MA i teologi, fantasi och kultur

Allmänt

Programbeskrivning

MA genomförs deltid över minst två år och högst fem år. Studenter vid Sarum College avslutar vanligtvis examen inom tre år (två år för den undervisade delen och ytterligare ett år för avhandlingen). Studenter som tillfredsställande genomfört sex undervisade moduler och en självständig studie (180 hp) får en MA som ges av University of Winchester. Studenter som tillfredsställande genomför tre lärda moduler (60 hp) och avslutar får ett doktorsexamen. Studenter som på ett tillfredsställande sätt fullföljer sex undervisade moduler (120 hp) och avslutar får ett doktorsexamen.

Alla undervisade moduler är värda 20 poäng. Studenter förväntas slutföra de två kärnmodulerna (obligatoriska) och fyra valfria moduler. Detta kan inkludera vilken modul som helst från ett annat Sarum MA-program.

KÄRNEMODUL - Teologi och mänsklig kultur (20 högskolepoäng) - Studenter utforskar naturen i förhållandet mellan teologi och kultur genom kreativa och kritiska perspektiv. Studenterna får förfina och uppdatera sina kunskaper om teologer och viktiga teologiska debatter när de relaterar till mänsklig kultur, visa hur centrala teman i teologin uttrycks genom olika former av kultur i historien och idag, och få kritiskt reflektera över mänsklig kultur genom olika tvärvetenskapliga perspektiv. Studenterna kommer att introduceras till gränssnittet mellan den gudomliga och mänskliga kulturen och bli bekanta med de distinkta metodologiska tillvägagångssätten som tas inom sociologiska, filosofiska och teologiska studier av kultur. Studenter kommer att ägna sig åt den tvärvetenskapliga karaktären av kulturstudier från 1600-talet till idag och få en uppskattning av de kreativa interaktionerna mellan olika sätt att förstå kultur. Som kärnmodul kommer studenterna också att introduceras till relevanta forskningsmetoder och färdigheter som en del av deras introduktion till programmet.

OBLIGATORISK MODUL - Text, tolkning och fantasi (20 poäng) - Bilderna, berättelserna, myterna och lärorna i Bibeln har tjänat som en grund för den västerländska kulturella fantasin. När man läser i varje nytt kulturellt sammanhang kräver Bibeln att man blir känslig för både läsning av texten och handlingen att läsas av texten. Studenterna kommer att engagera sig i kritisk och kreativ hermeneutik och en djupare och närmare läsning av de bibliska texterna själva, se hur dessa texter informerar och informeras av mänsklig kreativitet. Studenterna kommer att bedriva intertextuell analys och erbjuda möjligheten att jämföra olika typer av text (helig och på annat sätt) och uppmuntras att utforska en mängd original- och fantasitolkningar av vissa bibliska texter. VALFRIA MODULER - MA vid Sarum College erbjuder ett brett utbud av valfria moduler. Varje modul går vartannat år och datumen för de valfria modulerna kommer att finnas tillgängliga två år i förväg för att hjälpa studenterna att planera sitt studieprogram.

Senast uppdaterad Jan 2021

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

Sarum College is an ecumenical centre for Christian study and research where our passion is learning that nourishes the human spirit. Welcoming people of all faiths and none, we offer space and time f ... Läs mer

Sarum College is an ecumenical centre for Christian study and research where our passion is learning that nourishes the human spirit. Welcoming people of all faiths and none, we offer space and time for enquiring minds to grow in wisdom and courage. Läs mindre