Filter
Filosofie magister
Sverige Studietyp: Alla Tempo: Alla

Se de 20 mest populära masterprogrammen i humaniora i Sverige 2019

MA tillämpad lingvistik är den vanligaste av ett antal mästare, eller MA som de är allmänt kända, som har en högre koncentration på vetenskap och fokusera mindre på klassrummet.

Sverige, officiellt Konungariket Sverige, är ett skandinaviskt land i norra Europa. Sverige gränsar Norge och Finland, och är ansluten till Danmark med en bro-tunnel över Öresund. Sverige är en utvecklad postindustriellt samhälle med en avancerad välfärdsstat. Levnadsstandarden och livslängd rankas bland de högsta i världen.

Kontakta universitet Mest populära MA-program i Sverige 2019

Läs mer Läs mindre

sökresultat funna

Linköping University

Att ta itu med några av de mest utmanande frågor i dagens värld, avser detta nya program etnicitet och migration till den globala ekonomiska och kulturella förändringar, ... [+]

Att ta itu med några av de mest utmanande frågor i dagens värld, avser detta nya program etnicitet och migration till den globala ekonomiska och kulturella förändringar, och för system av dominans och motståndsrörelser. Du lär dig att analysera orsakerna till migration, samt dess konsekvenser för nya formationer av ras, kön, arbete, medborgarskap, sjukvård, välfärd och kultur.

Magisterprogrammet avser etnicitet och migration till global ekonomisk och kulturell förändring, och till system för dominans och motståndsrörelser. Programmet är tvärvetenskapligt integrera humaniora och samhällsvetenskap, och animerade av ett åtagande till kritiska, innovativa och användbara metoder för frågor och problem inom det breda området etniska och migrationsstudier.... [-]

Sverige Linköping
September 2019
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Linköping University

Vuxenutbildning och global förändring är utformad för att öka utövares förmåga att arbeta i den globaliserande världen och att utmana de traditionella perspektiven av glo ... [+]

Regeringar över hela världen uppmuntrar medborgarna att träna och utbilda sig för att vara konkurrenskraftiga i en ansluten värld. Kritiska diskurser om globalisering kräver förmåga att lära sig i situationer som spänner över stora kulturella och geografiska skillnader. Vårt program är för dem som vill förstå vuxenutbildning inom ramen för globala förändringar inom ett unikt digitalt lärandeformat som har vunnit internationellt erkännande.

Online inlärning och masterprov

Detta masterprogram förbättrar elevernas förmåga att arbeta i en globaliserande värld och utmana de traditionella perspektiven på globaliseringen. Vårt program är ett lika samarbete mellan Linköping University och partneruniversiteter i Kanada (University of British Columbia), Sydafrika (Western Cape University) och Australien (ny partner som ska meddelas).... [-]

Sverige Linköping
September 2019
Engelska
Deltid
1 år
Internet
Läs mer på svenska
Lund University

Detta masterprogram ger dig möjlighet till tvärvetenskaplig specialisering. Syftet är att förbereda dig för forskningstudier inom mediehistoria samt filmstudier och att a ... [+]

Programmet ger filmstudier och mediehistoriska studenter en möjlighet för tvärvetenskaplig specialisering. Fält-, film- och mediehistoriens namn understryker att medierna placeras i ett historiskt och därför socialt, kulturellt och politiskt sammanhang. Förändringsprocessen inom medielandskapet studeras också ur ett ekonomiskt, tekniskt och estetiskt perspektiv. Programmets mål är att förbereda studenterna för forskningstudier inom mediehistoria samt filmstudier och att arbeta inom olika typer av film- och medieaktiviteter: förlag, journalistik, medieföretag, mediearkiv, medieutbildning och kommunikation. MA i film- och mediehistoria är ett tvåårigt program med möjlighet att slutföra programmet efter två terminer med ett års magisterexamen.... [-]

Sverige Lund
September 2019
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Lund University

Detta är ett nyligen lanserat magisterprogram i det tvärvetenskapliga området för mänskliga rättigheter, med en profil inom humaniora. Programmet kombinerar historiska, f ... [+]

Detta är ett nystartat magisterprogram i det tvärvetenskapliga området för mänskliga rättigheter, med en profil inom humaniora. Programmet kombinerar historiska, filosofiska, politiska och juridiska perspektiv på det komplexa fenomen som mänskliga rättigheter representerar i vår värld. Undervisningsfakulteten speglar den akademiska bredden av masterprogrammet. Vi är fast beslutna att mänskliga rättigheter måste betraktas och studeras inte bara som etiska principer eller grund för lag och politik utan även som en del av en demokratisk samhälls infrastruktur. Studenter har möjlighet att slutföra en praktikplats som en del av sina studier. Programmet erbjuds av divisionen Human Rights Studies vid Historiska institutionen, som också är hem till det enda doktorandprogrammet i tvärvetenskapliga mänskliga studier i Sverige.... [-]

Sverige Lund
September 2019
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Lund University

Denna Master 's program syftar till att stärka studenternas teoretiska kunskaper och förståelse för den avgörande betydelse som bilder och andra visuella uttryck för komm ... [+]

Programöversikt

Denna Master 's program syftar till att stärka studenternas teoretiska kunskaper och förståelse för den avgörande betydelse som bilder och andra visuella uttryck för kommunikation i samhället. Visualitet studeras ur ett kritiskt och intermediala perspektiv, som omfattar delar av ljud eller musik, och där aspekter som makt, historia, sociala relationer, genus och etnicitet är centrala. Programmet är främst konstruerad som en tvärvetenskaplig kombination av konst- och bildvetenskap, Filmvetenskap, och musikvetenskap. Dessutom roll visuell kommunikation (och i viss mån dess hörsel förstärkningar) analyseras -in konstnärliga liksom mass mediala former - när det gäller att forma de stora frågorna i livet.... [-]

Sverige Lund
September 2019
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Lund University

Detta gemensamma mästersprogram är inriktat på de formativa perioderna av judendom, islam och kristendom, deras gemensamma rötter, tidig interaktion och bidrag till den e ... [+]

Europas religiösa rötter (RRE) är ett tvåårigt nordiskt magisterprogram som erbjuds av Centrum för teologi och religionsvetenskap på Lund University i samarbete med Aarhus, Köpenhamn och Oslo. Programmet är inriktat på de formativa perioderna av judendom, islam och kristendom, deras gemensamma rötter, tidiga interaktioner och bidrag till den europeiska kulturen. Programmet förbereder eleverna för pedagogiskt och socialt arbete i ett multireligiöst samhälle eller forskning om de tre religions roll i Europas historia och samhälle. Genom programmet förvärvar studenterna detaljerad kunskap om bildandet av de tre religionerna och deras interaktion med varandra samt kompetens som är relevant för alla yrken eller studier där de tre religions roll är av betydelse. Programmet är unikt i sitt fokus på bildandet av alla tre religioner i ett komparativt perspektiv.... [-]

Sverige Lund
September 2019
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Lund University

Programmet syftar till att stärka din historiska kunskap och teoretiska förståelse för relationerna mellan litteratur, kultur och moderna medier. Du kan specialisera dig ... [+]

Syftet med detta program är att stärka elevernas historiska kunskaper och teoretiska förståelse för relationerna mellan litteratur, kultur och moderna medier. Studenter kan välja mellan specialisering på engelska , franska , allmänna , tyska , ryska , spanska eller jiddiska litteraturen eller skandinaviska studier . Det finns teoretiska kurser, diskuterar estetiska och kulturella ämnen av allmän karaktär, samt kurser inriktade på specifika litterära genrer, teman eller historiska perioder. Kritisk uppmärksamhet ägnas också åt de många former som litteratur går in i media och den offentliga arenan i det moderna samhället. Examinationen sker i form av en magisteruppsats.... [-]

Sverige Lund
September 2019
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Lund University

Detta är ett tvärvetenskapligt masterprogram med ett unikt perspektiv på Europa. Vårt fokus är på kultur, identitet, kommunikation och historia, i kombination med teoreti ... [+]

Detta är ett tvärvetenskapligt magisterprogram med ett unikt perspektiv på Europa. Vårt fokus är på kultur, identitet, kommunikation och historia, i kombination med teoretisk förfining och karriärpragmatism. Programmet drar nytta av närvaron av Centrum för europeiska studier, ett forskningsinriktat nätverk över Lund University . Föreläsningarna ges av kvalificerade lärare med exemplariska forsknings- och undervisningsprotokoll samt gästtalare från både akademi och näringsliv. Vårt program erbjuder således en solid teoretisk grund för studier av europeisk kultur, identitet och politik. Dessutom utvecklar den elevernas praktiska färdigheter genom en projektledning och möjlighet att gå på praktik.... [-]

Sverige Lund
September 2019
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Lund University

Detta masterprogram erbjuder specialiseringsalternativ på arabiska / semitiska språk, engelska, grekiska, moderna grekiska, latinska, italienska, rumänska, svenska / skan ... [+]

Lund University erbjuder dig en unik möjlighet att bedriva avancerade studier på språk och språkvetenskap på magisternivå. På Centrum för Språk och Litteratur får du tillgång till de modernaste resurserna för forskning och utbildning.

Du kommer att studera tillsammans med studenter från ett antal olika specialområden, som arabiska / semitiska språk, engelska, grekiska, moderna grekiska, latinska, italienska, rumänska, svenska / skandinaviska språken, kinesiska, japanska, fonetik och allmän språkvetenskap.

Alla masterstudenter deltar i obligatoriska kurser gemensamma för alla specialiseringar samtidigt som de fördjupa sina kunskaper i sina specialiseringers egna kurser. Programmet kombinerar sålunda en bred och sund bas i avancerad lingvistik med en expertis inom din egen specialisering.... [-]

Sverige Lund
September 2019
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Lund University

Detta gemensamma mastersprogram betonar användningen av etnografi och kulturell analys som ett medel för att hjälpa organisationer och företag samt kommunala och samhälls ... [+]

Tillämpad kulturell analys är ett tvärvetenskapligt arbets- och studierätt som påverkas starkt av kulturteoretiska perspektiv och etnografiska metoder som kommer från studier som antropologi, etnologi och folklore. Det betonar undervisningen och genomförandet av strategier för samverkan mellan universitetsutbildade forskare och aktörer utanför universitetets system.

Programmet syftar till att utveckla och fördjupa elevernas kunskaper och färdigheter inom tillämpad kulturell analys. Det betonar användningen av etnografi och kulturell analys som ett medel för att hjälpa organisationer och företag samt kommunala och samhällsbaserade aktörer att utveckla sina tjänster, produkter och offentliga program. Det gör det samtidigt som man arbetar för att möjliggöra för aktörerna att hitta lösningar på problem de kan möta som en del av deras dagliga aktiviteter.... [-]

Sverige Lund
September 2019
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Lund University

Detta masterprogram har tre specialiseringar: arrangemang och komposition, orgel och tangentbord, samt sångmusik och kör. Vårt mål är att vidareutveckla musiker som har h ... [+]

Kandidatprogrammet i kyrkmusikprogrammet har tre specialiseringar: arrangemang och sammansättning , organ och tangentbord , samt sångmusik och kör .

Programmet syftar till att utbilda musiker som har höga konstnärliga, pedagogiska och professionella förmågor. Efter avslutad utbildning ska studenten ha avancerad kunskap och färdigheter för att kunna arbeta inom en professionell musikers olika funktioner och engagemang - antingen som en solist, medlem av ett etablerat ensemble eller som kyrkans musiker i Svenske Kyrkan eller inom andra valörer. Studenten måste också ha utvecklat de färdigheter som krävs för fortsatta eller fördjupade studier som i stor utsträckning är autonoma. Vidare ska studenten ha förvärvat grundliga entreprenörskap som ökar sin yrkesmässiga mångsidighet i ett ständigt föränderligt kyrkliga och kulturella liv.... [-]

Sverige Lund
September 2019
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Lund University

I detta masterprogram i arkeologi utbildas du i hur man gräver och dokumenterar förflutna, hur man bevarar artefakter, hur man analyserar byggnader och hur man kommunicer ... [+]

Detta program kombinerar höga vetenskapliga och teoretiska normer med intensiv praktisk utbildning inom arkeologi, kulturarv och museologi. Du kommer att bli utbildad i hur man gräver och dokumenterar det förflutna, hur man bevarar artefakter, hur man analyserar byggnader och hur man kommunicerar dina resultat och forskningsresultat till en bredare publik.

Särskilda funktioner i programmetProjektbaserat lärandeArkeologiska fältskolan vid vikingåldern UppåkraEtt brett utbud av kurser med direkt koppling till våra professors aktuella forskningsprojekt: Byggnader som arkeologi, digital arkeologi med fokus på GIS och virtuell verklighet och arkeologiska studier MänniskorProgrammoduler / kurser... [-]
Sverige Lund
September 2019
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
University of Borås

Textilhantering - Fashion Management-programmet fokuserar på modebranschmarknaden, där designprocessen är avgörande och varumärkesbyggande, affärskommunikation och markna ... [+]

Om du vill lära dig mer om marknadsföring och konsumentbeteende i förhållande till mode och textilier, så är detta utbildning för dig. Här får du grundläggande kunskaper i textilvärdekedjan och specialiseras i marknadsföring och kommunikation.

Denna utbildning ger dig verktyg för att hantera marknadsföring och konsumentbeteende i textil- och modeprocesser. Du får grundläggande kunskaper om hur man hanterar textilvärdes kedjor med ett särskilt fokus på hållbarhet.

Textilhögskolan är bara rätt plats att studera mode. Här hittar du välutrustade laboratorier, innovation och forskning inom teknik samt design, som ofta genomförs i samarbete med branschen. Eftersom Boråsregionen är en textilregion, finns det goda möjligheter till samarbeten, praktik och examensarbete i närstående företag. Textilhögskolan är en del av University of Borås och alla program inom textil finns här, www. HB .se / sv / The-Swedish-School-of-Textiles /... [-]

Sverige Borås
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
University of Borås

Detta program kommer att förbereda dig för anställning i ledning eller kvalificerade forskningsfunktioner inom alla områden hos ett textilrelaterat företag, till exempel ... [+]

Vill du lära dig mer om hållbarhet i textilvärdekedjan och hur olika delar av denna kedja påverkar varandra? Då kan det här vara utbildning för dig. Här får du grundläggande kunskaper i textilvärdekedjan och specialiserar dig i hantering av olika delar av försörjningskedjan.

Denna utbildning ger dig verktyg för att hantera marknadsföring och konsumentbeteende i textil- och modeprocesser. Du får grundläggande kunskaper om hur man hanterar textilvärdes kedjor med ett särskilt fokus på hållbarhet.

Textilhögskolan är bara rätt plats att studera mode. Här hittar du välutrustade laboratorier, innovation och forskning inom teknik samt design, som ofta genomförs i samarbete med branschen. Eftersom Boråsregionen är en textilregion, finns det goda möjligheter till samarbeten, praktik och examensarbete i närstående företag. Textilhögskolan är en del av University of Borås och alla program inom textil finns här, www. HB .se / sv / The-Swedish-School-of-Textiles /... [-]

Sverige Borås
Kontakt Skolan
Engelska
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
University of Gothenburg, Faculty of Arts

Filosofins historia är en historisk såväl som en filosofisk disciplin. Det är filosofiskt eftersom det söker upphov till samtida filosofiska debatter. Det är historiskt e ... [+]

Filosofins historia är en historisk såväl som en filosofisk disciplin. Det är filosofiskt eftersom det söker upphov till samtida filosofiska debatter. Det är historiskt eftersom det försöker förstå dessa ursprung på eget sätt och i sitt eget sammanhang. Följaktligen måste utövarna vara inte bara filosofiskt kompetenta utan också skickliga i användningen av historiska metoder.

Dessutom, i den antikens och medeltida västvärlden skrev filosofer från Platon och Aristoteles till Thomas Aquinas och William Ockham i antingen grekiska eller latinska. Det betyder att alla som vill veta vad de här filosoferna verkligen sa, utan de snedvridningar som oundvikligen orsakats av översättningar, måste också förstå de klassiska språken och liknande relaterade hjälpdiscipliner som paleografi och textkritik.... [-]

Sverige Gothenburg
September 2019
Engelska
Heltid
Campusstudier
Läs mer på svenska