MSc program

En civilingenjörsexamen (eller MSc för kort) är en examen vid universitet runt om i världen för slutförande av graduate-nivå studie i en science-eller teknikrelaterad fält. Anmäla sig till en MSc examen kan översättas till att göra en betydande investering i sin yrkeskarriär. Utöver de förbättrade karriärmöjligheter som kan vinnas genom att ta en Master of Science, eleverna också utveckla värdefulla personliga kompetens och uppfylla en avgörande förutsättning för doktorandstudier. Biologisk och Life Sciences, Business, Engineering and Technology, och naturvetenskap är de viktigaste akademiska ämnesområden som erbjuder Master of Science utbildningsprogram. Civilingenjörs kandidater normalt måste göra oberoende forskning och presentera en uppsats som ett krav för examen. Mångfalden av olika civilingenjörsprogram kan vara överväldigande - don 't låta det hindra dig! Starta sökningen genom att titta på de mest populära civilingenjörs grader och nedan.

Nyligen tillagda MSc

American Hotel Academy

American Hotel Academy MSc i International Business Hospitality

Januari 15, 2019
Ett professionellt orienterat studieprogram, liksom alla program som erbjuds av American Hotel Academy , är kursen en möjlighet att slutföra en magisterexamen på ett år. Förutom solidt teoretiskt stöd i enheterna integrerar det branschbaserat problemidentifiering, problemlösningsalternativ och applikation. Lärande stöds genom att exponera studenter… [+] för industrins erfarna talare, möjligheter till professionellt nätverk och att skapa relationer med andra studenter och branschen. [-]

Cardiff Metropolitan University

Banking

Januari 14, 2019
Den globala tillväxten inom den globala banksektorn och de alltmer komplexa finansmarknaderna har ökat efterfrågan på yrkesverksamma med specialkunskaper och kompetenser som en grundlig förståelse av principerna och teknikerna på de globala finansmarknaderna samt en uppskattning av riskhanteringens roll i komplexa finansiella institutioner.

Xi'an Jiaotong-Liverpool University

Civilingenjörsplanering (specialisering i stadsdesign)

Januari 13, 2019
MSc Urban Planning (specialisering i Urban Design) gör det möjligt för dig att engagera dig i komplexa frågor om urban rymdproduktion i det dynamiska kinesiska sammanhanget. Det betraktar samspelet mellan rumslig design och sociala, ekonomiska, miljömässiga och politiska frågor som uppenbarar sig i en rad stadsinstitutioner.

Universitet i Sverige

Ändra plats

Vad är en "Master of Science"-examen?

En Master of Science (MSc) är en naturvetenskaplig masterexamen som utfärdas efter fullförda studier på masternivå inom naturvetenskap, teknologi eller medicin. Universitet runt om i världen erbjuder naturvetenskapliga masterprogram som kräver att kurser och tentor avläggs, samt att en viss del forskning utförs. En Master of Science är inte att förväxla med en Master of Arts (MA), som är en utbildning som ägnas åt studier i humaniora, kommunikation, geografi, samhällsvetenskap, filosofi och relaterade ämnen. De som tar en naturvetenskaplig masterexamen erhåller värdefull naturvetenskaplig, teknisk och professionell kompetens.

Vilka är fördelarna med att ta en så kallad "Master of Science"?

Det finns många fördelar med att gå ett naturvetenskapligt masterprogram - personliga, akademiska och professionella. Den självständiga forskning som krävs för att slutföra examensarbetet bidrar till personlig och professionell utveckling genom att bygga upp självförtroende, kompetens, kommunikation och värdefulla färdigheter. Kurserna på ett naturvetenskapligt masterprogram är högst relevanta inom en mängd olika yrkesområden och ger även studenten en god grund för vidare studier på PhD-nivå. Arbetsgivare inom alla fält i den offentliga och privata sektorn är medvetna om vilket värdefullt bidrag en masterexamen utgör, oavsett vilken nivå det jobb det handlar om ligger på.

Vad studerar man på ett naturvetenskapligt masterprogram?

Naturvetenskapliga masterprogram faller i allmänhet inom några viktiga kategorier: biologi och naturvetenskap, ingenjörskonst och teknologi, naturvetenskap och ibland också företagsekonomi, ekonomi och administration. Naturvetenskapliga masterexamina finns tillgängliga inom livsmedelsvetenskap, farmaci, bioteknik, molekylär vetenskap och andra naturvetenskapliga ämnesområden. Naturvetenskapliga masterexamina inom teknik finns tillgängliga som allt från civilingenjörsexamen till datavetenskapsexamen, inom allt från flygteknik till industriell design. Astronomi, kemi, matematik och fysik är några naturvetenskaper som Master of Science-studenter kan välja att specialisera sig i. En MSc i International Management, global logistik eller i marknadsföring och management är tre exempel på affärsrelaterade masterexamina.

Vilken typ av karriärförbättring kan du räkna med om du tar en naturvetenskaplig masterexamen?

Potentiella arbetsgivare i stora och små organisationer inser vilka fördelar en avancerad utbildning för med sig när det gäller att utveckla professionella medarbetare. Vare sig mastergraden tas direkt efter examen från ett kandidatprogram eller flera år senare för att bygga vidare på upparbetad arbetslivserfarenhet är en MSc ett åtagande som lönar sig. De som utexamineras från masterprogram övervägs oftare för befordran och positioner på högre nivå inom företag än individer utan en avancerad examen. Master of Science-program lär studenterna att ta itu med tekniska, metodologiska, materialbaserade eller mellanmänskliga utmaningar som de möter på jobbet.

Hur mycket kostar det att ta en naturvetenskaplig masterexamen?

Undervisnings- eller studieavgifter och andra kostnader varierar kraftigt från program till program, från universitet till universitet, och också mellan olika länder. Vissa universitet och privata organisationer erbjuder stipendier och andra finansiella bidrag till framstående sökande på masterprogram. Sådant studiestöd kan beviljas på grundval av ekonomiska behov eller akademiska meriter. Det är viktigt att kontakta universitetets antagningsavdelning direkt för att få veta mer om kostnaderna för deras specifika masterprogram. De vetenskapliga och tekniska antagningskontoren vid universiteten kommer också att kunna ge mer information om ekonomiskt stöd när sådant finns.

Varför ta en naturvetenskaplig masterexamen på internet?

En nätbaserad naturvetenskaplig masterexamen är en möjlighet att få en värdefull, berikande examen utan att behöva offra sitt dagliga schema. Att studera till en naturvetenskaplig masterexamen på internet är en del av dagens toppmoderna samhälle. Nätbaserade naturvetenskapliga masterprogram använder e-lärandeteknologi inte bara för att tillhandahålla undervisning, men också för att faktiskt förbättra lärandet. Genom e-lärandeprogram, appar, diskussionsgrupper, virtuella konferenser och e-post kan de som studerar på nätbaserade naturvetenskapliga masterprogram kommunicera direkt med sina professorer och få ut det mesta av sin studieupplevelse.

Vad finns det för krav på examensarbete på ett naturvetenskapligt masterprogram?

Studerande på naturvetenskapliga masterprogram förväntas slutföra ett forskningsprojekt, vilket kan ta allt från några månader till ett år eller mer. Forskningen kommer att bedrivas efter avslutad utbildning inom relevant forskningsmetodik så att studenten kommer att vara väl förberedd på att samla in nödvändiga uppgifter. När uppgifterna har samlats in kommer det krävas av studenten att vederbörande analyserar och presenterar sina resultat i en skriftlig uppsats eller avhandling. Studenter på naturvetenskapliga masterprogram förväntas ibland också presentera sina resultat i en presentation inför professorer och/eller sina medstudenter. Examensarbetet är ofta en av de mest värdefulla upplevelserna i ett masterprogram.