Ma i transportdesign

Umeå University, Umeå Institute of Design

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Ma i transportdesign

Umeå University, Umeå Institute of Design

MA i Transportation Design

Masters program, 120 högskolepoäng

Under det senaste århundradet har människan kommit att bero på transporter som en social och livsstil nödvändighet. Världen har utvecklats med en önskan och behöver använda fordon. Bilar, till exempel, har blivit en integrerad del av vår kultur.

Vår Transportation Design-programmet är unikt i sin omfattning av intresse, som handlar om hela transportdesignområdet i samarbete med industrin. Studenter är utbildade att ha ett öppet sinne för både konceptuella idéer och detaljerade realistiska konstruktionslösningar. De uppmuntras att ha en balanserad tankeprocess där form och funktion samverkar.

Den Transportation Design-programmet ger studenten kompetens att arbeta med design och utveckling av olika typer av fordon, från cyklar och bilar till allmänna transportmedel, såsom tåg, bussar och flygplan. Detta är den första kursen i sitt slag i Norden.

Eleverna kommer in i masterprogrammet i Transportation Design måste ha en grundläggande förståelse för designverktyg tillsammans med en kompetent nivå skissa skicklighet. De kommer att utveckla sin kreativa tankeprocessen med handledning stöd inriktat på att försöka lösa framtida transportproblem. Eleverna kommer att undersöka hur man kan utforma och utveckla alla typer av fordon med en växande medvetenhet om miljöfrågor.

Våra studenter uppmuntras att bygga realistiska fordonskoncept kring framtida livsstilar. På samma sätt måste dessa konstruktioner vara attraktiv och önskvärd. Kärnan i studentarbetet kommer att handla om form och funktion i balans med de mänskliga behov i centrum av sin konstruktion utvecklingsprocessen.

International och utbytesstudenter


Undervisningsspråket är engelska och kursen är öppen för internationella studenter. Utbytesstudenter accepteras företrädesvis i höstterminen det första året.

Verksamhetsområden


Trafik Design förbereder eleverna för att arbeta i branschen. Studenter är ofta anställda i storföretag samt designbyråer. Vi har en stark bakgrund inom både transportdesign praktik och utbildning. Av denna anledning kvaliteten på vår utbildning och öka resurserna för studenter examen från vårt program har varit mycket uppskattat av industrin.

Många av våra tidigare studenter har hittat en bra position i branschen och konsultföretag. Bland dessa bolag är Volvo Personvagnar, Volvo Lastvagnar, Saab Automobiles, Scania, BMW Group Designwork, Renault Trucks, GM, Toyota, Volkswagen, Audi, Bentley och många fler.

Kval Erhållen


Efter examen kommer du att få en magisterexamen i Transportation Design.

Förkunskapskrav

Program Förutsättningar


De sökande behöver en kandidatexamen inom industridesign eller motsvarande kreativ utbildning. Antagningsprocessen heavilly baseras på en portfölj urval. Design portföljer är vår huvudreferens för att välja de mest kreativa och begåvade sökande.

Specifika portföljkrav


Vi räknar med portföljer för att kommunicera den sökandes kompetens i alla skeden av designprocessen. Detta innebär att portföljer måste utsätta förmåga att identifiera designmöjligheter och lösa problem. Det måste också presentera många prover av den sökandes kreativa tankeprocessen och konstnärliga förmåga uttryckte både frihand skisser och renderingar. Tredimensionell form uppfattning är en nödvändig färdighet och därför bör också dokumenteras i portföljen. Bilder från prototyper, skulpturer, fysiska och digitala modeller ska presenteras. Den senare helst kommer också att representera den sökandes kunskaper om tillverkningstekniker och material. Bra begrepp eller genuint intresse för olika typer av fordon är viktigt. Kunskap om 2D- och 3D-programvaror kan också göra en skillnad. Både produkt och transportdesignmaterial kan räknas in bland de 10 olika projekt prover som efterfrågas av skolan. Projektdokumentation ska beskriva hela utvecklingsprocessen, från grundforskning till slutdesignförslag med stark hänsyn till användarna av sådana produkter.

Vi föredrar portföljer som passar i en vanlig C4 storlek kuvert eller liknande.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Varaktighet
2 år
Heltid
Information
Deadline
Locations
Sverige - Umeå, Västerbotten County
Startdatum : Sept. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Sept. 2019
Sverige - Umeå, Västerbotten County
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan