ettårigt magisterprogram i data-och systemvetenskap

Allmänt

Programbeskrivning

Masterprogram i

Data-och systemvetenskap

Har du en kandidatexamen i datavetenskap, informationssystem eller liknande? Letar du efter en professionell karriär? Vill du bli mer attraktiva på arbetsmarknaden? Tror du att en tvåårig master är för lång? Då är detta programmet för dig!

The Master's Programme (ett år) i data-och systemvetenskap är en ettårig forskarutbildning för dem som redan har en kandidatexamen i datavetenskap, informationssystem eller liknande. Programmet passar dig som vill bredda och fördjupa sina kunskaper och färdigheter som en förberedelse för en framgångsrik yrkeskarriär. Den är också lämplig om du har studerat vid ett annat universitet och vill komma närmare arbetsmarknaden i Stockholmsregionen. Förutom att vara på plats i Stockholm kan du träffa företag antingen på egen hand eller på mässor såsom Systemvetardagen, där ett trettiotal IT-företag kommer till DSV att knyta kontakter.

Jämfört med grundnivå, du får en djupare kunskap om informationsteknik, dess roll i näringsliv och samhälle, och hur det interagerar med människor. Du kommer också att få inblickar i nya trender inom området och hur framtida informationsteknologi kan användas. Programmet ger dig både fördjupad kunskap och praktiska färdigheter i det eller de områden (kurs block) som du väljer. Den ettåriga program är inriktat på avancerade kurser och innehåller en kort avhandling.

Programmet består av en uppsättning rekommenderade naturligtvis block där du kan välja kurser inom de områden där du vill bredda eller fördjupa dina kunskaper. Det finns en mängd olika kurser att välja mellan inom områden som informationssäkerhet, IT-ledning, informationssystem, interaktionsdesign, outsourcing och business intelligence. Under det andra halvåret, du kommer också att skriva en uppsats om 15 hp.

Programmet leder till en Master of Science (ett år) i data-och systemvetenskap, lämpliga för studenter som siktar på en professionell karriär. Om du är mer intresserad av en akademisk eller annan forskarkarriär, rekommenderar vi vår tvååriga masterprogram.

&nbsp

Krav

Antagning till ett masterprogram krävs förkunskaper i ämnet. Kraven för detta program är en kandidatexamen (motsvarande 180 hp), inklusive 90 hp i datavetenskap, datateknik, informatik, eller informationssystem.

&nbsp

Språkkunskaper

Svenska gymnasieskolan Engelska B eller:

IELTS (International English Language Testing Service) - Akademiska Modul: Totalt minst poäng av 6,5 och minst 6 i varje deltest: lyssna, läsa, tala och skriva.

TOEFL (Test av engelska som främmande språk)
* Datorbaserad: Totalt minst poäng av 233 varav minst Test of Written English (TWE) poäng på 18
* Pappersbaserade: Totalt minst poäng av 577 varav minst TWE poäng av 50.
* Internet-baserade: Totalt minst poäng av 91 varav minst TWE poäng av 13.

UEEC (UNSW Institutet för språk University engelska Entry Course): Totalt minst poäng av C (Grad punkt 7. 0) med ett visst antal poäng av 20 i skrivandet komponenten.

CULT (Kombinerade universitet språktest): Totalt minst poäng av 70 med ett visst antal poäng av 17 i varje delprov av att lyssna, läsa, tala och skriva.

CPE (Certificate of Proficiency in English): lägst betyget B.

Övriga handlingar: Inga andra dokument behövs. Endast graden, är listan över poäng och betyg och bevis på kunskaper i engelska som behövs för tillämpningen.

Ansökan

Programmet startar för första gången hösten 2011 trots att den härstammar från den nuvarande tvååriga masterprogrammet. Ansökan görs senast 15 april senast om du är EU / EES-medborgare.

&nbsp

Avgifter för non-EU/EEA-students

Studenter som bor i EU / EES-länder kan studera våra masterprogram gratis. Avgifter gäller för studenter som är bosatta i non-EU-/EEA.

Läs mer om hur du ansöker till programmet på eller hemsida!

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Stockholm University is among the top 100 universities in Europe and is one of the largest universities in Scandinavia. The Department of Computer and Systems Sciences (DSV) is part of the Faculty of ... Läs mer

Stockholm University is among the top 100 universities in Europe and is one of the largest universities in Scandinavia. The Department of Computer and Systems Sciences (DSV) is part of the Faculty of Social Sciences at Stockholm University and has a strong partnership with The Royal Institute of Technology (KTH). DSV puts great emphasis on providing quality university education through its excellent faculty and its innovative learning environment. Läs mindre