$close

Filter

Visa resultat

De mest populära MSc-programmen i Norrköping Sverige 2022

MSc, eller Master of Science, är en av de två mest populära beteckningarna på en masterexamen. En MSc, vilket är en internationellt erkänd examen, utfärdas efter cirka fyra års studier inom ett vetenskapligt område.Sverige, officiellt Konungariket Sverige, är ett skandinaviskt land i norra Europa. Sverige gränsar Norge och Finland, och är ansluten till Danmark med en bro-tunnel över… Läs mer

MSc, eller Master of Science, är en av de två mest populära beteckningarna på en masterexamen. En MSc, vilket är en internationellt erkänd examen, utfärdas efter cirka fyra års studier inom ett vetenskapligt område.

Sverige, officiellt Konungariket Sverige, är ett skandinaviskt land i norra Europa. Sverige gränsar Norge och Finland, och är ansluten till Danmark med en bro-tunnel över Öresund. Sverige är en utvecklad postindustriellt samhälle med en avancerad välfärdsstat. Levnadsstandarden och livslängd rankas bland de högsta i världen.

Hitta MSc-program i Norrköping i Sverige 2022

Läs mindre
Läs mer om att studera i Sverige
$format_list_bulleted Filter
Sortera efter:
  • Populärt Senaste Titel
  • Populärt
  • Senaste
  • Titel
Linköping University
Norrköping, Sverige

Detta program fokuserar på integration av IT och telekommunikation i transport- och logistiksystem, i syfte att öka effektiviteten, säkerheten, rörligheten och kundnöjdheten s ... +

Detta program fokuserar på integration av IT och telekommunikation i transport- och logistiksystem, i syfte att öka effektiviteten, säkerheten, rörligheten och kundnöjdheten samtidigt som miljöpåverkan minskar. -
MSc
Heltid
4 terminer
Engelska
Aug 2022
17 Jan 2022
Campusstudier
 
Linköping University
Norrköping, Sverige

Är du nyfiken på hur det är att studera på LiU? Häng med oss för en pratstund om hur det är att bo och studera på våra campus i Sverige. Vi erbjuder gratis webbseminarier och ... +

Är du nyfiken på hur det är att studera på LiU? Häng med oss för en pratstund om hur det är att bo och studera på våra campus i Sverige. Vi erbjuder gratis webbseminarier och inspelningar för både blivande och antagna examensstudenter under hela året. Klicka här för att ta reda på mer! Start: augusti 2022 Studieort : Norrköping Nivå: Avancerad nivå Befolkningens åldrande och ökande ojämlikhet är markerade trender över hela världen, medan globalisering, digitalisering, urbanisering, migration och förändrade könsrelationer har djupgående effekter på våra liv. En längre levande befolkning innebär globala utmaningar och möjligheter som påverkar alla aspekter av våra liv, såsom välfärd, miljö, hälsa, ekonomi, bostäder och sysselsättning. Att få en djupgående förståelse för åldrandets potential och utmaningar är avgörande för mänsklighetens välbefinnande och samhällets hållbarhet. Skickliga experter för att ta itu med de globala sociala, ekonomiska, hälsomässiga, politiska och kulturella frågorna om åldrande kommer att behövas för att stödja offentliga myndigheter, civilsamhället och privata företag att ta itu med utmaningarna med en åldrande befolkning. Det ömsesidiga beroendet mellan politik, välfärdsinstitutioner, befolkningsdynamik och individuella liv är kärnan i detta program. Den erbjuder en bred läroplan i policyinriktad åldrandeforskning och tar upp flera politikområden som välfärdsstaten, livsloppspolitik, pensioner, hälsa och omsorg, familj och relationer mellan generationerna. Lärare från en rad akademiska bakgrunder kommer att göra det möjligt för dig att skaffa dig en globalt attraktiv och unik utbildning. Tillsammans kommer vi att söka svar på de komplexa frågor som samhället står inför idag när det gäller både individens åldrande och befolkningens åldrande. Som student på det nya masterprogrammet Aging and Social Change får du en bred förståelse för sambanden mellan livslängd och social förändring genom ett verkligt tvärvetenskapligt perspektiv, som kombinerar aktuell forskning och metodik. Tillvägagångssättet under programmet betonar interaktiv undervisning och kommunikation, baserad på en hybridmodell av digitalt lärande som inkluderar både klassrumsundervisning och distansundervisning. Du kan välja antingen lärande på campus eller distansundervisning med två perioder på campus varje år. Programmet erbjuds som ettårigt alternativ, 60 hp, och som tvåårigt alternativ, 120 hp. Oavsett om du är på väg att börja en karriär eller vidareutveckla din professionella expertis, kommer programmet att erbjuda dig möjligheten att skapa social påverkan. Du kommer att vara väl förberedd för en yrkeskarriär inom antingen offentlig eller privat sektor och vidare studier och forskning vid en doktorsexamen. nivå och däröver. Masterprogrammet Aging and Social Change leder dig och dina studiekamrater till att bli nästa generation av chefer, rådgivare, beslutsfattare, experter och forskare. Kursplan och kursdetaljer Programmet löper över två år och omfattar 120 högskolepoäng, inklusive ett examensarbete. Under första och andra terminen kommer studenterna att följa obligatoriska kurser som innehåller en historisk och teoretisk introduktion till åldrande samhällen. Dessutom ger kursinnehållet insikt i policyorienterad åldrandeforskning och introducerar studenterna till data och metoder för policyorienterad samhällsvetenskaplig forskning om åldrande och social förändring. Kurserna informerade om ökad ekonomisk ojämlikhet och en accelererad befolknings åldrande som nyckeldrag i samtida samhällen mellan regionala och globala perspektiv genom att titta på skärningspunkterna mellan kön, social klass och etnicitet. Studenter som bestämmer sig för att ta det ettåriga alternativet ägnar andra halvan av andra terminen åt sammansättningen av masteruppsatsen och deltagande i regelbundna kollokvierträffar. Under tredje terminen leder programmet till individuell fördjupning genom utlandsstudier, praktik, intensiva forsknings- och läskurser samt valbara kurser på avancerad nivå inom området åldrande, policyanalys. Den fjärde terminen ägnas åt sammansättningen av masteruppsatsen och deltagande i regelbundna avhandlingskollokvierträffar. Masteruppsatsen omfattar regelbundet en småskalig forskningsstudie. Utöver sitt examensarbete och sitt kursarbete kommer studenterna att följa ett schema med tematiska seminarier. Kursplan Introduktion Magisterprogrammet Aging and Social Change Studies (60/120 hp) är ett utbildningsprogram på avancerad nivå som leder till en masterexamen med åldrande och social förändring som huvudområde. Programmet utbildar nästa generations chefer, rådgivare, beslutsfattare, experter och forskare i Sverige, Europa och utanför, och det gör det möjligt för akademiker att skapa genomslag inom olika nyckelområden i samhället. Det öppnar professionella perspektiv inom forskning, politik och praktik för sina utexaminerade, och det betonar den ökade internationaliseringen av omfattningar och kompetenser. Utexaminerade från programmet är förberedda för yrkeskarriärer som arbetar med olika aspekter från att driva policyprogram till vetenskaplig forskning. Åldrande är en av nyckelfrågorna i dagens föränderliga samhällen, vilket kräver mer forskningsbaserad förståelse samt kunskap för adekvat politik. Magisterprogrammet Aging and Social Change Studies (60/120 hp) erbjuder studenter de kunskaper som behövs för båda. Åldrande och social förändring Studier relaterar individens och befolkningens åldrande till övergripande sociala, ekonomiska, politiska och kulturella förändringar, till nya strukturer av ojämlikhet och politik som tar itu med dem. Det specifika fokuset på ömsesidigt beroende av politik, välfärdsinstitutioner, befolkningsdynamik och individuella liv är kärnan i detta program, som tar ett brett och integrerat samhällsvetenskapligt perspektiv på samtida föränderliga åldrande samhällen. Detta program är betydelsefullt när det gäller dess grad av internationalisering och multidisciplinaritet, och hållbart i sin hybridstruktur baserad på digitalt och webbaserat lärande, som involverar en fusion av plats- och distansutbildning. Programmet präglas av progression i både kunskaper och färdigheter inom åldrande och social förändring. Kurserna ger också en solid grund för fortsatta studier och forskning mot en doktorsexamen. och vidare. Detta inkluderar konceptuella, planering, förvaltning och utvärderingsaktiviteter på en mängd olika nivåer; t.ex. i statliga institutioner och internationella offentliga organisationer som mellanstatliga organ och avdelningar för politik och planering på EU-, statlig och lokal nivå, såväl som i offentliga institutioner för socialpolitik och policyrådgivning. Därutöver även på specialistavdelningar vid nationella och internationella institutioner och föreningar som arbetar med programmens frågor samt på forskningsinstitut och universitet inom vetenskapspolitisk inriktad forskning, och undervisning. Slutligen även i intressentorganisationer, icke-statliga organisationer, privata tankesmedjor och konsultföretag, företag och förvaltningar. Syfte Behörighet enligt högskolelagen Kunskap och förståelse För civilingenjörsexamen (60 hp) ska studenten: visa kunskap och förståelse inom området åldrande och social förändring, inklusive både bred kunskap inom området och en betydande grad av specialiserad kunskap inom vissa områden inom området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och visa specialiserad kunskap om datakällor, statistiska och policyanalysmetoder samt tolkning av komplex information i åldrande och social förändring. För civilingenjörsexamen (120 hp) ska studenten: visa kunskap och förståelse inom området åldrande och social förändring, inklusive både bred kunskap inom området och en betydande grad av specialiserad kunskap inom vissa områden inom området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och visa specialiserad metodisk kunskap inom åldrande och social förändring. Kompetens och färdigheter För civilingenjörsexamen (60 hp) ska studenten: visa förmåga att integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa fenomen, frågeställningar och situationer även med begränsad information visa förmåga att identifiera och formulera frågor självständigt samt att planera och med lämpliga metoder utföra avancerade uppgifter inom förutbestämda tidsramar visa förmåga att i tal och skrift både nationellt och internationellt redovisa tydligt och diskutera sina slutsatser samt de kunskaper och argument som de bygger på i dialog med olika publik, och visa de färdigheter som krävs för deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständig anställning i någon annan kvalificerad egenskap. För civilingenjörsexamen (120 hp) ska studenten: visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa fenomen, frågeställningar och situationer även med begränsad information, visa förmåga att identifiera och formulera frågeställningar kritiskt, självständigt och kreativt samt att planera och med lämpliga metoder utföra avancerade uppgifter inom förutbestämda tidsramar och på så sätt bidra till kunskapsbildningen samt förmågan att utvärdera detta arbete, visa förmåga att i tal och skrift både nationellt och internationellt redovisa tydligt och diskutera sina slutsatser samt de kunskaper och argument som de bygger på i dialog med olika publik, och visa de färdigheter som krävs för deltagande i forsknings- och utvecklingsarbete eller självständig anställning i någon annan kvalificerad egenskap. Bedömning och förhållningssätt För civilingenjörsexamen (60 hp) ska studenten: visa förmåga att göra bedömningar inom området för åldrande och social förändring informerad av relevanta disciplinära, sociala och etiska frågor och även att visa medvetenhet om etiska aspekter av forsknings- och utvecklingsarbete, visa insikt i forskningens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och individens ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera det personliga behovet av ytterligare kunskap och ta ansvar för det pågående lärandet. För civilingenjörsexamen (120 hp) ska studenten: visa förmåga att göra bedömningar inom området för åldrande och social förändring informerad av relevanta disciplinära, sociala och etiska frågor och även att visa medvetenhet om etiska aspekter av forsknings- och utvecklingsarbete, visa insikt i forskningens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och individens ansvar för hur den används, och visa förmåga att identifiera det personliga behovet av ytterligare kunskap och ta ansvar för det pågående lärandet. Forskning Forskningsmiljön för åldrande och social förändring Forskningsmiljön Aging and Social Change bedriver spetsforskning om viktiga sociala, politiska och kulturella frågor om åldrande. EIWO - Utanförskap och ojämlikhet i sena arbetslivet EIWO tänjer på gränserna för kunskap om sent arbete och potentialen för dess inkluderande och lika förlängning - det ger bevis för åldrande arbete och livsförloppspolicyer. GENPATH – Könsbetingad Pathways av social utestängning senare i livet GENPATH analyserar könsskillnader i social utslagning över hela Europa. Den frågar efter dess rötter och konsekvenser i hälsa och välbefinnande på äldre dagar. EuroAgeism (ITN EuroAgeism) EuroAgeism är ett multidisciplinärt, multisektoriellt, vetenskapspolitiskt internationellt forskningsnätverk. Avancerad forskning och utbildning av en ny generation tidiga forskare (ESR) inom området ålderism är nyckeln till denna strävan. Covid-19-pandemins effekter på arbetslivet i Sverige ur ett socialt risk- och ojämlikhetsperspektiv Projektet syftar till att förstå effekterna och konsekvenserna av covid-19-pandemin i arbetslivet i Sverige ur ett socialt risk- och ojämlikhetsperspektiv på ålder och kön. Åldrande i ett föränderligt samhälle Forskningsdatainfrastruktur, livsloppsanalyser och prognoser för framtida senare liv med tonvikt på nackdelar, utanförskap och ojämlikhet är kärnan i projektet. Äldre arbetstagare och digitaliseringen av arbetet i Norden Nätverks- och verkstadsaktionen DigiNord adresserar syftar till att förbättra förståelsen för hur digitaliseringen av arbetet påverkar äldre arbetstagare och sent arbete. Den har ett utanförskaps- och socialriskperspektiv på det sena arbetslivet -
MSc
Heltid
4 terminer
Engelska
Aug 2022
17 Jan 2022
Campusstudier