Ma inom interaktionsdesign

Umeå Institute of Design - Umeå University

Programbeskrivning

Läs den officiella beskrivningen

Ma inom interaktionsdesign

Umeå Institute of Design - Umeå University

MA i Interaktionsdesign

Masters program, 120 högskolepoäng

Utvecklingen inom IT har utmanat industriell design tradition genom att kräva en förskjutning av tyngdpunkten från idén om "produkt-as-objekt" mot begreppet "produkt-as-event", där de dynamiska och interaktiva kvaliteter av produkter och tjänster måste förstås bättre i samband med mänskligt beteende. Denna förskjutning av fokus har inspirerat oss att utveckla vår Interaktionsdesign programmet och att initiera nya forskningsområden inom designområdet.

Vår Interaction Design-programmet behandlar förhållandet mellan människor och IT med särskilt fokus på interaktionen mellan läkemedlet och användare. Vi ser disciplin för interaktionsdesign som förmågan att utforma både de kognitiva och fysiska gränssnitt och integrera dem i en framgångsrik helhet. Vårt mål är att göra det möjligt för designers att skapa hållbara, begripliga och lustfyllda informationsbaserade produkter, tjänster och miljöer.


Kurser ges i en rad ämnen, inklusive människa-datorinteraktion, grafisk design, kontextuell Förfrågan och erfarenhet Prototyping. Gränssnitt prototyper verktyg, scenarioteknik och användarstudier tillämpas konsekvent i projektarbete. Erfarna designers presentera fallstudier.

Denna studie program handlar om människor snarare än teknik. Scandinavia har en lång tradition av användarcentrerad forskning med fokus på relationen mellan människor och tekniska system. Aktivt involvera användare i designprojekt är en central del av Interaction Design-programmet. Tonvikten ligger på brukarmedverkan i designprocessen och iterativ prototyp utvärdering.


Undervisningen sker på engelska.

Verksamhetsområden


Interaction Design programmet förbereder eleverna för att arbeta i branschen. Studenter är ofta används som designbyråer samt i storföretag. Några av eleverna får i forskning. Designhögskolan i Umeå har en forskargrupp där forskning bedrivs genom generella bidrag samt specifika företag samarbete.

Kval Erhållen


Efter examen kommer du att få en magisterexamen i interaktionsdesign.

Förkunskapskrav

Program Förutsättningar


De förkunskaper är en BA eller motsvarande i industridesign, grafisk design, datavetenskap, informatik, psykologi, industriell produktutveckling eller liknande. Sökande är skyldiga att lämna en digital portfolio.

Särskilda Portfolio Krav på Interaction Design programmet

Du måste ladda upp en digital portfolio, att föredra i liggande format.

Portföljen ska innehålla 8-12 prover av ditt arbete, visar din nuvarande kreativ och estetisk design erfarenhet och kapacitet på professionella och / eller akademisk nivå.

Du kan inkludera video, foton, skisser, 3D-renderingar, grafik, eller interaktiva presentationer för att visa dina färdigheter.

För varje arbets prov, innehålla en kort text (10-20 ord) som beskriver innehållet och ramen för den visade projektet. I grupparbeten, berätta vad ditt bidrag var.

Håll presentation av varje arbetsprov till en sida vardera och välja de delar som bäst presenterar dina styrkor. Men en eller två av de inlämnade arbetsprover bör beskrivas mer i detalj under 3-4 sidor, där designprocessen bör vara i fokus.

Vi söker:

  • Estetisk hantverk
  • Övergripande människocentrerad inställning till design
  • Kreativitet, designtänkande och problemlösning kapacitet
  • Förmåga att kritiskt och analytiskt tänkande
  • Erfarenhet med individuell och gruppövningar
  • Grafik programvara färdigheter (Flash, Illustrator, Photoshop)
  • Grundläggande erfarenhet av att bygga fysiska modeller och presentationsmodeller
  • Intresset för informationsteknologi
Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska
Varaktighet & Pris
Denna kurs är På campus
Start Date
Startdatum
Sept. 2019
Duration
Varaktighet
2 år
Heltid
Information
Deadline
Locations
Sverige - Umeå, Västerbotten County
Startdatum : Sept. 2019
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan
Dates
Sept. 2019
Sverige - Umeå, Västerbotten County
Sista anmälningsdag Kontakt Skolan
Slutdatum Kontakt Skolan