Kriminell vetenskap

Allmänt

Programbeskrivning

Uppdraget för detta program är didaktisk (tillhandahållande av utbildning) och av vetenskaplig forskning, vilket innebär att å ena sidan vidarebefordra specialkunskap inom kriminalvetenskap och å andra sidan utbilda eleverna i forskningsverksamheten.

Det här programmets särskilda mål är:

 • Presentation av den nya strafflagen och den nya straffprocesslagen
 • Presentera den konstitutionella domstolens roll när det gäller att döma undantagen från oförfattningsförhållanden i brottmål, liksom Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i dessa frågor.
 • Analysera doktrinyttranden knutna till de senaste lagstiftningsförändringarna på fältet.
 • Presentation av lagaregler inom kriminalvetenskap, med särskild hänvisning till aspekter som rör korruption, organiserad brottslighet, penningtvätt, drogmissbruk, skatteflykt, brottslighet inom informatik mm
 • Den jämförande analysen av de viktigaste brottsliga och straffrättsliga institutionerna som finns i de europeiska ländernas förordningar.
 • Analysen av rättspraxis inom straffrättsliga och straffrättsliga områden, i enlighet med de befintliga lösningarna på detta område i EU-länderna.
 • Kapitaliseringen av den utbildade lärandeprocessen i och utanför landet.

Några av de studerade inom detta program ämnen är:

 1. Fördjupad särskild del Straffrätt
 2. Forensics: moderna utredningar och tekniker;
 3. Europas jurisdiktionssystem för att skydda de mänskliga rättigheterna.
 4. Verkställande straffrätt
 5. Straffrättsliga institutioner
 6. Institutioner som deltar i kampen mot internationella brott
 7. Företags strafflagstiftning;
 8. Individualisering av straffrättsliga sanktioner.

Studerande som examinerar denna magisterexamen har följande karriärmöjligheter:

 • Expert i att förebygga och bekämpa korruption,
 • Forensics expert,
 • Forskare inom juridik,
 • Forskningsassistent inom juridik,
 • Tullförbindelser,
 • Bedöma,
 • Åklagare,
 • Advokat.

Antagning baseras på de dokument som skickas in av kandidaterna, med hänsyn till grund jämförelsetal.

Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

This institution, founded in 1992, assumes the role of enriching the values of the Romanian culture and civilization, of supporting the assertion of national identity and spirituality, in order to dev ... Läs mer

This institution, founded in 1992, assumes the role of enriching the values of the Romanian culture and civilization, of supporting the assertion of national identity and spirituality, in order to develop our society as a democratic and social state of law. Läs mindre