Forskning mästare i sociologi och demografi

Allmänt

Programbeskrivning

Forskning Master i sociologi och demografi

Masterprogrammet i sociologi och demografi utbildar yrkesverksamma att bedriva högkvalitativ forskning om viktiga sociodemografiska aspekter av det moderna samhället. I dessa turbulenta tider är det viktigare än någonsin att avgöra vilka dynamiken påverkar individer och familjer och hur den finansiella krisen påverkar olika grupper. Detta program ger studenter med state-of-the-art metodverktyg för att svara på frågor som: Hur har krisen haft på sociala ojämlikheter och social sammanhållning? Hur har det påverkat människors levnads- och arbetsvillkor? Hur har det påverkat deras hälsa? Vilken effekt har det haft på människors möjligheter för utbildnings- och yrkesmässig rörlighet? Vilka strategier har människor valt att hantera krisen och hur har de påverkat familjestrukturer, äktenskap och ungdomars förmåga att slå ut på egen hand? Vilken roll kvinnor spelar i hushållsekonomin idag och hur har det påverkat genusrelationer? Har krisen drabbat alla sociala klasser, länder och välfärdsstater lika hårt? Är det möjligt att växa utan att offra den sociala sammanhållningen? Med vilken politik?

Programmets innehåll tillåter eleverna att utforska dessa och andra viktiga frågor som rör social organisation ur ett dynamiskt perspektiv, identifiera möjligheter, behov och problem som uppstår för individer i olika skeden av livet. Det gör för övrigt så från ett jämförande internationellt perspektiv för att ta itu roll sociala och institutionella faktorer förklara obalanser och social dynamik.

Mål

Masterprogrammet primära mål är att erbjuda fast forskarutbildning till proffs samhällsvetenskapliga. Eleverna kommer därmed lära sig att formulera och empiriskt testa alternativa teorier om de viktigaste sociodemografiska förändringar och ursprung ojämlikhet i moderna samhällen.

Programmets strategi är både analytisk och empirisk. För detta ändamål, är studenter utbildas i de mest använda teoretiska ansatser som tagits av det vetenskapliga samfundet för att få inblick i aktuella sociodemografiska strukturer och dynamik. Samtidigt, men de lär sig att testa giltigheten av deras teoretiska hypoteser med hjälp av de senaste analytiska tekniker.

Programmet omfattar teoretiska ansatser och analytiska tekniker från både demografi och sociologi. Å ena sidan, utforskar det de demografiska dynamik (fruktsamhet, dödlighet, åldrande, migrationsströmmar, etc.) som påverkar både befolknings vid stora och viktiga institutioner inom dem (såsom familjen, skolan eller arbetet) med hjälp av de bästa statistiska tekniker tillgängliga idag. Å andra sidan, använder den tvärvetenskapliga forskningsmetoder för att undersöka de viktigaste sociala fenomen (fattigdom, social sammanhållning, social rörlighet, etc.) härrör från sociala relationer rivalitet, makt och samarbete.

Resultatet är en unik och innovativ strategi som ser på samspelet mellan demografiska och sociala dynamiken för att främja vår förståelse av de riktningar där det moderna samhället är på väg.

Vem är det till för?

Detta masterprogram vänder sig till akademiker och yrkesverksamma som söker världsklass forskningsinriktad utbildning inom samhällsvetenskap baserade på en sociodemografiska strategi som tar hänsyn till både populationsdynamik och sociala strukturerna i avancerade samhällen. Kandidaterna måste intyga slutförandet av en grundexamen motsvarande 240 hp och en stark kunskaper i engelska (t.ex. en poäng av 220 på TOEFL) kommer, eftersom alla ämnen för programmet undervisas i det språket.

Struktur

Detta masterprogram är forskningsinriktad. Studenter måste fylla totalt 60 poäng, i enlighet med följande fördelning: 30 hp värde av obligatoriska ämnen, 10 hp värde av valfria ämnen, och en obligatorisk slutlig forskningsprojekt värt 20 poäng. Alla ämnen är värda 5 poäng vardera.

Innehåll

 • Obligatoriska ämnen (30 hp)
  • Analys av sociala orättvisor (5 poäng)
  • Familj, Genus och samhälle (5 poäng)
  • Demografiska förändringar och social dynamik (5 poäng)
  • Socialpolitik och välfärdsstaten (5 poäng)
  • Statistisk analys Tekniker I (5 poäng)
  • Statistisk analystekniker II (5 poäng)
 • Valfria ämnen (10 poäng)
  • Migration och Samhälle (5 poäng)
  • Labour Economics (5 poäng)
  • Grunderna i politiska och sociala Research (5 poäng)
  • Kvalitativa forskningsmetoder (5 poäng)
  • Forskningsseminarium och dataanalys
 • Magisterexamen Final Project (20 poäng)

Kunskaper, färdigheter och kompetenser som förvärvats

Vanliga

Förmåga att:

 • Hantera, analysera och syntetisera information.
 • Delta i tvärvetenskapliga team och kommunicera med det internationella vetenskapssamhället i ens modersmål och engelska.
 • Generera nya idéer kvalitets självständigt.

Specifik

Förmåga att:

 • Identifiera de sociodemografiska strukturer moderna samhällen.
 • Ta tag i de viktigaste demografiska dynamik som påverkar livscykeln: fruktsamhet, dödlighet, familjebildning, migrationsströmmar, åldrande, etc.
 • Förstå de viktigaste sociala fenomen som påverkar det moderna samhället: social skiktning och rörlighet, olikheter, avstämning av hushålls- och betalt arbete, etc.
 • Analysera och syntetisera sakernas tillstånd med avseende på en given forskningsämne.
 • Hitta lämpliga informationskällor.
 • Välj relevanta variabler och bygga tillförlitliga indikatorer.
 • Organisera och planera forskning.
 • Använd avancerade statistiska metoder och tekniker.
 • Anpassa sig till nya frågor och problem.
 • Designa och utvärdera offentlig politik för att ta itu sociala problem, identifiera svagheter och konflikter.

Karriärmöjligheter

Den tvärvetenskapliga utbildning som forskning masterprogrammet i sociologi och demografi, tillsammans med dess betoning på kvantitativa forskningsmetoder, förbereder eleverna för framgångsrika karriärer inom följande områden:

 • Forskarutbildningen inom samhällsvetenskap.
 • Forskning och ledning vid internationella organisationer.
 • Analytiker arbete för offentliga och privata sociala forskningsinstitut både i Spanien och utomlands.
 • Analytiker arbete för lokala, regionala och nationella regeringar, icke-statliga organisationer, etc.
 • Institutionell rådgivning.
 • Analytiker arbete på demografiska forskningscentra och statistik institut.
 • Socio arbetskraft revisioner.
 • Aktuella offentliga angelägenheter analys och / eller journalistik.

Utbildningen dessutom utgör en god grund för studenter som vill bedriva forskarutbildning. Några av programmets studenter har gått vidare till lysande karriärer vid sådana internationellt kända universitet som Princeton, Yale, Stockholm och London School of Economics. Masterprogrammet är också ganska användbar för studenter som söker att bedriva empiriska forskarkarriär vid internationella organisationer, myndigheter eller privata organisationer som är intresserade av att analysera sociodemografiska förändringar och de utmaningar de innebär för socialpolitiken. Därför förbereder eleverna för en framgångsrik karriär som:

 • Specialist i sociologi i familjen.
 • Specialist i sociologi migration.
 • Social välfärd specialist.
 • Specialist på bedömningen sociala behov och effekterna av socialpolitiken.
 • Jobbmarknadsanalytiker.
 • Allmän ledning specialist.
 • Rådgivare till politiker och riksdagsgrupper.

Engelska

Kom ihåg att för att vara framgångsrikt inskrivna, är en presentation av en officiell engelsk intyg ett viktigt krav antagning. Endast sökande vars modersmål är engelska inte behöver pre¬sent en engelsk certifikat. Officiella resultat skall sändas direkt av den undersökande institutionen skolans antagning Institutionen och måste uppfylla de fastställda minimi poäng: - TOEFL KBT:> 235 - TOEFL PBT:> 575 - TOEFL IBT:> 100 - CAE: C1 - IELTS:> 6.5 Sökande som vid tidpunkten för ansökan, fortfarande inte ha en officiell engelsk certifikat eller som är på väg att få det måste inkludera denna information i sina antagnings applikationer. Sökande som har fullgjort sin fulla Kandidatexamen i ett engelskspråkigt universitet måste lämna ett intyg på att undervisningsspråket av sina studier var engelska.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Its international orientation is one of the distinguishing features of UPF, a university with "its feet in Barcelona and its head in the world". This international projection has been recognised by th ... Läs mer

Its international orientation is one of the distinguishing features of UPF, a university with "its feet in Barcelona and its head in the world". This international projection has been recognised by the Spanish Ministry of Education through the International Campus of Excellence seal (2010) and is backed up by the UPF's distinguished position in international rankings as one of the top Spanish universities... Läs mindre