Magister i elektroniska inbyggda system

Allmänt

Programbeskrivning

KURS STRUKTUR

Masterprogrammet omfattar: För studenter med en 4-årig kandidatexamen minimum och med inriktning mot Elektroniska / Instrumentation / elektroteknik / Automation:

 • Termin 2 - Academic (på campus)
 • Termin 3 - Academic (på campus)
 • Termin 4 - Praktik (företaget / laboratoriet)

För studenter med en 3-årig kandidatexamen eller med en 4-årig kandidatexamen i ett annat ingenjörs stream:

 • Termin 1 - Academic (på campus)
 • Termin 2 - Academic (på campus)
 • Termin 3 - Academic (på campus)
 • Termin 4 - Praktik (företaget / laboratoriet)

De tre första terminerna * erbjuds mellan september 2016 och januari 2018. Föreläsningar, lektioner, laborationer, praktik, projekt, konferenser och / eller seminarier gör upp terminerna. Utvärdering i form av tester, frågesporter, tentor, etc. genomföres på en regelbunden basis. Fakultetens medlemmar är från ESIGELEC och / eller INSA Rouen, från partnerföretag och från partneruniversitet i Frankrike eller utomlands.

 • 2 terminer när det gäller elever som beviljas direkt inträde i andra halvåret, med början februari 2017 Den sista terminen ägnas åt industri- eller forskningserfarenhet, under vilken eleverna måste göra en obligatorisk praktik i ett företag eller laboratorium för en period på 4 månader ( min.) till 6 månader (max.). Medan ESIGELEC och / eller INSA Rouen ge stöd för att hitta praktikplatser, förväntas eleverna att spela en aktiv roll, eftersom praktikplatser inte erbjuds automatiskt. Studenterna har upp till högst två år, efter den sista termin:
  • att hitta och slutföra praktik
  • att lämna in en professionell avhandling och göra en muntlig presentation inför en jury kallas

  Underlåtenhet att uppfylla dessa krav kan leda till att examen inte tilldelas.

Student Status

Registrerad Student status och inskrivna Student status sista termin består av tre steg, det vill säga slutföra praktik, som lämnar den professionella avhandling och muntlig presentation inför en jury som sammankallats av ESIGELEC. Studenter anses Registrerade studenter av ESIGELEC under en period av 6 månader efter utgången av den sista termin. Under denna tid, förväntas studenterna fylla i de tre nämnda stegen. Den registrerade Student status kommer att förlängas om en elev har startat praktik men har inte slutfört andra / tredje etappen. I fråga om eleverna inte startar praktik inom sex månader efter utgången av den sista termin, kommer de att behöva omregistrera och kommer att betraktas Inskrivna studenter av ESIGELEC. Den registrerade Student status träder i kraft igen vid början av praktik och gäller tills eleven har slutfört alla tre stegen däri inblandade. En student har en period på högst två år för att slutföra de tre etapperna i praktikterminen. Den registrerade Student och inskrivna Student status kommer att upphöra att gälla oavsett om eller inte studenten har tilldelats magisterexamen av juryn av ESIGELEC och INSA Rouen, efter avslutad kurs.

Kursupplägg och riktlinjer

Master i Electronic Inbyggda System Masterprogrammet syftar till att utrusta eleverna med relevanta kunskaper, yrkesskicklighet och praktisk erfarenhet i elektronik och inbyggda system för industrin eller för forskning. De kommer att lära sig att designa, utveckla och implementera inbyggda system inom olika sektorer. Studenterna kommer också att förvärva grundläggande ledarskapsförmåga. Den internationella miljön på ESIGELEC tillåter eleverna att upptäcka nya kulturer och språk. Studenter måste visas för TCF eller TEF certifieringsprov på franska (eller TOEIC för fransktalande studenter). Den obligatoriska praktik ger studenterna en praktisk erfarenhet i arbetsmiljön. Våra studenter finner arbetstillfällen som utvecklare, projektledare, konsulter eller forskare inom området elektroniska inbyggda system.

Innehåll

 • Elektronik och inbyggda system,
 • Design, utveckling och produktion av elektroniska system och utrustning som används i flygteknik, rymd- och bilindustrin,
 • Några projektledning moduler och ett projekt vård även i programmet.

Fast track

Möjlig direkt tillträde till termin 2, för studenter med en 4-årig kandidatexamen och efter godkännande av ESIGELEC

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

ESIGELEC provides trainings for engineering students, in telecommunications, electronics, information technologies, information networks, embedded systems, automation and robotics, electrical engineer ... Läs mer

ESIGELEC provides trainings for engineering students, in telecommunications, electronics, information technologies, information networks, embedded systems, automation and robotics, electrical engineering for transport, mechatronics, energy and sustainable development, biomedical engineering, business engineering and financial engineering. Läs mindre