Magister i industriell & management engineering (IMS)

Allmänt

2 tillgängliga platser

Programbeskrivning

Master i Industriell & Management Engineering (IMS)

Institutionen för industriell & Management Engineering (IMS) vid POSTECH är tillägnad kvalitet i undervisning och forskning för att ge de studerande med filosofier, kunskaper, färdigheter och metoder för industriell teknik förvaltning så att de blir stora bidragsgivare till den globala välbefinnande och hållbarhet.

IME avdelningen har genomgått betydande förändringar under det senaste decenniet som svar på nuvarande megatrender såsom snabb teknisk innovation, globalisering, konvergens i produkter och tjänster, och allt kortare produktlivscykeln. IME är en disciplin som behandlar den integrerade optimering, planering, design, drift och hantering av komplexa processer, produkter, tjänster och system. Det handlar om utveckling, förbättring, genomförande och utvärdering av integrerade system av människor, kunskap, information, utrustning, energi, finansiella resurser och material.

Senast uppdaterad Feb 2017