Civilingenjör i teknik - industriell kraftelektronik

Allmänt

Programbeskrivning

Den snabba digitala omvandlingen innebär nya utmaningar för näringslivet och politiken såväl som samhället i allmänhet. Samtidigt skapar det en ökande efterfrågan på en välutbildad arbetskraft, särskilt inom mikroelektroniska applikationer med ett växande fokus på kraftelektronik. Det nya magisterprogrammet "Power Electronics" kommer att vara en drivkraft för innovation för denna dynamiska teknologisektor. Kreativa idéer kan utvecklas och främjas aktivt i detta program, vilket ger unga människor möjlighet att få erfarenhet och forma framtiden med oss.

142100_Imagefoto_IPE.jpgfoto med tillstånd av Carinthia University of Applied Sciences

Studenter på magisterprogrammet kommer att få en omfattande, teoretisk och praktisk förståelse för tekniken, utvecklingen och tillämpningen av nuvarande kraftelektroniska komponenter och system. Detta utbildningsprogram fokuserar på utformning, design, modellering och simulering, kontroll och skydd, konstruktion, montering och testning av kraftelektroniska kretsar och system för intelligent och effektiv energiomvandling. Under sin utbildning kommer akademiker att förvärva vetenskaplig kompetens inom teknisk forskning, allt från litteraturstudie till systematisk formulering och lösning av problem samt publicering av deras resultat. Dessutom kommer de att samla värdefull erfarenhet och självförtroende i professionellt lagarbete, kommunikation och diskurs med kollegor och externa kontakter.

Förkunskapskrav

Studenttillträde: Kandidatexamen i elektronik

Kräver denna kurs bevis på engelska?

TOEFL®-testet accepteras av 10 000+ universitet och högskolor i över 150 länder. Boka ditt test idag!

Programinnehåll

1: a halvåret

 • Fysik av elektroniska enheter
 • Elektroniska kraftkoncept och kretsar
 • Avancerad teknisk matematik
 • Ström Elekt. Mät- och avkänningsbegrepp
 • Power Electronics Laboratory I - Grunderna
 • Akademisk skicklighet

2: a halvåret

 • Kraftenheter och teknik
 • Kraftelektroniska topologier och applikationer
 • Converter Dynamics and Control
 • Design av kraftelektroniska system
 • Power Electronics Laboratory ll - Advanced
 • Projekt l - Konceptstudie

Tredje termin

 • Industriella enheter och e-mobilitet
 • Avancerade ämnen inom industriella applikationer
 • Smart Power Electronics
 • Analog och digital styrdesign
 • Ledarförmåga
 • Projekt ll - Praktisk implementering

4: e Semester

 • Master uppsats
 • Examensarbete seminarium
 • Master Exam

143314_SIM.jpg

Schema

 • Närvaro fredag eftermiddag & lördag
 • Fjärranlärningsaktiviteter under veckan

Undervisningsavgifter

 • Studieavgift: € 363,36 per termin
 • Studentkåravgift: årlig justering, cirka € 20, -

Kompetens

 • Akademisk examen: Master of Science in Engineering (MSc)
 • ECTS-poäng: 120

Karriärmöjligheter

Kandidater från magisterprogrammet “Industrial Power Electronics” kommer lätt att kunna hitta anställning hos mikroelektronikföretag och halvledartillverkare, elleverantörer, kollektivtrafikanläggningar och företag inom fordons-, flyg- och flygsektorerna samt telekommunikationsbranschen. Elektrotekniker inom kraftelektronikområdet är bekymrade över effektiv omvandling och överföring av elektrisk energi från dess produktion till dess olika applikationsnivåer. I magisterprogrammet ”Industrial Power Electronics” är blivande ingenjörer beredda på de tekniska och metodologiska utmaningarna i sitt framtida område för moderna krafthalvledare och deras industriella tillämpning inom energiomvandling av kraftelektronik.

Senast uppdaterad Nov 2020

Om skolan

Since its inception, the Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) has developed into a unique educational institution in Carinthia. Due to the constant further development of the study programs ... Läs mer

Since its inception, the Carinthia University of Applied Sciences (CUAS) has developed into a unique educational institution in Carinthia. Due to the constant further development of the study programs of the CUAS and intensive cooperation with industry and science, CUAS students are sure to have a future-oriented education on the pulse of the time. Läs mindre
Feldkirchen i Kärnten , klagenfurt , Villach , Spittal an der Drau + 3 Mer Mindre