MSc i strategisk stads- och regionalplanering

Allmänt

Programbeskrivning

Är du nyfiken på hur det är att studera vid LiU? Gå med för en prat om hur det är att bo och studera på våra campus i Sverige. Vi erbjuder gratis webbseminarier och inspelningar för både blivande och antagna studenter hela året. Klicka här för att ta reda på mer!

Titta på webbinariet - oktober 2019

 • Start: augusti 2021
 • Studieplats: Linköping
 • Nivå: Avancerad nivå
 • Användningskod: LIU-91002

Våra städer och regioner står för närvarande inför grundläggande utmaningar relaterade till klimatförändringar, globalisering, urbanisering, digitalisering och social ojämlikhet. Strategisk stads- och regionalplanering är ett av de mest kraftfulla lokala instrumenten för att (omforma) långsiktig stads- och regional utveckling och skapa hållbara städer och regioner i morgon.

Programmet ger dig möjlighet att utveckla din kunskap om samhällsförändringar och förbättra dina förmågor att delta i komplexa planeringsprocesser och dagordningar, i samarbete med medborgare och andra intressenter. Programmet har ett särskilt fokus på regionala utvecklingsutmaningar i europeiska länder.

Ny IT-infrastruktur i smarta energi- och transportsystem, segregeringsproblem och förhållandet mellan stad och landsbygd är bara några utmaningar som stads- och regionalplanering måste svara på och hantera i ett långsiktigt hållbart perspektiv. Programmet erbjuder utbildning i stads- och regionalplanering med fokus på strategisk planering. Kärnelement är att identifiera och hantera planeringsfrågor inom komplexa sociala, miljömässiga och ekonomiska verkligheter. Detta hjälper dig att utveckla färdigheter i att genomföra studier, formulera strategier och koordinera övergripande planering på olika nivåer i samhället. I linje med LiU-traditionen finns det ett nära samarbete med offentliga och privata arbetsgivare som erbjuder verkliga inlärningsmöjligheter. Som student kan du specialisera dig i ditt intresseområde.

122711_photo-1474027867902-ad216abcc1c6.jpgPhil Hauser / Unsplash

Kursplan och kursinformation

Kursinnehåll

Programmet löper över två år och omfattar 120 högskolepoäng, inklusive en avhandling.

Semester 1

 • Strategisk stads- och regionalplanering

Tre huvudspår introduceras; hur strategisk stads- och regionalplanering relaterar till utmaningar som klimatförändringar, digitalisering, urbanisering och globalisering; hur stads- och landsplanering påverkas av geologiska förhållanden och hur den bidrar till rumsliga mönster och förändringar på lokal, regional, nationell och global nivå; introducerar grundläggande planeringsverktyg som GIS.

 • Planering och offentlig förvaltning

Introducerar stads- och regionalplaneringshantering och politisk organisation ur ett europeiskt perspektiv. Dessutom kunskap om hur politisk kontroll av stads- och regionalplanering kan uppnås genom offentlig förvaltning. Det belyser också hur lagar, förordningar och administrativ praxis både kan möjliggöra och begränsa stads- och regionalplanering.

 • Strategisk planering av urbana klimatövergångar

Tre delar av strategisk planering och ledning diskuteras: behovsanalys, mål och principer för övergripande styrning, samt åtgärder och lösningar. Metoder och strategisk planering tillämpas på olika typer av städer som megastäder, landsbygdskommuner eller medelstora kommunala / regionala centra.

Semester 2

 • Förändrade förutsättningar för strategisk stads- och regionalplanering - urbanisering och globalisering

Tar upp storskaliga trender inom urbanisering och globalisering ur ett hållbart stads- och regionplaneringsperspektiv. Kommer också att studera hur globalisering och urbanisering förändrar de ekonomiska och sociala förhållandena för olika aktörer i städer, regioner, landsbygdsområden, företag och organisationer.

 • Planering för ett hållbart informationssamhälle

Hur digitalisering och informations- och kommunikationsteknik (IKT) påverkar möjligheterna för stads- och regional utveckling och skapar nya förutsättningar för strategisk stads- och regionalplanering. Digital infrastruktur, tillgång till och analys av big data, digitala serviceplattformar och nya möjligheter för kommunikation och visualisering har potential att radikalt ändra planering av relevanta sektorer som transport, energi, industriell produktion och serviceutveckling.

 • Strategisk planering - regioner och EU

Behandlar regional utvecklingsplanering med fokus på EU: s medlemsländer. Hur EU: s regionala utvecklingspolitik och program genomförs genom regionernas strategiska planering. Särskild uppmärksamhet ägnas åt hur regional utvecklingsplanering hanterar utmaningar när det gäller klimatförändringar, urbanisering, digitalisering och social jämlikhet.

 • Forskningsmetoder i strategisk stads- och regionalplanering

Introducerar forskningsmetoder och design av forskningsprojekt som är relevanta för strategisk stads- och regionalplanering. Kursen diskuterar centrala kvalitativa och kvantitativa metoder som används i fältet och hur dessa metoder designas, utvecklas, presenteras och implementeras i både forskning och praktik.

Semester 3

 • Specialiseringskurser (omfattar 30 hp) eller studier utomlands

Semester 4

 • Magisteruppsats

Framtida möjligheter

Programmet förbereder dig för en professionell karriär som planerings- och miljöstrateg, planchef, översiktsplanerare, distriktsutvecklare, stadsplanerare eller extern analytiker. Du kommer att vara kvalificerad för positioner i regionala föreningar, landsting, olika myndigheter, privata företag och ideella organisationer. Du kommer också att kvalificera sig för doktorandstudier.

Ingångskrav

Kandidatexamen i stads- och regionalplanering eller ett annat relevant ämnesområde motsvarande en svensk kandidatexamen.

Engelska motsvarar engelska i svensk gymnasieutbildning (engelska 6 / B). Undantag från svenska 3.

Särskilt val

Urvalet kommer att baseras på:

 • Akademiska fördelar och avsiktsförklaring

Varje sökande bör därför bifoga en avsiktsförklaring skriven på engelska och förklara varför de vill studera detta program och en sammanfattning av sin kandidatuppsats eller projekt. Om sökande har en examen som inte inkluderar en kandidatuppsats eller projekt, ska deras Letter of Intent beskriva tidigare studier och alla akademiska aktiviteter som är relaterade till masterstudiet eller de sökta programmen.

Senast uppdaterad Okt 2020

Om skolan

In close collaboration with the business world and society, Linköping University (LiU) conducts world-leading, boundary-crossing research in fields including materials science, IT and hearing. In the ... Läs mer

In close collaboration with the business world and society, Linköping University (LiU) conducts world-leading, boundary-crossing research in fields including materials science, IT and hearing. In the same spirit, the university offers many innovative educational programs, many of them with a clear vocational focus, leading to qualification as, for example, doctors, teachers, economists, and engineers. Läs mindre
Linköping , Norrköping , Linköping , Linköping , Lidingö + 4 Mer Mindre