Magister i den allmänna opinionen och undersökningsmetodik

Allmänt

Programbeskrivning

Master i den allmänna opinionen och undersökningsmetoden

Mål

Opinionsundersökningar och undersökningar om sociala, politiska och konsumenternas beteende har blivit allt viktigare under de senaste åren. Samtidigt har metoder för datainsamling samt tekniker och verktyg för analys och tolkning av dessa uppgifter har utvecklats och blivit mer komplexa. Hittills har inga universitetskurser erbjudits att ta hänsyn till denna utveckling i vid bemärkelse. Det finns nu ett erkänt behov av personal som har möjlighet att kombinera starka teoretiska, metodologiska och tekniska kunskaper i undersökningen forskning och som är dessutom medveten om de rättsliga frågor som rör databehandling.

förvärvade färdigheter

Eleverna får metod insikt och kunskap, särskilt kvantitativa och statistiska, så att de kan utforma, genomföra och analysera en undersökning i privat eller offentlig sektor. Vidare utvecklar de teoretiska färdigheter som tillåter dem att förstå hur valda metoder och frågeställningar kan påverka resultaten. Kursen ger eleverna att utveckla ett stort antal tvärvetenskapliga färdigheter såsom: urskiljning, analytisk och sammanfatta färdigheter, forskningserfarenhet, förvärv och överföring av kunskap, oberoende och förmågan att bilda domar i sitt specialområde och närliggande områden. Denna rad färdigheter, kombinerat med specialistkunskaper som förvärvats under studietiden, förbereder eleverna för yrkeslivet i mycket varierande verksamhetsområden.

naturligtvis strukturen

Master of Arts innefattar 90 hp och är sammansatt av tre delar:

  • ett gemensamt program för obligatoriska kurser
  • valbara kurser
  • Examensarbete (som kan eller inte kan vara relaterat till en praktikplats).

Det gemensamma programmet består av tre moduler. Modul 1 ”Teoretiska grunden för SRM och åsiktsbildning” ger en djup förståelse för definitioner och teorier som ligger bakom begreppen den allmänna opinionen och sociala, politiska och konsumenternas beteende. Modul 2, ”Survey forskningsmetodik” omfattar de olika verktyg och tekniker som krävs för att organisera en undersökning med avseende på både kvantitativa och kvalitativa metoder. Modul 3 ”analysera och presentera mätdata” fokuserar på analys av mätdata och visualisering av resultat. Det ger också en introduktion till avancerade metoder för statistisk analys.

Interaktiv undervisning

Denna tvärvetenskapliga masterprogrammet, frukten av ett samarbete mellan fakulteten vid universitetet i Neuchâtel, fakulteten för samhälls- och statsvetenskap vid universitetet i Lausanne och humanistiska fakulteten och samhällsvetenskap vid universitetet i Lucerne, syftar till att lära eleverna hur för att producera en undersökning självständigt från dess design till analys av data, för allmänheten liksom den privata sektorn. De utmärkande dragen i utbildningen är dess flerspråkighet och tvärvetenskapliga, med betoning på både akademiska och praktiska aspekter. Kursen äger rum på tre platser University och kräver rörlighet från studenterna (åtminstone för två terminer).

Examentilldelad

Master of Arts i offentlig åsikt och Undersökningsmetod

Poäng

90 hp, 3 terminer

Karriärmöjligheter

  • Icke-statliga och internationella organisationer
  • Federal och kantonal offentlig förvaltning
  • Institutioner offentlig statistik, privata och offentliga företag inom sektorn för röstningen, datainsamling och analys (social och marknadsundersökningar, reklam)
  • journalistik
  • medier
  • Public relations
  • kommunikation
Senast uppdaterad Mar 2020

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Om skolan

The University of Neuchatel (UniNE) is an internationally recognised institution as well as a university on a human scale. With 4380 students from Switzerland and beyond (nearly 20% of students from a ... Läs mer

The University of Neuchatel (UniNE) is an internationally recognised institution as well as a university on a human scale. With 4380 students from Switzerland and beyond (nearly 20% of students from abroad), it provides high quality teaching and support. Bachelor and Master degrees are compatible with most other European universities and are in line with society’s expectations in a variety of innovative and cutting-edge fields. Läs mindre