Gemensamt masterprogram i rymdvetenskap och teknik - SpaceMaster

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

136866_LC19_.png

SpaceMaster Round 9

Joint Master Program in Space Science and Technology - SpaceMaster bygger på Erasmus Mundus Joint Master Degree-programmet och ges i nära samarbete med de ledande europeiska universiteten, rymdforskning och industriorganisationer.

SpaceMaster erbjuder tvärvetenskaplig forskningsinriktad utbildning med förstahands- och praktisk erfarenhet inom rymdvetenskap, teknik och teknik. Programmet har ett gemensamt första år i Kiruna, Sverige. Under det andra året är studenterna vid ett av de europeiska partneruniversitet som har olika expertkunskaper inom rymden. Programmets läroplan erkänns av konsortiumuniversitetet. Detta leder till två officiellt erkända magisterexamina: en examen från LTU och med förbehåll för att jag tillbringat det andra året på partneruniversitetet, en examen från det universitetet.

Morinformation på www.spacemaster.eu och på den officiella universitetswebbplatsen.

Beskrivning

Programmets huvudmål är att kombinera den stora mångfalden av rymdkompetens vid fem universitet till en gemensam plattform. Utbildningssamarbetet stöds av vetenskapliga och industriella organisationer, vilket ger direkt kontakt med professionell forskning och industri. SpaceMaster erbjuder därför tvärvetenskaplig, forskningsinriktad utbildning med förstahands- och praktisk erfarenhet inom rymdvetenskap, teknik och teknik.

Programmets strukturella rörlighet gör det möjligt för studenterna att få kunskap från ett antal grundläggande akademiska discipliner inom ett utbildningsprogram, dvs. flyg- och rymdteknik, atmosfärvetenskap, signalbehandling, rymdvetenskap, rymdteknik och robotik. Studenterna kan ansöka om fem tekniska och tre vetenskapliga spår:

 • Rymdteknik och instrumentering, Luleå tekniska universitet;
 • Atmosfär- och rymdvetenskap, Luleå tekniska universitet;
 • Space Robotics and Automation, Aalto University School of Electrical Engineering;
 • Rymdvetenskap och teknik, Aalto universitetsskola för elektroteknik;
 • Dynamik och kontroll av system och strukturer, Cranfield University;
 • Space Automation and Control, Tjeckiska tekniska universitetet i Prag;
 • Rymdteknik och instrumentering, Université Toulouse III - Paul Sabatier.Astrofysik, rymdvetenskap och planetologi, Université Toulouse III - Paul Sabatier.

De akademiska medarbetarna på partneruniversiteten är aktiva forskare som implementerar de senaste vetenskapliga prestationerna inom sina respektive akademiska områden i programkurserna.

De viktigaste inlärningsresultaten för programmet är:

 • Grundläggande och avancerad kunskap i de studerade akademiska ämnena;
 • En helhetssyn på och omfattande bild av avancerade rymdprojekt;
 • Hanteringsfärdigheter som krävs för rymdprojekt, t.ex. system ombord på flygplan eller satelliter, tekniker för satellituppskjutning, interplanetära uppdrag, jordobservation, rymddatahantering;
 • Överförbara färdigheter, t.ex. entreprenörskap, vetenskapligt skrivande, social kompetens, kommunikationsförmåga, ledarskap i en internationell och interkulturell miljö.

Mervärdet för SpaceMaster jämfört med andra program i samma fält kan sammanfattas som:

 • Strukturerat samarbete mellan de akademiska institutionerna och industrin.
 • Utbildning påverkad av aktuella framsteg inom forskning.
 • Ökad interkulturell förståelse och integration.
 • Strukturerat samarbete mellan universiteten genom användning av ECTS-betygssystemet, som kombinerar olika utbildningsmodeller.
 • Erfarenhetsutbyte för både den akademiska och administrativa personalen genom ett brett spektrum av specialiseringar förbättrar studenternas karriärmöjligheter.

Sedan 2005 lockar programmet ambitiösa studenter med hög akademisk prestanda från länder runt om i världen. Studentens yrkeskvalifikationer har erkänts av det internationella akademiska samhället genom studentpublikationer i vetenskapliga tidskrifter och konferensförfaranden, liksom regelbundet deltagande i internationella konferenser, t.ex. European General Geophysical Union General Assembly, International Astronautical Congress and ESA Symposium on European Rocket och ballongprogram och relaterad forskning.

Kandidaterna arbetar med grundläggande och tillämpad forskning, teknik och teknik. Utbildning är en utmärkt grund för studenter som syftar till en akademisk forskningskarriär.

Utbildning i Sverige är gratis för medborgare från EU / EES, Norden, Schweiz, personer med permanent uppehållstillstånd i Sverige, uppehållstillstånd i Sverige av andra skäl än studier. Deltagarkostnader och avgifter debiteras enligt de nationella reglerna och universitetsbestämmelserna vid partneruniversitetet.

Arbetsmarknad

De viktigaste fördelarna med SpaceMaster är "breddade horisonter" och "renommé av spetskompetens". Programmet ger sina kandidater ett brett professionellt nätverk bland forskningsinstitutioner, industriella partners och byråer. Den mycket höga yrkeskvalifikationen resulterar i 92% sysselsättningsgrad inom ett år. Examensarbetare i SpaceMaster arbetar på ESA, DLR, CNES, Airbus, EADS Astrium, Thales Alenia Space, OHB, SSC Space, IRF, etc.

Ansökan

Ingångskrav

Framgångsrikt genomförande av ett grundläggande ingenjörsprogram eller en kandidatexamen med minst 180 hp inom områdena fysik (rymd, plasma, atmosfär, kärnkraft, partikel, vätskedynamik, aerodynamik), rymdvetenskap, planetologi, astronomi, atmosfärisk vetenskap , fjärranalys, numeriska simuleringar, maskinteknik, elektroteknik, rymdteknik, flyg- och rymdteknik, robotik, automatisering, kommunikation, elektronik, mekatronik, styrteori eller motsvarande. Minst 22,5 hp i matematik på universitetsnivå krävs.

Dokumenterade färdigheter på engelska.

Urval

Urvalsförfarandet bygger på akademiska kvalifikationer, kvalitets- och kvantitetsaspekter.

Undervisningsavgifter

Deltagarkostnader och avgifter debiteras enligt universitetsbestämmelserna vid Partneruniversitetet. Mer information finns på sidan Stipendier och avgifter .

Möt alumner

Möt alumnerna på den officiella Alumni-sidan .

Mer information om programmet på www.spacemaster.eu och den officiella universitetswebbplatsen .

Senast uppdaterad Aug 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

We conduct world-leading research and education with a strong experimental and applied profile. The Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering has 160 employeesincluding 60 PhD s ... Läs mer

We conduct world-leading research and education with a strong experimental and applied profile. The Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering has 160 employeesincluding 60 PhD students and55 teachers and researchers. You find us in the A-building on campus in Luleå, on Space Campus in Kiruna, and at campus in Skellefteå. Läs mindre
Luleå , Skellefteå , Kiruna + 2 Mer Mindre