MSc i beräkningsanläggnings

Allmänt

Programbeskrivning

MSc i beräknings Väg- och vattenbyggnad

  • Period av studier: 2 år
  • Hp: 120
  • Språk: Engelska


Programbeskrivning


Målet för M.Sc. Programmet är att utbilda civilingenjörer som har den vetenskapliga bakgrund och erfarenhet som krävs för den fördelaktiga användningen av datorer i branschpraxis och i forskning, och dessutom att förbereda några av de utexaminerade från programmet för att gå vidare till relaterade doktorandprogram och därmed bli akademiska ledare i framtiden.


Programmet är koncentrerat på de allmänna vetenskapliga grunderna som ligger till grund för

- Kartläggning av problem från olika grenar av anläggnings till datorer

- Simulera beteendet hos byggda anläggningar och deras miljö på datorer

- Hantera processer i livscykeln av konstruerade anläggningar med datorer


Dessa fundamenta är oberoende av specifika programplattformar och skapa en grund för fortsatt utbildning under hela yrkeskarriär av praktiserande ingenjör eller forskare. De gör det möjligt för honom att delta i kontinuerlig innovation och därmed bidra till den övergripande utvecklingen av sitt samhälle.


Den Civilingenjör Programmet är tvärvetenskapligt och internationellt. Det är öppet för studenter från både väg- och informationstekniska området. Den internationella karaktär förstärks genom att ha kurser genomförs av lärare från andra länder.


Lärandemål


 Studenterna kommer att förvärva följande särskilda kompetenser:

- Fördjupade kunskaper om grundläggande vetenskapliga discipliner såsom matematik, informatik, fysik;

- Fördjupade kunskaper om tekniska vetenskapliga discipliner som beräkningsmekanik, beräkningsgeometri, beräknings förvaltning;

- Fördjupad kunskap om tillämpningen av grundläggande och de tekniska vetenskaperna i huvudgrenar civil och miljöteknik;

- Behärskning av metodik och verktyg för datororienterade matematisk modellering av uppgifter i det civila och miljöteknik;

- Förmåga att genomföra matematiska teorier, metoder, processer och system i program med lämpliga databaser, algoritmer och användargränssnitt;

- Personlig erfarenhet av innovation på en vetenskaplig grund genom guidade och oberoende forskning med hjälp av datorer;

- Positiv attityd och förmåga att utvärdera potentialen av datorer för att lösa nya uppgifter inom civil och miljöteknik praxis;

- Positiv attityd och förmåga att delta i inledningen av innovativa metoder i branschpraxis;


Karriärmöjligheter


Fält av yrkesverksamhet som gått är: Civil Engineering; Miljöteknik; Anläggningsförvaltning; Mjukvaruutveckling; Internationella projekt; Regeringen; Industriföretag; Utbildningsinstitutioner; Forskningsinstitutioner.


Behörighetskrav

  • Kandidatexamen (eller motsvarande) i civilingenjörs eller vetenskap med grunderna i: Fysik; Matematiska inkl. Differentialekvationer; Hållfasthets; Statik; Byggnadsmekanik; Byggmaterial; Konstruktions i stål och betong;
  • Engelska språknivå - åtminstone IELTS - 6, 0 TOEFL iBT - 79
  • Medeltalet: Minst 70-75% av det maximala möjliga kvalitet.
  • Kan variera beroende på betygssystemet för universitetet har
  • delades kandidatexamen
  • Grundläggande dator- och programmeringskunskaper
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

Today Peoples’ Friendship University of Russia is one of the leading state higher educational institutions of Russia. It is the only university in the world every year uniting students from 140 countr ... Läs mer

Today Peoples’ Friendship University of Russia is one of the leading state higher educational institutions of Russia. It is the only university in the world every year uniting students from 140 countries. Läs mindre