MS i miljövetenskap

Allmänt

Programbeskrivning

Institutionen för geologisk

Programbeskrivning

Miljövetenskapliga programmet erbjuder ett tvärvetenskapligt, interdepartmentalt kandidatprogram som leder till en magisterexamen. Programkontoret är inrymt i Moser Hall och administreras av Institutionen för geologisk och miljövetenskap (GES). Detta program är avsett för personer som har grundutbildning i miljövetenskap, andra naturvetenskapliga, ingenjörsvetenskapliga eller hälsovårdsekonomier. Den är utformad för att tillgodose behoven hos studenter och yrkesverksamma som förbereder tillsynsroller inom miljövetenskap (forskning och förvaltning), med tonvikt på ett riskbaserat tillvägagångssätt för att lösa miljöproblem. Läroplanen kräver att eleverna breddar sin kunskap med kärnkurser inom miljövetenskap, fördjupar sin kompetens med valbara kurser och demonstrerar sina förmågor att förbereda en vetenskaplig uppsats. Denna grad kommer att gynna studenter som planerar karriär med tillsynsmyndigheter, regleringsöverensstämmelse och ledning, forskningsanläggningar och konsulttjänster som tillhandahåller toppmodern bedömning, hantering och sanering.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Youngstown State University, an urban research university, emphasizes a creative, integrated approach to education, scholarship, and service. The University places students at its

Youngstown State University, an urban research university, emphasizes a creative, integrated approach to education, scholarship, and service. The University places students at its Läs mindre