MSc i underhållsteknik

Allmänt

Läs mer om programmet på skolans hemsida

Programbeskrivning

Effektiva drift- och underhållsprocesser är mycket viktiga för en hållbar framtid. Detta masterprogram är utformat för att uppfylla både industriella och akademiska krav så att du kan bedriva en karriär inom teknisk och konkurrenskraftig industri eller akademi.

Målet med underhållet är att hålla systemen fria från fel genom tidig identifiering och förebyggande av problem. Ett företags effektivitet och lönsamhet beror starkt på deras underhållsprestanda. Genom att förbättra underhållet kan stora besparingar göras medan kvalitet och tillförlitlighet förbättras. I programmet lär du dig att analysera orsakerna till fel och implementera förbättringar i processen. Du lär dig också hur man implementerar lösningar som minskar energiförbrukningen eller kostsamma fördelningar som i sin tur bidrar till en hållbar framtid.123683_170519-ltu3-014.jpg

Beskrivning

Programmet utvecklades för att tillgodose både industriella och akademiska behov. Därför innehåller programmet kurser som är utformade för att ha en hög akademisk nivå samtidigt som de hanterar verkliga industriella problem. Kurser, till exempel "Tillståndsövervakning och skickbaserat underhåll" eller "Design för underhåll", använder exempel från branschen och modernaste metoder för att lära eleverna vad som görs idag och hur man kan förbättra det. Andra kurser, som "Automatisk kontroll" och "eMaintenance from Data to Decision" ges för att hjälpa studenten att utveckla sina färdigheter och kunskaper i hur informationskommunikationsteknologier kan implementeras ytterligare i industriella lösningar. Vårt mål är att alla studenter ska arbeta i ett examensarbete som avser den "verkliga världen" och företag som LKAB, Vattenfall, Trafikverket, SSAB, Boliden, Saab Aerospace, Metso Minerals, ABB och SCA utvecklar projekt för våra studenter .

123472_iStock_000060020934_Large.jpg

Arbetsmarknad

Det finns en ökande efterfrågan på underhållsingenjörer idag och med en bra utbildning bör du kunna implementera underhållstekniker på arbetsplatsen. Eftersom programmet är utformat för att ha höga akademiska standarder, kommer du att arbeta med relevanta industriella projekt för att få den kunskap som krävs för både bransch och akademisk karriär.

Ansökan

Ingångskrav
  • Kandidatexamen på minst 180 högskolepoäng eller motsvarande, som omfattar kurser på minst 60 hp i ett av följande områden: Underhållsteknik, energiteknik, maskinteknik, materialvetenskap, civilingenjör eller motsvarande, och minst 15 hp i matematik .
  • Dokumenterade färdigheter på engelska.
Engelska språkkrav
  • Kraven på engelska för kurser och program motsvarar kurs 6 i engelska.
Urval
  • Urvalsförfarandet bygger på akademiska kvalifikationer, kvalitets- och kvantitetsaspekter.

Obligatoriska kurser

Programinnehåll och struktur

För en magisterexamen med huvudämne i underhållsteknik krävs totalt 120 högskolepoäng i enlighet med programmets läroplan. Minst 90 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive examensarbetet i ämnet Underhållsteknik, krävs.

Den första studieperioden behandlar de vetenskapliga grunderna för underhållsteknik. Det första året inkluderar också avancerade underhållstekniker och metoder som tillståndsövervakning, operationsforskning och eMaintenance. Det andra året omfattar avancerade studier av pålitlighetsteknik och projektkurser där studenter genomför specialstudier i design för underhåll med tonvikt på industriella tillämpningar. Programmet avslutas med ett examensarbete inom huvudområdet.

Svenska för nybörjare erbjuds för utländska studenter. Kursen ingår inte i examen och läses utöver obligatoriska kurser.

Credits

Programmet kräver 120 krediter.

Degrees
  • Examen Master of Science (120 hp) - Major; Underhållsteknik
Obligatoriska kurser

Obligatoriska kurser: 97,5 hp

Koda Kurs Kreditera Nivå Kommentar
D0001B Tillämpad verksamhetsforskning 7,5 Första nivån
D0019B Mänskliga faktorer för säkerhet i arbetsmiljön 7,5 Första nivån
D0020B Tingenes internet och signalanalys för tillståndsövervakning 7,5 Första nivån
D7007B Underhållsteknik 7,5 Nivå två
D7008B Tillståndsövervakning och skickbaserat underhåll 7,5 Nivå två
D7010B e-underhåll från data till beslut 7,5 Nivå två
D7011B Design för underhåll 7,5 Nivå två
D7012B Avancerad pålitlighetsteknik 7,5 Nivå två
L7001A Experimentell akustik och dynamik 7,5 Nivå två
X7013B Examensarbete i underhållsteknik, master 30,0 Nivå två
Obligatoriska kurser: 22,5 hp

Det valfria utrymmet är 22,5 hp. Det är obligatoriskt att välja valbara kurser upp till det givna antalet poäng. Det angivna antalet poäng listade valbara kurser måste vara uppfyllda för en examen.

Koda Kurs Kreditera Nivå Kommentar
D7001B Mine automatisering 7,5 Nivå två Valbara
E7012E Mekatronik 7,5 Nivå två Valbara
F0040T Hållbara energisystem 7,5 Första nivån Valbara
F7011T Energianläggning och systemteknik 7,5 Nivå två Valbara
M7010T Dynamik i mekaniska system 7,5 Nivå två Valbara
M7012T Fraktionsmekanik och trötthet 7,5 Nivå två Valbara
R7003E Automatisk kontroll Nivå två Valbara
R7008E Industriell automation 7,5 Nivå två Valbara
S7001E Stokastiska signaler 7,5 Nivå två Valbara
T7001T Deformation och fraktur 7,5 Nivå två Valbara
T7016T Materialmekanik 7,5 Nivå två Valbara
Kurs som erbjuds utanför de obligatoriska kurserna - inte obligatoriska - för icke-skandinaviska studenter
Koda Kurs Kreditera Nivå Kommentar
S0046P Svenska för internationella studenter 1 3,0 Första nivån Valbara

123474_Agnes.jpg

Alumni Story

Jag har ett spännande och varierat arbete med stora möjligheter att påverka verksamheten. På LKAB i Kiruna arbetar vi för en säker arbetsmiljö och högkvalitativa reparationer inom fastställda tids- och kostnadsramar.

Vi arbetar för ett hållbart samhälle där strategiskt underhåll av avfallsdammar och rökgasanläggningar är av stor betydelse. Jag kan starkt rekommendera The Bachelor Program in Maintenance Engineering vid Luleå University of Technology . Strategiskt underhåll är nyckeln till säkra och effektiva tillverkningsprocesser, upprätthålla kvalitet och uppnå miljökrav.
Agnes Nilsson, underhållsingenjör på LKAB

123639_Madhav_fixed.jpeg

Forskare i arbete på NASA

Madhav Mishra, doktorand vid Luleå University of Technology har fått en inbjudan till tre månaders forskning vid den amerikanska rymdbyrån NASA. Han arbetar vid avdelningen för drift och underhåll samt vid universitetet SKF-LTU University Technology Center.

- När jag fick inbjudan var jag verkligen glad. Jag kunde faktiskt höra ordet NASA upprepas i mitt huvud hela natten efter tillkännagivandet. Jag trodde aldrig att jag skulle komma till NASA och jag ska jobba på deras kontor, säger Madhav Mishra.

Inbjudan kommer till ett 3-månaders samarbete med forskare vid NASA Ames Research Center som började 1 juli till september förra året och Madhav Mishra har arbetat hårt för att få det. Han blev så småningom bättre bekant med en av organisationens äldre forskare som i sin tur tippade på huvudet att Madhav ville arbeta där en dag. Till sin egen överraskning kontaktades han så småningom av centrets chef och intervjuades via Skype.

- Det finns inte bara någon som kan komma till NASA så han kontrollerade min bakgrund noggrant, och om jag skulle passa in där, säger han.

Madhav Mishra från Luleå University of Technology har börjat ett tremånadersjobb på NASA.

123640_IMG_0309.jpeg

Beräknar livslängden

Madhav Mishras forskning vid Luleå University of Technology handlar om hur man beräknar livslängden för smarta kullager. I princip handlar det om prognos och diagnos av roterande maskiner. Han förklarar med eftertryck att prognostik handlar om framtiden och att förutsäga, medan diagnostik innebär att analysera vad som redan har inträffat.

- På vår avdelning handlar vi orsak om en mängd underhållsundersökningar och det innebär att vi har mycket att göra med diagnosen, men vi måste öka vår kunskap inom prognosområdet, säger han.

Genom att studera mycket vetenskaplig litteratur insåg han att NASA fortsätter att göra just det. Han kontaktade forskare där och frågade om deras forskning. På detta sätt byggde han gradvis upp ett nätverk av kontakter på rymdbyrån.

- Min plan är att resa dit och utveckla min forskning, men också att skapa ett nätverk som vi kan ha framtida kontakt med. Vi kan se om det är möjligt att upprätta samarbete mellan NASA och Luleå University of Technology och jag tror faktiskt att det finns en möjlighet för det, säger han.

Inom prognosområdet gjorde NASA: s forskare en hel del studier på flygplanets och batteriets livslängd. För att beräkna livslängden arbetar man med olika typer av modeller, antingen fysiska eller datadrivna, eller en kombination av dessa. Madhav Mishras forskningsmål är att utveckla en hybridmodell och i samarbete med NASA-forskare utveckla en användbar algoritm. Det kommer att användas för beräkningar för att förutsäga framtida fel, förhindra störningar och undvika höga kostnader.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The Luleå University of Technology is experiencing strong growth with world-leading competence in several areas of research. Our research is conducted in close collaboration with industries such as Bo ... Läs mer

The Luleå University of Technology is experiencing strong growth with world-leading competence in several areas of research. Our research is conducted in close collaboration with industries such as Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, and leading international universities. The Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.7 billion per year. We currently have 1 650 employees and 15 500 students. Läs mindre