M.Sc. inom informationshantering

Allmänt

Programbeskrivning

Detta program är speciellt utformat för att tillhandahålla:

 • En möjlighet att visa hur tillämpningen av datorrelaterad teknik är en integrerad del av en effektiv affärsmiljö.
 • En tonvikt på förståelsen för hur ett effektivt datorsystem är en nyckelfaktor för att ett företag ska kunna få en konkurrenskraftig och strategisk fördel.
 • En övergripande övervägning av hur IT kan hanteras i organisationen.
 • En förståelse för hur strategiska IT-ramar kan etableras för att förbättra organisationens förmåga.

Varaktighet:
Heltid (12 månader)
Deltid (2-5 år)

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen i IT / datavetenskap och relaterade områden med ett minimum CGPA på 2,75 eller motsvarande som godkänt av senaten; ELLER
 • Kandidatexamen eller motsvarande men för CGPA under 2,75; kan godtas förutsatt att kandidaten måste ha fem års arbetserfarenhet inom relevanta områden.
 • Kandidater med motsvarande kvalifikationer som har flera års relevant branscherfarenhet.
 • Bevis på tillfredsställande engelskspråkliga färdigheter krävs för kandidater där engelska inte är deras första språk, såsom IELTS 6.0 eller högre eller TOEFL 550 eller högre.

Vem ska delta

Detta program är inriktat mot bransch- eller affärsverksamma som försöker utveckla sin karriär inom förvaltning av tekniska system och / eller produktion till förmån för organisationer. Chefer inom organisationer där informationsteknik spelar en viktig roll i ledningsfunktionerna och den effektiva driften av organisationen kommer att hitta detta program väldigt användbart.

Fördelarna med detta program

Efter framgångsrikt genomförande av detta program kommer du att kunna:

 • Demonstrera yrkeskompetenser inom en eller flera specialistområden inom IT-hantering
 • Rita på den teoretiska och tekniska kunskapen som finns tillgänglig och kunna använda detta till professionell fördel
 • Kommunicera effektivt i tekniska och professionella miljöer
 • Visa initiativ och oberoende av tanke i teknisk projektering och design
 • Uppskatta hur en effektiv teknikbaserad infrastruktur är en nyckelfaktor för att ett företag ska kunna få en konkurrensfördel
 • Demonstrera en kritisk medvetenhet om vikten av IT i systemutveckling
 • Utveckla en uppskattning av ledningssammanhanget inom vilket mjukvaru- och IT-system utvecklas
 • Analysera, designa och utvärdera möjliga utvecklingar inom ett specialiserat disciplinområde för att öka kunskapen och förståelsen för en IT-miljö

Programmoduler

Programmet består av nio kursmoduler, forskningsmetodikmodulen och en huvudavhandling.

Det finns 10 obligatoriska kärnmoduler och du måste välja ett valfritt från de listade.

Kärnmoduler
 • IT-projektledning
 • Teknikledning
 • Integrerad systemhantering
 • Strategisk planering och systemutveckling
 • Kunskapshantering
 • Informationssäkerhetsarkitekturer
 • Forskningsmetodik
 • Nätverksdesign
 • Datahantering
 • Avhandling
  • Internetapplikationer
  • Företagsapplikationer
* Valfria moduler kan vara förvalda för elever i början av termin. Om eleverna önskar byta de här valfria valmodulerna kan de välja mellan de aviailerbara modulerna som erbjuds under terminen ELLER bland de intensiva leveransmodulerna - men sådana förändringar kan förlänga studiens längd.


Avhandling/>

Du uppmanas att slutföra branschbaserade stora projekt / avhandlingar som är relevanta för ditt arbete och organisation eller någon väsentlig ide från de moduler som tagits. Projektet bör betona hur ett effektivt datorsystem är en nyckelfaktor för att ett företag ska kunna få en konkurrenskraftig och strategisk fördel. Detta skulle normalt innebära att man utformar, rekommenderar eller genomför en innovativ lösning på ett problemområde.

avgifter

MALAYSIAN STUDENTFEST:
Kursavgifter:
Totalt: RM 29 500 £ 250

HIDA INTERNATIONELLA STUDENTFEST:
Kursavgifter:
Totalt: RM 36 800 (USD 8 770) £ 250

KPT / JPS (N / 482/7/0149) (MQA / PA8835) 22/07

All information är korrekt vid tidpunkten för offentliggörandet men kan komma att ändras av intresse för kontinuerlig förbättring.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) is amongst Malaysia’s Premier Private Universities and is where a unique fusion of technology, innovation, and creativity works effecti ... Läs mer

The Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU) is amongst Malaysia’s Premier Private Universities and is where a unique fusion of technology, innovation, and creativity works effectively towards preparing graduates for significant roles in business and society globally. APU has earned an enviable reputation as an award-winning University through its achievements in winning a host of prestigious awards at national and international levels. Läs mindre