Magister i lärande och kommunikation i flerspråkiga och mångkulturella sammanhang

Allmänt

Programbeskrivning

Mål

Ämnet Akademiska Masterprogrammet "Lärande och kommunikation i flerspråkiga och mångkulturella kontexter" är studiet av flerspråkighet och mångkultur och de frågor som dessa teman i ett samhälle som idag kännetecknas mer och mer av rörlighet, migration och mångfald. Framför allt fokuserar på frågor om språklig och kulturell mångfald som uppstår bland annat inom områdena utbildning, kommunikation och i olika institutionella och professionella sammanhang. I kurser och seminarier, är flerspråkighet också en integrerad del av de former av utbyte mellan studenterna. I filosofin i programmet är flerspråkighet anses vara av mervärde i byggandet av kunskap.

På vetenskaplig nivå, programmet:

  • Syftar till att bekanta eleverna med vetenskaplig litteratur som behandlar flerspråkighet och mångkulturalism inom områden som sociolingvistik, tillämpad lingvistik, utbildning, kunskapsteori, sociologi, digital kompetens, etc.
  • syftar till att utveckla elevernas detaljerad kunskap om de nödvändiga metodverktyg, med särskild tonvikt på kvalitativ forskning inom dessa områden
  • syftar till att utveckla studenternas självständiga forskningskompetenser
  • syftar till att följa tankeprocessen som krävs för studenter att fungera som ansvarstagande samhällsmedlemmar, i samband med frågor som rör flerspråkighet och mångkulturalism

Vissa kurser är flerspråkiga.

Programhöjdpunkter

  • International Symposium i ett partneruniversitet;
  • Master Class med renommé internationella experter;
  • Arbetsplats träning genom kortfristig praktik;
  • Flerspråkig och mångkulturell personal och studenter;
  • Anslutningar till den offentliga och privata sektorn, däribland EU: s institutioner

Karriärmöjligheter

Akademiska karriärer

Masterprogrammet förbereder också studenterna för fortsatta forskarstudier inom discipliner såsom sociolingvistik, utbildning, antropologi eller sociologi.

Karriär bortom den akademiska världen

Mästaren är ett tvärvetenskapligt program som kommer att öppna upp karriär Möjligheterna inom områden som utbildning, journalistik, nya medier, kulturella och mångfaldshantering, kulturförmedling, affärer och professionell kommunikation, turism, översättning, etc.

Senast uppdaterad Mar 2020

Om skolan

The Faculty of Humanities, Education and Social Sciences is one of the three faculties of the University of Luxembourg.

The Faculty of Humanities, Education and Social Sciences is one of the three faculties of the University of Luxembourg. Läs mindre
Esch-sur-Alzette