Civilingenjör i teknikteknik: Hållbar energi

Allmänt

Programbeskrivning

Översikt

I det här mästerspåret kommer du att fokusera på att bli en myndighet på hållbara energisystem. Du kommer att lära dig att modellera och validera system med flera ingångar och utgångar med både white box modellering och systemidentifikation. Du fokuserar på hållbara energisystem, inklusive hållbar teknik och energisystemintegration (ESI). Du fokuserar på kontrollapplikationer som används inom industrin. Dessutom kan du välja moduler om Data Analytics eller Power Supply.

Kursen består av:

  • föredrag
  • individuella och gruppuppgifter
  • experimentell forskning och laborationer
  • modellutveckling och simuleringsövningar
  • gruppfall
  • mindre projekt
  • ett stort projekt inklusive ett förvaltningsspel

Undervisningsmetoder och specialisering

Det akademiska året består av terminer, under vilka du kommer att undervisas genom föreläsningar, laborationer och mindre projekt. Efter kursens lärda del kommer du att göra ett examensarbete (avhandling). Den totala studiebelastningen är 2520 timmar (90 hp).

Kurserna grupperas tematiskt i studieenheter på 15 EC, som heter moduler. Inom modulen börjar du vanligtvis med en föreläsning om teoretisk kunskap, så får du praktisk erfarenhet genom att tillämpa kunskapen i laboratorierna, följt av att tillämpa både teoretisk och praktisk insikt i att lösa ett problem från industrin i ett mindre projekt. Dessa låter dig specialisera på relevanta ämnen.

Yrke

Den hållbara energiingenjören kommer att spela en aktiv roll i övergången till ett hållbart energisystem. Han kommer att arbeta för utveckling av teknik, modeller och smart kontroll av hållbara system för energiproduktion, lagring eller distribution på lokal, regional eller (inter) nationell nivå. Han kan vara anställd av små och medelstora företag, nätoperatörer, energileverantörer eller regeringar för att utveckla innovativa energisystem eller ha en roll för att upprätthålla energibalansen i en (inter) nationell skala.

Din framtid

HAN har ett brett nätverk av energibolag, från nätoperatörer till energileverantörer till små och medelstora företag som utvecklar ny teknik. Branscher och företag som är associerade med HAN och detta program erkänner behovet av hållbara energisystemingenjörer på masternivå. Innehållet i detta masterprogram bygger på våra ständiga samspel med våra industripartners och vår tillämpade forskning fokuserar på deras behov och intressen.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

HAN strives to be one of the top universities of applied sciences in the Netherlands. With campuses in both Arnhem and Nijmegen, in the east of the Netherlands, HAN has over 30,000 students.

HAN strives to be one of the top universities of applied sciences in the Netherlands. With campuses in both Arnhem and Nijmegen, in the east of the Netherlands, HAN has over 30,000 students. Läs mindre
Nijmegen , Arnhem + 1 Mer Mindre