MS i industriell

Allmänt

Programbeskrivning

VÅRT UPPDRAG

Den industriella

VISION STATEMENT

Syftet med industri- och systemteknikprogrammet är att producera akademiker som säkerställer professionella ingenjörsställningar, som utövar yrket etiskt och effektivt, som behåller sin yrkeskompetens genom livslångt lärande och som avancerar i en av de många tekniska och ledande karriärerna vägar tillgängliga för industri- och systemingenjörer.

Programmet förbereder sina elever för dessa prestationer genom att ge dem en bred vetenskaplig och teknisk bas via kurser inom matematik, fysik, kemi och ingenjörsvetenskap. Dessutom utvecklar kurser inom samhällsvetenskap och humaniora känslighet för det sociala sammanhang inom vilket yrket måste vara etiskt praktiserat.

Slutligen utvecklar industri- och systemteknikskurser inom områdena tillverkningssystem, människa-maskinsystem, managementsystem och managementvetenskap den tekniska expertis som krävs av yrkesutövning.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Youngstown State University, an urban research university, emphasizes a creative, integrated approach to education, scholarship, and service. The University places students at its

Youngstown State University, an urban research university, emphasizes a creative, integrated approach to education, scholarship, and service. The University places students at its Läs mindre