Master of Arts i internationella relationer

Varaktighet av träning i termin: 4 akademiska terminer

Antal poäng som ska uppnås inom ramen för programmet: 120 hp

Detta är en tvåårig engelskspråkig programutbildning framtida specialister i regionala och internationella frågor med en övergripande förståelse för världspolitik och internationella relationer. Programmet är värd av CUB: s institut för internationella studier där studenterna har möjlighet att välja mellan ett urval av områdesspecialist och språkkurser för att bygga upp en användbar portfölj. Dessutom har programmet ett tvärvetenskapligt område med starka IR, internationella juridiska och världsekonomiska dimensioner. En solid bakgrund inom samhällsvetenskap och en rad generalistkurser, som teorier om internationella relationer och jämförande utrikespolitik, erbjuds, samt fokus på EU-angelägenheter och Central- och Östeuropa: s interaktion med världspolitikens bredare sammanhang och den globala ekonomin.

Vårt uppdrag

Tyngdpunkten ligger på att träna elever som är bemyndigade med analytiska (tolkande, kritiska tänkande och problemlösande) färdigheter som gör det möjligt för dem att använda kunskaper för praktiska ändamål.

Det är en perfekt förberedelse för dem som vill bedriva en karriär inom offentlig förvaltning, internationella institutioner, icke-statliga organisationer eller multinationella företag som är baserade eller verksamma i Central- och Östeuropa, men det ger samtidigt en mer global synvinkel.

Program undervisas på:
Engelska

Se 4 fler kurser från Corvinus University of Budapest, Faculty of Social Sciences and International Relations »

Denna kurs är På campus
Startdatum
Sep 2019
Duration
4 terminer
Heltid
Deadline
Efter plats
Efter datum
Startdatum
Sep 2019
Slutdatum
Sista anmälningsdag

Sep 2019

Location
Sista anmälningsdag
Slutdatum