Magister i europeisk nutidshistoria

Allmänt

Programbeskrivning

Ett historiskt perspektiv är av central betydelse för morgondagens yrkesverksamma inom akademiska världen, näringslivet och den politiska världen att hantera sociopolitiska framtidsfrågor. Mästaren i europeisk nutidshistoria ger rätt kompetens för att utforska samtida europeiska frågor. Med sina kopplingar till många europeiska institutioner, flera internationella kulturinstitutioner och många internationella företag belägna i Luxemburg, Mästarens arbetsmiljön är både bred och stimulerande.

Med EU: s institutioner ett stenkast bort från Campus, eleverna har privilegierad tillgång till dokumentation i EU: s institutioner, till den digitala och mediebiblioteket för Centrum Virtuel de la connaissance sur l'Europe (CVCE) samt EIB: s arkiv på Campus. Masterprogrammet lägger särskild tonvikt på digital humaniora och offentlig historia vilket ger en unik blandning av historisk teori och praktisk tillämpning Mästaren fungerar på ett mångkulturellt Europa och flerspråkig undervisning och lärande miljö. Här finns en framstående lärare, inklusive Prof. Leboutte, innehavare av Jean Monnet-professur i Europas historia. Det ger utmärkta studiestöds tack vare sina små klasser, seminariegrupper, en till en handledning och serie konferenser som innehas av internationella experter och nyckelaktörer i skapandet av Europa.

Mål

Vilka metoder, institutioner, kulturella värderingar och tolkningar forma den europeiska kontinenten? Vad är förhållandet mellan en politisk process, det vill säga den senaste tidens europeiska integrationen, och bredare sociala och kulturella förändringar? I vilken utsträckning är "europeisering" en värdefull och manövrerbar koncept? Hur ser nationalstaten (en europeisk uppfinning) passar in i globaliseringsprocesser och regionalisering?

Vår Master Programmet behandlar dessa frågor genom att sätta samtida europeiska frågor i historiskt perspektiv. Hellre än att anta en allomfattande definition av "Europa", vare sig kulturellt eller geografiskt, belyser programmet de olika sammanhang inom vilka den europeiska förr och nu kan analyseras. Detta möjliggör en kritisk förståelse av komplexa sociala, kulturella och ekonomiska processer.

Karriärmöjligheter

Framgångsrikt slutförande av magisterexamen i europeisk historia ger tillgång till arbetstillfällen i beslutsfattandet, kulturell rådgivning, journalistik, förlagsverksamhet, undervisning och museum curating.

Senast uppdaterad Okt 2015

Om skolan

The Faculty of Humanities, Education and Social Sciences is one of the three faculties of the University of Luxembourg.

The Faculty of Humanities, Education and Social Sciences is one of the three faculties of the University of Luxembourg. Läs mindre
Esch-sur-Alzette