen för geovetenskaper i Tromsø samarbetar med Statoil och andra industripartner samt institutioner som NGU (Norges geologiska undersökning) inom forskning och utbildning.

Tillgång till ytterligare studier

En framgångsrik slutförande av en magisterexamen i geologi kvalificerar en kandidat för antagning till doktorandstudier, beroende på tillfredsställande betyg i kandidat- och kandidatexamen.

Ph.d.-studier inom geologi erbjuds vid UiT Arktiska Universitetet i Norge.

Utbytesmöjligheter

Studenter har möjlighet att ta kurser på institutioner utomlands eller vid Universitetscentret på Svalbard.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

UIT The Arctic University of Norway is the northernmost university of the world. Its location on the edge of the Arctic implies a mission. The Arctic is of increasing global importance. Climate change ... Läs mer

UIT The Arctic University of Norway is the northernmost university of the world. Its location on the edge of the Arctic implies a mission. The Arctic is of increasing global importance. Climate change, the exploitation of Arctic resources and environmental threats are topics of great public concern, and which the University of Tromsø takes special interest in. At UiT The Arctic University of Norway you can explore global issues from a close-up perspective. Läs mindre
Tromsø , Alta , Narvik + 2 Mer Mindre