Magister i anläggningsarbeten

Allmänt

Programbeskrivning

Master Civilingenjör / Konstruktionsteknik, delas ut av fakulteten forskarutbildning vid Jordan University of Science and Technology (JUST) av uppfyllandet av följande krav:

BYGGNADSKONST

1. Obligatoriska Krav:

 • CE 703 Anläggning Seminarium
 • CE 731 Advanced armerad betong
 • CE 732 Strukturdynamik
 • CE 733 Finita elementmetoden
 • CE 736 Advanced Byggnadsmekanik

2. Valfria Krav *

 • CE 701 Avancerade tillämpad matematik
 • CE 721 Advanced Concrete Technology
 • CE 730 Design av tunna betongkonstruktioner
 • CE 734 Strukturell stabilitet
 • CE 735 Teori Tallrikar och Shells
 • CE 737 Numeriska metoder i Konstruktionsteknik
 • CE 738 Advanced Structural Steel Design
 • CE 739 Struktur Tillförlitlighet
 • CE 783 Specialkurs i Konstruktionsteknik
 • Studenten får studera högst 3 timmar kredit från kurser 700 eller 800 nivå erbjuds av andra program som rör hans ämnesområde efter godkännande av dekanus för forskarutbildning baserat på rekommendation av institutions forskarutbildning kommitté.

3. Examensarbete (CE799):

 • CE 799 A examensarbete
 • CE 799 B Examensarbete
 • CE 799 C Examensarbete
 • CE 799 D Examensarbete

Transportteknik

1. Obligatoriska Krav:

 • CE 703 Anläggning Seminarium
 • CE 740 Highway Material
 • CE 741 Analysmetoder i Transport
 • CE 742 Traffic Flow Theory and Control
 • CE 743 Advanced Pavement analys och design

2. Valbara Krav *:

 • CE 701 Avancerade tillämpad matematik
 • CE 704 Analytisk och digital fotogrammetri
 • CE 744 Avancerad transportplanering
 • CE 745 Pavement Management Systems
 • CE 746 Highway Safety
 • CE 747 Transport Network och simulering
 • CE 748 Tillämpningar av avancerad teknik i transportteknik
 • CE 784 Specialkurs i Konstruktionsteknik
 • Studenten får studera högst 3 timmar kredit från kurser 700 eller 800 nivå erbjuds av andra program som rör hans ämnesområde efter godkännande av dekanus för forskarutbildning baserat på rekommendation av institutions forskarutbildning kommitté.

3. Examensarbete (CE799):

 • CE 799 A examensarbete
 • CE 799 B Examensarbete
 • CE 799 C Examensarbete
 • CE 799 D Examensarbete

Teknisk vattenresurslära

1. Obligatoriska Krav:

 • CE 703 Anläggning Seminarium
 • CE 751 ythydrologi
 • CE 752 Open Channel Hydraulik
 • CE 753 Avloppsvatten Engineering
 • CE 754 Kemi för Miljö Engineers

2. Valbara Krav: *

 • CE 701 Avancerade tillämpad matematik
 • CE 755 fysikaliska och kemiska processer
 • CE 756 Grundvatten Hydrologi
 • CE 757 industriellt och farligt avfall
 • CE 758 och under markytan Modellering
 • CE 759 vattenteknik
 • CE 785 Specialkurs i Konstruktionsteknik
 • Studenten får studera högst 3 timmar kredit från kurser 700 eller 800 nivå erbjuds av andra program som rör hans ämnesområde efter godkännande av dekanus för forskarutbildning baserat på rekommendation av institutions forskarutbildning kommitté.

3. Examensarbete (CE799):

 • CE 799 A examensarbete
 • CE 799 B Examensarbete
 • CE 799 C Examensarbete
 • CE 799 D Examensarbete

Geoteknik

1. Obligatoriska Krav:

 • CE 703 Anläggning Seminarium
 • CE 761 Avancerade Geoteknik
 • CE 762 Mark Beteende
 • CE 763 Advanced Foundation Engineering
 • CE 765 Avancerad bergmekanik

2. Valbara Krav *:

 • CE 701 Avancerade tillämpad matematik
 • CE 702 Tillämpad statistik
 • CE 764 jordras
 • CE 766 Jorddynamik
 • CE 757 Jordegenskaper och mätningar
 • CE 768 Pålgrundläggning
 • CE 769 Foundation på Rocks
 • CE 786 Specialkurs i Konstruktionsteknik
 • Studenten får studera högst 3 timmar kredit från kurser 700 eller 800 nivå erbjuds av andra program som rör hans ämnesområde efter godkännande av dekanus för forskarutbildning baserat på rekommendation av institutions forskarutbildning kommitté.

3. Examensarbete (CE 799)

 • CE 799 A examensarbete
 • CE 799 B Examensarbete
 • CE 799 C Examensarbete
 • CE 799 D Examensarbete
Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

At JUST, we are devoted to providing our students with top-quality education in all fields of science and technology.

At JUST, we are devoted to providing our students with top-quality education in all fields of science and technology. Läs mindre