M.Ed. i pedagogiskt ledarskap

Allmänt

Programbeskrivning

PeM Programöversikt

f

GSE har åtagit sig att ge sina studenter med erfarenheter av lärande som är personligt, äkta och omvälvande. Forskarstuderande i PeM Program skapar skräddarsydda lärandeplaner, utforska sina egna frågor genom aktionsforskning och andra former av utredning, och dela sitt arbete med publik inom och utanför GSE. De arbetar och lär samarbeta i en kohort modell som spänner över årskurser, discipliner och olika inlärningsmiljöer. GSE studenter har stora möjligheter att tillämpa teori till verkliga undervisning och lärande sammanhang samtidigt bidrar till bredare diskussioner om pedagogisk teori och praktik. Beläget inom en innovativ K-12 miljö, syftar GSE att utveckla ledare som har möjlighet att forma lärmiljöer som är både nyskapande och rättvis, att ta itu med frågor om teori och praktik den delen, och att kommunicera det med fältet i stort.

W

Den PeM i pedagogiskt ledarskap är tillgänglig som en ettårig heltid program eller två år deltid program för yrkesverksamma. Genom F-1 visum, i PeM Programmet är tillgängligt för internationella studenter. Varje heltidsstuderande, eller bosatt, är lärling hos skolledare eller lärare ledare i en av de tretton K-12 HTH skolor eller en ledare i charter förvaltningsorganisationen. Forskarstuderande öva ledarskap med fokus på eget kapital och djupare lärande vid utförandet av projekt som integrerar teori och praktik i sina skolmiljöer. Studenterna får stöd i att uppnå följande lärandemål:

Practice Tankeväckande Förfrågan & Reflektion (IR)

  • Reflekterande Practice (IR1): Reflektera över och kritiskt analysera sin egen praxis för att vägleda framtida åtgärder.
  • Anslutning (IR2): Syntetisera och anslut relevant teori och stipendium till sin egen praktik.
  • Vetenskaplig Inquiry (IR3): Design, uppförande och dela utredning som tar upp viktiga frågor från sin praktik.

Design Equitable lärmiljöer (D)

  • Instructional Design (D1): Arbeta med kollegor för att utforma strategier för lärande som betonar personalisering, ansluta till världen utanför skolan och erbjuder tillgång och utmaning till alla elever.
  • Program Design (D2): visa förståelse för hur fördelningen av vuxna och studentresurser påverkar skapandet av rättvisa lärmiljöer i skolorna.

Delta i ledarskap för skolan Change (L)

  • Underlättande (L1): Stöd och underlätta student- och lärar dialog fokuserar på att förbättra undervisning och lärande.
  • Samverkan (L2): Engagera kollegor och studenter i oförminskade ansträngningar för att skapa en rättvis, engagerande inlärningsmiljöer.
1
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The GSE prepares educators to design and to assume leadership in programs with a parallel commitment to equity, rigor, and relevance for all students. Rather than create replicas of High Tech High, ed ... Läs mer

The GSE prepares educators to design and to assume leadership in programs with a parallel commitment to equity, rigor, and relevance for all students. Rather than create replicas of High Tech High, educators learning through the GSE are encouraged to use our clinical sites as a context for learning: an opportunity to take risks, reflect on practice and shape their own vision for effective teaching, learning and leadership. Läs mindre