Masterprogram i humaniora

Masterprogram i humaniora, så kallade Master of Arts (förkortat MA eller M.A.) är utbildningar på högre nivå som finns på universitet runt om i världen. Att ta en masterprogram i humaniora kan ge en rad olika fördelar, från bättre karriärutsikter till förbättrad problemlösning och förbättrad förmåga att fatta beslut.

Dessutom kan en Master of Arts leda till en forskarutbildning på ett PhD-program. Specialiserade ämnen inom discipliner inom konst, humaniora, samhällsvetenskap, och ibland företagsekonomi och juridik, räknas som humanistiska. På masterprogram i humaniora krävs det ofta av studenten att han eller hon genomför forskning och presenterar denna i en uppsats för att erhålla sin examen.

Mängden olika Master of Arts-program kan vara överväldigande - men låt inte det stoppa dig! Börja söka genom att titta på de mest populära mastergraderna som anges nedan.

Nya filosofie magister

Central European University

Master Of Arts In Economics

Januari 18, 2018
Det amerikanska ackrediterade tvååriga MA-programmet i ekonomi lanserades 1994/5. Programmet är registrerat i USA av styrelsen för New York State Education Department.

City University of London

MA I Diplomati Och Utrikespolitik

Januari 16, 2018
Studera Diplomati och Utrikespolitik för att få en unik förståelse för hur världens globala styrelse fungerar och utveckla de färdigheter som krävs för att driva en karriär i den.

Goethe University Frankfurt

Master Of Arts I Estetik

Januari 2, 2018
I ett tecken på många platser diagnosen upplösning av konstnärliga och progressiv estetisering livsvärld, ger frågan om konst och estetisk upplevelse i en ny aktualitet som kräver objekt och svar tvärvetenskapliga. Långt bortom det smala området av den filosofiska estetik Dessutom täcker den historiskt alla områden av konstteori, teorin om konst oc… [+]h estetiska problem uppstår tvärs de olika områdena av den konstnärliga produktionen och dessa discipliner av humanvetenskaperna är anslutna via en respektive referensobjektet. [-]

Universitet i Sverige

Ändra plats

Vad är en Master of Arts-examen?

Från latinets Magister Artium är en så kallad "Master of Arts" (förkortat till MA, M.A. eller AM) en examen som utfärdas av universitet världen över. De flesta Master of Arts-program passar in i något av följande akademiska grupperingar: humaniora, geografi, antropologi, samhällsvetenskap, kommunikation, lingvistik och på några universitet teologi eller omvårdnad. En MA skiljer sig från en så kallad "Master of Science" (MSc), som är en grad inom naturvetenskap, teknik, teknologi, medicin eller ibland företagsekonomi. En Master of Arts-examen, eller en humanistisk masterexamen, ger studenten en bred förståelse inom ett särskilt ämnesområde eller tvärvetenskapligt område.

Vilka är fördelarna med att ta en masterexamen inom de humanistiska ämnena?

Det finns ett antal mätbara fördelar med att ta en "Master of Arts", som kan relateras till professionella, personliga och akademiska motiv. De som har en MA-examen anses vara högt kvalificerade inom sitt område, och har ofta större chanser att få jobb än de som bara har en kandidatexamen eller gymnasieexamen. De ämnesområden som räknas som humanistiska erbjuder specialister inom dessa områden möjligheten att välja bland en mängd olika karriärvägar. De utmaningar som studenter på ett masterprogram i humaniora möter förbereder dem på de yrkesmässiga utmaningar de kommer att stöta på under hela sin karriär. Den oberoende forskning som vanligtvis krävs av MA-studenter för att slutföra ett examensarbete på masternivå gör att studenterna lär sig forskningsmetoder som de kommer att ha nytta av under sina framtida åtaganden.

Vad studerar man på ett masterprogram inom de humanistiska ämnena?

Masterprogram inom humaniora erbjuds inom en rad olika ämnesområden och fördjupningsområden. Inom humaniora erhåller man en så kallad MA för studier inom litteratur, historia, språk, religion, klassiska språk, filosofi, bildkonst och scenkonst. Mastergraden är oftast specialiserad inom ett visst ämnesområde som hör hemma inom dessa akademiska disciplinerna. Till exempel kan man få en magisterexamen (MA) i barnlitteratur, rysk kultur och konst, politisk teori och rättsteori eller i biblisk litteratur. Det finns också masterprogram i geografi, antropologi och samhällsvetenskap, så som en MA i social-och kulturgeografi eller en masterexamen i kulturantropologi och utvecklingssociologi.

Vilken typ av karriärförbättring kan du räkna med om du tar en humanistisk masterexamen?

Då en humanistisk masterexamen tar dig till en ny nivå av specialisering inom ett visst område, utöver det en kandidatexamen ger, kan en MA vara till stor hjälp för att förbättra dina karriärmöjligheter. Yrkesverksamma som redan har byggt upp en viss erfarenhet inom sitt område kan vara berättigade att få en befordran om de tar en humanistisk masterexamen. Studenter på masterprogram inom humaniora som kommer direkt från ett kandidatprogram är ofta kvalificerade för mer avancerade och bättre betalda jobb efter examen.

Hur mycket kostar det att ta en masterexamen?

Undervisningsavgiften och andra kostnader i samband med en humanistisk masterexamen varierar kraftigt från universitet till universitet, och också från land till land. En del privata och offentliga lärosäten erbjuder ekonomiskt stöd i form av stipendier, återbetalning av undervisningsavgifter eller stipendier för masterstudenter inom humaniora. Det specifika universitetets antagningskontor kan ge mer precis information om de aktuella kostnaderna för ett MA-program.

Varför bör man ta en nätbaserad masterexamen?

Det finns ett antal fördelar med att ta en masterexamen på nätet. Onlinestudier ger möjlighet att arbeta under studietiden, vilket kan vara en stor lättnad för studentens ekonomi. Studenter på nätbaserade masterprogram inom humanistiska ämnen använder teknologi och e-lärande för att utveckla högst relevanta tekniska färdigheter jämte sina akademiska kunskaper. Direkt kommunikation med sin professor är ibland mer genomförbar på ett nätbaserat masterprogram.

Hur skiljer sig humanistiska mastergrader från varandra i olika länder?

Universitet i vissa länder erbjuder masterprogram inom en del ämnesområden som "MA" medan de samma programmen i andra länder räknas som Master of Science (MSc) eller Master of Philosophy. Till exempel så får många som studerar filosofi en MA-examen när de avslutar sina studier. Men i Storbritannien, Kanada, Australien, Finland, Norge, Hong Kong, Spanien, Malaysia och några andra länder finns det en specifik Master of Philosophy-grad. I en del länder kan en humanistisk masterexamen i juridik vara ett alternativ istället för den traditionella Master of Laws (LL.M.). Du kan läsa mer om humanistiska masterprogram i olika länder runt om i världen just här!