Civilingenjör i internationell affärs- och försäljningsledning

Allmänt

Programbeskrivning

Ansökningsperiod 1 december 2020 - 20 januari 2021. Följ www.uef.fi/ibs för att hålla dig uppdaterad.

Magisterexamen i International Business and Sales Management (IBS) är ett tvärvetenskapligt tvåårigt magisterprogram som kombinerar forskning och undervisning på hög nivå. Programmet ger en djupgående förståelse för den globala affärsmiljön och företagets sätt att göra affärer över gränserna. Programmet är utformat för både finska och internationella studenter så att människor med olika bakgrund kommer att studera och lära sig färdigheter för att fungera framgångsrikt i utmanande och föränderliga affärsmiljöer. Programmet undervisas på engelska och läroplanen är utformad för studenter som vill få fördjupade kunskaper och färdigheter inom alla delar av internationell affärs- och säljledning.

Internationalisering av företag, försäljning mellan företag och tvärkulturell kommunikations- och förhandlingsförmåga är kärnteman som kommer att betonas i programmet. Innehållet är baserat på de senaste teoretiska fynden och fallövningar, grupparbete och samarbete mellan kollegestudenter, personal och B2B-företag. Internationellt framstående akademiker kommer med sin toppmoderna kunskap och företag kommer att tillhandahålla verkliga fallprojekt för att säkerställa att din utbildning också är praktisk.

1259_rsz_katainen_annukka_ja_visnen_joonas.jpg

En mängd olika undervisningsmetoder garanterar en intressant, utmanande och motiverande inlärningsmiljö. Vi använder innovativa utbildningsverktyg, som försäljningsteater och Real Case, för att stödja ditt aktiva lärande. Du kommer att märka att kurser har många besökare som bidrar med sin expertis för att säkerställa att du har tillgång till den senaste kunskapen och färdigheterna från IBS-området.

1258_rsz_kv_maisteriop_opiskelijat4.jpg

Karriärmöjligheter

Programstudenterna kommer att förvärva viktig kunskap och förmågan att verka i en global affärsmiljö i olika organisationer och roller. Dessutom är läroplanen utformad för att ge verktyg för att fungera framgångsrikt inom ett akademiskt område. Studenter som har avslutat programmet kommer att tilldelas en magisterexamen i ekonomi och företagsekonomi.

Försäljningsområdet sysselsätter ett stort antal människor i branschen, eftersom dagens affärsmiljö förändras snabbt. Företag har märkt att nya kompetenser behövs för att förbättra och utveckla sin verksamhet, särskilt på internationella marknader. Som svar på den ökande betydelsen av internationella säljhanteringsfärdigheter och kunskaper, kommer denna grad att värderas mer och mer av arbetsgivare världen över.

Detta program har utvecklats för att göra det möjligt för dig att konkurrera på den växande och alltmer konkurrensutsatta globala arbetsmarknaden. Efter avslutat program kommer många anställningsmöjligheter att vara öppna för dig och som ett resultat har du till ditt förfogande verktyg för en karriär i intressanta och utmanande uppgifter i olika roller över hela världen (t.ex. kontoansvarig, säljteamchef och försäljning chef). Programmet ger lednings- och ledarskapsfärdigheter som är högt värderade i alla slags organisationer från privat till offentlig sektor.

Programstruktur

Magisterexamen i International Business and Sales Management (120 hp)

International Business and Sales Management 80 hp

 • Kurser i majoritet (minst 30 hp)
 • Akademiska och metodiska färdigheter (minst 10 hp)
 • Examensarbete Seminarium och magisteruppsats (40 hp)

Valfria kurser 40 ECTS

1260_rsz_katainen_annukka_ja_visnen_joonas-3.jpg

Förkunskapskrav

För att ansöka till programmet förväntas den sökande ha en treårig kandidatexamen från ett erkänt universitet eller ett erkänt universitet för tillämpad vetenskap / yrkeshögskola och mycket goda kunskaper i både skriftlig och talad engelska.

behörighet

Sökande med följande grader är berättigade till studierna: Minst en 3-årig kandidatexamen från ett erkänt universitet eller ett erkänt högskola / yrkeshögskola. Minst 60 högskolepoäng i företagsstudier krävs. Studier av språk, kommunikation och forskningsmetoder ingår inte i ovan nämnda studier. Dock kan en kurs i ekonomi och en kurs i logistik ingå i ovan nämnda studier. Graden måste vara avslutad i slutet av ansökningsperioden. Sökande med en finsk eller utländsk högre universitetsexamen i företagsekonomi [magisterexamen (ekonomi och företagsekonomi)] är inte berättigade.

Kunskaper i engelska

Sökandena ska bevisa sina språkkunskaper på engelska enligt följande:

 1. Engelska test:

  • TOEFL-pappersbaserad: Totalt poäng 600 och Skriv 4.0
  • TOEFL Internetbaserade: Totalt poäng 100 och Skrivning 22
  • IELTS (Academic): Totalt poäng 6.5 och Skriv 5.5
  • PTE (Pearson Test of English), min. 59 poäng
 2. Eller, om den sökande uppfyller minst ett av följande krav, krävs inte ett separat språktest, men den sökande ska bevisa sin engelska färdighet med tillämpligt examensintyg och utskrift av hans / hennes akademiska rekord:
  • Kandidatexamen eller magisterexamen genomförs på engelska i ett nordiskt land (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige)
  • Kandidat- eller magisterexamen på engelska, i Australien, Kanada, Irland, Nya Zeeland, Förenade kungariket eller USA
  • Kandidat- eller magisterexamen på engelska i ett EU / EES-land
  • Gymnasieutbildning på engelska i ett nordiskt land (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige)
  • Gymnasieutbildning på engelska i Australien, Kanada, Irland, Nya Zeeland, Förenade kungariket eller USA
  • Gymnasieutbildning på engelska i ett EU / EES-land
  • Gymnasieutbildning i ett nordiskt land (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige)
  • Engelska som A1-språket som en del av en internationell baccalaureatexamen (lägsta betyg 2)

Motivationsbrev

Motiveringsbrevet innehåller följande:

 • Högst 1000 ord
 • Introduktion av sökanden (grader och studier, nuvarande yrkesverksamhet, särskilda akademiska och yrkesmässiga intressen)
 • Anledningar till att ansöka till programmet
 • En finansieringsplan för studierna
 • Karriärplaner efter examen
 • Preliminärt förslag för magisteruppsatsens ämne (högst 200 ord)

Undervisningsavgifter och stipendier

Masterprogrammet i internationell affärs- och försäljningsadministration tar inte ut studieavgifter från medborgare i EU / EES-länder. Efter ett beslut från den finska regeringen debiteras emellertid studieavgifter från medborgare från länder utanför EU / EES från och med september 2017. Studieavgiften är 8 000 euro per läsår, och den inkluderar studierna som ingår i examen (120 hp) och studierelaterad rådgivning och handledning. Dessutom inkluderar studieavgiften hjälp med att ansöka om studentbostäder, ett orienteringsprogram, en utsedd studentlärare, tillgång till IT-tjänster, trådlöst internet på campus och fri användning av biblioteket.

För studenter utanför EU / EES som krävs för att betala undervisning, erbjuder University of Eastern Finland ett generöst och attraktivt stipendium. Stipendiet ansöks om vid ansökan om tillträde till universitetet genom att fylla i den relevanta delen av ansökningsblanketten. Stipendiet beviljas på grundval av studentens akademiska prestationer som beskrivs i antagningskriterierna. Stipendiet är personligt och det delas ut för två akademiska år.

I Finland måste du ta ansvar för att försörja dig själv. Innan du kommer till Finland, se till att din ekonomi räcker under hela studietiden. Uppehållstillstånd för studenter beviljas normalt för ett år i taget. Inkomsterna undersöks i samband med varje ansökan. Du måste ha tillgång till minst 560 euro per månad för att betala för ditt boende, mat och andra utgifter. För ett års vistelse måste du därför ha 6720 euro tillgängliga. Besök www.migri.fi för mer information. EU-medborgare som kommer till Finland för att studera behöver inte ansöka om uppehållstillstånd för studenter. dock förväntas de också kunna täcka sina levnadskostnader självständigt.

Förutom stipendiet för studier som är tillgängliga för studenter utanför EU / EES, erbjuder universitetet alla studenter en rad tjänster som tar bort några av de ekonomiska bördorna för studenten. Levnadskostnaderna i Finland är relativt höga och studenter förväntas täcka dessa självständigt och ha tillgång till tillräckliga medel. Studenter har till exempel fri tillgång till universitetsbibliotekets samlingar, det finns datorer och gratis WiFi på campus tillgängliga för studenter, samt ett antal andra stödtjänster som är utformade för att underlätta våra studenters vardag. Som medlemmar i Studentkåren har studenter också rätt till studenthälsovårdstjänster som tillhandahålls av Finlands studenthälsovård. Medlemskap i studentkåren kommer med en mängd olika fritidsaktiviteter som anordnas gratis. Medlemskap i studentkåren är obligatoriskt för alla examenssökande studenter och medlemsavgiften för studentkåren är 126 euro per läsår.

Senast uppdaterad Sep 2020

Om skolan

The University of Eastern Finland (UEF) is the most multidisciplinary university in Finland. Our high standard of interdisciplinary research and education respond to global challenges and build a sust ... Läs mer

The University of Eastern Finland (UEF) is the most multidisciplinary university in Finland. Our high standard of interdisciplinary research and education respond to global challenges and build a sustainable future. Our research is ranked among the best in the world in several fields. Läs mindre
Joensuu , Kuopio + 1 Mer Mindre