MSc International Business

Allmänt

Programbeskrivning

Programmet är främst avsedd för studenter som inte har tidigare studerat ekonomi på grundnivå, men är intresserade av att utveckla en karriär inom management. Men de kunskaper och färdigheter som utvecklats på programmet är också till nytta för sökande med någon tidigare erfarenhet söker ytterligare karriärutveckling.

Studenter, individuellt och i grupp, överväga en rad administrativa problem och frågeställningar från olika perspektiv, undervisas genom en mängd olika metoder som är särskilt utformade för att stimulera och sträcka elevernas intellekt. De utvecklar sin förmåga att tillämpa de kunskaper som krävs för att lösa verkliga problem i ledningen.

Studie utrustar eleverna med de kunskaper och färdigheter för att arbeta effektivt inom organisationer och snabbt föränderliga globala sammanhang i vilket de verkar.

Programmet betonar de principer för ansvarsfulla Management Education, som syftar till att utveckla hos eleverna en medvetenhet om behovet av att skapa hållbara värden för deras organisationer och samhället i stort. Modulerna omfattar en rad nyckelhantering ämnesområden inklusive strategi, ledarskap och entreprenörskap. Eleverna skriva en avhandling som ger dem möjlighet att utveckla kompetens inom ett område av internationella affärer som de själva väljer.

Senast uppdaterad Dec 2016

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

The University of Winchester was established in 1840, and it combines this heritage with innovative learning and teaching.

The University of Winchester was established in 1840, and it combines this heritage with innovative learning and teaching. Läs mindre