Ekonomisk förvaltning av frågor i Europeiska rymd

Allmänt

Programbeskrivning

Detta masterprogram syftar till följande mål:

 • Att säkerställa en adekvat utbildning ur teoretisk och praktisk synvinkel för att grunda beslut som är specifika för verksamheten att finansiellt förvalta en affär i det europeiska utrymmet.
 • Att fördjupa den specialkunskap som erhållits genom en kandidatexamen och utveckla praktiska färdigheter för att bearbeta ekonomisk information som är specifik för förvaltningen av angelägenheter i EU.

Experten kompetenser som behärskar eleverna kan få efter att ha fått sin magisterexamen är:

 • Kunskap om de faktorer som rör den professionella doktrinen och etiken samt hur yrket organiseras och eftersträvas.
 • Syntetiserar, fördjupar och använder begrepp från det finansiella området, närmar sig tvärvetenskapliga ekonomiska verksamheter för att fördjupa och grunda de finansiella besluten;
 • Kapaciteten att analysera och tolka vissa problem som är specifika för den ekonomiska förvaltningen av angelägenheter och att grunda beslut som grundar sig på ekonomisk-ekonomisk information.
 • Utveckla, på en operativ nivå, en djup vision om den ekonomiska förvaltningen av angelägenheter inom det europeiska området, i samband med tillämpningen av europeiska direktiv och finansiella rapporter om internationella standarder.

Studiediscipliner: Forskningsmetodik, Expertis och etik i affärskontroll, Finansiell bankhantering i marknadsekonomi, Riskhantering i affärer, Redovisningsstandarder och europeiska direktiv, Europeiska ekonomiska prognoser, Elektroniska angelägenheter, System för europeisk finansiering.

Studieplanen innehåller etapp av specialiseringspraxis under det första studieåret, 3 veckor, och summerar 90 timmar i slutet av andra terminen.

Möjliga karriärvägar:

 • Chef på ekonomisk-ekonomiska området,
 • Ekonomichef,
 • Universitets professor,
 • Expertrevisor,
 • Ekonomisk konsult,
 • Finansiell analytiker,
 • Inspektör för att förvalta europeiska fonder,
 • Expert inom förvaltningen av europeiska fonder,
 • Konsult / expert regional / nationell myndighet för att förvalta europeiska fonder.

Antagning baseras på de dokument som skickas in av kandidaterna, med hänsyn till grund jämförelsetal.

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

This institution, founded in 1992, assumes the role of enriching the values of the Romanian culture and civilization, of supporting the assertion of national identity and spirituality, in order to dev ... Läs mer

This institution, founded in 1992, assumes the role of enriching the values of the Romanian culture and civilization, of supporting the assertion of national identity and spirituality, in order to develop our society as a democratic and social state of law. Läs mindre