MPhil i miljövetenskap

Allmänt

Programbeskrivning

Normal längd: 2 år (heltid)

Science Unit vid Lingnan University har fem medlemmar vars forsknings- och undervisningsintressen täcker kärnområden inom miljövetenskap inklusive ekologi, evolution, geologi, geografi, stadsstudier och miljöutbildning. Viktiga områden av forskningsintresse är (1) Evolution, ekologi och bevarande och (2) Urban klimat, luftföroreningar och miljöhälsa. Som ett liberalt konstuniversitet ger Lingnan University en unik forskarupplevelse inom miljövetenskap genom att kombinera expertis inom Science Unit med de tre fakulteterna (Arts, Social Sciences and Business), samt partnerskap med lokala och internationella icke-statliga organisationer. Detta program kommer att utrusta studenter med en stark teoretisk bakgrund inom miljövetenskap, samt ge en mångfald av praktiska, erfarenhetsupplevelser som krävs för att lyckas inom detta område.

Forskningsområden

Viktiga forskningsområden:

 1. Evolution, ekologi och bevarande
  • Filogenetik och populationsgenetik
  • Sötvatten och landlig ekologi
  • Undersökningar av djurhandeln i Asien
  • Utveckling av ny teknik för att hjälpa till att upprätthålla handel med vilda djur
 2. Stadsklimat, luftföroreningar och miljöhälsa
  • 3D-GIS och rumslig modellering
  • Miljökonsekvensbedömning (stadsklimat och luftföroreningar)
  • Miljöepidemiologi och hälsoteknik
  • Miljömedvetenhet och hållbarhet

Antagningskriterier och krav

 • En student tillträde till universitetet baseras på akademisk lämplighet och potential för ett program. Det bör inte finnas någon diskriminering på grund av kön, ålder, ras, religion, etniskt ursprung eller fysiskt funktionshinder eller andra skäl.
 • En sökande om antagning till kandidatur till graden MPhil bör normalt:
  • a) ha en relevant kandidatexamen med utbildning i första eller andra klass eller på en motsvarande standard tilldelad av en högskola som erkänts för detta ändamål av universitetet; eller
  • b) ha fått en motsvarande kvalifikation; eller
  • c) Har tillhandahållit tillfredsställande bevis för akademisk och professionell prestation.
 • Förutom ovanstående bör en sökande vars examen inte kommer från en högskola i Hong Kong eller ett engelsktalande land få ett lägsta poäng på 550 (pappersbaserat test) eller 79 (internetbaserat test) i testet av Engelska som främmande språk (TOEFL), eller ett bandpoäng på 6,5 eller högre i International English Language Testing System (IELTS), eller en motsvarande poäng i ett erkänt test, eller en motsvarande kvalifikation för att bevisa hans / hennes språkkunskaper som kommer övervägas från fall till fall. De sökande måste uppfylla eventuella ytterligare krav som fastställs av de program som de ansöker om antagning till.
 • (Obs: För IELTS- och TOEFL-kvalifikationer för antagning till intag 2020-21 och framåt accepterar universitetet endast resultat som är inom giltighetsperioden, nämligen 2 år, från tidpunkten för inlämning av en ansökan om antagning för den specifika intagskohorten. )
 • Vissa av programmen har angett ytterligare antagningskrav. De sökande måste uppfylla eventuella ytterligare krav som fastställs av de program som de ansöker om antagning till.
 • Språket för att skriva en avhandling ska bestämmas vid antagningen. En avhandling ska skrivas på engelska förutom för kandidater vid avdelningen för kinesiska eller de som på annat sätt har godkänt att skriva sina avhandlingar på kinesiska eller på annat språk. En sökande som avser att skriva sitt examensarbete på ett annat språk än engelska ska ange sådant i ansökningsformuläret för antagning för behandling av den berörda institutionen. En sökande kommer inte att fördrivas under antagningsprocessen på grund av sitt val av språk för avhandlingen, förutom att den antagande institutionen måste överväga sin förmåga att övervaka och granska det avhandlingen på det föreslagna språket.

Ytterligare antagningskrav

 • Relevanta huvudfärdar inkluderar en mängd majors från miljövetenskap. Studenter som inte uppfyller detta krav men visar potential att integrera idéer inom en rad olika discipliner för att främja miljövetenskap kan övervägas.
 • Kommer att acceptera betyg C eller högre i Cambridge Test of Proficiency in English Language eller C eller högre på engelska i det utländska allmänna utbildningscertifikatet

Information för allmänna förfrågningar:

 • Kontaktperson: Me Mei Chan
 • E-post: scienceunit@ln.edu.hk
 • Telefonnummer: 2616-7412
 • Faxnummer: 2616-5340
 • Adress: Rum NAB116, 1 / F, New Academic Block, Lingnan University , Fu Tei, Tuen Mun, New Territories, Hong Kong
Senast uppdaterad November 2019

Om skolan

Lingnan University is the liberal arts university in Hong Kong and we have the longest established tradition among the local institutions of higher education. Our history can be dated back to 1888, wh ... Läs mer

Lingnan University is the liberal arts university in Hong Kong and we have the longest established tradition among the local institutions of higher education. Our history can be dated back to 1888, when our forerunner, the Christian College in China, was founded in Guangzhou, and to 1967, when the institution, as Lingnan College, was re-established in Hong Kong. In 2015, Lingnan University was named as one of the “Top 10 Liberal Arts College in Asia” by Forbes. Läs mindre