$close

Filter

Visa resultat

Se MSc-program i Biologi i Sverige 2022

En MSc, eller en masterexamen i naturvetenskap, är en akademisk examen som man kan ta när man har slutfört en förutbestämd samling kurser inom ett ämnesområde som kan räknas som "vetenskapligt". Att ta en MSc innebär ofta att man ökar sina karriärmöjligheter och sin inkomstpotential.Biologi undersöker aktiviteten hos olika organismer när det gäller deras funktion, tillväxt och utve… Läs mer

En MSc, eller en masterexamen i naturvetenskap, är en akademisk examen som man kan ta när man har slutfört en förutbestämd samling kurser inom ett ämnesområde som kan räknas som "vetenskapligt". Att ta en MSc innebär ofta att man ökar sina karriärmöjligheter och sin inkomstpotential.

Biologi undersöker aktiviteten hos olika organismer när det gäller deras funktion, tillväxt och utveckling, samt hur dessa faktorer påverkar organismens habitat. Man kan vidare studera hur enskilda organismer samverkar i sin miljö.

Sverige (Sverige) är den största av de nordiska länderna, med en befolkning på cirka 9,5 miljoner. Det gränsar Norge och Finland och är ansluten till Danmark via bron över Öresund (Öresundsbron). Sverige har en stark tradition av att vara ett öppet, men diskret land.

De mest populära masterprogrammen i naturvetenskap i Biologi i Sverige 2022

Läs mindre
Läs mer om att studera i Sverige
$format_list_bulleted Filter
Sortera efter:
Rekommenderade Senaste Titel
Linköping University
Linköping, Sverige

Detta program behandlar djurens beteende och biologi ur ett tillämpat perspektiv, inklusive problem förknippade med att hålla djur i fångenskap. Målet är att ge studenterna en ... +

Detta program behandlar djurens beteende och biologi ur ett tillämpat perspektiv, inklusive problem förknippade med att hålla djur i fångenskap. Målet är att ge studenterna en solid förståelse av teorin och metoderna för tillämpad etologi. -
MSc
Heltid
4 terminer
Engelska
Aug 2022
Campusstudier
 
Lund University
Lund, Sverige

Detta är en utbildning för studenter som är intresserade av evolutionära och ekologiska processer på nivåer av gener, individer och djurpopulationer. På biologiska institution ... +

Detta är en utbildning för studenter som är intresserade av evolutionära och ekologiska processer på nivåer av gener, individer och djurpopulationer. På biologiska institutionen träffar du lärare som också är forskare i vår utmärkta vetenskapliga miljö. Forskningsområdena sträcker sig från sjukdomsresistens i naturliga populationer, värdparasitinteraktioner, diversifieringsdynamik i livet genom evolutionens historia, hur fåglar och andra djur har anpassat sig för att migrera och navigera, evolutionära processer som genererar biologisk mångfald, till fysiologiska och ekologiska mekanismer som påverkar balansen mellan reproduktion och överlevnad. Programmet ger en solid grund för doktorandstudier men också för anställning inom konsultverksamhet och offentlig sektor. -
MSc
Heltid
2 år
Engelska
Campusstudier
 
Stockholm University
Stockholm, Sverige

Vår Master of Science in Biology är en fantastisk möjlighet att få en bred utbildning och bygga en kurs för att utveckla din egen riktning. Du kan fritt välja kurser i biologi ... +

Vår Master of Science in Biology är en fantastisk möjlighet att få en bred utbildning och bygga en kurs för att utveckla din egen riktning. Du kan fritt välja kurser i biologi som täcker ämnen från cell- och molekylärbiologi till ekologi och beteende. Det finns till och med möjligheten att utveckla en tvärvetenskaplig utbildning genom att kombinera biologi med studier i andra ämnen, inklusive humaniora och samhällsvetenskap. -
MSc
Heltid
Engelska, Svenska
29 Aug 2022
Campusstudier
 

Få ett stipendium på upp till 10 000,00 

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium.
Linnaeus University
Växjö, Sverige +1 Mer

Master of Science i akvatisk ekologi är ett program på avancerad nivå, motsvarande 120 högskolepoäng. Programmet är internationellt, tvärvetenskapligt och inriktat på aktuella ... +

Master of Science i akvatisk ekologi är ett program på avancerad nivå, motsvarande 120 högskolepoäng. Programmet är internationellt, tvärvetenskapligt och inriktat på aktuella ämnen inom vattenmikrobiologi, marin ekologi och miljöpolitik. -
MSc
Heltid
2 år
Engelska
29 Aug 2022
Campusstudier
 
Linköping University
Linköping, Sverige

Är du nyfiken på hur det är att studera på LiU? Häng med oss för en pratstund om hur det är att bo och studera på våra campus i Sverige. Vi erbjuder gratis webbseminarier och ... +

Är du nyfiken på hur det är att studera på LiU? Häng med oss för en pratstund om hur det är att bo och studera på våra campus i Sverige. Vi erbjuder gratis webbseminarier och inspelningar för både blivande och antagna examensstudenter under hela året. Klicka här för att ta reda på mer! Se webbinariet - november 2019 Start : augusti 2022 Studieort : Linköping Nivå : Avancerad nivå I en värld som står inför komplexa miljöproblem är ekologisk förståelse och ett systemperspektiv grundläggande för att hitta hållbara lösningar. Om du är intresserad av natur och vill ta dig an globala utmaningar är detta program det rätta valet. Genom att tillämpa ekologiska teorier och kvantitativa metoder kommer du att lära dig hur du identifierar växtförvaltningsstrategier för biologisk kontroll, utvärderar naturreservatens bevarandestatus och analyserar regionala ekosystemtjänster och hur de samspelar med sociala och ekonomiska system. Kollaborativ forskning Ekologikurser vid LiU har ett forskningsperspektiv och bygger på fall där du arbetar nära medstudenter, lärare och forskare i en samarbetsmiljö. Som student tar du del av framstående forskning inom till exempel naturvårdsekologi och hållbar utveckling. Du kommer att vässa dina färdigheter i experimentell design, teoretiskt tänkande, modellering, systemanalys och vetenskaplig kommunikation. Praktik och ettårigt examensarbete Under en sexveckors praktik och i ditt ettåriga examensarbete får du möjlighet att gå djupare in på dina intresseområden och att etablera ett professionellt nätverk för ditt framtida arbetsliv. Möjliga avhandlingsämnen inkluderar biologisk mångfald, arters interaktion i näringsnät och näringsämneskretslopp. Kursplan Ändamål Masterprogrammet i ekologi och hållbar utveckling syftar till att ge studenterna de kunskaper, färdigheter och attityder som krävs för en professionell inom området eller för fortsatta forskarstudier. Programmet möter både nationella och internationella behov från universitet, näringsliv och samhället i stort. Utbildningen avser att ge fördjupade kunskaper i ekologi och dess tillämpningar inom naturvård och miljöförvaltning. Studenter som tar examen från masterprogrammet i ekologi och hållbar utveckling ska: vara väl förberedd för avancerad vetenskaplig kommunikation med olika målgrupper. kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling. vara väl förberedd för fortsatta forskarstudier, men också för avancerade tjänster på den nationella eller internationella arbetsmarknaden. Syfte Disciplinära kunskaper och resonemang Utexaminerade från masterprogrammet i ekologi och hållbar utveckling visar teoretiska kunskaper och förståelse för ekologi, inklusive en bred kunskap om området och betydande fördjupade kunskaper inom vissa delar av området. De utexaminerade är också bekanta med aktuell forskning inom området. Programmet bygger på en kandidatutbildning i biologi, där grundläggande kunskaper inom området har förvärvats. Förkunskapskravet omfattar minst 5 hp i ekologi. Utexaminerade från masterprogrammet i ekologi och hållbar utveckling har skaffat sig avancerade kunskaper i ekologisk teori och analys. Den utexaminerade studenten vet också hur denna teori kan tillämpas inom t.ex. naturvård, biologisk skadedjursbekämpning och våtmarksdesign för vattenrening. Programmet omfattar aktuella teorier inom befolknings-, samhälle- och systemekologi i bred bemärkelse, men ger också fördjupade kunskaper inom vissa områden. En examen från masterprogrammet i ekologi och hållbar utveckling har fått: kunskaper i aktuella frågor inom miljö- och naturresursförvaltningsområdet förmåga att identifiera hur ekologisk kompetens kan användas för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle, inklusive hur man prioriterar mellan olika utvecklingsområden medvetenhet om aktuella ekologiska teorier förmåga att planera och genomföra ekologiska studier i fält och i laboratoriet förmåga att utvärdera och tolka data från miljöövervakningsprogram och experiment förmåga att utföra ekologiska riskbedömningar förmåga att använda matematiska och statistiska verktyg och modeller för att strukturera och analysera komplexa ekologiska problem, samt förtrogenhet med aktuell programvara för detta ändamål. Masterprogrammet i ekologi och hållbar utveckling bedrivs i nära samarbete med starka forskningsmiljöer, vilket ger studenterna inblick i aktuell forskning och utveckling inom områdena ekologiska nätverk och artutrotning, smittspridning, livsmedelssäkerhet och recirkulering av näringsämnen. i det socioekologiska sammanhanget, biologisk mångfald, naturvård och landskapsekologi. Under examensarbetet kan studenten arbeta ett helt år med en forskargrupp, ett företag eller en myndighet för att bli mycket väl förtrogen med forskningsresultat inom något av områdena. Den utexaminerade studenten har även förmåga att utforma en vetenskaplig studie och är skicklig på att kritiskt läsa relevant forskningslitteratur. Personliga och professionella färdigheter och egenskaper Studenter som tagit examen från masterprogrammet i ekologi och hållbar utveckling har uppnått de individuella och professionella färdigheter och attityder som krävs för att kritiskt och systematiskt kunna integrera kunskap och att analysera och utvärdera komplexa frågeställningar även med begränsad information. Utexaminerade kan också ta ansvar i arbetet eller under forskarutbildningen gällande arbetsmoral, pålitlighet och respekt för andra yrkesverksammas expertis. Studenter från programmet kan göra relevanta bedömningar angående vetenskapliga, sociala och etiska aspekter. Interpersonella färdigheter: Lagarbete och kommunikation Studenter som tagit examen från masterprogrammet i ekologi och hållbar utveckling kan samarbeta med andra människor. Detta kräver förmågan att aktivt delta i ett projekt med utpekade roller, uppgifter och ansvar. Utexaminerade kan även initiera, planera, leda och utvärdera större projekt. Studenter som tagit examen från programmet är skickliga i skriftlig och muntlig kommunikation. Studenterna kan presentera information, problem och lösningar på ett strukturerat sätt med relevanta tekniker, på engelska eller på sitt modersmål, för olika målgrupper. Planering, genomförande och presentation av forsknings- eller utvecklingsprojekt med hänsyn till vetenskapliga och samhälleliga behov och krav Studenter som tagit examen från masterprogrammet i ekologi och hållbar utveckling ska ha kunskap om naturvetaren och naturvetenskapens roll i samhället. De utexaminerade förstår också de sociala och ekonomiska förhållandena inom området och i det anknutna forskningsområdet. De kan initiera, genomföra och presentera avancerade utvecklingsprojekt med etablerade metoder. Undervisning och arbetssätt Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier och leder till en Master of Science (120 hp) i biologi. Undervisningsspråket är engelska. De ingående kurserna finns i läroplanen. Kurser organiseras främst kring fallstudier som löses individuellt eller i grupp. Det handlar ofta om självständig planering av ett mer eller mindre omfattande uppdrag som ska redovisas muntligt eller skriftligt. Denna prestation kompletteras med obligatoriska laborationer, seminarier och fältstudier. Examensarbetet utförs huvudsakligen under andra året och omfattar 30, 45 eller 60 högskolepoäng (motsvarande ECTS-poäng). Det innebär att studenten kan välja ett mindre omfattande examensarbete och kombinera detta med vidare kursstudier inom andra närliggande områden, eller mer fördjupade kurser inom samma område. I läroplanen anges vilka kurser som är obligatoriska (m), valbara (e), eller frivilliga (v). Dessutom kunde notationen m/e hittas, vilket betyder att en av en grupp kurser bör väljas. Kurser som inte ingår i läroplanen ska godkännas av programstyrelsen efter samråd med studievägledaren. Kurserna ska vara relevanta för programmet. Forskning Hållbar närings- och energihushållning Naturresurser är byggstenarna i alla ekosystem. Att förstå var dessa resurser finns, hur de flyter på våra landskap och varför vi ser dessa användningsmönster är nyckelfrågor för att informera om mer hållbar förvaltning. Conservation Ecology Group Skötseln av artrika gräsmarker och lövskogar har förändrats drastiskt under de senaste 80 åren. Många arter har blivit sällsynta och hotade i takt med att resurserna och livsmiljön minskar. Vi studerar vad som behövs för att bevara mångfalden. Ekologiska nätverk och samhällsekologi Vi använder ekologiska nätverk och andra modelleringsmetoder för att ta itu med en mängd olika samhällsekologiska frågor. Teoretisk biologi Forskningen inom avdelningen Teoretisk Biologi bygger på matematisk modellering. Med detta tillvägagångssätt studerar vi strukturen och dynamiken hos olika typer av storskaliga biologiska system, såsom ekologiska och epidemiologiska system. -
MSc
Heltid
4 terminer
Engelska
Aug 2022
Campusstudier
 
Lund University
Lund, Sverige

Detta magisterprogram ger kunskap om aktuella teorier och modeller för vattenlevande ekosystem, förhållandet mellan vattendrag, atmosfär, sjöar och strömmar, interaktioner mel ... +

Detta magisterprogram ger kunskap om aktuella teorier och modeller för vattenlevande ekosystem, förhållandet mellan vattendrag, atmosfär, sjöar och strömmar, interaktioner mellan mänskligheten och vattenlevande ekosystem och vattenhantering. Praktisk utbildning i laboratorie- och fältmetodik betonas också. Några av kurserna innehåller veckolånga utflykter där praktiska fältstudier genomförs; från hypoteser och förberedelser, via provtagning, analys av prover och data, och slutligen att skriva en rapport och utföra en muntlig presentation. -
MSc
Heltid
2 år
Engelska
Campusstudier
 
Lund University
Lund, Sverige

Denna magisterexamen ger djup kunskap om teori inom bevarande biologi, inklusive befolkningsdynamik i små populationer och heterogena landskap samt bevarande genetik. Det ger ... +

Denna magisterexamen ger djup kunskap om teori inom bevarande biologi, inklusive befolkningsdynamik i små populationer och heterogena landskap samt bevarande genetik. Det ger inblick i hur livsmiljöförluster, livsmiljöomvandling och klimatförändringar påverkar biologisk mångfald och hur detta återfår ekosystemtjänster (t.ex. pollinering eller biologisk kontroll). Det finns en tonvikt på att utveckla en djup förståelse för och kritiskt utvärdera bevarandeteori och verktyg för bevarande, och att utveckla färdigheter som kan vara till nytta både i praktiskt bevarandearbete och i forskning. Bevarande biologipersonal behövs och anställs av myndigheter, kommuner, icke-statliga organisationer och privata konsultföretag. Programmet ger också en solid grund för doktorandstudier. -
MSc
Heltid
2 år
Engelska
Campusstudier
 
Lund University
Lund, Sverige

Det allmänna magisterprogrammet i biologi ger dig möjlighet att utforma en personlig studieplan. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser som täcker ämnen från cell- och molekylä ... +

Det allmänna magisterprogrammet i biologi ger dig möjlighet att utforma en personlig studieplan. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser som täcker ämnen från cell- och molekylärbiologi och struktur och funktion till evolution och ekologi. Vi har utmärkta faciliteter för laboratoriearbete och för att genomföra fält- och inomhusexperiment. Utbildningen är nära kopplad till vetenskaplig framkant och uppmuntrar till dialog och samarbete mellan studenter och lärare. Detta gör det möjligt för studenter att utveckla sitt kritiska och analytiska tänkande, vilket stimulerar oberoende och möjligheter att föra fram nya idéer. Våra kurser får kontinuerligt toppresultat i studentvärderingar. -
MSc
Heltid
2 år
Engelska
Campusstudier
 
Lund University
Lund, Sverige

Växter utgör grunden för många ekosystem och kommer att spela en grundläggande roll för att möta den 70% ökning av global livsmedelsproduktion som efterfrågas av FN fram till ... +

Växter utgör grunden för många ekosystem och kommer att spela en grundläggande roll för att möta den 70% ökning av global livsmedelsproduktion som efterfrågas av FN fram till 2050. Det är därför viktigt att vi lär oss mer om hur växter fungerar, utvecklas och interagerar med sin omgivning så att de bättre kan utnyttjas i utvecklingen av ett hållbart samhälle. På grund av förlust av livsmiljöer och ett förändrat klimat måste vi också öka vår förståelse för de mekanismer som är involverade i produktion, underhåll och förlust av växtbiologisk mångfald. Detta program kommer att utveckla din förståelse för och kunskaper om växter, hantera ämnen som sträcker sig från molekylär och cellulär biologi till evolutionsdynamik på art och befolkningsnivå. Det utgör en grund för fortsatta studier på doktorandnivå men öppnar också dörrar för sysselsättning inom offentlig sektor, skogs- och jordbruksorganisationer, konsultverksamhet inom ekologi och bevarande, växtförädling och utbildning. -
MSc
Heltid
2 år
Engelska
Campusstudier