Ma i nationalekonomi

Allmänt

Programbeskrivning

Institutionen erbjuder en MA i nationalekonomi och en MA i finansiell ekonomi. Båda programmen är främst avsett för studenter som har för avsikt att söka arbete efter avslutad examen. Men om kompletteras med övre nivå kurser i matematik, programmen kan också hjälpa till att förbereda eleverna för forskarutbildningen.

MA i nationalekonomi

MA i nationalekonomi program är utformat för att ge studenterna en bakgrund i tillämpad ekonomi som leder till yrkesarbete inom företag, myndigheter, eller utbildning. Särskild vikt läggs vid användning av dataanalys för att undersöka politiska frågor och affärsbeslut. En väl förberedd elev kan slutföra magisterexamen i ett enda läsår genom att ta en extra kurs varje termin och skriva en avhandling under sommaren.

För MA i ekonomistuderande måste fylla 30 termin timmar examen kredit med en klass-medeltalet på 3,0 eller högre. Kraven för examen omfattar följande grundläggande kurser plus tre valfria (3 sh). En avhandling (6 sh) kan ersätta forskningsseminarium och en av de tre termin timme valfria.

Senast uppdaterad Feb 2015

Om skolan

Youngstown State University, an urban research university, emphasizes a creative, integrated approach to education, scholarship, and service. The University places students at its

Youngstown State University, an urban research university, emphasizes a creative, integrated approach to education, scholarship, and service. The University places students at its Läs mindre