Master i europeiska och nordiska studier

Allmänt

Programbeskrivning

Europa. Varför spelar det någon roll?

Världen blir en alltmer liten plats - en planet som vi alla delar tillsammans och försöker lösa de utmaningar, motsägelser och konflikter som hotar att skaka den till kärnan.

Vilken roll har Europas roll i detta, med sina historiska och filosofiska arv, en konflikt som förflutit, men samtidigt kontinuerliga ansträngningar för att sträva efter fred och samarbete? Vad sägs om de nordiska länderna som har symboliserat jämlikhet, välfärd och koppling till naturen?

Att lära sig om europeiska samhällen, politik och kultur, med en nordisk twist , kommer att ge dig nycklar till att förstå världen runt dig och i slutändan omvandla den.

Studerar

Att förstå Europa i dag kräver mycket mer än att förstå processen för europeisk integration. De spänningar, utmaningar och möjligheter som visar sig idag har sina rötter i en längre politisk, social och kulturell historia.

De enheter som ansvarar för programmet är rankade bland de bästa i Europa och utanför, vilket garanterar studenterna högkvalitativ forskningsbaserad undervisning och handledning. Som student i programmet har du också friheten att följa dina egna initiativ och tillgång till ett brett utbud av kurser som organiseras i hela Helsingfors University of Helsinki .

Varför europeiska och nordiska studier?

I Masterprogrammet i europeiska och nordiska studier (ENS) får du en rik och tvärvetenskaplig förståelse av det europeiska samhället, politik och kultur idag och i historien. Under hela vägen drar programmet från styrkorna i nordisk forskning om Europa med sin starka inriktning på regionalt samarbete, mångfald, identiteter, institutioner, kultur och politik för historia och minne. Du lär dig lära känna de nordiska länderna genom ett europeiskt perspektiv och Europa ur ett nordiskt perspektiv.

Att studera hur européerna samarbetar, hur europeiska stater och samhällen är sammankopplade och hur de styrs utgör en viktig del av programmet. Förutom att titta på integrationsprocesserna och Europeiska unionens utveckling och funktion, belyser programmet betydelsen av regionalt samarbete i det nordiska sammanhanget, EU: s förbindelser med sina grannar och dess plats i det globala systemet.

Detta är ett unikt program i Norden där du kan specialisera dig i nordiska studier på engelska.

I slutet av studierna har du:

 • en bred förståelse av europeiska frågor och djupgående kunskaper i din valda tematiska specialisering;
 • fått avancerad forskning och kritisk analysfärdighet samt färdigheter för att göra självständiga och kreativa projekt
 • fick en Master of Arts-examen (MA) eller en Master of Social Sciences-examen (M. Soc. Sc.) beroende på ditt valda studiespår
 • fick högkvalitativ forskarutbildning som gör att du kan bedriva en karriär inom akademisk forskning
 • nödvändiga färdigheter och kunskaper för att bedriva en karriär inom högre utbildning, lokala och nationella förvaltningar, media, EU, nordiska regionala och internationella institutioner, icke-statliga organisationer och näringslivet.

Struktur och innehåll

Masterprogrammet i europeiska och nordiska studier (ENS) är 120 hp (ECTS) som ska avslutas under två akademiska år. Programmet består av gemensamma kurser och specialiseringsstudier som introducerar dig till olika aspekter av Europa, Norden och Östersjöregionen.

Ett av de tillgängliga alternativen är att specialisera sig i nordiska studier. ENS är ett unikt program för nordiska studier som undervisas på engelska i de nordiska länderna.

Programmet har två studiespår:

 • Humaniora följer regionala och kulturella studier och historia. Tematiska moduler specifika för detta spår inkluderar: nordiska studier; Europeiska rättshistoria och traditioner; och ECEBB (östeuropeiska studier, balkan och baltiska studier).
 • Socialvetenskapliga banan är inriktad på politisk historia, politik, civilsamhället och det offentliga livet. Tematiska moduler specifika för detta spår inkluderar: EU-studier; Historia och minne i Europa; Politik och kommunikation; och migration och minoriteter.

Undervisningsspråket är engelska. Efter avslutad utbildning får du antingen magisterexamen eller magisterexamen, beroende på din studiebana.

Kurser och undervisning

ENS-programmet innebär en väsentlig interaktion mellan dig och dina lärare. Du kommer att genomföra flera skrivuppgifter och forskningsuppsatser längs vägen, och kulminerade med en examensarbete under ditt andra år. Vissa kurser använder aktivt lärande eller vänt klassrumspedagogik.

Det multidisciplinära urvalet av kurser introducerar dig till olika aspekter av Europa, Norden och Östersjöregionen. Ämnen inkluderar till exempel:

 • Samtida europeisk politik
 • Nordiska samhällen och kulturer
 • Institutioner, ideologier och identiteter i Europa
 • Nationer och nationalism
 • populism
 • Mänskliga rättigheter och civilsamhällets aktivism
 • Migration och minoriteter
 • (Nordiska) välfärdsmodeller
 • Europeiska unionen och det nordiska samarbetet
 • Europeiska rättsliga traditioner
 • Minnets politik

Magisteruppsats

Examensarbetet är en integrerad del av din examen. Under avhandlingsprojektet förväntas du:

 • visa att du kan formulera relevanta och intressanta forskningsfrågor
 • skapa en sammanhängande forskningsdesign
 • analysera och producera data
 • skriva en vetenskaplig forskningsrapport

Även om projektet är omfattande oberoende forskningsarbete kommer du att ha en handledare som fungerar som din rådgivare. Du kommer också regelbundet att presentera framstegen i ditt projekt i ett gemensamt seminarium med dina medstudenter.

Efter att ha avslutat din avhandling har du fått en bred förståelse för europeiska frågor och djupgående kunskaper om ditt mer specifika avhandlingsämne samt förvärvade avancerade forskningsfärdigheter. Du har också lärt dig hur du genomför ett stort oberoende forskningsprojekt och hur du rapporterar dina forskningsresultat.

Studenter och studentliv

Studentlivet och särskilt studentorganisationskulturen är exceptionellt rik och mångsidig i Finland. Även vid Helsingfors University of Helsinki är studentgemenskapen mycket aktiv.

Mer än 250 studentorganisationer verkar inom Studentunionen vid Helsingfors University of Helsinki (HYY) , allt från fakultets- och ämnesorganisationer till politiska och samhälleliga organisationer, och från kor och orkestrar till sport- och spelklubbar. Deras aktiviteter inkluderar samhällsfrågor, utflykter, kulturevenemang, sammankomster, jubileumsfirande och akademiska middagar.

Som student och medlem i Student Union (HYY) har du rätt till många fördelar och tjänster. Till exempel prisvärda studentbostäder, grundläggande sjukvårdstjänster, idrottsanläggningar och måltider med studentpriser. Du får också många rabatter, till exempel på kollektivtrafikavgifter över hela landet.

Karriär

Programmet för europeiska och nordiska studier kommer att utbilda dig till att bli en kritisk tänkare som är väl informerad om europeiska frågor. Du kommer att lära dig att göra självständiga och kreativa analytiska projekt i en multikulturell miljö. Det kommer förhoppningsvis också att hjälpa dig att bli mer klok och medkännande inför våra nuvarande samhällsproblem.

För närvarande finns det ett stort behov av yrkesmän som den här inom den offentliga och privata sektorn. Programmet ger dig de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna för att bedriva arbete inom högre utbildning, lokala och nationella förvaltningar, media, Europeiska unionen, nordiska regionala och internationella institutioner, icke-statliga organisationer och näringslivet.

Europastudister från Helsingfors University of Helsinki har börjat karriär till exempel i Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Regionkommittén, europeiska icke-statliga organisationer, College of Europe, kommunikationskontor och föreningar som främjar nordiskt samarbete. Du kommer att träffa några potentiella framtida anställda, liksom alumner från vårt universitet, i de besök som organiseras inom ramen för vårt program. Du kommer också att ha möjlighet att genomföra en praktikplats under dina studier.

Om du är intresserad av att bedriva en framtid inom akademisk forskning ger programmet dig högkvalitativ forskarutbildning, dvs en utmärkt bas för forskarutbildning. På Helsingfors University of Helsinki du fortsätta dina studier, till exempel under vår:

Senast uppdaterad Nov 2019

Om skolan

The University of Helsinki offers a wide range of Master’s Degree Programmes, taught entirely in English. The scope of our programmes is 120 ECTS credits, completed with two years of full-time study. ... Läs mer

The University of Helsinki offers a wide range of Master’s Degree Programmes, taught entirely in English. The scope of our programmes is 120 ECTS credits, completed with two years of full-time study. All programmes comply with the national legislation governing university education and are, therefore, recognised globally. Läs mindre