M.arch 2

Allmänt

Programbeskrivning

SCI-Arc M.Arch två program är en tvåårig, fem sikt professionell Master of Architecture programmet. Målet är att omvärderingen av arkitektur; Det är särskilt utformat för att bygga vidare på och ompröva kunskap från en tidigare grundexamen inom området.

Öppen för sökande med minst en fyraårig examen i arkitektur, eller motsvarande utomlands, kräver programmet närvaro för höst- och vårtermin i det första året, och hösten, våren och sommaren när det gäller det andra året. Studenterna introduceras till avancerade kritiska perspektiv på samtida arkitekturfrågor och undersöka de komplexa och skiftande relationer mellan arkitektur och kulturella, politiska, ekonomiska och sociala förändringar.

Mars

Programmet fungerar som ett laboratorium för att identifiera nya möjligheter för integration av nya tekniker och teknologier. Eleverna lär sig den senaste utvecklingen inom tillverkning och få en förståelse för konstruktionsmetoder och deras historiska och nutida sammanhang. Efter avslutad tre sikt kärnsekvens, kan de välja mellan en mängd olika vertikala studior och valbara seminarier.

Studenter slutföra sina studier med en utforskade oberoende arkitektonisk avhandling, som de presenterar i en offentlig utställning.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Located in downtown Los Angeles, SCI-Arc is a center of innovation and one of the nation’s few independent architecture schools.

Located in downtown Los Angeles, SCI-Arc is a center of innovation and one of the nation’s few independent architecture schools. Läs mindre